Words and Proper Names

714.
Kortlandt (Frederik): The Old Irish absolute and conjunct endings and questions of relative chronology.
In Ériu 30 (1979), pp. 35–53.
1. Introduction; 2. Cowgill’s theory (‘The origins of the Insular Celtic conjunct and absolute verbal endings’, Flexion und Wortbildung 40-70); 3. Chronology; 4. Loss of *-i; 5. 2nd sg.; 6. Thematic flexion; 7. Greek; 8. Baltic; 9. Slavic; 10. Tocharian; 11. Latin; 12. Irish; 13. u-diphthongs; 14. i-diphthongs; 15. *ē; 16. Shortening; 17. Palatalization; 18. Raising; 19. u-infection; 20. 1st sg.; 21 Shortening; 22. 2nd sg.; 23. 3rd sg.; 24. Plural forms; 25. Lowering; 26. Apocope; 27. Syncope; 28. Subjunctive; 29. Secondary endings; 30. Future; 31. Passive preterit; 32. Relative forms; 33. Etymology; 34. Slavic je; 35. Slavic jest.
Cowgill (Warren) (ref.)

é

1482.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Mioneolas meadrachta [I].
In Éigse 14/3 (Samhradh, 1972), pp. 207–214.
[1.] Focail áirithe i gcomhardadh (é, í, mac, Íosa, Críost); [2.] Bá. Part II in Éigse 14/4 (1972), pp. 265-68; part III in Éigse 15/2 (1973), pp. 89-92.
1488.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Mioneolas meadrachta II.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh, 1972), pp. 265–268.
[1.] Focail árithe i gcomhardadh (:é, :í, etc.); [2.] Droichead uama. Part [I] in Éigse 14/3 (1972), pp. 207-214; part III in Éigse 15/2 (1973), pp. 89-92.

e

2658.
Testen (D.): Palatalization and the Irish ā-stem.
In ZCP 41 (1986), pp. 272–279.
Argues that the declension of the oblique cases of the OIr. ā-stems can be derived regularly from Indo-European with the intervention of the analogical spread to the nominal inflection of an extended stem in *-osiā- based on the forms here postulated for the accusative, genitive and dative of the 3rd sg. fem. demonstrative pronoun.

-e (agent suffix)

822.
Breatnach (Liam): Varia: IV. 1. On the agent suffix -e in Irish.
In Ériu 34 (1983), p. 194.
áugaire, úgaire, óegaire, Bóguine, ráthbuige, sedguine, corrguine, cuthchaire, cáinte.

é féin

721.
Ó Siadhail (Mícheál): Roinnt athrúintí suntasacha i gcanúint Chonallach.
In Ériu 30 (1979), pp. 142–147.
Based on the speech of one houselhold in Na Machaireacha, Gaoth Dobhair, Donegal: 1. -/xˊə/ in 3 sg. fem. and -/fə/ in 3 pl. forms of the compound preposition i ndéidh, e.g. ina déidh-che ‘after her’, ina ndéidh-fa ‘after them’; 2. é féin following 3 sg. masc. prepositional pronouns; 3. Generalisation of ina sheasamh, ina shuí, etc. with every person; 4. Variation in article between an and an t- with masc. nouns beg. with s- in the nom. sg. (e.g. an tsiopa) and also with masc. nouns beg. with a vowel in nom. sg. and when preceded by a preposition (e.g. an airgead, ar an t-éadan); 5. ag goil + vn + object pronoun; 6. The direct in place of the indirect relative particle; 7. más mómás fearr.

-é- (future)

705.
Greene (David): The é-future in Modern Irish.
In Ériu 29 (1978), pp. 58–63.
ad K. Jackson, in Celtica 11 (1976), pp. 94-106, and O. Bergin, in Ériu 2 (1905), pp. 36-48 (Best1, p. 48).

1. The rise of the -- future; 2. The -ea- future stems; 3. Mu. Ir. geód and leomhfad.
Bergin (O.) (ref.), Jackson (Kenneth Hurlstone) (ref.)
1817.
Jackson (Kenneth H.): Notes on the long-é future in Middle and Modern Irish.
In Celtica 11 (1976), pp. 94–106.

é (interjection)

3795.
Kelly (Fergus): Onomatopeic interjections in Early Irish.
In Celtica 25 (2007), pp. 88–107.
Discusses the use of 24 interjections, presented in alphabetical order.

*e (rounded by preceding labiovelar)

1412.
Schrijver (Peter): Vowel rounding by primitive Irish labiovelars.
In Ériu 50 (1999), pp. 133–137.
Conditions under which PrimIr. *i and *a are rounded by a preceding labiovelar; non-rounding of *e in similar phonetic context.

e (ScG)

11212.
Adger (David): Clefted situations: a note on expletives in Scottish Gaelic clefts.
In Formal approaches to Celtic linguistics (2011), pp. 3–15.

-ea- (future stems)

705.
Greene (David): The é-future in Modern Irish.
In Ériu 29 (1978), pp. 58–63.
ad K. Jackson, in Celtica 11 (1976), pp. 94-106, and O. Bergin, in Ériu 2 (1905), pp. 36-48 (Best1, p. 48).

1. The rise of the -- future; 2. The -ea- future stems; 3. Mu. Ir. geód and leomhfad.
Bergin (O.) (ref.), Jackson (Kenneth Hurlstone) (ref.)

each

2030.
Ó Baoill (Colm): The Gaelic continuum.
In Éigse 32 (2000), pp. 121–134.
ad B. Ó Cuív 1951, Irish dialects and Irish-speaking districts (BILL 1240). Reexamines the grammatical features that traditionally have justified the linguistic divide between Irish and Scottish Gaelic. It is argued that the differences between the transitional dialects of NE Ireland and SW Scotland never prevented mutual intellegibility.

each (ScG)

2030.
Ó Baoill (Colm): The Gaelic continuum.
In Éigse 32 (2000), pp. 121–134.
ad B. Ó Cuív 1951, Irish dialects and Irish-speaking districts (BILL 1240). Reexamines the grammatical features that traditionally have justified the linguistic divide between Irish and Scottish Gaelic. It is argued that the differences between the transitional dialects of NE Ireland and SW Scotland never prevented mutual intellegibility.

eachdraidh (ScG)

4298.
Hamp (Eric P.): Varia: 1. Epenthesis at syllable border.
In SGS 16 (1990), p. 191.

Eachraim

1483.
Ó Concheanainn (Tomás): Slán chum Pádraic Sáirséal.
In Éigse 14/3 (Samhradh, 1972), pp. 215–236.
Song beg. A Phádraig Sáirséal, slán go dtí thú. [1.] Seán Ó Dálaigh [ob. 1878] agus an “Nation” ; [2.] An t-aistriúchán a rinne Mangan; [3.] Leagan Uí Dhálaigh curtha go Luimneach; [4.] An rann nár aistrigh Mangan; [5.] An leagan den amhrán a fuair Ó Comhraí [beg. Is baintreabhach bhocht misi, a d’fhág Dia breóidhte; ed. from MS UCD O’Curry 14]; [6.] Macalla dáin ó aimsir Shéamuis; [7.] An tagairt d’Eachraim; [8.] Dhá rann bhunúsacha; [9.] Na leaganacha Ultacha; [10.] Suim ag Ó Dálaigh i nDán Dhiarmada mhic Sheáin Bhuí; [11.] Lorg an Bhéarla.

each-uisge (ScG)

13251.
MacilleDhuibh (Raghnall): An t-each-uisge.
In ScS 37 (2014), pp. 125–133.

-éad

404.
de Bhaldraithe (Tomás): Nótaí ar fhocail.
In Celtica 18 (1986), pp. 57–68.
1. Roinnt focal in -éad; 2. Dhá fhocal in -ús; 3. vardrús agus faithlios; 4. bab/bob; 5. lúmanaí; 6. raiclín; 7. Cúig ainm bhriathartha in -áil (siobáil, raitleáil, babáil, cuileáil, fraeicsáil); 8. gaillseach < gaibhlseach; 9. locáiste.

éadan

3161.
Hughes (Art J.): Un cas d’homonymie: les termes pour “visage” e pour “foie” dans les langues gaéliques.
In ÉtC 32 (1996), pp. 217–232.
aghaidh, éadan, aodan.
7462.
Ó Máille (T. S.): Seacht sanasáin Nua-Ghaeilge.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 36–47.
1. as éadan; 2. bosca/boiscín; 3. carca, cargadh; 4.criss cross; 5. dristiúirí; 6. fiúigil, -ín; 7. scread maidne.

éadan (ar an t-éadan)

721.
Ó Siadhail (Mícheál): Roinnt athrúintí suntasacha i gcanúint Chonallach.
In Ériu 30 (1979), pp. 142–147.
Based on the speech of one houselhold in Na Machaireacha, Gaoth Dobhair, Donegal: 1. -/xˊə/ in 3 sg. fem. and -/fə/ in 3 pl. forms of the compound preposition i ndéidh, e.g. ina déidh-che ‘after her’, ina ndéidh-fa ‘after them’; 2. é féin following 3 sg. masc. prepositional pronouns; 3. Generalisation of ina sheasamh, ina shuí, etc. with every person; 4. Variation in article between an and an t- with masc. nouns beg. with s- in the nom. sg. (e.g. an tsiopa) and also with masc. nouns beg. with a vowel in nom. sg. and when preceded by a preposition (e.g. an airgead, ar an t-éadan); 5. ag goil + vn + object pronoun; 6. The direct in place of the indirect relative particle; 7. más mómás fearr.

éadan (in place names)

2252.
Ó Maolfabhail (Art): Baill choirp mar logainmneacha.
In Ainm 2 (1987), pp. 76–82.
1. ceann; 2. cloigeann; 3. éadan.

éadaoirseacht

878.
de Bhaldraithe (Tomás): Varia: 5. eadóirsím, eadóirseacht.
In Ériu 35 (1984), pp. 198–199.
eadóirsím ‘naturalise’, eadóirseacht ‘naturalisation’ < éadaoirsighim, éadaoirseacht, based on miss-spelling by E. Lhuyd.

éadaoirsighim

878.
de Bhaldraithe (Tomás): Varia: 5. eadóirsím, eadóirseacht.
In Ériu 35 (1984), pp. 198–199.
eadóirsím ‘naturalise’, eadóirseacht ‘naturalisation’ < éadaoirsighim, éadaoirseacht, based on miss-spelling by E. Lhuyd.

-(e)adh (impers.)

898.
McGonagle (Noel): Migration of verbal terminations.
In Ériu 37 (1986), pp. 93–97.
On the analogical spread of certain verbal endings, some of which gain independent pronominal status, e.g. -(e)as (1 sg.); -(a)is, -(a)inns, -(a)ir, -, -f(a)í (2 sg.); (-)mar, -(e)amuid, -muis(t) (1 pl.); (-)dar, -(a)id, -dís(t) (3 pl.); -f(e)á, -tf(a)í (impers.); -f(e)ar, -(e)adh, -(e)as (impers.) with irregular verbs; -t(e)ars, -th(e)ars, -f(e)ars (impers.).

eadóirseacht

878.
de Bhaldraithe (Tomás): Varia: 5. eadóirsím, eadóirseacht.
In Ériu 35 (1984), pp. 198–199.
eadóirsím ‘naturalise’, eadóirseacht ‘naturalisation’ < éadaoirsighim, éadaoirseacht, based on miss-spelling by E. Lhuyd.

eadóirsím

878.
de Bhaldraithe (Tomás): Varia: 5. eadóirsím, eadóirseacht.
In Ériu 35 (1984), pp. 198–199.
eadóirsím ‘naturalise’, eadóirseacht ‘naturalisation’ < éadaoirsighim, éadaoirseacht, based on miss-spelling by E. Lhuyd.

éadrom

18300.
Dereza (Oksana): Physical qualities in Goidelic: a corpus study of polysemy and collocability.
In Studia Celto-Slavica 8 (2018), pp. 71–88.
Offers a case-study of adjectives denoting heaviness and lightness in Irish and Scottish Gaelic: trom, éadrom, etc.

Eaglais Beag

16100.
MacDonald (Aidan): The ‘cathedral’, Temple Kelly and Temple Ciarán: notes from the annals.
In Clonmacnoise studies 2 (2003), pp. 125–135.
Searches the annals for references to: 1. The daimliag [the bishop’s stone church]; 2. The dairthech [timber church possibly on same site as later O’Kelly’s church]; 3. Eaglais Beag [identified with Temple Ciarán].

éagm(h)ais

4249.
Hamp (Eric P.): Varia: I. 5. éagm(h)ais, iongnais.
In Ériu 39 (1988), p. 192.
ad T. F. O’Rahilly, in Ériu 13/2 (1942), pp. 188-190.

ealaraim

1196.
de Bhaldraithe (Tomás): Varia: VI. 2. ealartha, ealaraim.
In Ériu 43 (1992), pp. 214–215.

ealartha

1196.
de Bhaldraithe (Tomás): Varia: VI. 2. ealartha, ealaraim.
In Ériu 43 (1992), pp. 214–215.

Eamhain Macha

358.
Simms (Katharine): Propaganda use of the Táin in the later middle ages.
In Celtica 15 (1983), pp. 142–149.
Propoganda use of Eamhain Macha (in bardic poetry) by 14th-c. O’Neill’s of Tyrone.

-(e)amuid (1 pl.)

898.
McGonagle (Noel): Migration of verbal terminations.
In Ériu 37 (1986), pp. 93–97.
On the analogical spread of certain verbal endings, some of which gain independent pronominal status, e.g. -(e)as (1 sg.); -(a)is, -(a)inns, -(a)ir, -, -f(a)í (2 sg.); (-)mar, -(e)amuid, -muis(t) (1 pl.); (-)dar, -(a)id, -dís(t) (3 pl.); -f(e)á, -tf(a)í (impers.); -f(e)ar, -(e)adh, -(e)as (impers.) with irregular verbs; -t(e)ars, -th(e)ars, -f(e)ars (impers.).

-ean

601.
Ó Maolalaigh (Roibeard): Forás na ndeirí díspeagtha -ean agus -ein i nGaeilge na hAlban.
In Béalra (2001), pp. 1–43.
Considers the development of diminutive suffixes -én, -ín, -án in Scottish Gaelic.

éan

2611.
Lockwood (W. B.): Wortkundliche parerga.
In ZCP 38 (1981), pp. 179–186.
1. Ir. cánóg ‘Sturmtaucher, Puffinus'; 2. Kymr. mwyalch, gäl. lon ‘Amsel’; 3. Die keltischen Namen der Ente; 4. Ir. lacha; 5. Ir. tonnóg; 6. Kymr. gwydd, ir. (d), ‘Gans’; 7. Ir. éan ‘Junges’.
2700.
Hamp (Eric P.): On some Celtic bird terms: 3. Ir. éan.
In ZCP 43 (1989), pp. 196–198.
ad W. B. Lockwood, Wortkundliche parerga [7. Ir. éan], in ZCP 38 (1981), p. 185.

éan áille

767.
Lockwood (W. B.): Wortgeschichtliche Miszellen.
In ZCP 34 (1975), pp. 154–167.
Discusses the bird-names: ScG gug ‘gannet or solan goose’; Ir. foracha ‘common guillemot’; Gael. gearr (as used in bird-names, different to gearr ‘short’); ScG gearra-glas ‘black guillemot’; ScG craigeach ‘id.'; ScG falcag bhìorach ‘common guillemot’; ScG crosan ‘common guillemot; puffin’; Gael. taboo-replacements of the common guillemot (ScG eun dubh an sgadain, ScG eun a’ chrùbain, Ir. éan áille); ScG gille bog, boganach (as used in bird-names); Ir. droimneach ‘great black-backed gull’; Mx. spyrryd ‘tern’; ScG capull coille ‘capercaillie or Western grouse’; MIr. cerc ‘hen’.

*éan druide

3224.
Williams (N. J. A.): Nodiadau amrywiol: [4.] ederyn drydwen.
In BBCS 26/4 (May, 1976), p. 424.
Argues that an expression in the second branch of the Mabinogi directly reflects unattested OIr. precursor of *éan druide ‘young of the starling’.

eanach

2283.
Ó Mainnín (Mícheál B.): The element island in Ulster place-names.
In Ainm 4 (1989–1990), pp. 200–210.

eanach (in place names)

14085.
Mac Giolla Easpaig (Dónall): Early ecclesiastical settlement names of county Galway.
In Galway history and society (1996), p. 795.
On the terms domnach, cluain, eanach, tuaim, teach, díseart, cill, both, as elements in placenames.

eanghach

8229.
Sayers (William): Cláen Temair: sloping Tara.
In ManQ 32/3 (Spring, 1992), pp. 241–260.
Expands on B. Ó Buachalla, Aodh Eanghach and the Irish king-hero, in FS Carney, pp. 200-232. Discusses the motif of the ‘inclination of Tara’, resulting from the collapse of one side of the royal fortress at Tara during the reign of Lugaid mac Con as a punishment for unjust rule.

-(e)ann

1564.
McGonagle (Noel): Some present tense terminations.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 203–214.
1. -(a)idh / -(e)ann; 2. -(e)anntar; 3. -(e)anns.

-(e)anns

1564.
McGonagle (Noel): Some present tense terminations.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 203–214.
1. -(a)idh / -(e)ann; 2. -(e)anntar; 3. -(e)anns.

-(e)anntar

1564.
McGonagle (Noel): Some present tense terminations.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 203–214.
1. -(a)idh / -(e)ann; 2. -(e)anntar; 3. -(e)anns.

Early (family name)

14041.
Gillespie (Fergus): Gaelic families of County Donegal.
In Donegal history and society (1995), pp. 759–838.
The families: Mac Ailín: ‘Mac Allen’, Mac Callion, Campbell; Mac an Bhaird: ‘Macaward’, Ward; Mac Carmaic, Mac Cormaic: MacCormick; Mac Colgan: Mac Colgan; Mac Conghail: MacGonigle, Magonigle; Mac Daibhid: MacDevitt, MacDaid; Mac Duinnshléibhe, Mac an Ultaigh, Ultach: Donleavy, MacNulty, Ultagh; Mac Giolla Bhrighde: ‘McKilbridey’, MacBride; Mac Giolla Easpaig: Gillespie; Mac Lochlainn: MacLaughlin, MacLoughlin; Mac Niallghuis: MacNelis, ‘McEnellis’; Mac Robhartaigh: Magroarty; Mac Suibhne: MacSweeney; Ó Baoighill: O Boyle; Ó Breisléin: O Breslin, Bryce; Ó Brolcháin: O Brillaghan, Bradley; Ó Canannáin: O Cannon, Canning; Ó Cléirigh: O Clery, Clarke; Ó Dochartaigh: O Dogherty; Ó Dubhthaigh: O Duffy; Ó Duibh Dhíorma: O Dooyeearma, MacDermot; Ó hEarcáin: O Harkin; Ó Firghil: O Friel; Ó Gairmleadhaigh: O Gormley; Ó Gallchobhair: O Gallagher; Ó Maoil Doraidh: O Mulderry; Ó Maoil Fhábhaill: O Mulfail, Faul, MacFaul; Ó Maoil Mhoichéirghe: ‘O Mulmogheery’, Early; Ó Muirgheasáin: O Morrison, Bryson; Ó Robhartaigh: O Roarty;.

Earn

9463.
Clancy (Thomas Owen): Atholl, Banff, Earn and Elgin: ‘new Irelands’ in the east revisited.
In Bile ós chrannaibh [Fs. Gillies] (2010), pp. 79–102.
Appendix: Early forms of main names discussed (with references).

-(e)as (1 sg.)

898.
McGonagle (Noel): Migration of verbal terminations.
In Ériu 37 (1986), pp. 93–97.
On the analogical spread of certain verbal endings, some of which gain independent pronominal status, e.g. -(e)as (1 sg.); -(a)is, -(a)inns, -(a)ir, -, -f(a)í (2 sg.); (-)mar, -(e)amuid, -muis(t) (1 pl.); (-)dar, -(a)id, -dís(t) (3 pl.); -f(e)á, -tf(a)í (impers.); -f(e)ar, -(e)adh, -(e)as (impers.) with irregular verbs; -t(e)ars, -th(e)ars, -f(e)ars (impers.).

-(e)as (impers.)

898.
McGonagle (Noel): Migration of verbal terminations.
In Ériu 37 (1986), pp. 93–97.
On the analogical spread of certain verbal endings, some of which gain independent pronominal status, e.g. -(e)as (1 sg.); -(a)is, -(a)inns, -(a)ir, -, -f(a)í (2 sg.); (-)mar, -(e)amuid, -muis(t) (1 pl.); (-)dar, -(a)id, -dís(t) (3 pl.); -f(e)á, -tf(a)í (impers.); -f(e)ar, -(e)adh, -(e)as (impers.) with irregular verbs; -t(e)ars, -th(e)ars, -f(e)ars (impers.).

easbadha

15855.
Ní Chrábhagáin (Ciara): Disease and illness in medieval Ireland: an anthropological examination of some hagiographical material.
In RíM 24 (2013), pp. 115–133.
Examines the usage of names of illnesses and diseases occurring in the text of Bethada náem nÉrenn: 1. amlabar, bacach, bodhar, clamhdall, lobhar; 2. aillse, fiolun fionn, easbadha, cuthach; scamach, lirach, moirtin marbh, bás obann, ifreann; esláinte theinntidhe, galar cos, demhan.

easbaig (ScG)

4285.
Ó Baoill (Colm): Scotticisms in a manuscript of 1467.
In SGS 15 (1988), pp. 122–139.
Discusses features found in MS NLS, Advocates’ 72.1.1: 1. Preterite passive form; 2. Present passive form; 3. dh’ before vowel sounds; 4. Imperfect/conditional second person singular; 5. Demonstrative relative; 6. Nasalization; 7. Is ann; 8. Plurals in -ann; 9. Caducous vowels; 10. Vowel-lengthening before long liquids; 11. Voicing of -p- in mp-group; 12. Aitte; 13. An aire; 14. Easbaig; 15. Eiphit; 16. Fèill; 17. Glais; 18. Seann-; 19. Teirig; 20. Toir; 21. Thusa.

easnamh

4187.
Greene (David): Varia: II. 4. easnamh and aithneamh.
In Ériu 27 (1976), pp. 128–129.

Ébad (?)

1052.
McManus (Damian): Irish letter-names and their kennings.
In Ériu 39 (1988), pp. 127–168.
Edition of Bríatharogaim, including glossing and commentary, from MSS RIA 23 P 12, NLI G 53, TCD H 3. 18, and YBL; with translation and notes. Discussion of each of the names: Beithe, Luis, Fern, Sail, Nin, (h)Úath, Dair, Tinne, Coll, Cert, Muin, Gort, Gétal, Straiph, Ruis, Ailm, Onn, Ú(i)r, Edad (?), Idad (?), Ébad (?), Ó(i)r, Uil(l)en(n), Pín (Iphín), Iphín (Pín), Emancholl.

ebicatos (Og)

8713.
Clarke (Amanda), Fulford (Michael), Handley (Mark): An early date for Ogham: the Silchester Ogham stone rehabilitated.
In Medieval archaeology 44 (2000), pp. 1–23.
Discusses CIIC 496, and includes a correction to Macalister’s reading.

éc

2814.
Mac Cana (Proinsias): Ir. ba marb, W. bu farw ‘he died’.
In ZCP 49–50 (1997), pp. 469–481.
Discusses the idiomatic use of copula + marb ‘to die’ (as oppposed to the stative use of copula + predicative marb ‘he is dead’) and argues that it occurs in tenses other than the preterite, except in case of omission of the copula, where the idiom is confined to the past tense. Includes a collection of examples and a brief account of its substitution by competing idioms such as téit bás, téit éc, fuair bás.
2764.
Mikhailova (Tatiana), Nikolaeva (Natalia): The denotations of death in Goidelic: to the question of Celtic eschatological conceptions.
In ZCP 53 (2003), pp. 93–115.
Studies the etymology and semantics of Irish expressions denoting ‘death’ as occurring in the texts, with the aim of retrieving the Celtic attitudes towards death.

éc at(t)bai

1421.
Murray (Kevin): Varia: VII. at(t)ba / éc at(t)bai.
In Ériu 50 (1999), pp. 185–187.
att-ba is a compound of att ‘swelling’ and ba ‘death’; éc at(t)bai ‘death by tumour’; other compounds with bath ‘death, destruction’ or ba ‘death’ as second elements.

ecclesia (Lat)

1296.
MacDonald (A. D. S.): Notes on terminology in the Annals of Ulster, 650-1050.
In Peritia 1 (1982), pp. 329–333.
Incl. discussion of terms used for church settlements: ecclesia, monasterium, ciuitas, cathair, cell.

ec(c)lesia (Lat)

1375.
MacDonald (A. D. S.): Aspects of the monastery and monastic life in Adomnán’s Life of Columba.
In Peritia 3 (1984), pp. 271–302.
Discussion of Adomnán’s terms for physical features of monasteries. [1.] The monastery (e.g. Lat. monasterium, cenubium, cella, cellula, ec(c)lesia); [2.] The church and cemetery (e.g. Lat. ec(c)lesia, oratorium, exedra (cf. ? Ir. airdam), cubiculum); [3.] The domestic buildings (e.g. Lat. monasterium, magna domus, domus, domucula, hospitium / hospitiolum, habitaculum, lectulus); [4.] The plate(ol)a monasterii; [5.] Desertum and peregrinatio (e.g. desertum (> OIr. dísert), herimum).

écen

765.
Greene (David): A recent semantic shift in Insular Celtic.
In ZCP 34 (1975), pp. 43–59.
Discusses the semantic change (need >) lack > desire in (II) Irish (díth, dígbál (> mod. díobháil), feidhm, do-esta (> mod. teastuighidh), atá …ó, oireann …do, (III) Manx (laccal, feme), and (IV) Scottish Gaelic (tha …a dhìth air …, is e a tha bho …).

ech

5320.
Greene (David): The chariot as described in Irish literature.
In Iron age in the Irish sea province (1972), pp. 59–73.
Discusses the terms dá ech, carpat, dá ndroch, fonnaid, sithbe, feirtsi, crett, cuing, dá n-all, clár, suide, etruide, éissi, brot.
13978.
Kelly (Patricia): The earliest words for ‘horse’ in the Celtic languages.
In The horse in Celtic culture (1997), pp. 43–63.
Generic terms: 1. OIr. ech; 2. W march, OIr. marc; 3. MW cafall, ceffyl, caffon, OIr. capall; 4. W gorwydd; 5. W eddystyr [OIr. adastar]; 6. OIr. gabor; 7. mandu? [MIr. menn]. ‘Stallion’ [OIr. caullach, etc.]. ‘Gelding’ [OIr. meile]. ‘Mare’ [OIr. láir]. ‘Foal’ [OIr. lurchaire; OIr. serrach].

ech uisce

12029.
Sayers (William): The Old Irish Bóand/Nechtan myth in the light of Scandinavian evidence.
In ScanCan 1 (1983), pp. 63–78.
ad G. Dumézil, Mythe et épopée III (1973), pp. 21-89; examines the aquatic and equine motifs occurring in the dindshenchas of Bóand, and discusses their relation to the Celtic and Scandinavian mythical figure of the water-horse.

éche (interjection)

3795.
Kelly (Fergus): Onomatopeic interjections in Early Irish.
In Celtica 25 (2007), pp. 88–107.
Discusses the use of 24 interjections, presented in alphabetical order.

echréim

9598.
Sayers (William): Games, sport and para-military exercise in early Ireland.
In Aethlon 10/1 (Fall, 1992), pp. 105–123.
Reviews D. Binchy's discussion (in Celtica 8.144) of the terms for games and sports named in Mellbretha: 1. lúb, líathróit; 2. corthe críche; 3. tochailt trebán; 4. lém; 5. snám; 6. sraenán; 7. brandub; 8. fidchell; 9. buanfach; 10. folach migán; 11. immarchor uanán; 12. ardchless co n-ublaib; 13. bocluasc; 14. echréim; 15. cor cloiche; 16. dréim; 17. léim; 18. díbirciud; 19. uathad fri hilar; 20. crosdibirciud; 21. táithe tuilche; 22. bundsach i n-airecht.

Appendix: A synthetic version of the lists of martial feats (cles) as found in the Ulster cycle of tales.

echtar

2825.
Ó Flaithearta (Mícheál): Altirisch tess, echtar und die Frage der Konsonantengruppe -χst- im Keltischen.
In ZCP 49–50 (1997), pp. 653–663.
Argues that Celtic *-χst- and *-χt- did not merge but instead yielded OIr. -ss- and -cht- respectively.

Echternach

1367.
Ó Cróinín (Dáibhí), Fanning (Thomas) (app. auth.): Rath Melsigi, Willibrord, and the earliest Echternach manuscripts.
In Peritia 3 (1984), pp. 17–49.
Argues that the earliest Echternach codices were strongly influenced by Irish scribal tradition. Rath Melsigi (identified as Clonmelsh, Co. Carlow), mentioned by Bede, is suggested as training ground for Willibrord’s mission to Frisia. Uuictberct, an Anglo-Saxon scholar, is identified with Ichtbricht on the witness list of Cáin Adomnáin. Posits a reference to Druim Léas (Drumlease, Co. Leitrim) in the Calendar of Willibrord. Incl. app. ‘Some field monuments in the townlands of Clonmelsh and Garryhundon, Co. Carlow’, pp. 43-49 by Thomas Fanning. Cf. K. Murphy, in Peritia 8 (1994), p. 169.

Repr. in D. Ó Cróinín, Early Irish history and chronology, pp. 145-172.
Murphy (K.) (ref.)

echtrae

341.
Breatnach (Liam): On abstract nouns from prepositions in Irish.
In Celtica 15 (1983), pp. 18–19.
Argues that inne, echtrae, aire, íarmae (íarsma) are all -stems.
681.
Dumville (David N.): Echtrae and immram: some problems of definition.
In Ériu 27 (1976), pp. 73–94.
Relevance of Immram Brain.
1757.
Carey (John): The location of the Otherworld in the Irish tradition.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 36–43.
Argues that the idea of the overseas Otherworld is not natural to the Irish tradition.

Republ. in The Otherworld voyage in early Irish literature, pp. 113-119.

écin (ferda écin)

1537.
O’Rahilly (Cecile): Ferda sin! Ferda écin!.
In Éigse 15/4 (Geimhreadh, 1974), p. 327.
A salutation (‘Hail!' ‘Hail (to you too)!') containing ferda ‘manly, brave’.

eclais

13029.
Manning (Conleth): References to church buildings in the Annals.
In Seanchas [Fs. Byrne] (2000), pp. 37–52.
Studies the occurrence of the following terms: oratorium; dairthech; damliac; teampall, templum; eclais; erdamh, airdam; taigi aernaighi; cell, civitas; recles.
4499.
Barrow (G. W. S.): The childhood of Scottish Christianity: a note on some place-name evidence.
In ScS 27 (1983), pp. 1–15.
Discusses the place name element *eglēs < L ecclesia.
15912.
Breatnach (Liam): On Old Irish collective and abstract nouns, the meaning of cétmuinter, and marriage in early mediaeval Ireland.
In Ériu 66 (2016), pp. 1–29.
I. Discusses the use of words to signify both an abstract concept and a person who embodies it, or both a collective and an individual member of the collective: cerd, dán, díberg, flaith, grád, nemed, ráth, naidm, aitire, cland, eclais, fine, muinter; II. The meaning of cétmuinter [Argues it meant ‘spouse’ and could be applied to both husband and wife].

*eclēs (Pictish) (in place names)

13455.
Taylor (Simon): Pictish place-names revisited.
In Pictish progress (2011), pp. 67–118.
Examines the distribution of place-names in northern Britain which contain elements defined as P-Celtic. Appendix 1: Survey of place-name elements organized according to their degree of Pictishness (Category 1: P-Celtic words probably not borrowed into Gaelic: *aber or *abbor, *bren or *brun, *cēt, *cuper, *dol, *eclēs, *lanerc, *mig, *ogel, *pant, *pen, *pert, *pevr, *pren, ?*roth, *traus/*tros, Note on *nemed; Category 2: P-Celtic words borrowed into Gaelic but only attested in place-names: *cair, *carden, *gronn; Category 3: P-Celtic loan-words attested as common nouns in Gaelic: bad, dail, monadh, pett, pòr, preas; Category 4: Gaelic elements influenced by a Pictish cognate: ? beinn, blàr, càrn, dabhach, dùn, foithir, lios, ràth, srath); Appendix 2: The problem of Cardean; Appendix 3: A note on Keir; Appendix 4: Certain, probable or possible ‘Pictish’ names containing elements not discussed above.

ecnae

3326.
Mac Lean (Douglas): Scribe as artist, not monk: the canon tables of Ailerán ‘the Wise’ and the Book of Kells.
In Peritia 17–18 (2003–2004), pp. 433–468.
On the influence of Ailerán’s poem on the elaboration of the arcaded canon tables in the Book of Kells. Includes an excursus on the professional status of scribes.

ecnaid

14112.
Pettiau (Hérold): The officials of the church of Armagh in the early and central middle ages, to A.D. 1200.
In Armagh history and society (2001), pp. 121–186.
Lists and discusses the titles of officials of the church of Armagh found in early Irish chronicles: 1. epscop; 2. tánaise epscoip; 3. ap; 4. tánaise abbad: 5. secnap; 6. comarba; 7. airchinnech; 8. fosairchinnech; 9. maer (or ardmaer); 10. maer bachla Ísa; 11. ferthigis; 12. scríbneoir; 13. anchara; 14. fer léiginn; 15. toísech macc léiginn; 16. sacart; 17. anmchara; 18. senchaid; 19. ecnaid; 20. suí; 21. ardollam; 22. cenn bocht; 23. príomhchalladóir; 24. príomhchríochaire; 25. leabhar coimhéadaigh.

écosc

3460.
Hamp (Eric P.): Varia: II. 3. *sekw- ‘pronounce, speak’.
In Ériu 26 (1975), pp. 171–174.
(a) *fo ·aisci, do ·fāisce: ad J. Carney's discussion of fásc ‘announcement’ and tásc ‘tidings received’, in Ériu 18 (1958), p. 34 (cf. BILL 5527); (b) tinchosc, tecosc: more on derivatives of sechid, including écosc; (c) sich ‘said’: ad J. Carney, ibid., p. 14 §13c, read sích.

ecosc

6925.
Meyer (Robert T.): Old Irish rhetorical terms in the Milan glosses.
In Word 28/1-2 (1976), pp. 110–116.
1. bestindrim; 2. dolbud; 3. ecosc; 4. figair, fiugar; 5. fuath; 6. iroin; 7. metaforde, metaforecde; 8. sciam; 9. trop; 10. tropdae; 11. tropdaid.

écsamail

15919.
Wadden (Patrick): Prímchenéla and fochenéla in the Irish Sex aetates mundi.
In Ériu 66 (2016), pp. 167–178.
Argues that the distinction between between primary and subordinate nations was developed by the author of the Irish Sex aetates mundi in order to account for the existence of more than the canonical seventy-two nations mentioned in Genesis, prímchenéla (or cenéla écsamla) being those created at the Tower of Babel, and fochenéla those created afterwards from the older ones and not possessing their own language.

ed

527.
Boling (Bruce D.): Some problems of the phonology and morphology of the Old Irish verb.
In Ériu 23 (1972), pp. 73–101.
Suggests the presence of a ‘connector’ particle (a neuter pronominal form *ed) as an explanation for non-lenition following certain preverbs in compound verbs. Also considers the derivation of certain absolute endings of simple verbs from verb + *ed.
764.
Hamp (Eric P.): Old Irish ed, id.
In ZCP 34 (1975), pp. 20–29.
Discusses the etym. of (I) OIr. ed ‘space, distance, interval, etc.' and related ined (later inad) ‘place, spot, position, etc.', and id ‘withe, fetter, etc.', all from basic PIE root *ped- ‘foot’; and argues against C. Marstrander (in BILL: 1471) that achad and machad are compounds of an s-stem with a second element *-edo- from the above-mentioned PIE root.

Revised by the author in ZCP 44 (1991), pp. 74-75.
2707.
Hamp (Eric P.): Ad ZCP 34, 1975, 20 ff.
In ZCP 44 (1991), pp. 74–75.
Revision of E. P. Hamp, Old Irish ed, id, in ZCP 34 (1975), pp. 20-29.

Edad (?)

1052.
McManus (Damian): Irish letter-names and their kennings.
In Ériu 39 (1988), pp. 127–168.
Edition of Bríatharogaim, including glossing and commentary, from MSS RIA 23 P 12, NLI G 53, TCD H 3. 18, and YBL; with translation and notes. Discussion of each of the names: Beithe, Luis, Fern, Sail, Nin, (h)Úath, Dair, Tinne, Coll, Cert, Muin, Gort, Gétal, Straiph, Ruis, Ailm, Onn, Ú(i)r, Edad (?), Idad (?), Ébad (?), Ó(i)r, Uil(l)en(n), Pín (Iphín), Iphín (Pín), Emancholl.

edenn

6958.
Hamp (Eric P.): ‘Ivy’ in Italic and Celtic.
In JIES 2/1 (Spring, 1974), pp. 86–93.
On OIr. edenn.

égmais

4249.
Hamp (Eric P.): Varia: I. 5. éagm(h)ais, iongnais.
In Ériu 39 (1988), p. 192.
ad T. F. O’Rahilly, in Ériu 13/2 (1942), pp. 188-190.

égthiar

534.
Greene (David): Varia: III. A detail of syncope.
In Ériu 23 (1972), pp. 232–234.
Discussion of ia in unstressed syllables in OIr., including disyllabic forms in ïa, e.g. in verbal forms foídiam, égthiar, dringthiar, rigthier; also discusses relationship between -bïad and -betis of the substantive verb.

-égthiar

9602.
Jasanoff (Jay H.): Some relative forms of the verb in Old Irish.
In GS Schindler (1999), pp. 205–221.

Egypt

1612.
Stevenson (Jane): Ascent through the heavens, from Egypt to Ireland.
In CMCS 5 (Summer, 1983), pp. 21–35.
The apocryphon of seven heavens described in Latin, Old English and Irish texts (incl. Fís Adamnáin) is traced back to fourth-century Egypt.

éibheall

4305.
Hamp (Eric P.): Varia: 8. éibheall.
In SGS 16 (1990), p. 194.

éicin

1567.
Breatnach (R. A.): The formant -in.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 232–234.
On the adverbial suffix -in, e.g. feastain, chuigint, choíchin, thoirin, anallain, ScG mu dhéidhinn, amháin, etc.; suggests -in originated in éicin.

eidhean

6958.
Hamp (Eric P.): ‘Ivy’ in Italic and Celtic.
In JIES 2/1 (Spring, 1974), pp. 86–93.
On OIr. edenn.

éighre (ScG)

4345.
Ní Suaird (Damhnait): Jacobite rhetoric and terminology in the political poems of the Fernaig MS (1688–1693).
In SGS 19 (1999), pp. 93–140.
Focuses on the terms: dual, dualchas; dleasdanach; dligheach; dìlseachd, dìleas; còir; àite, ionad; oighre/éighre, oighreachd/éighreachd; staoighle; Breatunn; ceart, ceartas; fìreantachd; ceann, ceannas; eucoir, eucoireach, eucorach; annasach.

éighreachd (ScG)

4345.
Ní Suaird (Damhnait): Jacobite rhetoric and terminology in the political poems of the Fernaig MS (1688–1693).
In SGS 19 (1999), pp. 93–140.
Focuses on the terms: dual, dualchas; dleasdanach; dligheach; dìlseachd, dìleas; còir; àite, ionad; oighre/éighre, oighreachd/éighreachd; staoighle; Breatunn; ceart, ceartas; fìreantachd; ceann, ceannas; eucoir, eucoireach, eucorach; annasach.

éigin

317.
O’Rahilly (Cecile): Notes on Irish idioms: 1. d’fhóbair dom tuitim.
In Celtica 13 (1980), pp. 120–123.
Discusses is ed mod, is ing, is ar éigin ‘scarcely, hardly’, and is obair ‘it is hard, difficult’. Suggests that ModIr. fhóbair, (fh)obair ‘almost’ represents a confusion of impersonal verb fóbair and use of obair replacing earlier mod.

éigne

610.
Hughes (A. J.): Some aspects of the salmon in Gaelic tradition past and present: 1. The metaphorical use of salmon in medieval Gaelic bardic poetry.
In ZCP 48 (1996), pp. 17–22.
Discusses the metaphorical use of éigne, , maighre, bradán in conjunction with proper names denoting water features to allude to chieftains.

Eilean Musdile

12781.
Rixson (Denis): Too many papar, not enough munkar.
In JSNS 5 (2011), pp. 153–168.
Discusses place-names in the Scottish west coast which may indicate pre-Norse monastic settlements.

Eilean nan Ròn

4479.
Fraser (Ian A.): The place-names of a deserted island: Eilean nan Ròn.
In ScS 22 (1978), pp. 83–90.

-ein

601.
Ó Maolalaigh (Roibeard): Forás na ndeirí díspeagtha -ean agus -ein i nGaeilge na hAlban.
In Béalra (2001), pp. 1–43.
Considers the development of diminutive suffixes -én, -ín, -án in Scottish Gaelic.

Éininis

2336.
Ó Murchadha (Diarmuid): Ainm Gaeilge ar an Great Saltee?
In Ainm 8 (1998), pp. 60–64.
Proposes Ir. Éininis.

Eiphit (ScG)

4285.
Ó Baoill (Colm): Scotticisms in a manuscript of 1467.
In SGS 15 (1988), pp. 122–139.
Discusses features found in MS NLS, Advocates’ 72.1.1: 1. Preterite passive form; 2. Present passive form; 3. dh’ before vowel sounds; 4. Imperfect/conditional second person singular; 5. Demonstrative relative; 6. Nasalization; 7. Is ann; 8. Plurals in -ann; 9. Caducous vowels; 10. Vowel-lengthening before long liquids; 11. Voicing of -p- in mp-group; 12. Aitte; 13. An aire; 14. Easbaig; 15. Eiphit; 16. Fèill; 17. Glais; 18. Seann-; 19. Teirig; 20. Toir; 21. Thusa.

eipit

3373.
Ó Corráin (Donnchadh): Some cruxes in Críth gablach.
In Peritia 15 (2001), pp. 311–320.
[1.] eipit, dias ḟidchrann (ad CG §14.178); [2.] The render of an ócaire [tarr, tinne] (ad CG §10.109-111).

Éire

8741.
Vennemann gen. Nierfeld (Theo): Zur etymologie von Éire, dem Namen Irlands.
In Sprachwissenschaft 23/4 (1998), pp. 461–469.
Proposes a Semitic etymology, viz. +'y-wr’(m) ‘Isle of Copper’.

Republ. in Europa vasconica - Europa semitica / by Theo Vennemann. Ed. by Patrizia Noel, Aziz Hanna (Berlin 2003), pp. 729-736.

èireachd (ScG)

5904.
Grant (James): The Gaelic of Islay, a North Channel dialect?
In Unity in diversity (2004), pp. 69–95.
Study based on 11 linguistic features: 1. Treatment of initial sr; 2. Treatment of postvocalic broad rt; 3. Treatment of stressed a before original long m; 4. Treatment of Old Irish -ig; 5. Treatment of postvocalic broad mh + consonant; 6. Gu robh math agad normal for ‘thank you’; 7. A’ tabhann normal for ‘barking of dog’; 8. Mothaich verb normally used for ‘feel’; 9. Drùin verb normally used for ‘close’; 10. Ballan normal for ‘cow’s teat’; 11. Ag èireachd.

eireachd (ScG)(in place names)

4494.
Barrow (G. W. S.): Popular courts in early medieval Scotland: some suggested place-name evidence.
In ScS 25 (1981), pp. 1–24.
Discusses the ScG term comhdhail as place-name element.

Add. & corr. in ScS 27 (1983), 67-68.

Éireannach

1990.
Breatnach (Caoimhín): The historical context of Cath Fionntrágha.
In Éigse 28 (1995), pp. 138–155.
Argues that CF was composed in Connacht, the Fionntrágha alluded to being Tráigh Eothaile in Co. Sligo, and that the narrative reflects Irish politics (esp. those concerning the Ó Domhnaill lords and their Clann Suibhne mercenaries) contemporary with its earliest MS witness.
14410.
Ó hUiginn (Ruairí): Éireannaigh, Fir Éireann, Gaeil agus Gaill.
In Aon don éigse (2015), pp. 17–49.

eireog

767.
Lockwood (W. B.): Wortgeschichtliche Miszellen.
In ZCP 34 (1975), pp. 154–167.
Discusses the bird-names: ScG gug ‘gannet or solan goose’; Ir. foracha ‘common guillemot’; Gael. gearr (as used in bird-names, different to gearr ‘short’); ScG gearra-glas ‘black guillemot’; ScG craigeach ‘id.'; ScG falcag bhìorach ‘common guillemot’; ScG crosan ‘common guillemot; puffin’; Gael. taboo-replacements of the common guillemot (ScG eun dubh an sgadain, ScG eun a’ chrùbain, Ir. éan áille); ScG gille bog, boganach (as used in bird-names); Ir. droimneach ‘great black-backed gull’; Mx. spyrryd ‘tern’; ScG capull coille ‘capercaillie or Western grouse’; MIr. cerc ‘hen’.

éirí

5904.
Grant (James): The Gaelic of Islay, a North Channel dialect?
In Unity in diversity (2004), pp. 69–95.
Study based on 11 linguistic features: 1. Treatment of initial sr; 2. Treatment of postvocalic broad rt; 3. Treatment of stressed a before original long m; 4. Treatment of Old Irish -ig; 5. Treatment of postvocalic broad mh + consonant; 6. Gu robh math agad normal for ‘thank you’; 7. A’ tabhann normal for ‘barking of dog’; 8. Mothaich verb normally used for ‘feel’; 9. Drùin verb normally used for ‘close’; 10. Ballan normal for ‘cow’s teat’; 11. Ag èireachd.

eiriag (ScG)

767.
Lockwood (W. B.): Wortgeschichtliche Miszellen.
In ZCP 34 (1975), pp. 154–167.
Discusses the bird-names: ScG gug ‘gannet or solan goose’; Ir. foracha ‘common guillemot’; Gael. gearr (as used in bird-names, different to gearr ‘short’); ScG gearra-glas ‘black guillemot’; ScG craigeach ‘id.'; ScG falcag bhìorach ‘common guillemot’; ScG crosan ‘common guillemot; puffin’; Gael. taboo-replacements of the common guillemot (ScG eun dubh an sgadain, ScG eun a’ chrùbain, Ir. éan áille); ScG gille bog, boganach (as used in bird-names); Ir. droimneach ‘great black-backed gull’; Mx. spyrryd ‘tern’; ScG capull coille ‘capercaillie or Western grouse’; MIr. cerc ‘hen’.

èirich (ScG)

5904.
Grant (James): The Gaelic of Islay, a North Channel dialect?
In Unity in diversity (2004), pp. 69–95.
Study based on 11 linguistic features: 1. Treatment of initial sr; 2. Treatment of postvocalic broad rt; 3. Treatment of stressed a before original long m; 4. Treatment of Old Irish -ig; 5. Treatment of postvocalic broad mh + consonant; 6. Gu robh math agad normal for ‘thank you’; 7. A’ tabhann normal for ‘barking of dog’; 8. Mothaich verb normally used for ‘feel’; 9. Drùin verb normally used for ‘close’; 10. Ballan normal for ‘cow’s teat’; 11. Ag èireachd.

eirín

4255.
Hamp (Eric P.): Varia: II. 2. Middle Irish eirín.
In Ériu 40 (1989), p. 181.
ad T. F. O’Rahilly, in Ériu 13/2 (1942), pp. 148-149.

eirín

767.
Lockwood (W. B.): Wortgeschichtliche Miszellen.
In ZCP 34 (1975), pp. 154–167.
Discusses the bird-names: ScG gug ‘gannet or solan goose’; Ir. foracha ‘common guillemot’; Gael. gearr (as used in bird-names, different to gearr ‘short’); ScG gearra-glas ‘black guillemot’; ScG craigeach ‘id.'; ScG falcag bhìorach ‘common guillemot’; ScG crosan ‘common guillemot; puffin’; Gael. taboo-replacements of the common guillemot (ScG eun dubh an sgadain, ScG eun a’ chrùbain, Ir. éan áille); ScG gille bog, boganach (as used in bird-names); Ir. droimneach ‘great black-backed gull’; Mx. spyrryd ‘tern’; ScG capull coille ‘capercaillie or Western grouse’; MIr. cerc ‘hen’.

eirr

2698.
Campanile (Enrico): Zur Etymologie von altir. arae und eirr.
In ZCP 43 (1989), pp. 174–178.
arae < are-sed-s ‘who stays’ (cf. ar-said, ar-sissedar); eirr < *en-ret-s ‘who runs against’ (cf. ind-reith).

Reprinted in Saggi Campanile, pp. 267-269.

eirreadh nuachair

7466.
Mac Cana (Proinsias): Eirreadh nuachair: nótaí breise ar an deasghnáth.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 86–93.
Further to Celtica 8 (1969), pp. 174-181.

-éis

1549.
Harrison (Alan): Allagar ‘Chlann Tomáis’: gnáthchaint agus béarlagair in Pairlement Chloinne Tomáis 7rl.
In Éigse 16/2 (Geimhreadh, 1975), pp. 97–112.
Analyses the ‘speech’ of Clann Tomáis in Pairlement Chloinne Tomáis, Táin bó Geanainn and Lucht na Simléirí. Includes sections on 1. Focail dar críoch éis; 2. Siombalachas fuaime; Béarlagair léannta, e.g. mac ar muin, ceann fa eite, plaic fa chuim, méar fá bhróig, bróg fá shop, ceanar fá iris.

eisce

9435.
McLeod (Neil): Assault and attempted murder in Brehon law.
In IJ 33 (1998), pp. 351–391.
Includes edition of four legal passages: A = CIH vi 2076.21-2079.36 (with variant readings from other MSS); B = CIH vi 2029.31-34; C a composite text reconstructed on the basis of the commentaries to text A; D = CIH iii 1136.1-8 from Bretha nemed dédenach. Selected glosses and commentaries supplied in English translation in Appendix: CIH i 133.26-135.18; CIH vi 1934.31-38; CIH vi 2076.21-2084.2.

éisce

12657.
Matasović (Ranko): Some Celto-Slavic etymologies.
In Studia Celto-Slavica 3 (2010), pp. 15–20.
Examines the exclusive Celto-Slavic lexical isoglosses in EDPC (1. PC *ēskyo- ‘moon’ [OIr. éscae, ésca, éisce]; 2. PC *fitu- ‘food’ [OIr. ith]; 3. PC *lūtu- ‘anger, power’ [OIr. lúth]; 4. PC *ruxtu- ‘noise’ [MIr. rucht]; 5. PC *slowgo- ‘troop, army’ [OIr. slúag, slóg]; 6. PC *talskV- ‘fragment, piece’ [cf. OIr. tailm]; 7. PC *krissu- ‘belt’ [OIr. cris]; 8. PC *kat-yo- ‘throw’ [OIr. caithid]), and proposes some new etymologies (1. PC *obnu ‘fear’ [OIr. omun]; 2. PC *frāno- ‘mane’ [ModIr. rón]; 3. PC *gissā- ‘taboo, prohibition’ [MIr. geis]; 4. PC *wesnālā- ‘swallow’ [OIr. fannall]).

éisde(a)lbhach

1568.
Williams (N. J. A.): Nóta sanasaíochta.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 235–237.
Suggests éisde(a)lbhach, éiseal(l)ach, éistealach ‘fastidious’ < éisle(a)dach ‘neglectful’; cf. áilsedach, éislesach ‘neglectful’.

eise (ScG)

10699.
Grant (James): The Gaelic of Strathspey and it relationship with other dialects.
In TGSI 61 (1998–2000), pp. 71–115.
Focuses on nineteen distinctive features of the Strathspey dialect:

1. Dropping of final unstressed vowel; 2. Dropping of vowel in -as ending; 3. Dropping of -adh ending; 4. He/it (m) (emphatic form) [ScG eise]; 5. They (pronunciation) [ScG aid]; 6. Independent future ending [-(e)as]; 7 & 8: Preaspiration; 9. Breaking of long é; 10. bh vocalized to u; 11. Final slender nn pronounced as ng; 12. Broad s becomes z (when preceded by n); 13. f becomes b (when preceded by m; 14. Playing [ScG. a’ cluich]; 15. Children [ScG cloinn]; 16. Down(wards) [ScG a-bhàn]; 17. East(wards) and west(wards) [ScG sìos, suas]; 18. (Fresh) water [bùrn]; 19. Boy [ScG praitseach].

éiseal(l)ach

1568.
Williams (N. J. A.): Nóta sanasaíochta.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 235–237.
Suggests éisde(a)lbhach, éiseal(l)ach, éistealach ‘fastidious’ < éisle(a)dach ‘neglectful’; cf. áilsedach, éislesach ‘neglectful’.

eisedar

4159.
Ahlqvist (Anders): Two notes on Irish texts: 2. A passage in the YBL version of BDD.
In Ériu 30 (1979), pp. 65–66.
ad line 163 as ed. by E. Knott 1936 (Best2 1166). Emends ní mise didiu éiside to ní mise didiu eisedar ‘it is not I who ask’ based on reading of MS TCD H 2.16 (Yellow Book of Lecan).

éiside

4159.
Ahlqvist (Anders): Two notes on Irish texts: 2. A passage in the YBL version of BDD.
In Ériu 30 (1979), pp. 65–66.
ad line 163 as ed. by E. Knott 1936 (Best2 1166). Emends ní mise didiu éiside to ní mise didiu eisedar ‘it is not I who ask’ based on reading of MS TCD H 2.16 (Yellow Book of Lecan).

éisle(a)dach

1568.
Williams (N. J. A.): Nóta sanasaíochta.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 235–237.
Suggests éisde(a)lbhach, éiseal(l)ach, éistealach ‘fastidious’ < éisle(a)dach ‘neglectful’; cf. áilsedach, éislesach ‘neglectful’.

éislesach

1568.
Williams (N. J. A.): Nóta sanasaíochta.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 235–237.
Suggests éisde(a)lbhach, éiseal(l)ach, éistealach ‘fastidious’ < éisle(a)dach ‘neglectful’; cf. áilsedach, éislesach ‘neglectful’.

éisse

5320.
Greene (David): The chariot as described in Irish literature.
In Iron age in the Irish sea province (1972), pp. 59–73.
Discusses the terms dá ech, carpat, dá ndroch, fonnaid, sithbe, feirtsi, crett, cuing, dá n-all, clár, suide, etruide, éissi, brot.

e(i)sse

12919.
Poppe (Erich): Latinate terminology in Auraicept na n-éces.
In History of linguistics 1996 (1999), pp. 191–201.

éistealach

1568.
Williams (N. J. A.): Nóta sanasaíochta.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 235–237.
Suggests éisde(a)lbhach, éiseal(l)ach, éistealach ‘fastidious’ < éisle(a)dach ‘neglectful’; cf. áilsedach, éislesach ‘neglectful’.

eisteas

1490.
de Bhaldraithe (Tomás): Nótaí ar fhocail.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh, 1972), pp. 275–282.
1. cómhrac i dtóin [and gáir faoi tholl]; 2. fochraí (an) lae [< fochroíb; cf. also forcraid, fortraid; for variation in similar clusters, cf. M. A. O’Brien, in Celtica 2/2 (1954), p. 353]; 3. feiste [‘entertainment’; feist, eisteas, feisteas; 4. crioslach [crioslaí pl.]; 5. seir; 6. paidir chapaill; 7. púirín; 8. is () luar liom [luar < lú orm]; 9. tɑ: tu: tau [togha].
O’Brien (M. A.) (ref.)

éistid

7024.
Niepokuj (Mary): Requests for a hearing in Norse and in other Indo-European languages.
In JIES 25/1-2 (Spring/Summer, 1997), pp. 49–78.
Discusses formulaic expressions with éitsid ‘hear ye’ in early Irish verse.

eitech

3293.
Hamp (Eric P.): Varia: I. 2. Notes on some Indo-European preverbs.
In Ériu 24 (1973), pp. 163–167.
*e(p)i- in é(i)thech (with same base as díthech and fre(i)tech); *eti- in e(i)tech; óL < *au and *apo > *ao; OIr. ind-, imbL, íar(m-), ol, sech, coh, doL, ro (idiosyncratic) related to L pro-sum.

é(i)thech

3293.
Hamp (Eric P.): Varia: I. 2. Notes on some Indo-European preverbs.
In Ériu 24 (1973), pp. 163–167.
*e(p)i- in é(i)thech (with same base as díthech and fre(i)tech); *eti- in e(i)tech; óL < *au and *apo > *ao; OIr. ind-, imbL, íar(m-), ol, sech, coh, doL, ro (idiosyncratic) related to L pro-sum.

Eithne

2692.
Dagger (Claire): Eithne: the sources.
In ZCP 43 (1989), pp. 84–124.
Presents a comprehensive list of all the references to the various figures by the name of Eithne in mythological and hagiographical sources.
16662.
Salvaneschi (Enrica): Columb Cille mac Eithne.
In Romanobarbarica 5 (1980), pp. 239–257.
Analyses the phrase mac Eithne (Tiughraind Bhécáin §22) as ‘son of almond’.

Eithne in Gubai

1992.
Carey (John): Eithne in Gubai.
In Éigse 28 (1995), pp. 160–164.
Argues that the figure underlying Eithne in Gubai wife of Cú Chulainn in recension B of Serglige Con Chulainn is the goddess Bóand (also surfacing as Ben in Gobann associated with the Boyne tumuli).

Eithne Ingubai

1992.
Carey (John): Eithne in Gubai.
In Éigse 28 (1995), pp. 160–164.
Argues that the figure underlying Eithne in Gubai wife of Cú Chulainn in recension B of Serglige Con Chulainn is the goddess Bóand (also surfacing as Ben in Gobann associated with the Boyne tumuli).

éitsid

7024.
Niepokuj (Mary): Requests for a hearing in Norse and in other Indo-European languages.
In JIES 25/1-2 (Spring/Summer, 1997), pp. 49–78.
Discusses formulaic expressions with éitsid ‘hear ye’ in early Irish verse.

elada

3048.
Lambert (Pierre-Yves): Les gloses celtiques aux commentaires de Virgile.
In ÉtC 23 (1986), pp. 81–128.
1. ECLOGA dans le Glossaire de Cormac [gloss. elada]. 3. Les gloses irlandaises à Philargyrius [Explanatio A and B (cf. Thes. II, pp. 46-48 and 360-363), edited from MSS Paris, BNF Latin 11308 and Latin 7960, and MS Firenze, Laurentian Pluteus 45, 14; with commentary].

Addendum in ÉtC 24 (1987), pp. 327-328.

Elaghbeg, Co. Donegal

12304.
Lacey (Brian): The Grianán of Aileach: a note on its identification.
In JRSAI 131 (2001), pp. 145–149.

Elaghmore, Co. Derry

12304.
Lacey (Brian): The Grianán of Aileach: a note on its identification.
In JRSAI 131 (2001), pp. 145–149.

Elatha

2042.
Gray (Elizabeth A.): Cath Maige Tuired: myth and structure (1–24).
In Éigse 18/2 (1981), pp. 183–209.

Elcmar

4573.
Sergent (Bernard): Elcmar, Nechtan, Óengus: qui est qui?
In Ollodagos 14/2 (2000), pp. 179–276.
ad C. Sterckx, Dieux d’eau: Apollons celtes et gaulois, Bruxelles 1996. Argues that Lug and Óengus are respectively the only apollinean divinity and the only hermaic divinity in the Celtic pantheon, while Nechtan (who can also be named Manannán and Núada) is the water-god and primordial king with healing attributes.

Elech

12357.
Hudson (B. T.): Elech and the Scots in Strathclyde.
In SGS 15 (1988), pp. 145–149.

elementa (Hib-Lat)

2434.
Márkus (Gilbert): What were Patrick’s alphabets?
In CMCS 31 (Summer, 1996), pp. 1–15.
Argues that the abgitorias and elementa that St. Patrick is said by Tírechán to have written are best taken as meaning ‘guides to monastic life’, comparable to OIr. aibgitir in Apgitir Chrábaid.

Elg

9463.
Clancy (Thomas Owen): Atholl, Banff, Earn and Elgin: ‘new Irelands’ in the east revisited.
In Bile ós chrannaibh [Fs. Gillies] (2010), pp. 79–102.
Appendix: Early forms of main names discussed (with references).

Elgin

9463.
Clancy (Thomas Owen): Atholl, Banff, Earn and Elgin: ‘new Irelands’ in the east revisited.
In Bile ós chrannaibh [Fs. Gillies] (2010), pp. 79–102.
Appendix: Early forms of main names discussed (with references).

-ella

11805.
Hill (Eugen): Silbische Liquiden vor Nasalen im Inselkeltischen und das Problem der Nasalpräntien vom Typ air. sernaid, kymr. -sarnu.
In KF 5 (2010–2012), pp. 157–184.
Discusses the continuation in Insular Celtic of the PIE nasal presents made to roots in final laryngeal (exemplified by OIr. sernaid, ernaid, marnaid, ·cella, ·ella, -t·baill, ·gnin).

Emain

1390.
Mallory (J. P.): Two early modern descriptions of Navan.
In Emania 1 (1986), pp. 22–23.
Reproduces a letter dated 24 April 1835 written by John O’Donovan, commenting on the description of Emain in John Colgan’s Acta Triadis Thaumaturgae (1647).

Emain Macha

1600.
Wailes (Bernard): The Irish 'royal sites’ in history and archaeology.
In CMCS 3 (Summer, 1982), pp. 1–29.
[1.] Archaeology and history; [2.] The Irish 'royal sites’: historical; [3.] Archaeological propositions; [4.] The 'royal sites’: a detailed view: [i] Emain Macha, [ii] Tara, [iii] Cruachain, [iv] Dún Ailinne, [v] Uisneach; [5.] Discussion. Incl. figs.
1999.
Ó Concheanainn (Tomás): Leabhar na hUidhre: further textual associations.
In Éigse 30 (1997), pp. 27–91.
1. Two legends of Emain Macha: (1) Cess (or Noínden) Ulad; (2) The founding of Emain Macha by Macha Mongruad ; 2. TE [Tochmarc Emire] and the Dinnshenchas: (1) Conflicting views of Thurneysen and Gwynn; (2) A Dinnshenchas poem on the Boyne; (3) Other parts of the ‘riddling dialogue’; (4) A direct reference to TE in a Dinnshenchas text; 3. Cú Chulainn and the daughter of Ruad (TE §§80-4); 4. Scáthach’s prophecy for Cú Chulainn; 5. Affiliations of other LU texts: (1) Aided Nath Í; (2) Serglige Con Culainn (SCC); (3) Siaburcharpat Con Culainn (Siab. CC); (4) Immram curaig Máile Dúin; (5) Scél Tuáin meic Cairill; (6) Cethri arda in domain (‘The four quarters of the world’); 6. TBC: LU alterations and variants represented in YBL; 7. Togail brudne Da Derga (BDD); cf. Éigse 29, pp. 84-86; 8. Texts of minor tána (‘cattle raids’) lost from LU; 9. The textual tradition of the Irish Sex aetates mundi (SAM); 10. The textual history of Lebor Bretnach; 11. Scribe H’s work in two manuscripts: (1) In LU; (2) In Rawlinson B 502, ff. 1-12; 12. The probable date of scribe H: (2) ritire ‘rider, knight’; (3) Topographical glosses; 13. A reference to the Book of Dub Dá Léithe. Continued from Éigse 29 (1996), pp. 65-120.
4033.
Toner (Gregory): Emain Macha in the literature.
In Emania 4 (Spring, 1988), pp. 32–35.
Argues that the etymology of Emain in Noínden Ulad is first found in the second recension only; originally may have been Emain (Abhlach) as Otherworld designation; identification with Ptolemy’s Isamnion queried.
7405.
Muhr (Kay): The early place-names of County Armagh.
In SAM 19/1 (2002), pp. 1–54.
Part I (Secular): (A) Armagh plain: Macha, Emain Macha, Oenach Macha, Drumconwell, Creeveroe and divisions; Loughnashade, Kings Stables, Ráth Cimbaíth, Tullyworgle, Bull’s Track; (B) South Armagh: Slieve Gullion, Sliab Monduirn, Sliab Fuait, Áth na Foraire, Béal Átha an Airgid, Dorsey, Loch Echtra, Nemed, Callan, Ardachadh, Cloenloch, Forkill, Midluachair, Fiodh Conaille, Fathom, Carnbane, Búrach Ulad. Part II (Lives of St. Patrick): Ind Fherta, Ard Macha, Ard Sailech, Telach na Licce, Tamlachta Bó, Cenngoba, Oenach Macha, Nemed.
8919.
Toner (Gregory): Macha and the invention of myth.
In Ériu 60 (2010), pp. 81–109.
Offers a new analysis of Noínden Ulad and of the legend of Macha Mongrúad, and argues that of the four female characters called Macha in early Irish literature, only Macha Mongrúad and Macha, daughter of Ernmas, are genuine in the tradition, while Macha, wife of Nemed, and Macha, wife of Cruinniuc, are late literary inventions.
8920.
Ó Mainnín (Mícheál B.): `Saig in Machai fothúaid': on the application and extent of ‘the Macha' in north-west Armagh.
In Ériu 60 (2010), pp. 111–130.
11541.
Dumville (David N.): Emain Macha, Ard Macha.
In Saint Patrick 493-1993 (1993), pp. 147–152.
17077.
Mallory (J. P.): Emain Macha and Navan Fort.
In Excavations at Navan Fort 1961–71 (1997), pp. 197–207.
Provides an overview of the debate about the origin of the name, its place in medieval historical sources, and its representation in early Irish literature.
1391.
Mallory (J. P.): A provisional checklist of Emain Macha in the annals.
In Emania 1 (1986), pp. 24–27.
Provides a provisional list of references to Emain Macha and closely associated events and places in the major Irish annals.
1393.
Mallory (J. P.): The literary topography of Emain Macha.
In Emania 2 (1987), pp. 12–18.
Presents and discusses evidence from the Ulster tales that touches upon the landscape of Emain Macha (arranged by type of feature, with references), concluding that much of the description is imaginary and bears no relation to the actual site.
1394.
Lambkin (B. K.): Patrick, Armagh and Emain Macha.
In Emania 2 (1987), pp. 29–31.
Discusses the episode of Patrick and Dáire and suggests that Armagh was chosen as primatial see because of its importance as druidic centre. vs. R. Sharpe, St. Patrick and the See of Armagh, in CMCS 4 (Winter, 1982), pp. 33–59.
1512.
Ó Broin (Tomás): Craebruad: the spurious tradition.
In Éigse 15/2 (Geimhreadh, 1973), pp. 103–113.
Craebruad does not describe a building but more likely to describe a sacred grove. Curaid na Craebruaide represents the only legitimate employment of the term craebruad. Suggests that Emain Macha may mean ‘grove of Macha’, and that emain may derive from nemain, possibly related to Irish nemed and Gaul nemeton.

Emancholl

1052.
McManus (Damian): Irish letter-names and their kennings.
In Ériu 39 (1988), pp. 127–168.
Edition of Bríatharogaim, including glossing and commentary, from MSS RIA 23 P 12, NLI G 53, TCD H 3. 18, and YBL; with translation and notes. Discussion of each of the names: Beithe, Luis, Fern, Sail, Nin, (h)Úath, Dair, Tinne, Coll, Cert, Muin, Gort, Gétal, Straiph, Ruis, Ailm, Onn, Ú(i)r, Edad (?), Idad (?), Ébad (?), Ó(i)r, Uil(l)en(n), Pín (Iphín), Iphín (Pín), Emancholl.

Émíne

905.
Poppe (Erich): Varia: IV. Émíne, Íamnat, Íamán.
In Ériu 37 (1986), pp. 187–188.
On the pattern of the same element occurring in the names of son, father and mother.

Émín(e)

1067.
Poppe (Erich): The genealogy of Émín(e) in the Book of Leinster.
In Ériu 40 (1989), pp. 93–97.

emnaide

3341.
Holford-Strevens (Leofranc): Old Irish cétemnide, Latin centumgeminus.
In Peritia 17–18 (2003–2004), p. 507.
On an Old Irish calque in MS Vatican Reg. lat. 1625.

emnide

3341.
Holford-Strevens (Leofranc): Old Irish cétemnide, Latin centumgeminus.
In Peritia 17–18 (2003–2004), p. 507.
On an Old Irish calque in MS Vatican Reg. lat. 1625.

emon

6715.
Márkus (Gilbert): Tracing Emon: Insula Sancti Columbae de Emonia.
In IR 55/1 (Spring, 2004), pp. 1–9.
On the origin and meaning of the name Emonia, older alternative for Inchcolm, Fife.

Emper

8678.
Mhac an Fhailigh (Éamonn): Tuilleadh fá Imper.
In Dinnseanchas 5 (1972–1973), p. 3.
A further suggestion as to the possible meaning of the name Emper in Co. Westmeath.

Empor

8678.
Mhac an Fhailigh (Éamonn): Tuilleadh fá Imper.
In Dinnseanchas 5 (1972–1973), p. 3.
A further suggestion as to the possible meaning of the name Emper in Co. Westmeath.

-én

601.
Ó Maolalaigh (Roibeard): Forás na ndeirí díspeagtha -ean agus -ein i nGaeilge na hAlban.
In Béalra (2001), pp. 1–43.
Considers the development of diminutive suffixes -én, -ín, -án in Scottish Gaelic.

en- / ind-

679.
Armstrong (John): Phonological irregularity in compound verb forms in the Würzburg Glosses.
In Ériu 27 (1976), pp. 46–72.
Concerns especially composition with the preverbs ro-, fo-, to-, ind-/en.

én (interjection)

3795.
Kelly (Fergus): Onomatopeic interjections in Early Irish.
In Celtica 25 (2007), pp. 88–107.
Discusses the use of 24 interjections, presented in alphabetical order.

énadóir

1268.
de Bhaldraithe (Tomás): Varia: III. 1. Nóta ar an nGàidhlig i bhfoclóirí Gaeilge.
In Ériu 45 (1994), pp. 199–200.
Provides list of 12 headwords from DIL, which ultimately derive from R. Kirk’s ScG glossary (1690): brúadar, búbaire, buidne, coimíadad, cuinneán, énadóir, fadban, folach, gadmuin, lidach, línán, lúadaige.

Enda

19197.
Ó Dufaigh (Seosamh): Enda of Aran and the Diocese of Clogher.
In Clogher record 22/2-3 (2016–2017), pp. 29–52.

Endrick

5457.
King (Jacob): Endrick and Lunan.
In JSNS 1 (2007), pp. 150–156.

enech

3327.
Hamp (Eric P.): Varia: 2. enech, ἐνιπή.
In Ériu 25 (1974), pp. 261–268.
Suggests that eneclann < enech + clú.
7711.
Hamp (Eric): Formations indoeuropéennes à second élément *-(Ho)kw-.
In BSL 68/1 (1973), pp. 77–92.
With discussion of OIr. enech, cách, crích, etc.

eneclann

3327.
Hamp (Eric P.): Varia: 2. enech, ἐνιπή.
In Ériu 25 (1974), pp. 261–268.
Suggests that eneclann < enech + clú.

englyn (W.)

842.
Rowland (Jenny): The prose setting of the early Welsh englynion chwedlonol.
In Ériu 36 (1985), pp. 29–43.
On the use of prose and verse in narrative literature; discusses Irish evidence.

énirt

1236.
Hamp (Eric P.): Varia: III. 1. On non-compounding with negatives.
In Ériu 44 (1993), p. 177.
On privative of nert, énirt < *é(n)nertˊ with vocalism of simplex; contrast sonairt ‘strong’ (cf. E. P. Hamp, in ÉtC 29 (1992) pp. 215-217).
Hamp (E. P.) (ref.)

enn (interjection)

3795.
Kelly (Fergus): Onomatopeic interjections in Early Irish.
In Celtica 25 (2007), pp. 88–107.
Discusses the use of 24 interjections, presented in alphabetical order.

*é(n)nertˊ

1236.
Hamp (Eric P.): Varia: III. 1. On non-compounding with negatives.
In Ériu 44 (1993), p. 177.
On privative of nert, énirt < *é(n)nertˊ with vocalism of simplex; contrast sonairt ‘strong’ (cf. E. P. Hamp, in ÉtC 29 (1992) pp. 215-217).
Hamp (E. P.) (ref.)

en-n-iyā

223.
Lindeman (Fredrik Otto): Old Irish inne.
In Celtica 23 (1999), pp. 155–156.
Derives from *en-n-iyā ‘the interior’ from a possible pre-Celtic adjective *en-no- ‘inner, interior’, from preposition *en ‘in’ + adjectival suffix *-no-.

Entrebus (Cheshire)

8912.
Breeze (Andrew): The Norse-Irish and Antrobus, Cheshire.
In NHi 46/1 (Mar., 2009), pp. 141–142.
< OIr. an trebthas.

610.
Hughes (A. J.): Some aspects of the salmon in Gaelic tradition past and present: 1. The metaphorical use of salmon in medieval Gaelic bardic poetry.
In ZCP 48 (1996), pp. 17–22.
Discusses the metaphorical use of éigne, , maighre, bradán in conjunction with proper names denoting water features to allude to chieftains.
3252.
Hamp (Eric P.): Varia: II. 2. Gwion and Fer Fí.
In Ériu 29 (1978), pp. 152–153.
Argues that the mythological names W Gwion and Ir. derive from same root as OIr. ‘venom, poison’; furthermore, Fer Hí (LL 27b5), rather than representing ‘stem, tree’ as suggested in DIL E 145.19 (s.v. 3 ), represents the generalisation of lenited Fhí.
3613.
Nagy (Joseph Falaky): Otter, salmon and eel in traditional Gaelic narrative.
In StC 20–21 (1985–1986), pp. 123–144.
Suggests that these water creatures have similar and overlapping functions as conduits of otherworldly power, wisdom and madness.

-eó- (future)

705.
Greene (David): The é-future in Modern Irish.
In Ériu 29 (1978), pp. 58–63.
ad K. Jackson, in Celtica 11 (1976), pp. 94-106, and O. Bergin, in Ériu 2 (1905), pp. 36-48 (Best1, p. 48).

1. The rise of the -- future; 2. The -ea- future stems; 3. Mu. Ir. geód and leomhfad.
Bergin (O.) (ref.), Jackson (Kenneth Hurlstone) (ref.)

Eó Mugna

2955.
Watson (Alden): The king, the poet and the sacred tree.
In ÉtC 18 (1981), pp. 165–180.
Examines the nature and function of the sacred tree in the pagan Irish religious system and its relation to the social roles of king an poet.

Eó Rossa

2955.
Watson (Alden): The king, the poet and the sacred tree.
In ÉtC 18 (1981), pp. 165–180.
Examines the nature and function of the sacred tree in the pagan Irish religious system and its relation to the social roles of king an poet.

Eochaid Ollathair

2735.
Sterckx (Claude): Images monétaires et mythes celtes.
In ZCP 47 (1995), pp. 1–17.
Discusses medieval Irish and Welsh analogues to Gaulish myths, including the Dagda or Eochaid Ollathair, the Irish counterpart of Gaulish Sucellus.

Éoganachta

825.
Sproule (David): Origins of the Éoganachta.
In Ériu 35 (1984), pp. 31–37.

Eóin

835.
Greene (David): Varia: I. 1. Ir. Eóin, Sc. G. Iain.
In Ériu 35 (1984), pp. 193–195.
From Lat. Iōhănnes.

Eoinis

3363.
Ó Mórdha (Eoghan): On Loch Uachtair (Lough Oughter, Co. Cavan).
In Peritia 16 (2002), pp. 477–478.
Argues it may have been known as Loch Erne in the early medieval period.

éol

11966.
Blažek (Václav), Dočkalová (Lenka): On Indo-European roads.
In JIES 39/3-4 (Fall/Winter, 2011), pp. 299–341.
Includes a discussion of the etymology of the Old Irish terms áth, belach, bóthar, casán, conar, drochet, éol, rith, sét, séol, slige.

Eonish

3363.
Ó Mórdha (Eoghan): On Loch Uachtair (Lough Oughter, Co. Cavan).
In Peritia 16 (2002), pp. 477–478.
Argues it may have been known as Loch Erne in the early medieval period.

eórna

11967.
Blažek (Václav), Dočkalová (Lenka): The Indo-European year.
In JIES 39/3-4 (Fall/Winter, 2011), pp. 414–495.
Includes a discussion of the etymology of the Old Irish terms blíadain, ónn uraid (MIr. innuraid), gaim, gem, gam, gaimred, errach, sam, samrad, fog(a)mar, feis, gamuin, fannall, samaisc, eórna.

eóruinn

1707.
Williams (N. J. A.): Leagan cainte in Párliament na mban.
In Éigse 17/3 (Samhradh, 1978), p. 330.
vs. B. Ó Cuív, Párliament na mBan (Dublin 1952), 146; dar an eóruinn (l. 2357) ‘by the anvil’ (i.e. ‘by St. Patrick’s anvil’); eóruinn < inneoir < inneoin ‘anvil’.
Ó Cuív (B.) (ref.)

epenthetic vowel

211.
Pődör (Dóra): The phonology of Scottish Gaelic loanwords in Lowland Scots.
In ScotL 14–15 (1995–1996), pp. 174–189.
1. Introduction; 2. Medial and final th [θ]; 3. Medial and final non-palatal dh [ð]; 4. Medial and final palatal dh [ðˊ]; 5. The stop shift; 6. The epenthetic vowel; [7.] Conclusion.

*e(p)i-

3293.
Hamp (Eric P.): Varia: I. 2. Notes on some Indo-European preverbs.
In Ériu 24 (1973), pp. 163–167.
*e(p)i- in é(i)thech (with same base as díthech and fre(i)tech); *eti- in e(i)tech; óL < *au and *apo > *ao; OIr. ind-, imbL, íar(m-), ol, sech, coh, doL, ro (idiosyncratic) related to L pro-sum.

Epistola ad milites Corotici (Patrick)

13015.
Mac Eoin (Gearóid): St. Patrick and the Franks.
In Lochlann [Fs. Rekdal] (2013), pp. 1–11.
Examines the references to the Franks in St. Patrick’s Epistula and argues that the events mentioned in it agree with a suggested composition date of 482×486, thus preferring the late obit of Patrick (in 492 or 493).

epscop

4285.
Ó Baoill (Colm): Scotticisms in a manuscript of 1467.
In SGS 15 (1988), pp. 122–139.
Discusses features found in MS NLS, Advocates’ 72.1.1: 1. Preterite passive form; 2. Present passive form; 3. dh’ before vowel sounds; 4. Imperfect/conditional second person singular; 5. Demonstrative relative; 6. Nasalization; 7. Is ann; 8. Plurals in -ann; 9. Caducous vowels; 10. Vowel-lengthening before long liquids; 11. Voicing of -p- in mp-group; 12. Aitte; 13. An aire; 14. Easbaig; 15. Eiphit; 16. Fèill; 17. Glais; 18. Seann-; 19. Teirig; 20. Toir; 21. Thusa.
14112.
Pettiau (Hérold): The officials of the church of Armagh in the early and central middle ages, to A.D. 1200.
In Armagh history and society (2001), pp. 121–186.
Lists and discusses the titles of officials of the church of Armagh found in early Irish chronicles: 1. epscop; 2. tánaise epscoip; 3. ap; 4. tánaise abbad: 5. secnap; 6. comarba; 7. airchinnech; 8. fosairchinnech; 9. maer (or ardmaer); 10. maer bachla Ísa; 11. ferthigis; 12. scríbneoir; 13. anchara; 14. fer léiginn; 15. toísech macc léiginn; 16. sacart; 17. anmchara; 18. senchaid; 19. ecnaid; 20. suí; 21. ardollam; 22. cenn bocht; 23. príomhchalladóir; 24. príomhchríochaire; 25. leabhar coimhéadaigh.

epscop tuaithe

1374.
Sharpe (Richard): Some problems concerning the organisation of the Church in early medieval Ireland.
In Peritia 3 (1984), pp. 230–270.
Discusses ecclesiastical terminology (e.g. Lat. paruchia, familia, dominicus (> Ir. domnach), princeps, Ir. airchinnech, epscop tuaithe (cf. Lat. clericus plebis), etc.) and the impact of monasticism.

Érainn

11309.
Koch (John T.): Celts, Britons and Gaels: names, peoples and identities.
In THSC-NS 9 (2003), pp. 41–56.

erbaid

9588.
McCone (Kim): OIr. erbaid ‘entrusts’, orb ‘heir’ and orbae ‘inheritance’.
In Studia celtica et indogermanica [Fs. Meid] (1999), pp. 239–242.
Argues that OIr. erbaid continues a Celt. primary verb *erb-e/o- derived from a PIE root *h1erbh- ‘bequeath’ to which OIr. orb and orbae are morphologically related.

erc

3043.
Hamp (Eric P.): Varia: 25. Notes on word formation: 4. orc in Irish.
In ÉtC 23 (1986), pp. 49–50.
On the homonyms of orc and erc.

Erc

15513.
Lajoye (Patrice), Oudaer (Guillaume): *Percos/*Ercos: an unknown Celtic theonym.
In JIES 42/1-2 (Spring/Summer, 2014), pp. 40–100.

ercib

1165.
Ó Maolalaigh (Roibeard): Varia: IV. 2. On the 2pl. imperative in Scottish Gaelic.
In Ériu 53 (2003), pp. 174–178.
ScG -ibh derives from 2pl. prep. prons used as imperatives, the seeds of which can be traced to OIr. suppletive airci(u)b, argib, ercib ‘go’.
673.
Hamp (Eric P.): Varia: II. 1. Syntactic comparisons: (a) airci(u)bargibercib.
In Ériu 26 (1975), pp. 168–169.
ad J. Carney, in Ériu 18 (1958), pp. 1-43 (BILL 5527). Discusses forms of the 2 pl. ipv.

erdamh

13029.
Manning (Conleth): References to church buildings in the Annals.
In Seanchas [Fs. Byrne] (2000), pp. 37–52.
Studies the occurrence of the following terms: oratorium; dairthech; damliac; teampall, templum; eclais; erdamh, airdam; taigi aernaighi; cell, civitas; recles.

erdath

10520.
Bisagni (Jacopo): A note on the end of the world: Tírechán’s dies erdathe.
In ZCP 58 (2011), pp. 9–18.
ad §12 (as ed. by L. Bieler 1979 [The Patrician texts in the Book of Armagh]); erdathe is interpreted as the gen. sg. of erdath, derived from PC *-dātū, containing the PIE root *dhu̯eh2- ‘to make smoke’.

erdathe

10520.
Bisagni (Jacopo): A note on the end of the world: Tírechán’s dies erdathe.
In ZCP 58 (2011), pp. 9–18.
ad §12 (as ed. by L. Bieler 1979 [The Patrician texts in the Book of Armagh]); erdathe is interpreted as the gen. sg. of erdath, derived from PC *-dātū, containing the PIE root *dhu̯eh2- ‘to make smoke’.

erdathe (lá erdathe)

12823.
Ó Cearúil (Micheál): Torann a dheireadh: léas ar an eascateolaíocht, ar an mbean sí agus ar an Lia Fáil.
Dán agus tallann, 12. An Daingean: An Sagart, 2003. 131 pp.
Includes discussion of some eschatological terms: lá erdathe, bráth, buiresc, lá an luain, etc.

ergal án ríam

2779.
O’Rahilly (Cecile): Five notes: [4.] ergal án ríam.
In Celtica 10 (1973), pp. 147–148.
Suggests it is in origin a scribal note.

Ériu

7070.
Isaac (G. R.): A note on the name of Ireland in Irish and Welsh.
In Ériu 59 (2009), pp. 49–55.
OIr. Ériu.
8741.
Vennemann gen. Nierfeld (Theo): Zur etymologie von Éire, dem Namen Irlands.
In Sprachwissenschaft 23/4 (1998), pp. 461–469.
Proposes a Semitic etymology, viz. +'y-wr’(m) ‘Isle of Copper’.

Republ. in Europa vasconica - Europa semitica / by Theo Vennemann. Ed. by Patrizia Noel, Aziz Hanna (Berlin 2003), pp. 729-736.
9463.
Clancy (Thomas Owen): Atholl, Banff, Earn and Elgin: ‘new Irelands’ in the east revisited.
In Bile ós chrannaibh [Fs. Gillies] (2010), pp. 79–102.
Appendix: Early forms of main names discussed (with references).
11309.
Koch (John T.): Celts, Britons and Gaels: names, peoples and identities.
In THSC-NS 9 (2003), pp. 41–56.
14053.
Delamarre (Xavier): Iria (*Īryā) «l’opulente, la fertile» (Ligurie, Galice, Dalmatie).
In Veleia 26 (2009), pp. 355–358.
Compared to OIr. íriu, Ériu.
16682.
Piot (Madeleine): Hibernia, l’île méconnue.
In Mélanges Kerlouégan (1994), pp. 527–531.
4895.
Koch (John T.): New thoughts on Albion, Iernē, and the Pretanic Isles.
In PHCC 6 (1986), pp. 1–28.
Discusses the following Old and Middle Irish toponyms and ethnonyms: Albu, Ériu, Letha, Goídel, Féni.
2042.
Gray (Elizabeth A.): Cath Maige Tuired: myth and structure (1–24).
In Éigse 18/2 (1981), pp. 183–209.
4048.
Koch (John T.): Ériu, Alba and Letha: when was a language ancestral to Gaelic first spoken in Ireland?
In Emania 9 (1991), pp. 17–27.
5042.
Ó Murchadha (Diarmuid): Nationality names in the Irish annals.
In Nomina 16 (1992–1993), pp. 49–70.
Discusses the terms Ériu, Féni, Scotti, Goídil, Cruthin, Picti, Albu, Bretain, Angli, Saxain, Frainc, Geinti, Gaill, Gall-Ghaedhil, Nordmainn, Lochlainn, Danair.

érlam

15392.
Charles-Edwards (T. M.): Érlam: the patron-saint of an Irish church.
In Local saints and local churches (2002), pp. 267–290.

érmae

1090.
Breatnach (Liam): On the citation of words and a use of the neuter article in Old Irish.
In Ériu 41 (1990), pp. 95–101.
Contains a corrective note to L. Breatnach, The Caldron of Poesy, in Ériu 32 (1981), pp. 45-93, on gen. sg. érmae.
Breatnach (Liam) (ref.)

ermtiud

10608.
Mac Eoin (Gearóid): The early Irish vocabulary of mills and milling.
In Studies on early Ireland [Duignan essays] (1982), pp. 13–19.
Edits a passage on the eight parts of a mill from the tract De ceithri slichtaib athgabála, beg. Im ocht mbullu ara-fognat muilenn (CIH ii 374.19-20, etc.); with English translation, textual notes and a vocabulary list.

ernaid

11805.
Hill (Eugen): Silbische Liquiden vor Nasalen im Inselkeltischen und das Problem der Nasalpräntien vom Typ air. sernaid, kymr. -sarnu.
In KF 5 (2010–2012), pp. 157–184.
Discusses the continuation in Insular Celtic of the PIE nasal presents made to roots in final laryngeal (exemplified by OIr. sernaid, ernaid, marnaid, ·cella, ·ella, -t·baill, ·gnin).
17850.
Bauer (Bernhard): Sg. 197b10 (=197b31 ee).
In KF 7 (2015–2016), pp. 7–15.
Suggests reading ni·ern etargna and proposes a new interpretation and translation.
1592.
Quin (E. G.): The early Irish poem Ísucán.
In CMCS 1 (Summer, 1981), pp. 39–52.
Poem beg. Ísucán / alar limm im dísertán, ed. with English translation and notes from MSS RIA 23 P 16 (Leabhar Breac), Brussels 5100–04, RIA 23 P 2 (Book of Lecan), Franciscan A 7, Laud Misc. 610, RIA 23 P 3. Emphasises legal force of the text, with discussion of legal metaphors and terms such as ernaid, sochor, doérrathaig.
2607.
Lambert (Pierre-Yves): Gaulois IEVRV: irlandais (ro)-ír “dicauit” .
In ZCP 37 (1979), pp. 207–213.
In the light of Gallo-Greek ειωρου (preferred to Gallo-Latin ieuru), derives OIr. pret. -ír < *iyor- < *eyor- < *pepor-, and argues that ernaid and renaid are both < PIE * per- but differentiated by an enlargement -h3- and -h1-, respectively.
3637.
Lindeman (Fredrik Otto): Gaulish ieuru and Old Irish ír.
In StC 26–27 (1991–1992), pp. 7–8.
3660.
Isaac (G. R.): Two continental Celtic verbs.
In StC 31 (1997), pp. 161–171.
1. Ieuru.

Ernmas

1776.
Carey (John): Notes on the Irish war-goddess.
In Éigse 19/2 (1983), pp. 263–275.
Account of the three Machas: Macha the wife of Nemed mac Agnomain, Macha Mongruad and Macha the wife of Cruinn mac Agnomain.

errach

11967.
Blažek (Václav), Dočkalová (Lenka): The Indo-European year.
In JIES 39/3-4 (Fall/Winter, 2011), pp. 414–495.
Includes a discussion of the etymology of the Old Irish terms blíadain, ónn uraid (MIr. innuraid), gaim, gem, gam, gaimred, errach, sam, samrad, fog(a)mar, feis, gamuin, fannall, samaisc, eórna.

errad

3166.
MacQuarrie (Charles W.): Insular Celtic tattooing: history, myth, and metaphor.
In ÉtC 33 (1997), pp. 159–189.
Discusses the phrases signa diabolica and stigmatibus malignis occurring in Vita prima Sanctae Brigitae, as well as other references to tattoos in early Irish literature.

Erris

8693.
Mhac an Fhailigh (Éamonn): Some Erris placenames: pronunciation.
In Dinnseanchas 5 (1972–1973), pp. 86–91.

erus

11766.
Bondarenko (Grigory): The Dindṡenchas of Irarus: the king, the druid and the probable tree.
In ZCP 59 (2012), pp. 5–26.
An analysis of the two versions of the prose dindshenchas relating to Irarus. Supplies semidiplomatic edition of the Rennes and LL texts, with variants from H 3. 3 and the Book of Lecan. Includes a discussion of the obscure word erus.

*(e)s

664.
Cowgill (Warren): Two further notes on the origin of the Insular Celtic absolute and conjunct verb endings.
In Ériu 26 (1975), pp. 27–32.
1. The evidence of the recently discovered Celtiberian inscription of Botorrita; 2. The absence of *(e)s in the Irish responsive and imperative and legal formulae.

Repr. in Cowgill writings, pp. 323-327.

és

4180.
Hamp (Eric P.): Varia: III. és ‘footprint’.
In Ériu 32 (1981), p. 159.
ad Eric P. Hamp, HS 91 (1977), 244.
3509.
Hamp (Eric P.): Some Italic and Celtic correspondences: 6. Irish és ‘footprint’.
In HS 91 (1977), pp. 243–244.
Related to Lat. pandō.

*-es

1264.
Schrijver (Peter): The Celtic adverbs for ‘against’ and ‘with’ and the early apocope of *-i.
In Ériu 45 (1994), pp. 151–189.
1. The origins of OIr. fri ‘against’, la ‘with’; 2. The early apocope of *-i; 3. The fate of ‘new’ word-final *-t; 4. Examples of *-t(i) > -s in Old Irish; 7. The origin of the Primitive Irish main clause verbal particle *es; 8. The present conjunct forms of the Old Irish copula after *ne ‘not’; 9. Summary.

*es

1426.
Isaac (G. R.): The most recent model of the development of absolute and conjunct flexion.
In Ériu 51 (2000), pp. 63–68.
vs. P. Schrijver's affirmative sentence particle (*es < *et < *eti) theory, in Ériu 45 (1994), 151–189, and Studies in the history of Celtic pronouns and particles (Maynooth 1997).
Schrijver (P.) (ref.)

-es (in place names)

2278.
Ó Máille (T. S.): Irish place-names in -as, -es, -is, -os, -us.
In Ainm 4 (1989–1990), pp. 125–143.

Es mac nEirc

3411.
FitzPatrick (Elizabeth): The inauguration of Tairdelbach Ó Conchobair at Áth an Termoinn.
In Peritia 12 (1998), pp. 351–358.
Identifies Áth an Termoinn with Áth Carpait, in the termonland of Es mac nEirc, at Boyle (Co. Roscommon).

Es Ruaid I

794.
Ó Concheanainn (Tomás): A pious redactor of Dinnshenchas Érenn.
In Ériu 33 (1982), pp. 85–98.
Analysis of content and style of devotional stanzas appended to 20 dinnshenchas poems; use of , Coimdiu, Dúilem, Fer adressing the Deity. Concludes that Cuán ua Lóchán (†1024) is the author. [1.] Introduction; [2.] ‘Loch Dergderc’ (beg. Inlinnse luaidim cach lá), `Áth Luain’ (beg. A ḟir théit i mag Medba), ‘Carn Furbaide’ (beg. Atá sund Carn uí Chathbath); Saltair na Rann; [2.] ‘Cleitech’ (beg. Cleitech in druí díles daith); [3.] ‘Crechmael’ (beg. In dremsa nach duairc oc dáil); [4.] ‘Es Ruaid I’ (beg. A ḟir dodechaid atuaid); [5.] ‘Lia Nothain’ (beg. Atá sunn fo choirthe chruaid), ‘Sliab Betha’ (beg. Atchíu lecht deoraid do chéin), ‘Druim Cliab’ (beg. Sunna ro boí Caurnan cas), ‘Cerna’ (beg. Cia bem sunn 'nar suide sel), ‘Loch nÉrne’ (beg. Loch nÉrne, ard a oscur), ‘Ard Macha’ (beg. In mag imriadat ar n-eich), ‘Temair III’ (beg. Temair togha na tulach); [6.] ‘Dubthir’ (beg. Dubthir Guaire, gním dia fail), ‘Nemthenn’ (beg. Dreco ingen Chalcmaíl chruaid), ‘Mag Luirg’ (beg. Is eol dam im threbthas tó); [7.] ‘Mag Muirisce’ (beg. A ḟir a Muirisc na marc); [8.] ‘Loch Néil’ (beg. Luaidim Loch Néil, násad nglé); [9.] ‘Benn Ḟoibne’ (beg. Eol dam co soirbe sercaig); 10. The rime dil: -ḟir and ‘Mag nAí' (beg. A ḟir, dia téis i Mag nAí); [11.] A poet’s enthusiasm for his subject.

Es Uí Fhloinn

3411.
FitzPatrick (Elizabeth): The inauguration of Tairdelbach Ó Conchobair at Áth an Termoinn.
In Peritia 12 (1998), pp. 351–358.
Identifies Áth an Termoinn with Áth Carpait, in the termonland of Es mac nEirc, at Boyle (Co. Roscommon).

ésca

9763.
Matasović (Ranko): ‘Sun’ and ‘moon’ in Celtic and Indo-European.
In Studia Celto-Slavica 2 (2009), pp. 154–162.
12657.
Matasović (Ranko): Some Celto-Slavic etymologies.
In Studia Celto-Slavica 3 (2010), pp. 15–20.
Examines the exclusive Celto-Slavic lexical isoglosses in EDPC (1. PC *ēskyo- ‘moon’ [OIr. éscae, ésca, éisce]; 2. PC *fitu- ‘food’ [OIr. ith]; 3. PC *lūtu- ‘anger, power’ [OIr. lúth]; 4. PC *ruxtu- ‘noise’ [MIr. rucht]; 5. PC *slowgo- ‘troop, army’ [OIr. slúag, slóg]; 6. PC *talskV- ‘fragment, piece’ [cf. OIr. tailm]; 7. PC *krissu- ‘belt’ [OIr. cris]; 8. PC *kat-yo- ‘throw’ [OIr. caithid]), and proposes some new etymologies (1. PC *obnu ‘fear’ [OIr. omun]; 2. PC *frāno- ‘mane’ [ModIr. rón]; 3. PC *gissā- ‘taboo, prohibition’ [MIr. geis]; 4. PC *wesnālā- ‘swallow’ [OIr. fannall]).

escae

9763.
Matasović (Ranko): ‘Sun’ and ‘moon’ in Celtic and Indo-European.
In Studia Celto-Slavica 2 (2009), pp. 154–162.

éscae

12657.
Matasović (Ranko): Some Celto-Slavic etymologies.
In Studia Celto-Slavica 3 (2010), pp. 15–20.
Examines the exclusive Celto-Slavic lexical isoglosses in EDPC (1. PC *ēskyo- ‘moon’ [OIr. éscae, ésca, éisce]; 2. PC *fitu- ‘food’ [OIr. ith]; 3. PC *lūtu- ‘anger, power’ [OIr. lúth]; 4. PC *ruxtu- ‘noise’ [MIr. rucht]; 5. PC *slowgo- ‘troop, army’ [OIr. slúag, slóg]; 6. PC *talskV- ‘fragment, piece’ [cf. OIr. tailm]; 7. PC *krissu- ‘belt’ [OIr. cris]; 8. PC *kat-yo- ‘throw’ [OIr. caithid]), and proposes some new etymologies (1. PC *obnu ‘fear’ [OIr. omun]; 2. PC *frāno- ‘mane’ [ModIr. rón]; 3. PC *gissā- ‘taboo, prohibition’ [MIr. geis]; 4. PC *wesnālā- ‘swallow’ [OIr. fannall]).

escaid

3330.
Hamp (Eric P.): Varia: 5. escaid, aisc.
In Ériu 25 (1974), pp. 273–275.
ad M. A. O’Brien, in Celtica 3 (1956), pp. 171-172 (BILL 1822).

escong

3613.
Nagy (Joseph Falaky): Otter, salmon and eel in traditional Gaelic narrative.
In StC 20–21 (1985–1986), pp. 123–144.
Suggests that these water creatures have similar and overlapping functions as conduits of otherworldly power, wisdom and madness.

escse

1043.
Lindeman (Fredrik Otto): Varia: II. Ml. 65a4 escse and some related forms.
In Ériu 38 (1987), pp. 203–205.

esláinte theinntidhe

15855.
Ní Chrábhagáin (Ciara): Disease and illness in medieval Ireland: an anthropological examination of some hagiographical material.
In RíM 24 (2013), pp. 115–133.
Examines the usage of names of illnesses and diseases occurring in the text of Bethada náem nÉrenn: 1. amlabar, bacach, bodhar, clamhdall, lobhar; 2. aillse, fiolun fionn, easbadha, cuthach; scamach, lirach, moirtin marbh, bás obann, ifreann; esláinte theinntidhe, galar cos, demhan.

éslis (is tabarta i n-éslis)

773.
Melia (Daniel F.): A note on translation.
In ZCP 35 (1976), pp. 172–174.
Interpretation of phrase is tabarta i n-éslis in tale Orgain Denna Ríg (as ed. by D. Greene 1955 [= BILL 5065]) p. 18, ll. 317-318.

esríat

1324.
Breeze (Andrew): Middle English daisser and Irish deisréad ‘sprinkler’.
In Éigse 29 (1996), pp. 150–152.
Derives daisser ‘sprinkler’ (in MEngl. 13th c. poem) from Ir. deisréad < earlier int esríat ‘the sprinkler’.

ess

2825.
Ó Flaithearta (Mícheál): Altirisch tess, echtar und die Frage der Konsonantengruppe -χst- im Keltischen.
In ZCP 49–50 (1997), pp. 653–663.
Argues that Celtic *-χst- and *-χt- did not merge but instead yielded OIr. -ss- and -cht- respectively.

es(s)em

4772.
Remmer (Ulla): Das indogermanische Suffix -mon- im Altirischen (2. Teil).
In Sprache 44/1 (2004), pp. 26–69.
Hapax legomena bzw. nicht gesicherte Formen (cainim, clithem, etham, foídem, laissem, meisem/mesam, roem, sílem, sruithem, toirnem); Tierbezeichnungen (*betham, braichem, glaídem, legam, léom, sirem, toinnem, trichem/trechem); Bezeichnungen für Werkzeuge bzw. Gebrauchgegenstände (airnem, airtem, ceram, drolam, es(s)em, fíam, galam, genam/genum, 1rúam, 2rúam, súainem); Personennamen (Aithem, *Segam, *Regam, Maram, Solam); Ähnliche Bildungen (mithem, ollam); Zusammenfassung.

étáil (vn of ad-cota)

326.
Ó Cuív (Brian): Addenda to Celtica 13.
In Celtica 14 (1981), p. 26.
1. The Harrowing of Hell (see W. Gillies, in Celtica 13 (1980), 32-55. There is a third copy in the earlier (fourteenth-century) manuscript Rawlinson B 486.); 2. Etymology of étáil (Support for the author’s suggestion that étáil is a secondary form of the vn of ad-cota; see B. Ó Cuív, in Celtica 13 (1980), pp. 125-145 (esp. 142 ff.).).
Gillies (William) (ref.), Ó Cuív (Brian) (ref.)

Etan, gen. Etna

1740.
Ó Concheanainn (Tomás): Claon deilbhe ar bhanfhile.
In Éigse 18/1 (1980), p. 118.
Supplies a better reading in Aided Nath Í (as ed. by V. Bănăţeanu [Best2 1232], and in LL (R. I. Best and M. A. O’Brien [BILL 697]).

etar

15914.
Griffith (Aaron): On the Old Irish third palatalisation and the 3sg. present of the copula.
In Ériu 66 (2016), pp. 39–62.
1. Introduction: the third palatalisation and proposed exceptions; 2. Miscuis ‘hatred’ and accuis ‘cause’; 3. Velarisation of consonants; 4. Other evidence: the copula; 5. Summary. In Appendix: The distribution of forms of etar ‘between’.
17442.
Lash (Elliott): A quantitative analysis of e/i variation in Old Irish etar and ceta.
In Ériu 67 (2017), pp. 141–167.
Investigates the apparition and distribution of the i-variants of these forms with the aim of establishing a criterion for dating texts.

etaraidchide

5146.
Bisagni (Jacopo), Warntjes (Immo): The Early Old Irish material in the newly discovered Computus Einsidlensis (c. AD 700).
In Ériu 58 (2008), pp. 77–105.
Provides a linguistic analysis of the Irish material in Einsiedeln, Stiftsbibliothek, MS 321 (647).

etargaire

8006.
Mac Aongusa (Máire): Seachta frisa toimsiter Gaedhelg: seven things by which Gaedhelg is measured.
In SCF 5 (2008), pp. 54–63.
Discusses the terms fid, deach, réim, forbaid, alt, insce and etargaire as they appear in the Book of Ballymote version of Auraicept na n-éces.
16891.
Ahlqvist (Anders): The verbal paradigms in Auraicept na n-éces.
In Grammatica, gramadach and gramadeg (2016), pp. 101–112.
Offers an account of the manuscript tradition of the two OIr. verbal paradigms therein (Calder 1917 ll. 650-655 and 3353-3357), as well as some comments on its possible sources.

etarlaithide

5146.
Bisagni (Jacopo), Warntjes (Immo): The Early Old Irish material in the newly discovered Computus Einsidlensis (c. AD 700).
In Ériu 58 (2008), pp. 77–105.
Provides a linguistic analysis of the Irish material in Einsiedeln, Stiftsbibliothek, MS 321 (647).

etarscarthach

9430.
McLeod (Neil): Property and honour price in the Brehon law glosses and commentaries.
In IJ 31 (1996), pp. 280–295.
On the meaning of the legal terms tochus etarscarthach and tochus nemetarscarthach.

eter·certa

1944.
Hamp (Eric P.): Two notes.
In Éigse 26 (1992), p. 20.
[1.] OIr. etercert; [2.] formailt, forsmailt.

etercert

1944.
Hamp (Eric P.): Two notes.
In Éigse 26 (1992), p. 20.
[1.] OIr. etercert; [2.] formailt, forsmailt.

*eterrí

3376.
Murray (Kevin): *Eterrí ‘intermediate king, subordinate king’.
In Peritia 15 (2001), pp. 377–378.
ad AU 840.4 = Kuno Meyer, Bruchstücke der älteren Lyrik Irlands p.10 §15 [Is hē Feidilmith in rı̄]; read eterríg.

eterríg

3376.
Murray (Kevin): *Eterrí ‘intermediate king, subordinate king’.
In Peritia 15 (2001), pp. 377–378.
ad AU 840.4 = Kuno Meyer, Bruchstücke der älteren Lyrik Irlands p.10 §15 [Is hē Feidilmith in rı̄]; read eterríg.

etham

4772.
Remmer (Ulla): Das indogermanische Suffix -mon- im Altirischen (2. Teil).
In Sprache 44/1 (2004), pp. 26–69.
Hapax legomena bzw. nicht gesicherte Formen (cainim, clithem, etham, foídem, laissem, meisem/mesam, roem, sílem, sruithem, toirnem); Tierbezeichnungen (*betham, braichem, glaídem, legam, léom, sirem, toinnem, trichem/trechem); Bezeichnungen für Werkzeuge bzw. Gebrauchgegenstände (airnem, airtem, ceram, drolam, es(s)em, fíam, galam, genam/genum, 1rúam, 2rúam, súainem); Personennamen (Aithem, *Segam, *Regam, Maram, Solam); Ähnliche Bildungen (mithem, ollam); Zusammenfassung.

*eti-

3293.
Hamp (Eric P.): Varia: I. 2. Notes on some Indo-European preverbs.
In Ériu 24 (1973), pp. 163–167.
*e(p)i- in é(i)thech (with same base as díthech and fre(i)tech); *eti- in e(i)tech; óL < *au and *apo > *ao; OIr. ind-, imbL, íar(m-), ol, sech, coh, doL, ro (idiosyncratic) related to L pro-sum.

etne

16662.
Salvaneschi (Enrica): Columb Cille mac Eithne.
In Romanobarbarica 5 (1980), pp. 239–257.
Analyses the phrase mac Eithne (Tiughraind Bhécáin §22) as ‘son of almond’.

etruide

5320.
Greene (David): The chariot as described in Irish literature.
In Iron age in the Irish sea province (1972), pp. 59–73.
Discusses the terms dá ech, carpat, dá ndroch, fonnaid, sithbe, feirtsi, crett, cuing, dá n-all, clár, suide, etruide, éissi, brot.

eubh (ScG)

2801.
Gillies (William): Forms and meanings of Scottish Gaelic leugh, ‘read’.
In ZCP 49–50 (1997), pp. 242–249.
Suggests various explanations for the variants of leugh, leughadh, leughaidh with medial or final /v/ replacing expected /ɣ/.

eucoir (ScG)

4345.
Ní Suaird (Damhnait): Jacobite rhetoric and terminology in the political poems of the Fernaig MS (1688–1693).
In SGS 19 (1999), pp. 93–140.
Focuses on the terms: dual, dualchas; dleasdanach; dligheach; dìlseachd, dìleas; còir; àite, ionad; oighre/éighre, oighreachd/éighreachd; staoighle; Breatunn; ceart, ceartas; fìreantachd; ceann, ceannas; eucoir, eucoireach, eucorach; annasach.

eucoireach (ScG)

4345.
Ní Suaird (Damhnait): Jacobite rhetoric and terminology in the political poems of the Fernaig MS (1688–1693).
In SGS 19 (1999), pp. 93–140.
Focuses on the terms: dual, dualchas; dleasdanach; dligheach; dìlseachd, dìleas; còir; àite, ionad; oighre/éighre, oighreachd/éighreachd; staoighle; Breatunn; ceart, ceartas; fìreantachd; ceann, ceannas; eucoir, eucoireach, eucorach; annasach.

eucorach (ScG)

4345.
Ní Suaird (Damhnait): Jacobite rhetoric and terminology in the political poems of the Fernaig MS (1688–1693).
In SGS 19 (1999), pp. 93–140.
Focuses on the terms: dual, dualchas; dleasdanach; dligheach; dìlseachd, dìleas; còir; àite, ionad; oighre/éighre, oighreachd/éighreachd; staoighle; Breatunn; ceart, ceartas; fìreantachd; ceann, ceannas; eucoir, eucoireach, eucorach; annasach.

eugh (ScG)

2801.
Gillies (William): Forms and meanings of Scottish Gaelic leugh, ‘read’.
In ZCP 49–50 (1997), pp. 242–249.
Suggests various explanations for the variants of leugh, leughadh, leughaidh with medial or final /v/ replacing expected /ɣ/.

eun a’ chrùbain (ScG)

767.
Lockwood (W. B.): Wortgeschichtliche Miszellen.
In ZCP 34 (1975), pp. 154–167.
Discusses the bird-names: ScG gug ‘gannet or solan goose’; Ir. foracha ‘common guillemot’; Gael. gearr (as used in bird-names, different to gearr ‘short’); ScG gearra-glas ‘black guillemot’; ScG craigeach ‘id.'; ScG falcag bhìorach ‘common guillemot’; ScG crosan ‘common guillemot; puffin’; Gael. taboo-replacements of the common guillemot (ScG eun dubh an sgadain, ScG eun a’ chrùbain, Ir. éan áille); ScG gille bog, boganach (as used in bird-names); Ir. droimneach ‘great black-backed gull’; Mx. spyrryd ‘tern’; ScG capull coille ‘capercaillie or Western grouse’; MIr. cerc ‘hen’.

eun dubh an sgadain (ScG)

767.
Lockwood (W. B.): Wortgeschichtliche Miszellen.
In ZCP 34 (1975), pp. 154–167.
Discusses the bird-names: ScG gug ‘gannet or solan goose’; Ir. foracha ‘common guillemot’; Gael. gearr (as used in bird-names, different to gearr ‘short’); ScG gearra-glas ‘black guillemot’; ScG craigeach ‘id.'; ScG falcag bhìorach ‘common guillemot’; ScG crosan ‘common guillemot; puffin’; Gael. taboo-replacements of the common guillemot (ScG eun dubh an sgadain, ScG eun a’ chrùbain, Ir. éan áille); ScG gille bog, boganach (as used in bird-names); Ir. droimneach ‘great black-backed gull’; Mx. spyrryd ‘tern’; ScG capull coille ‘capercaillie or Western grouse’; MIr. cerc ‘hen’.

eutrom (ScG)

18300.
Dereza (Oksana): Physical qualities in Goidelic: a corpus study of polysemy and collocability.
In Studia Celto-Slavica 8 (2018), pp. 71–88.
Offers a case-study of adjectives denoting heaviness and lightness in Irish and Scottish Gaelic: trom, éadrom, etc.

Evegallahoo

8700.
An tSuirbhéireacht Ordanáis: As cartlann na logainmneacha.
In Dinnseanchas 6 (1974–1977), pp. 33–35, 107–108, 149–160.
1. Glenravel. 2. Farnaght. 3. Ballyhaukish. 4. Barnagrotty. 5. Castlewarden. 6. Drumacoo. 7. Heapstown. 8. Iffa and Offa. 9. Inch St Laurence. 10. Killeshin. 11. Tirerrill. 12. Toberdan. 13. Tolka. 14. Woodstock. 15. Woodstock. 16. Finnoo. 17. Evegallahoo. 18. Lismakeery. 19. Ballymakeery. 20. Sheen. 21. Shiven. 22. Shimna.

exedra (Lat)

1375.
MacDonald (A. D. S.): Aspects of the monastery and monastic life in Adomnán’s Life of Columba.
In Peritia 3 (1984), pp. 271–302.
Discussion of Adomnán’s terms for physical features of monasteries. [1.] The monastery (e.g. Lat. monasterium, cenubium, cella, cellula, ec(c)lesia); [2.] The church and cemetery (e.g. Lat. ec(c)lesia, oratorium, exedra (cf. ? Ir. airdam), cubiculum); [3.] The domestic buildings (e.g. Lat. monasterium, magna domus, domus, domucula, hospitium / hospitiolum, habitaculum, lectulus); [4.] The plate(ol)a monasterii; [5.] Desertum and peregrinatio (e.g. desertum (> OIr. dísert), herimum).

·ern (ernaid)

17850.
Bauer (Bernhard): Sg. 197b10 (=197b31 ee).
In KF 7 (2015–2016), pp. 7–15.
Suggests reading ni·ern etargna and proposes a new interpretation and translation.