Words and Proper Names

luar

1490.
de Bhaldraithe (Tomás): Nótaí ar fhocail.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh, 1972), pp. 275–282.
1. cómhrac i dtóin [and gáir faoi tholl]; 2. fochraí (an) lae [< fochroíb; cf. also forcraid, fortraid; for variation in similar clusters, cf. M. A. O’Brien, in Celtica 2/2 (1954), p. 353]; 3. feiste [‘entertainment’; feist, eisteas, feisteas; 4. crioslach [crioslaí pl.]; 5. seir; 6. paidir chapaill; 7. púirín; 8. is () luar liom [luar < lú orm]; 9. tɑ: tu: tau [togha].
O’Brien (M. A.) (ref.)