Words and Proper Names

fleiscín

1695.
Ó Murchú (Séamas): Úsáid an fhleiscín i scríobh na Gaeilge.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 115–122.
1. Réamhrá; 2. An fleiscín [‘hyphen’] san nGaeilge go dtí seo; 3. Moltaí CO [Litriú na Gaeilge: Lámhleabhar an Chaighdeáin Oifigiúil (BÁC 1945)]; 4. Prionsabail na moltaí seo; 5. An fleiscín i gComhfhocla; 6. An fleiscín le réimíreanna; 7. Críoch.