Words and Proper Names

ah (numeral particle)

11042.
Cox (Richard A. V.): Eachdraidh is tùs a’ mhír àireamhail ann an Gàidhlig (na h-Albann).
In SGS 28 (2011), pp. 254–306.