Authors and Textual Sources

Ó an Cháinte, Fear Feasa

1871.
de Brún (Pádraig): Litir ó Thor Londain.
In Éigse 22 (1987), pp. 49–53.
Letter written to Fear Feasa Ó an Cháinte ca. 1600 by Fínghin Mac Carthaigh during captivity in England, with English translation by the same. From MS Hatfield House, Library of Lord Salisbury, Cecil papers 205/82.

Ó an Cháinte, Maoilín

11591.
Greene (David) (ed.): Leis féin moltar Mág Uidhir. By Maoilín Ó an Cháinte.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 204–215, [no. 22].
40 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Ó an Cháinte, Tadhg Olltach

465.
Donnelly (Seán), Ua Súilleabháin (Seán): ‘Music has ended’: the death of a harper.
In Celtica 22 (1991), pp. 165–175.
Lament for Conchubhar Mac Conghalaigh, harper to Domhnall Ó Donnabháin (†1639), by Tadhg Olltach Ó an Cháinte. First line: Torchair ceól Cloinne Cathoil; ed. from MS RIA 23 D 4, with Engl transl. and notes.

Ó Braonáin, Seán († c. 1849)

14445.
de Brún (Pádraig) (ed.): Filíocht Sheáin Uí Bhraonáin.
Baile Átha Cliath: Cló Bhréannain, 1972. 207 pp. maps.
43 poems; edited with notes, variant readings, and vocabulary.

Rev. by
Pádraig Ó Héalaí, in Éigse 15/2 (Geimhreadh, 1973), pp. 155-158.
Máirtín Ó Murchú, in StH 12 (1972), pp. 194-197.

Ó Briain, An tAthair Seán

14681.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): De bhrí gach réabadh, by An tAthair Seán Ó Briain.
In An barántas (1978), pp. 68–69, [no. 14].
From NLI G 351.

Ó Briain, Conchubhar (1650–1720)

4340.
Tratnik (Dorothee): Three poems from County Cork in praise of Bobbing John.
In SGS 18 (1998), pp. 167–174.
Three poems in praise of John Erskine, 23rd Earl of Mar, who led the Jacobite rising of 1715: 1. As mac do Mhars an Marso a nAlbain tuaidh (ascribed to Donnchadh Caol Ó Mathghamhna); 2. Más mac do Mhars an Marso a nAlabain aoírd (by Conchubhar Ó Briain); 3. Ó d’éirig Mar mar Mhars a néalaibh thuaidh (without ascription). Based on MS RIA A iv 2; with English translation.

Ó Briain, Dáibhí

14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.

Ó Briain, Donnchadh

373.
Ó Cuív (Brian): An elegy on Donnchadh Ó Briain, fourth earl of Thomond.
In Celtica 16 (1984), pp. 87–105.
Poem (61 qq.) by Tadhg (mac Dáire) Mac Bruaideadha; beg. Eascar Gaoidheal éag aoinfhir. Ed. from MS RIA 23 F 16, normalised, with Engl. transl. and notes.

Ó Briain, Seán al. O’Brien, John (c. 1701–1769)

14033.
Ó Catháin (Diarmaid): An Irish scholar abroad: bishop John O’Brien of Cloyne and the Macpherson controversy.
In Cork history and society (1993), pp. 499–533.
5820.
Ó Fiannachta (Pádraig): Leabhair chlóbhuailte ina bhfuil téacsanna lámhscríofa 1.
In LCC 20 (1990), pp. 140–142.
8889.
Ó Cearnaigh (Seán): The Irish-English dictionary of bishop John O’Brien, 1768.
In LHR 10/1 (Summer, 1993), pp. 15–17.
6548.
Ní Úrdail (Meidhbhín): Annála Inse Faithleann an ochtú céad déag agus Cath Chluain Tarbh.
In ECI 20 (2005), pp. 104–199.
Discussion of: (1) the 'Dublin Annals of Inisfallen’; (2) the 'MacCurtin Annals of Inisfallen; (3) the ‘O’Longan’s Annals of Inisfallen’ (Jesuit Archives IL 1).
19026.
Ó Drisceoil (Proinsias): Amhlaoibh Ó Súilleabháin (1783–1838) agus foclóir Uí Bhriain (1768).
In An linn bhuí 23 (2019), pp. 179–188.
Discusses the marginal annotations by Amhlaoibh Ó Súilleabháin found in his personal copy of O’Brien’s dictionary (RIA MR 16/I/24).
16039.
Mac Amhlaigh (Liam): Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2008. ix + 147 pp.
1. Foclóir no Sanasan nua (1643), by Micheál Ó Cléirigh; 2. Vocabularium Latinum et Hibernicum (1662), by Risteard Pluincéad; 3. Foclóir Gaoidheilge-Shagsonach, by Edward Lhuyd; 4. The English-Irish dictionary = An foclóir Béarla-Gaoidheilge (1732), by Conchubhar Ó Beaglaoich and Aodh Buidhe Mac Cruitín; 5. Foclóir Gaedhilbhéarlach (1739), by Tadhg Ó Neachtain; 6. Focalóir Gaoidheilge-Sax-Bhéarla (1768, 1832), by John O’Brien; 7. An English-Irish dictionary intended for the use of schools (1814), by Thaddæus Connellan; 8. Sanas Gaoidhilge-Sagsbhéarla = An Irish-English dictionary (1817, 1821, 1864), by Edward O’Reilly; 9. Foclóir Gaoidhilge-Sacs-bhéarla (1849), by Thomas de Vere Coneys; 10. An English-Irish dictionary intended for the use of students of the Irish language (1855), by Daniel Foley; 11. An English-Irish dictionary and phrase book (1903), by Edmund Fournier d’Albe; 12. Lane’s Irish English dictionary (1904, 1915), by Timothy O’Neill Lane; 13. Foclóir Gaeilge agus Béarla (1904, 1927), by Patrick Dineen; 14. Foclóir Béarla agus Gaedhilge (1935), by Lambert McKenna; 15. English-Irish dictionary (1959), by Tomás de Bhaldraithe; 16. Foclóir Gaeilge-Béarla (1977), by Niall Ó Dónaill.

Rev. by
Seán Ua Súilleabháin, in ECI 24 (2009), pp. 210-211.

O’Brien, James

6090.
Holohan (Patrick): Two controverted Cork parliamentary elections and a broadsheet poem in the Irish language.
In JCHAS 113 (2008), pp. 114–130.
Includes a diplomatic edition of the original broadsheet (in semi-phonetic spelling), entitled ‘An Irish elegy’, by James O’Brien, and normalized text. First line: Agus ata O’Connell ar ngarda a bparliament; with English translation.

O’Brien, Paul

1680.
de Brún (Pádraig): Father Paul O’Brien’s Irish manuscripts: a note.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), p. 220.
Suggests that the following ten MSS may once have belonged to Fr Paul O’Brien’s MS collection: Egerton 147; RIA 23 M 17; RIA 24 P 27; King’s Inns Library 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20.
5561.
Mac Gabhann (Séamus): Fr. Paul O’Brien of Cormeen (1763-1820): folk-poet and Maynooth professor.
In RíM 10 (1999), pp. 125–151.
5823.
Ó Muirithe (Diarmaid): An tAthair Pól Ó Briain.
In LCC 23 (1993), pp. 8–43.

Ó Broin, Mícheál (c. 1848–1928)

462.
Nilsen (Kenneth E.): Mícheál Ó Broin agus lámhscríbhinní Gaeilge Ollscoil Wisconsin.
In Celtica 22 (1991), pp. 112–118.
On the collector (b. Waterford, d. New York 1928) of the MSS described by Cornelius G. Buttimer, Catalogue of Irish Manuscripts in the University of Wisconsin-Madison (Dublin, 1989).

Ó Broin, Séamus

430.
de Bhaldraithe (Tomás): Gluaisre Egerton 158, a fhoinsí agus a lorg ar DIL.
In Celtica 19 (1987), pp. 133–140.
Discusses (1) the sources of Séamus Ó Broin’s Irish glossary (in MS Egerton 158), (2) mistakes copied from E. Lhuyd’s Irish glossary in Archaeologia Britannica (1707), (3) Egerton as a source in DIL.

Ó Bruadair, Dáibhí

2774.
Ó Cuív (Brian): Miscellanea: 5. Ad Éigse xviii. 285-7.
In Celtica 18 (1986), pp. 123–124.
On the pronunciation of the oblique form of cos in de chois ‘by foot’ in the verse of Dáibhí Ó Bruadair; cf. B. Ó Cuív, in Éigse 18/2 (1981), pp. 285-287.
3792.
Griffin-Wilson (Margo): Mythical and local landscapes: Dáibhí Ó Bruadair’s Iomdha sgéimh ar chur na cluana.
In Celtica 25 (2007), pp. 40–60.
Studies the literary and historical associations of two passages from Ó Bruadair’s wedding crosántacht (quatrains 16-24 and the prose section), and argues that these, albeit differing in treatment and literary technique, are joined together by the theme of fertility.
4909.
Griffin-Wilson (Margo): Cluain agus cluanaire.
In PHCC 9 (1990), pp. 11–30.
Discusses the use of the word cluain in two late 18th-century wedding crosántachta by Dáibhí Ó Bruadair.
10289.
Griffin-Wilson (Margo): The wedding poems of Dáibhí Ó Bruadair.
Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2010. xiv + 497 pp.
Rev. by
Máirín Nic Eoin, in StH 37 (2011), pp. 251-254.
Séamas Ó Catháin, in Béaloideas 79 (2011), pp. 178-180.
Tomás L. Ó Murchú, in ZCP 59 (2012), pp. 261-266.
14860.
Binéid (Dara): Searc na suadh: gnéithe de fhilíocht Dháibhí Uí Bhruadair.
LT, 93. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2003. xvi + 308 pp.

Ó Bruadair, Dáibhidh (c. 1625–1698)

456.
Donnelly (Seán): Cranngha(i)l ‘a sound or effect in music’.
In Celtica 22 (1991), pp. 16–17.
in Dáibhidh Ó Bruadair’s Créacht do dháil mé im árthach galair, q. 29.
506.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Focail i saothar Dháibhidh Uí Bhruadair.
In Celtica 21 (1990), pp. 461–464.
1. atharrach; 2. feidheal; 3. gail; 4. saltair; 5. scaradh; 6. suim.
2010.
Ó Briain (Máirtín): Créacht do dháil me im árthach galair agus baisteadh Oisín.
In Éigse 31 (1999), pp. 60–72.
an féinnidh fíor in l. 35 refers to Oisín, not Óengus mac Nat Fraích (against J. C. Mac Erlean 1910-17 [Best2 1818]).
5776.
Ó Fiannachta (Pádraig): Dáiví Ó Bruadair.
In LCC 13 (1982), pp. 130–150.
8026.
O’Grady (Thomas B.): Bowdlerizing the bawdy: translations of Dáibhí Ó Bruadair’s Seirbhíseach seirgthe.
In NHR 1/3 (Autumn, 1997), pp. 62–72.
4215.
Höglund (Panu Petteri): Dáibhí Ó Bruadair: Mairg nach bhfuil ina dhubhthuata: teksti, suomennos ja runoilijan esittely.
In SCF 1 (2004), pp. 9–11.
[(In Finnish:) Dáibhí Ó Bruadair: Mairg nach bhfuil ina dhubhthuata: text, Finnish translation and introduction to the poet.]
12857.
Ó Murchú (Liam P.): Is urchra chian dom iad in athrú slí: dán neamhfhoilsithe a chum Dáibhí Ó Bruadair 1692.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 712–722.
15741.
Griffin-Wilson (Margo): St. Patrick and Antaeus: two bardic apologues.
In Sacred histories [Fs. Herbert] (2015), pp. 161–174.
Examines the language used in two prose apologues found in a crosántacht attributed to Dáibhidh Ó Bruadair, beg.Teallach coisreagtha críoch Bharrach.
16533.
Griffin-Wilson (Margo): A crosántacht composed for Dáibhídh de Barra (†10 April 1617).
In Celtica 29 (2017), pp. 135–198.
Edition of poem beg. Teallach coisreagtha críoch Bharrach (42½ qq., interspersed with four prose passages); doubtful attrib. to Dáibhidh Ó Bruadair. Text based on MS BL Additional 29614, with variants from TCD H 6. 7 and RIA 23 N 15; with English translation and notes.

Ó Callanáin, Donncha

14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.

Ó Callanain, Marcas

1732.
Mac Mathúna (Liam): Geilt sa chiall duine lomnocht.
In Éigse 18/1 (1980), pp. 39–42.
Includes the paradigm of geilt in both Early and Modern Irish.

Ó Callanáin, Peatsaí

5688.
Ó Muraíle (Nollaig): Filí chúige Connacht sa naoú aois déag.
In LCC 3 (1972), pp. 58–78.
Mostly concerned with Anthony Raftery.

Ó Canann (learned family)

16164.
Ó Canann (Tomás G.): Notes on medieval Donegal.
In Donegal annual 66 (2014), pp. 4–15; 67 (2015), pp. 67–89; 68 (2016), pp. 114–120.
[1.] Mac Dubháin chiefs of Tír Éanna; [2.] A family of Tír Chonaill historians [the Uí Chanann]; [3.] Coill na Lon in Síol Bhaoighill [on the identification of a placename mentioned in AFM 1526.5]; [4.] Abbey Es Ruaid [Assaroe] and Cath na Rígdamna; [5.] Early Ua Domnaill pedigrees: [6.] Clann Ghiolla Dhé; [7.] Carraig an Dúnáin inauguration mound: an update [An addition to T. G. Ó Canann, ‘Carraig an Dúnáin: probable Ua Canannáin inauguration site’, in JRSAI 133 (2003), pp. 36-67]; [8.] Baile Í Ghéaráin in Ulster.

Ó Canann, Somhairle Séimh

5388.
Ó Canann (Tomás G.): A poem on the rights of the coarb of Saint Molaisse.
In Clogher record 15/1 (1994), pp. 7–24.
Sloindfead do chách ceart Mlaissi, 30 qq., based on BL Additional 18205; with English translation and commentary.

Ó Casaide, Gilla Mo-Dutu

796.
Ní Bhrolcháin (Muireann): The manuscript tradition of the Banshenchas.
In Ériu 33 (1982), pp. 109–135.
1. The metrical Banshenchas (composed by Gilla Mo-Dutu Ó Caiside in 1147); 2. The prose Banshenchas (archetype composed c. 1147-69). MB found in 4 MSS: TCD 1339 (H 2.18; LL), RIA D ii 1 (Bk of Uí Mhaine), NLI G 3, RIA 23 P 2 (Bk of Lecan); 8 copies of PB found in MSS: RIA 23 P 2 (Bk of Lecan), RIA 23 P 12 (Bk of Ballymote), RIA D ii 1 (Bk of Uí Mhaine), Brussels 2542-3, NLS Adv. 72.1.7, TCD H 3. 17.
1759.
Ní Bhrolcháin (Muireann): A possible source for Keating´s Forus feasa ar Éirinn.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 61–81.
Keating may have used Prose Banshenchas in his account of the kings of Ireland.
8873.
Hemprich (Gisbert): Die frühen Fassungen von Éri óg inis na náem.
In Fs. Tristram (2009), pp. 289–383.
9796.
Murray (Kevin): Gilla Mo Dutu Úa Caiside.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 150–162.
A biographical account of this poet. In Appendix: [A list of] manuscript copies of Éri óg inis na náem.

Ó Catháin, Séamas

14668.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ag so gearán, by Séamas Ó Catháin.
In An barántas (1978), pp. 42–46, [no. 4. Barántas an bhata].
From NLI G 498.
14676.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Contae Chiarraí, by Séamas Ó Catháin.
In An barántas (1978), pp. 60–62, [no. 10. Barántas na casóige].
From G 384.

Ó Ceallaigh, Seán

14732.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas saoi | de Chlannaibh Míleadh, by Seán Ó Ceallaigh.
In An barántas (1978), pp. 192–194, [no. 59].
From NLI G 330.

Ó Cearbhaill, Seán Caoch

15738.
de Brún (Pádraig): ‘Pé rí bheas i gcoróin’: Seán Caoch Ó Cearbhaill agus an tiarna talún.
In Sacred histories [Fs. Herbert] (2015), pp. 115–124.
Edition of a song in semi-phonetic spelling, beg. Céad fáilte Máirt Chásca it aois bhliana. From RIA 23 B 4.

Ó Cearbhalláin, Toirdhealbhach al. Carolan, Turlough

5361.
Trimble (Joan): Carolan and his patrons in Fermanagh and neighbouring areas.
In Clogher record 10/1 (1979), pp. 26–50.
5479.
Cawkhill (Fionnuala), Cawkhill (John): Carolan, a Co. Meath composer.
In RíM 5/4 (1974), pp. 33–39.
5591.
Ó Maitiú (Ciarán): Turlough O’Carolan: an appraisal of his Gaelic verse: part one.
In RíM 19 (2008), pp. 102–116.
5595.
Ó Maitiú (Ciarán): Turlough O’Carolan: an appraisal of his Gaelic verse: part two.
In RíM 20 (2009), pp. 143–155.
5570.
Mac Gabhann (Séamus): Carolan’s legacy: from Jonathan Swift to Brian Keenan.
In RíM 13 (2002), pp. 100–110.
5712.
Ó Muraíle (Nollaig): Toirialach Ó Cearúlláin.
In LCC 4 (1975), pp. 56–87.
6513.
White (Harry): Carolan and the dislocation of music in Ireland.
In ECI 4 (1989), pp. 55–64.
8131.
Carolan (Nicholas): Carolan’s music.
In Reassessments on the poems of Carolan (2007), pp. 1–11.
8132.
Cullen (Emily): Carolan, bardic discourses and the Irish harping tradition in the 18th and 19th centuries.
In Reassessments on the poems of Carolan (2007), pp. 12–29.
8133.
Leerssen (Joep): Last bard or first virtuoso? Carolan, conviviality and the need for an audience.
In Reassessments on the poems of Carolan (2007), pp. 30–42.
8134.
Ní Mhunghaile (Lesa): Carolan’s verse.
In Reassessments on the poems of Carolan (2007), pp. 43–64.

Ó Cearnaigh, Seaán

8203.
Ó Cuív (Brian) (ed.): Aibidil Gaoidheilge & Caiticiosma: Seaán Ó Cearnaigh’s Irish primer of religion, published in 1571 / edited by Brian Ó Cuív.
Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1994. x + 246 pp.
Edition (with facsimile en face), with introduction, notes, and full glossary, of the first Irish language book printed in Ireland; also includes a reproduction and edition of the only existing copy of the 1571 Dublin broadsheet printing of the poem Tuar feirge foighide Dhé by Pilib (Bocht) mac Cuinn Chrosaigh (Ó hUiginn).

Rev. by
Pádraig A. Breatnach, in Éigse 30 (1997), pp. 195-198.
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 32 (1996), p. 292.
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 16/1 (1994), pp. 310-311.
N. J. A. Williams, in StH 28 (1994), pp. 164-167.

Ó Cearnaigh, Seán al. Kearney, John (c.1545–c.1587)

8203.
Ó Cuív (Brian) (ed.): Aibidil Gaoidheilge & Caiticiosma: Seaán Ó Cearnaigh’s Irish primer of religion, published in 1571 / edited by Brian Ó Cuív.
Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1994. x + 246 pp.
Edition (with facsimile en face), with introduction, notes, and full glossary, of the first Irish language book printed in Ireland; also includes a reproduction and edition of the only existing copy of the 1571 Dublin broadsheet printing of the poem Tuar feirge foighide Dhé by Pilib (Bocht) mac Cuinn Chrosaigh (Ó hUiginn).

Rev. by
Pádraig A. Breatnach, in Éigse 30 (1997), pp. 195-198.
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 32 (1996), p. 292.
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 16/1 (1994), pp. 310-311.
N. J. A. Williams, in StH 28 (1994), pp. 164-167.
14466.
Williams (Nicholas): I bprionta i leabhar: na Protastúin agus prós na Gaeilge, 1567-1724 / Nicholas Williams a scríobh.
LT, 50. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1986. 239 pp.
1. Seon Carsuel; 2. Seán Ó Cearnaigh; 3. Uilliam Ó Domhnaill agus a chúntóirí; 4. William Bedell; 5. Gofraidh Mac Domhnaill; 6. Dhá chaiticiosma Albanacha [Adtimchiol an chreidimh and Foirceadul aithghearr]; 7. Robert Boyle agus clóbhualadh an Bhíobla; 8. Bíobla Bedell in Albain; 9. John Richardson; 10. Francis Hutchinson.

Ó Céileachair, Muirertach Bán

1588.
Ó Conchúir (Breandán): Teagasc Críostaí an Bhuitléaraigh.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 69–87.
On the language and orthography of Muirertach Bán Ó Céileachair’s Irish transl. of Séumus Buitléar’s An Teagusg Créesdéegh (1792).

Ó Cianáin (learned family)

11700.
Ó Mainnín (Mícheál B.): Muintir Chianáin Ard Mhacha agus borradh na dteaghlach léannta.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 697–719.

Ó Cianáin, Ádhamh

4634.
Ó Riain (Gordon): Early modern technical verse from NLI G 3.
In Éigse 36 (2008), pp. 35–42.
9 qq., diplomatic text and critical edition. First line: A aos dána, is aithnidh damh; with English translation.

Ó Cianáin, Tadhg (d. 1614/15)

11649.
Ó Muraíle (Nollaig): Tadhg Ó Cianáin and the significance of his memoir: 'The only work of its kind in Irish literature’.
In Tadhg Ó Cianáin (2011), pp. 47–74.
16321.
Ó Muraíle (Nollaig): An insider’s view: Tadhg Ó Cianáin as eyewitness to the exile of Ulster’s Gaelic lords, 1607–8.
In Irish Europe, 1600–1650 (2013), pp. 44–62.
11650.
Hazard (Benjamin): The noble company’s itinerary from Namur to Milan in its seventeenth-century logistical context.
In Tadhg Ó Cianáin (2011), pp. 75–103.
16322.
Mac Craith (Mícheál): An Irishman’s diary: aspects of Tadhg Ó Cianáin’s Rome.
In Irish Europe, 1600–1650 (2013), pp. 63–84.
11651.
Cunningham (Bernadette): The Louvain context of Ó Cianáin’s manuscript.
In Tadhg Ó Cianáin (2011), pp. 104–120.
15745.
Mac Craith (Mícheál): Na taoisigh Ultacha agus an Veronica.
In Sacred histories [Fs. Herbert] (2015), pp. 209–224.
On the background to Tadhg Ó Cianáin’s account of the Veil of St. Veronica, shown to the Ulster earls in St. Peter’s Basilica during their visit 12 June 1608.
11652.
Mac Craith (Mícheál): Representing Counter-Reformation Rome through Ulster eyes.
In Tadhg Ó Cianáin (2011), pp. 121–170.
17026.
Ó Muraíle (Nollaig): Cuntas Thaidhg Uí Chianáin ar imeacht na dtaoiseach as Éirinn, 1607–08.
In The Flight of the Earls (2010), pp. 40–50.
11654.
Ó Fearghail (Fearghus), Ó Macháin (Pádraig): Appendix: A nineteenth-century transcript of Ó Cianáin’s manuscript.
In Tadhg Ó Cianáin (2011), pp. 206–214.
Kilkenny, St. Kieran’s College MS CC 8.
17027.
Carroll (Clare): Tadhg Ó Cianáin’s Imeacht na nIarlaí as European pilgrimage.
In The Flight of the Earls (2010), pp. 84–91.
11653.
Ó Macháin (Pádraig): Observations on the manuscript of Tadhg Ó Cianáin.
In Tadhg Ó Cianáin (2011), pp. 171–205.
Franciscan A 21.
17031.
Mac Craith (Mícheál): Early-modern Catholic self-fashioning ‘Spanish style’: aspects of Tadhg Ó Cianáin’s Rome.
In The Flight of the Earls (2010), pp. 156–166.
11681.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin agus Andrea Palladio.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 251–277.
Argues Ó Cianáin may have consulted Palladio’s guide to the churches of Rome (Descritione de le chiese, 1554) when preparing to write Turas na dtaoiseach nUltach.
11641.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin, na taoisigh Ultacha agus Assisi.
In Ilteangach, ilseiftiúil [Fs. N. J. A. Williams] (2012), pp. 261–279.
Addresses difficulties arising from Tadhg Ó Cianáin’s account of the Ulster earls’ pilgrimage to the Basilica of St. Francis (Turas § 6.5-7 as ed. by N. Ó Muraíle, 2007).
12226.
Ó Fiaich (Tomás), Walsh (Paul), Ó Muraíle (Nollaig) (ed.): Turas na dtaoiseach nUltach as Éirinn: from Ráth Maoláin to Rome. Tadhg Ó Cianáin’s contemporary narrative of the journey into exile of the Ulster chieftains and their followers, 1607-8 (the so-called ‘Flight of the Earls’) / edited by Nollaig Ó Muraíle, incorporating work by Paul Walsh and Tomás Ó Fiaich.
Rome: Pontifical Irish College, 2007. 690 pp.
Rev. by
Caoimhín Breatnach, in ZCP 58 (2011), pp. 309-318.
Bernadette Cunningham, in StH 34 (2006-2007), pp. 222-224.
Breandán Ó Doibhlin, in The furrow 59/4 (Apr., 2008), pp. 251-252.
18297.
Mac Mathúna (Liam): Polite discourse on the earls’ journey to Rome: exploring the lexical field and sensibility of ‘conversation’ in Irish.
In Studia Celto-Slavica 8 (2018), pp. 23–39.
11685.
Mac Mathúna (Liam): Iasachtaí foclóra agus il-leaganacha logainmneacha i ndialanna Uí Chianáin agus Uí Mhealláin: spléachadh tosaigh.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 379–404.
12222.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin: spaghetti fiannaigheacht.
In The Gaelic Finn tradition (2012), pp. 163–178.
11647.
Ó Fearghail (Fearghus): Tadhg Ó Cianáin in Rome.
In Tadhg Ó Cianáin (2011), pp. 1–33.
11648.
Lennon (Colm): The political context at home an abroad for Ó Cianáin’s work.
In Tadhg Ó Cianáin (2011), pp. 34–46.
12832.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin agus Santa Francesca Romana.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 91–109.
13913.
Mac Craith (Mícheál): Corpus Christi in Rome, 1608.
In Treasures of Irish Christianity (2012), pp. 126–128.
On a passage in Ó Cianáin’s Turas, pp. 296-299 (as ed. by Nollaig Ó Muraíle, 2007).
14440.
de Barra (Pádraig) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Imeacht na n-iarlaí / téacs arna chóiriú ag Pádraig de Barra; réamhrá agus tráchtaireacht le Tomás Ó Fiaich.
Baile Átha Cliath: Foilseacháin Náisiúnta Teoranta, 1972. x + 350 pp.
Modernized version.

Rev. by
Éamonn Mac an Fhailigh, in Éigse 14/4 (Geimhreadh, 1972), pp. 348-350.
14861.
Mac Mathúna (Liam): Béarla sa Ghaeilge. Cabhair choigríche: an códmheascadh Gaeilge/Béarla i litríocht na Gaeilge, 1600-1900.
LT, 98. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2007. xv + 367 pp.
Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 35 (2008-2009), pp. 258-261.
Nancy Stenson, in Celtica 28 (2016), pp. 254-259.

Ó Cléirigh, Cú Choigcríche (mac Diarmada)

1315.
Breatnach (Pádraig A.): The methodology of seanchas: the redaction by Cú Choigcríche Ó Cléirigh of the chronicle poem Leanam croinic clann nDálaigh.
In Éigse 29 (1996), pp. 1–18.
A comparative analysis of Cú Choigcríche Ó Cléirigh’s redaction of the poem (found in MSS RIA 24 P 27, RIA A v 1, NLI G 167) with that of ‘its original form as drafted by Dubhthach Óg Ó Duibhgeannáin’ (in MS ULC Add. 3084) in honour of Aodh Ruadh Ó Domhnaill. Redactor identified as Cú Choigcríche mac Diarmada Ó Cléirigh, one of the Four Masters.
8926.
Breatnach (Pádraig A.): On the Ó Cléirigh recension of Leabhar gabhála.
In Éigse 37 (2010), pp. 1–57.
I. Introduction; II. Lines of transmission; III. Content in K and D contrasted (main text); IV. Alignment of M; V. Diction in K, M contrasted; VI. Joint consolidated recension (M); VII. Joint recension recast (K): motive and method; VIII. Cú Coigcríche Ó Cléirigh’s authorship of K; IX. Summary conclusions. Bibliography & abbreviations.

Separately published Dublin: National University of Ireland, 2010 [same pagination + 2 plts].
12726.
Mac Cárthaigh (Eoin): Mo mhallacht ort, a shaoghail (c. 1655): dán is a sheachadadh.
In Ériu 63 (2013), pp. 41–77.
By Cú Choigcríche Ó Cléirigh. 42 qq., edited from RIA 24 P 27; with English translation, introduction, notes, and a discussion of the transmission of the poem.
14124.
Sharpe (Richard): Seán Ó Cléirigh and his manuscripts.
In Early medieval Ireland and Europe [Fs. Ó Cróinín] (2015), pp. 645–670.
On the 1817 sale of Cú Choigcríche Ó Cléirigh MSS by his descendant Seán Ó Cléirigh.

Ó Cléirigh, Cú Choigcríche (mac Mheic Con)

11589.
Greene (David) (ed.): Urra ac oighreacht Éiremhóin. By Cú Choigcríche Ó Cléirigh.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 180–191, [no. 20].
24 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Ó Cléirigh, Giolla Riabhach

11576.
Greene (David) (ed.): Díon Fódla a bhfeis rídhamhna. By An Giolla Riabhach Ó Cléirigh.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 58–67, [no. 7].
35 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Ó Cléirigh, Lughaidh

1249.
Breatnach (Pádraig A.): A seventeenth-century abridgement of Beatha Aodha Ruaidh Uí Dhomhnaill.
In Éigse 33 (2002), pp. 77–172.
Ed. from MS NLI G 488, with introduction, English translation and notes.
7511.
Mag Craith (Míchéal): Beatha Aodha Ruaidh Uí Dhomhnaill: beathasnéis de chuid an Renaissance.
In IMN (1994), pp. 45–54.
8109.
Breatnach (Pádraig A.): Irish records of the Nine Year’s War: a brief survey, with particular notice of the relationship between Beatha Aodha Ruaidh Uí Dhomhnaill and the Annals of the Four Masters.
8090.
Ó Riain (Pádraig) (ed.): Beatha Aodha Ruaidh. The life of Red Hugh O’Donnell: historical and literary contexts / edited by Pádraig Ó Riain.
ITS-SS, 12. London: Irish Texts Society, 2002. 164 pp.
Rev. by
Pádraig Ó Macháin, in Éigse 35 (2005), pp. 166-168.
8108.
Ó Muraíle (Nollaig): Paul Walsh as editor and explicator of Beatha Aodha Ruaidh.
8104.
Morgan (Hiram): The real Red Hugh.
8106.
McManus (Damian): The language of the Beatha.
8107.
Caball (Marc): Politics and religion in the poetry of Fearghal Óg Mac an Bhaird and Eoghan Ruadh Mac an Bhaird.
8105.
Mac Craith (Mícheál): The Beatha in the context of the literature of the Renaissance.

Ó Cléirigh, Mac Con

13052.
Simms (Katharine): The dating of two poems on Ulster chieftains.
In Seanchas [Fs. Byrne] (2000), pp. 381–386.
Cuaine ríoghna rug Éadan (variously ascribed to Maolmhuire Mac Craith and Donnchadh Mór Ó Dálaigh) and Mac Cairteáin triath na n-each seang (ascribed to Mac Con Ó Cléirigh).

Ó Cléirigh, Míchéal (c. 1590–1643)

640.
de Bhaldraithe (Tomás): Varia: III. Roinnt míbhríonna a d’eascair ó fhoclóir Uí Chléirigh.
In Ériu 46 (1995), pp. 171–177.
On some of the incorrect and misleading meanings in Irish and Scottish dictionaries derived from glosses in Míchéal Ó Cléirigh’s dictionary, Focloir no Sanasan Nua (1643). 1. acht ‘danger’; 2. ailcith ‘a strand stone’; 3. aincheas ‘danger’; 4. aineach ‘horsemanship’; 5. airmid ‘a swan’; 6. aitheallach ‘a second proof’; 7. aithréos ‘manure’; 8. ala(dh) ‘a trout’; 9. argad ‘a hindrance’; 10. bacat ‘a captive’; 11. béim ‘a nation’; 12. coibhchiogh ‘ravenous, fierce’; 13. coichmhe ‘an udder’; 14. díchealtair ‘a park’; 15. fé fiadha ‘a park’; 16. fec ‘a weakness’; 17. feothán ‘a dormouse’; 18. glinn, grinn ‘a fort’, ‘a garrison’; 19. meirceann ‘a finger’; 20. rae ‘a salmon’; 21. rear ‘provision’; 22. samhlat ‘active’; 23. sithbhe ‘a city’; 24. soma ‘a flock of swans’; 25. talchara ‘a generous lover’; 26. tealgadh ‘eating, consuming’; 27. urghais ‘suppression of antiquities’.
1962.
Breatnach (P. A.): Notula Patriciana.
In Éigse 27 (1993), p. 80.
wr. by Míchéal Ó Cléirigh; ed. from Brussels MS 2324-40;.
4635.
Breatnach (Pádraig A.): Scríbhinní i láimh Eoghain Ruaidh Mhic an Bhaird.
In Éigse 36 (2008), pp. 43–62.
Draws attention to a manuscript (Franciscan MS A 14 f. ix) written in the same hand that wrote the poem Dána an turas trialltar sonn found in MS Brussels 6131-33 (identified by Míchéal Ó Cléirigh as an autograph of Eoghan Ruadh Mac an Bhaird), and presents evidence from the material in that document that Mac an Bhaird was its author.
8926.
Breatnach (Pádraig A.): On the Ó Cléirigh recension of Leabhar gabhála.
In Éigse 37 (2010), pp. 1–57.
I. Introduction; II. Lines of transmission; III. Content in K and D contrasted (main text); IV. Alignment of M; V. Diction in K, M contrasted; VI. Joint consolidated recension (M); VII. Joint recension recast (K): motive and method; VIII. Cú Coigcríche Ó Cléirigh’s authorship of K; IX. Summary conclusions. Bibliography & abbreviations.

Separately published Dublin: National University of Ireland, 2010 [same pagination + 2 plts].
13927.
Carroll (Clare): Custom and law in the philosophy of Suárez and in the histories of O’Sullivan Beare, Céitinn and Ó Cléirigh.
In Irish in Europe (2001), pp. 65–78.
Examines the influence of Spanish natural law theory tradition on the early modern Irish critique of English rule in Ireland.
16039.
Mac Amhlaigh (Liam): Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2008. ix + 147 pp.
1. Foclóir no Sanasan nua (1643), by Micheál Ó Cléirigh; 2. Vocabularium Latinum et Hibernicum (1662), by Risteard Pluincéad; 3. Foclóir Gaoidheilge-Shagsonach, by Edward Lhuyd; 4. The English-Irish dictionary = An foclóir Béarla-Gaoidheilge (1732), by Conchubhar Ó Beaglaoich and Aodh Buidhe Mac Cruitín; 5. Foclóir Gaedhilbhéarlach (1739), by Tadhg Ó Neachtain; 6. Focalóir Gaoidheilge-Sax-Bhéarla (1768, 1832), by John O’Brien; 7. An English-Irish dictionary intended for the use of schools (1814), by Thaddæus Connellan; 8. Sanas Gaoidhilge-Sagsbhéarla = An Irish-English dictionary (1817, 1821, 1864), by Edward O’Reilly; 9. Foclóir Gaoidhilge-Sacs-bhéarla (1849), by Thomas de Vere Coneys; 10. An English-Irish dictionary intended for the use of students of the Irish language (1855), by Daniel Foley; 11. An English-Irish dictionary and phrase book (1903), by Edmund Fournier d’Albe; 12. Lane’s Irish English dictionary (1904, 1915), by Timothy O’Neill Lane; 13. Foclóir Gaeilge agus Béarla (1904, 1927), by Patrick Dineen; 14. Foclóir Béarla agus Gaedhilge (1935), by Lambert McKenna; 15. English-Irish dictionary (1959), by Tomás de Bhaldraithe; 16. Foclóir Gaeilge-Béarla (1977), by Niall Ó Dónaill.

Rev. by
Seán Ua Súilleabháin, in ECI 24 (2009), pp. 210-211.

O’Clery’s Glossary

2233.
Russell (Paul): The sounds of a silence: the growth of Cormac’s glossary.
In CMCS 15 (Summer, 1988), pp. 1–30.
Incl. survey of extant native glossaries and their MS versions.

Ó Cobhthaigh, an Clasach

11706.
Ó Raghallaigh (Eoghan): A gcródhacht ceart Chlann bhFeórais: dán molta ar Mhaighiú Mac Feórais.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 881–913.
55 qq., based on NLI G 992, normalized (with variants from RIA 23 D 14 and Maynooth C 81). With English translation and textual notes.

Ó Cobhthaigh, Donnchadh

410.
Howlett (D. R.): Penance for an editor.
In Celtica 18 (1986), p. 150.
ad D. Ó Cróinín, in Celtica 16 (1984), pp. 169-174. Comments on Latin poem, Lympha coacta gelu, duris licet aemula saxis, by Donnchadh Ó Cobhthaigh. Cf. D. R. Howlett, in Ériu 44 (1993), pp. 187-188.
380.
Ó Cróinín (Dáibhí I.): A poet in penitential mood.
In Celtica 16 (1984), pp. 169–174.
Two poems (Latin and an Irish transl.) by Donnchadh Ó Cobhthaigh. Beg. Lympha coacta gelu, duris licet aemula saxis, and Acht mar uisge d’éis a leata. From autogr. copy (dated 1584) in MS Rawlinson B 505; with English translation and brief notes.
1241.
Howlett (D. R.): Varia: VI. Boethian music in Donnchadh’s carmen.
In Ériu 44 (1993), pp. 187–188.
ad D. R. Howlett, in Celtica 18 (1986), p. 150. Comments on the structure of a Latin poem (beg. Lympha coacta gelu, duris licet aemula saxis) by Donnchadh Ó Cobhthaigh.
Howlett (D. R.) (ref.)

Ó Cobhthaigh, Eoghan mhac Aodha

10097.
Ó Raghallaigh (Eoghan): A poem to Rudhraighe Caoch Ó Mórdha, lord of Laois 1542–7.
In OLL 4 (2010), pp. 158–184.
Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal, by Eoghan (mac Aodha) Ó Cobhthaigh. 51 qq.; text based on NLI G 992, variant readings from RIA 23 D 14 and NLI G 127; with English translation and notes.

Ó Cobhthaigh, Muircheartach

1543.
Ó Cróinín (Dáibhí I.): A poem to Toirdhealbhach Luinneach Ó Néill.
In Éigse 16/1 (Samhradh, 1975), pp. 50–66.
Poem by Muircheartach Ó Cobhthaigh, beg. Séd fine teisd Thoirrdhealbhaigh; ed. with Engl transl. from MS NLI G 992 (An Duanaire Nuinseannach). Suggests that poem is was composed for, or shortly after, the poets’ convention held at T. L. Ó Néill’s court during Christmas 1577; some parallels with Tadhg Dall Ó hUiginn’s poem Nodlaig do-chuamair don Chraoibh.

Ó Cobhthaigh, Tadhg Mór

370.
Breatnach (Pádraig A.): In praise of Maghnas Ó Domhnaill.
In Celtica 16 (1984), pp. 63–72.
Poem (22 qq.) by Tadhg Mór Ó Cobhthaigh; beg. Cia ré gcuirfinn séd suirghe. Ed. based on MSS RIA A v 1, 24 P 27, and NLI G 167, normalised, with Engl. transl and notes.

Ó Coileáin, Seán (1754–1817)

12862.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Ó A go Antepredicament: smut d’fhoclóir a thiomsaigh Seán Ó Coileáin (†1817).
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 845–865.
14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.
15082.
Morley (Vincent) (ed.): Maidin lae ghil fá dhuille géag-ghlais, by Seán Ó Coileáin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 58–64, [no. 12.].
From RIA 24 B 33 and 24 C 6.

Ó Coimín, Mícheál al. Comyn, Michael (c. 1676–1760)

16336.
Ó Ceallaigh (Seán): Mícheál Ó Coimín (c. 1676–1760).
In An linn bhuí 16 (2012), pp. 236–242.

Ó Coinnialláin, Tadhg

1778.
de Brún (Pádraig): The Irish Society’s bible teachers, 1818-27.
In Éigse 19/2 (1983), pp. 281–332; 20 (1984), pp. 34–92; 21 (1986), pp. 72–149; 22 (1987), pp. 54–106; 24 (1990), pp. 71–120; 25 (1991), pp. 113–149; 26 (1992), pp. 131–172 [Index of places].
An annotated list of the Society’s teachers during its first nine years, derived primarily from the Committee minutes (MSS TCD 7644 and 7645). Includes an elaboration on Thaddaeus Connellan (1780-1854), the reinstatement of Irish type, and a list of Irish-English primers, 1810-1825, circulated for evangelical purposes.

Republ. as Scriptural instruction in the vernacular: the Irish Society and its teachers, 1818–27. Dublin: DIAS, 2009. [xii] + [682]. Revised and augmented.

Rev. by
Niamh Ní Shiadhail, in Béaloideas 78 (2010), pp. 218-221.
19114.
de Brún (Pádraig): Scriptural instruction in the vernacular: the Irish Society and its teachers, 1818–27.
Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2009. [xii] + [682] pp.
Revised and augmented version of work originally published in seven parts in Éigse between 1983 and 1993 (q. v.).

Rev. by
Niamh Ní Shiadhail, in Béaloideas 78 (2010), pp. 218-221.

Ó Coisdeala, Pádraig

1557.
Ó C. (T.): Freagra Phádraig Uí Choisdeala.
In Éigse 16/2 (Geimhreadh, 1975), p. 145.
First 5 qq. from song beg. O tharlig chúm go dlúth mar leacaidh by Pádraig Ó Coisdeala; ed. from MS RIA 1413 (24 P 50).

Ó Colmáin, Domhnall

5769.
Ó Dúshláine (Tadhg): Párliament na mban.
In LCC 12 (1982), pp. 183–198.
6534.
O’Donnell (Katherine): The image of a relationship in blood: Párliament na mban and Burke’s Jacobite politics.
In ECI 15 (2000), pp. 98–119.
1585.
Killeen (J. F.): Latin quotations in Parliament na mban.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 55–60.
1707.
Williams (N. J. A.): Leagan cainte in Párliament na mban.
In Éigse 17/3 (Samhradh, 1978), p. 330.
vs. B. Ó Cuív, Párliament na mBan (Dublin 1952), 146; dar an eóruinn (l. 2357) ‘by the anvil’ (i.e. ‘by St. Patrick’s anvil’); eóruinn < inneoir < inneoin ‘anvil’.
Ó Cuív (B.) (ref.)
14032.
Ó Buachalla (Breandán): The making of a Cork Jacobite.
In Cork history and society (1993), pp. 469–497.
On James Cotter (1689-1720) and the political dimension of Párliament na mban.

Ó Colmáin, Séamas

14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.

Ó Comhraí, Eoghan al. O’Curry, Eugene (1794–1862)

1483.
Ó Concheanainn (Tomás): Slán chum Pádraic Sáirséal.
In Éigse 14/3 (Samhradh, 1972), pp. 215–236.
Song beg. A Phádraig Sáirséal, slán go dtí thú. [1.] Seán Ó Dálaigh [ob. 1878] agus an “Nation” ; [2.] An t-aistriúchán a rinne Mangan; [3.] Leagan Uí Dhálaigh curtha go Luimneach; [4.] An rann nár aistrigh Mangan; [5.] An leagan den amhrán a fuair Ó Comhraí [beg. Is baintreabhach bhocht misi, a d’fhág Dia breóidhte; ed. from MS UCD O’Curry 14]; [6.] Macalla dáin ó aimsir Shéamuis; [7.] An tagairt d’Eachraim; [8.] Dhá rann bhunúsacha; [9.] Na leaganacha Ultacha; [10.] Suim ag Ó Dálaigh i nDán Dhiarmada mhic Sheáin Bhuí; [11.] Lorg an Bhéarla.
1803.
Ó Conchúir (Breandán): Meascra.
In Éigse 20 (1984), pp. 229–232.
1. Litir ó Phiaras Mac Gearailt, 1785. 2. Sliocht ó Mhícheál Óg Ó Longáin. 3. Teastas Sheáin Uí Dhonnabháin ar Eoghan Ó Comhraí.
13595.
Ní Chonghaile (Deirdre): Ní neart go cur le chéile: lámhscríbhinní ceoil a chruthaigh Petrie agus Ó Comhraí in Árainn in 1875.
In Foinn agus focail (2010), pp. 86–108.
14700.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Mo ghearán cruaidh, mo bhuairt, mo bhrónsa, by Eoghan Ó Comhraí.
In An barántas (1978), pp. 107–113, [no. 30].
From NLI G 673.
2172.
Ó Fiannachta (Pádraig): Eoghan Ó Comhraí: file trádisiúnta.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 280–307.
Edition of 14 poems (one in English) composed by Eugene O’Curry, modernized in spelling; some excerpted.

(1) A bhile gan bhéim, 's a réaltain solais na suadh [Maynooth M 97]; (2) A Chlannaibh na nGaoidheal ba gníomhach calma [Maynooth C 73(h)]; (3) A Éigse Chinn Chōradh is a threoin de Shíol Éibhir [RIA 24 M 5]; (4) A Éigse Chláir Thuamhan 's a shaorcheap na suadhaibh [RIA 24 L 1]; (5) A shéimhfhir shuairc shnuaghlain, is a shaoi gan cháim [Maynooth C 73(h)]; (6) A uaisle oirirc na bhfocalbhriocht is milse blas [RIA 23 H 30]; (7) Monuar is mairg don ghasra dhaonna [23 D 34]; (8) Go mbeannaí Críost gan dearmad, a Phádraig chneasta Uí Néill duit [RIA 24 L 1]; (9) Go mbeannaí Dia fá thrí duit a sheanbhean bhocht [Maynooth C 71(c)]; (10) Maidin mhoch im aonar ag taisteal coille craobhaí [Maynooth C 71(c)]; (11) Mo dhaithnid an dochar rér tolladh de shíorghnáth mé [Maynooth C 12]; (12) My friends and my neabors I pray you draw near [Maynooth C 52(b)]; (13) Scaradh le hÉirinn cé déarach lem chroí [Maynooth C 73(h)]; (14) Taistil gan spás, a bhánchnis chailce gan chiaich [Maynooth R 97].

Ó Comhraí, Maolsheachlainn

14705.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ataoim buartha i m’aigne, by Maolsheachlainn Ó Comhraí.
In An barántas (1978), pp. 122–123, [no. 35].
From BL Add. 27946.

Ó Conaill, Peadair

1239.
de Bhaldraithe (Tomás): Varia: V. 1. *bruinne, ‘a fine’.
In Ériu 44 (1993), p. 185.
vs. W. Stokes's gloss ‘bruinne 92 a fine = P. S. Dinneen's bruinne .i. breathamhnas' (Egerton 158 Glossary, ACL 3 (1907), 145-214). Mistake traceable to (a) R. Kirk's 1690 glossary, where bruinne ‘fine’ [= ‘refine’] (recte bruinn), and (b) P. S. Dinneen, who, following Peadair Ó Conaill's Irish dictionary (c. 1826), erroneously equated bruinne with breathamhnas ‘judgement’.
Dinneen (Patrick S.) (ref.), Stokes (W.) (ref.)

Ó Conaill, Peadar (1755–1826)

17619.
Ní Dheá (Eilís): Peadar Ó Conaill, scoláire agus scríobhaí (1755–1826).
In County Clare studies (2000), pp. 137–149.

Ó Conaill, Seán Máistir

6095.
Murphy (Donal): Seán Máistir Ó Conaill: from hedge school to national school.
In JCHAS 114 (2009), pp. 67–71.

Ó Conaire, Pádraic

1732.
Mac Mathúna (Liam): Geilt sa chiall duine lomnocht.
In Éigse 18/1 (1980), pp. 39–42.
Includes the paradigm of geilt in both Early and Modern Irish.

Ó Conchubhair, Conchubhar mac Toirdhealbhaigh Óig

9811.
Ó Murchú (Liam P.): D’Uaithne Ó Mórdha a thit i gcath 17ú Lúnasa 1600.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 334–353.
Critical edition of two elegies: 1. Conall na ngliadh ndiachrach agus Cú na gCleas (anonymous); 2. A shúilín chroidhe, léig díot do shuan go fóill (ascribed to Conchubhar Mac Toirdhealbhaigh Óig Uí Chonchubhair). From RIA E iv 3; diplomatic and restored texts, English translation, textual notes.

Ó Conchubhair, Tadhg

2775.
Ó Cuív (Brian): Miscellanea: 4. A recycled elegy?
In Celtica 18 (1986), pp. 117–123.
Argues that two quatrains in MS TCD H 6. 11, first line A mhná fágbhaidh fúmsa in feart, ascribed to Tadhg Ó Conchubhair, to commemorate Piaras de Léis (†1751 in Riga), appear to be a recycling of ‘John Lacys epitap’, extant as (first line) Wná fagig foumsa un farth in MS Paris, BNF, Fonds Français 26954, Pièces Originales vol. 470, Dossier 10477, f. 13 (includes photograph), and Mhná fáguigh fúmsa an feart in a MS in the possession of J. Vendryes (see R. A. S. Macalister, in RC 48 (1931), pp. 235-280; cf. Best2 925).

Ó Conchubhair, Toirdhealbhach

4644.
Griffin-Wilson (Margo): Bedding and blessing in an Irish wedding crosántacht.
In Éigse 36 (2008), pp. 145–168.
Slán ma do phósadh, a Dhomhnuill Mhég Nosa. Edited from BL Additional 40766; with commentary and English translation.
11039.
Forte (A. D. M.): ‘An marcach’: a Gaelic sexual metaphor in the legal works of Sir John Skene of Curriehill?
In SGS 28 (2011), pp. 49–54.
Found in the entry on marcheta in Skene’s De verborum significatione; compared to the use of marcach in Toirdhealbhach Ó Conchubhair’s Slán ma do phósadh 9a (as ed. by Margo Griffin-Wilson, 2010).
10289.
Griffin-Wilson (Margo): The wedding poems of Dáibhí Ó Bruadair.
Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2010. xiv + 497 pp.
Rev. by
Máirín Nic Eoin, in StH 37 (2011), pp. 251-254.
Séamas Ó Catháin, in Béaloideas 79 (2011), pp. 178-180.
Tomás L. Ó Murchú, in ZCP 59 (2012), pp. 261-266.

Ó Conchubhair, Tomás ‘an tSneachta’

15496.
Ní Úrdail (Meidhbhín): Ón gCnocán Aoibhinn go dtí Londain Shasana: Tomás ‘an tSneachta’ Ó Conchubhair (1798–c. 1870).
In Celtica 28 (2016), pp. 89–122.
Aguisín: Lámhscríbhinní Thomáis ‘an tSneachta’ Uí Chonchubhair.

Ó Congaláin, Gilla Commáin, (†1135)

2235.
Ó Concheanainn (Tomás): A Connacht medieval literary heritage: texts derived from Cín Dromma Snechtai through Leabhar na hUidhre.
In CMCS 16 (Winter, 1988), pp. 1–40.
Argues that LU stands closer to the original Cín Dromma Snechtai texts than MSS Egerton 88 and Dublin, RIA 23 N 10, as it was the direct source of Gilla Commáin Ó Congaláin’s (†1135) selection whence the Connacht MS tradition comes.

O’Connell, Daniel (1775–1847)

4977.
de Brún (Pádraig): Forógra do Ghaelaibh 1824.
In StH 12 (1972), pp. 142–166.
A contemporary Irish translation of an address by Daniel O’Connell.

O’Connor, Bonaventure

10211.
Ó Súilleabháin (Pádraig) (ed.): Buaidh na Naomhchroiche / Pádraig Ó Súilleabháin, O.F.M. a chuir in eagar.
SGBM, 10. Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 1972. xlviii + 552 pp.

O’Connor, Dermot, al. Ó Conchubhair, Diarmaid

6507.
Ó Catháin (Diarmaid): Dermot O’Connor, translator of Keating.
In ECI 2 (1987), pp. 67–87.
Dermot O’Connor, al. Diarmaid Ó Conchubhair (c.1690–c.1730), scribe, author of the first English translation of Keating’s Forus feasa ar Éirinn to appear in print (London and Dublin, 1723).
6517.
Williams (N. J. A.): Dermot O’Connor’s blazons and Irish heraldic terminology.
In ECI 5 (1990), pp. 61–88.
Discusses 54 of O’Connor’s heraldic descriptions in Irish. In appendix: Glossary of O’Connor’s heraldic terms.

O’Conor, Charles (1710–1791)

10622.
Ó Muraíle (Nollaig): The role of Charles O’Conor of Belanagare in the Irish manuscript tradition.
In The Book of the O’Conor Don (2010), pp. 226–244.
15698.
Gibbons (Luke), O’Conor (Kieran): Introduction: Charles O’Conor of Ballinagare (1710–91).
In Charles O’Conor of Ballinagare (2015), pp. 19–27.
15699.
Ó Catháin (Diarmaid): Some account of Charles O’Conor and literacy in Irish in his time.
In Charles O’Conor of Ballinagare (2015), pp. 28–51.
15701.
Mac Craith (Mícheál): Charles O’Conor of Ballinagare and the Macpherson controversy.
In Charles O’Conor of Ballinagare (2015), pp. 165–185.
15702.
Ó Muraíle (Nollaig): Keeping the embers alive: Charles O’Conor and Irish manuscripts – his own and others.
In Charles O’Conor of Ballinagare (2015), pp. 186–210.
15703.
Ní Mhunghaile (Lesa): Charles O’Conor’s contribution to Irish-language scholarship.
In Charles O’Conor of Ballinagare (2015), pp. 211–226.
15704.
O’Gara-O’Riordan (Maura): Charles O’Conor and the Annals of the Four Masters.
In Charles O’Conor of Ballinagare (2015), pp. 227–243.
15705.
Leerssen (Joep): 'Why sleeps O’Conor’? Charles O’Conor and the Irish nationalization of native historical consciousness.
In Charles O’Conor of Ballinagare (2015), pp. 244–254.
15697.
Gibbons (Luke) (ed.), O’Conor (Kieran) (ed.): Charles O’Conor of Ballinagare, 1710–91: life and works / Luke Gibbons and Kieran O’Conor, editors.
Dublin: Four Courts, 2015. 286 pp.
Rev. by
Macdara Dwyer, in ECI 30 (2015), pp. 186-188.
15357.
Ó Muircheartaigh (Peadar): Fin as Ossian revisited: a Manx ballad in Belanagare and its significance.
In ZCP 63 (2016), pp. 95–127.
Edition and discussion of a version found in the papers of Charles O’Conor of Belanagare, consisting of a transcription in Manx orthography and a transliteration of the Manx text to ‘traditional’ Gaelic orthography. From RIA E ii 1; diplomatic texts, MS photographs, textual notes, discussion of its provenance, language and date.

Ó Conuill (learned family)

1823.
Ó Concheanainn (Tomás): The scribe of the Irish astronomical tract in RIA B ii 1.
In Celtica 11 (1976), pp. 158–167.
The chief scribe of MS RIA B ii 1 is Aedh Buidhe Ó Leighin, scribe of the herbal tract in MS TCD 1343 (H 3.22); with palaeographical analysis. Also on Donncha Ó Conuill, a former owner of B, and the literary family of Ó Conuill. Includes plts.

Ó Conuill, Donncha

1823.
Ó Concheanainn (Tomás): The scribe of the Irish astronomical tract in RIA B ii 1.
In Celtica 11 (1976), pp. 158–167.
The chief scribe of MS RIA B ii 1 is Aedh Buidhe Ó Leighin, scribe of the herbal tract in MS TCD 1343 (H 3.22); with palaeographical analysis. Also on Donncha Ó Conuill, a former owner of B, and the literary family of Ó Conuill. Includes plts.

Ó Corcráin, Brian

2452.
Breatnach (Caoimhín): Brian Ó Corcráin and Eachtra mhacaoimh an iolair.
In Éigse 34 (2004), pp. 44–48.
Re-examines the scribal note in MS RIA 24 P 9 version of EMI and argues that Brian Ó Corcráin has been wrongly attributed the authorship of the text.
2498.
Smelik (Bernadette): The structure of the Irish Arthurian romance Eachtra mhacaoimh an iolair.
In CMCS 45 (Summer, 2003), pp. 43–57.
Analyses the portrayal of King Arthur and the structure of the plot, and concludes that the author did not use an English original but fused a late French Arthurian romance with native Irish elements in a conscious attempt to please an Irish audience.

Ó Criomhthain, Tomás

1263.
Mac Cana (Proinsias): The historical present and the verb ‘to be’.
In Ériu 45 (1994), pp. 127–150.
[1.] The historical present in ModIr; [2.] The historical present in MW; [3.] The historical present with conjunction + verb ‘to be’ in MW; [4.] An anomalous usage in MidIr; [4.] Ó Criomhthain and the narrative present of the verb ‘to be’; [5.] Conclusions.

Ó Cruadhlaoich, Tadhg

6460.
Nic Éinrí (Úna): Canfar an dán: Uilliam English agus a chairde.
Dán agus tallann, 10. An Daingean: An Sagart, 2003. 320 pp. + 1 CD.
Edition of 50 poems (29 by English; remaining poems composed by fellow poets connected to English: Éadbhard de Nógla, Seon Lloyd, Liam Dall Ó hIfearnáin, Liam Rua Mac Coitir, Seán Ó Murchadha na Ráithíneach, etc.).

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in ECI 23 (2008), pp. 191-192.
Pádraig Ó Liatháin, in Béaloideas 81 (2013), pp. 202-204.

Ó Crualaí, Tadhg Rua

14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.

Ó Cúill

2012.
Breatnach (Pádraig A.): A poem on the end of patronage.
In Éigse 31 (1999), pp. 79–88.
by `Ó Cúill’, beg. Maith an compánach an dán; ed. from Book of O’Conor Don, with critical apparatus, notes and Engl. translation.

Ó Cuilleanáin, Cormac

7073.
Rodway (Simon): What language did St. Patrick swear in?
In Ériu 59 (2009), pp. 139–151.
Proposes an alternative Irish etymology for St. Patrick’s oath modebroth.

Ó Cuindlis, Murchadh (Riabhach)

541.
Ó Concheanainn (Tomás): The scribe of the Leabhar Breac.
In Ériu 24 (1973), pp. 64–79.
Identifies hand of LB (MS RIA 23 P 16) (with that of YBL (MS TCD H 2. 16)) cols 281-344 and parts of Book of Lecan (MS RIA 23 P 2)) as Murchadh (Riabhach) Ó Cuindlis. Also contains two appendices: Appendix I: Times and places of writing mentioned in marginalia from the scribe’s hand; Appendix II: A note on the scribe of the Book of Lecan (Gilla Ísa Mac Fir Bhisigh, Murchadh Ó Cuindlis, Adam Ó Cuirnín).

Ó Cuinneagáin, Seán

6460.
Nic Éinrí (Úna): Canfar an dán: Uilliam English agus a chairde.
Dán agus tallann, 10. An Daingean: An Sagart, 2003. 320 pp. + 1 CD.
Edition of 50 poems (29 by English; remaining poems composed by fellow poets connected to English: Éadbhard de Nógla, Seon Lloyd, Liam Dall Ó hIfearnáin, Liam Rua Mac Coitir, Seán Ó Murchadha na Ráithíneach, etc.).

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in ECI 23 (2008), pp. 191-192.
Pádraig Ó Liatháin, in Béaloideas 81 (2013), pp. 202-204.

Ó Cuinnlis, Murchadh

431.
Ó Concheanainn (Tomás): Scríobhaithe Leacáin Mhic Fhir Bhisigh.
In Celtica 19 (1987), pp. 141–175.
Includes discussion of [1.] Giolla Íosa Mór (M. Donnchaidh Mhóir) Mac Fhir Bhisigh; [2.] the date of writing of the Book of Lecan (MS RIA 23 P 2); [3.] Murchadh Ó Cuinnlis (also scribe of Leabhar Breac (MS RIA 24 P 16); [4.] identification of fourth hand in the Book of Lecan as Tomás Cam Mac Fhir Bhisigh; also scribe of MS NLI G 4; [5.] identification of three hands in the Yellow Book of Lecan (MS TCD 1318 (H 2.16), cols 537-958, as Murchadh Ó Cuinnlis, Tomás Cam Mac Fhir Bhisigh, and Ádhamh Ó Cuirnín; [6.] identification of hands of Giolla Íosa Mór Mac Fhir Bhisigh and Tomás Cam in MS NLS 72.1.8, and Ádhamh Ó Cuirnín in MS NLS 72.1.1; [7.] Solamh Ó Droma; [8.] 'The Yellow Book of Lecan proper’;[9.] old sources in the possession of Clann Fhir Bhisigh; [10.] Dubháltach mac Séamuis Mac Fhir Bhisigh; [11.] Dubháltach Óg Mac Fhir Bhisigh. Contains 6 pls (MS facss).

Ó Cuirnín, Adam

541.
Ó Concheanainn (Tomás): The scribe of the Leabhar Breac.
In Ériu 24 (1973), pp. 64–79.
Identifies hand of LB (MS RIA 23 P 16) (with that of YBL (MS TCD H 2. 16)) cols 281-344 and parts of Book of Lecan (MS RIA 23 P 2)) as Murchadh (Riabhach) Ó Cuindlis. Also contains two appendices: Appendix I: Times and places of writing mentioned in marginalia from the scribe’s hand; Appendix II: A note on the scribe of the Book of Lecan (Gilla Ísa Mac Fir Bhisigh, Murchadh Ó Cuindlis, Adam Ó Cuirnín).

Ó Cuirnín, Ádhamh

431.
Ó Concheanainn (Tomás): Scríobhaithe Leacáin Mhic Fhir Bhisigh.
In Celtica 19 (1987), pp. 141–175.
Includes discussion of [1.] Giolla Íosa Mór (M. Donnchaidh Mhóir) Mac Fhir Bhisigh; [2.] the date of writing of the Book of Lecan (MS RIA 23 P 2); [3.] Murchadh Ó Cuinnlis (also scribe of Leabhar Breac (MS RIA 24 P 16); [4.] identification of fourth hand in the Book of Lecan as Tomás Cam Mac Fhir Bhisigh; also scribe of MS NLI G 4; [5.] identification of three hands in the Yellow Book of Lecan (MS TCD 1318 (H 2.16), cols 537-958, as Murchadh Ó Cuinnlis, Tomás Cam Mac Fhir Bhisigh, and Ádhamh Ó Cuirnín; [6.] identification of hands of Giolla Íosa Mór Mac Fhir Bhisigh and Tomás Cam in MS NLS 72.1.8, and Ádhamh Ó Cuirnín in MS NLS 72.1.1; [7.] Solamh Ó Droma; [8.] 'The Yellow Book of Lecan proper’;[9.] old sources in the possession of Clann Fhir Bhisigh; [10.] Dubháltach mac Séamuis Mac Fhir Bhisigh; [11.] Dubháltach Óg Mac Fhir Bhisigh. Contains 6 pls (MS facss).

ó Cuirnín, Adhamh

668.
Ó Concheanainn (Tomás): The scribe of John Beaton’s ‘Broad Book’.
In Ériu 26 (1975), pp. 99–101.
Identifies main hand of NLS MS Adv. 72.1.1 (part 2) as Adhamh Ó Cuirnín and dates it as a later specimen of the scribe’s work to ca. 1425. Contains two plates, from MS RIA 23 P 2 (Book of Lecan) and NLS 72.1.1. Cf. T. Ó Concheanainn, in Éigse 15/3 (1974), pp. 235–251, Appendix 2.
1527.
Ó Concheanainn (Tomás): A feature of the poetry of Fearghal Óg Mac an Bhaird.
In Éigse 15/3 (Samhradh, 1974), pp. 235–251.
On Fearghal Óg’s use of supplementary stanzas in some of a his poems in honour of Mág Aonghusa (= Aodh mac Domhnaill ob. 1595) of Uíbh Eathach, Conn Ó Ruairc (ob. 1577) and St Peter. Incl. section on ‘names, place-names and poetic titles’, e.g. Conn Cruachan, Conn Aolmhuighe, Conn Calraighe; Mág Aonghusa, Clann Rosa, Clár Rosa. Also incl. app. on: 1. the date of Fearghal óg’s visit to Scotland (between 1577 and 1591 ?); 2. the Rev. John Beaton’s ‘Broad Book’ (= MS NLS [Adv.] 72.1.1 (2nd part)), whose last folio contains a sample of writing by Fearghal Óg; ‘Broad Book’ is of North-Connacht provenance and was written by Adhamh Ó Cuirnín: cf. T. Ó Cocheanainn, in Ériu 26 (1975) 99–101.

Ó Dábhoireann, Uilliam ‘an Chreatháin’

15071.
Morley (Vincent) (ed.): Is trua liom na scéalta do chuala go déanach, by Uilliam ‘an Chreatháin’ Ó Dábhoireann.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 1–5, [no. 1.].
From Egerton 160.

Ó Dála, Cearbhall na mBan

1729.
Doan (James E.): The poetic tradition of Cearbhall Ó Dálaigh.
In Éigse 18/1 (1980), pp. 1–24.
App. 1: Do mhúsgail mé d’éis luighe araoir go sáimh; ed. based on MSS TCD 1399 (H 5.28) and 1367 (H 4.26), where it is ascribed to Cearbhall Ó Dálaigh and Cearbhall Óg Ó Dálaigh resp.; with Engl transl. and notes; App. 2. Am leaba araoir do shíleas féin a’ teacht, attributed to Cearbhall Ó Dála na mBan; ed based on MSS TCD 1365 (H 4.24) and RIA A iv 2, with Engl transl. and notes; App. 3. Fada ar gcothrom ó chéile (from DG 78–79), attributed (in MS RIA F vi 2) to Cearbhall Ó Dála; with Engl. transl.

Ó Dálaigh (learned family)

15846.
French (Noel E.): The Ó Dálaigh bardic poets of Meath: their poetry and patrons.
In RíM 22 (2011), pp. 90–101.

Ó Dálaigh, Cearbhall

14843.
Mac Craith (Mícheál): Lorg na hiasachta ar na dánta grá.
LT, 63. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1989. 251 pp.
Discusses the direct influence of English literature on Irish love poetry of the period 1550-1650. Study based on an analysis of the following eight poems: chap 2. Mairg adeir olc ris na mnáibh (Gearóid Iarla); chap. 3. A mhacalla dheas (Cearbhall Ó Dálaigh), Dála an nóinín (Pádraigín Haicéad), A bhean lán de stuaim (Geoffrey Keating), Fir na Fódla ar ndul d’éag (Riocard do Búrc); chap. 4. Fuar dó féin an croidhe tinn, A fhir éadmhair 'gá mbí bean; chap. 5. Féach orm, a inghean Eóghain (Ó Géaráin).

Rev. by
Breandán Ó Conaire, in StH 29 (1995), pp. 231-237.

Ó Dálaigh, Cearbhall Óg

1729.
Doan (James E.): The poetic tradition of Cearbhall Ó Dálaigh.
In Éigse 18/1 (1980), pp. 1–24.
App. 1: Do mhúsgail mé d’éis luighe araoir go sáimh; ed. based on MSS TCD 1399 (H 5.28) and 1367 (H 4.26), where it is ascribed to Cearbhall Ó Dálaigh and Cearbhall Óg Ó Dálaigh resp.; with Engl transl. and notes; App. 2. Am leaba araoir do shíleas féin a’ teacht, attributed to Cearbhall Ó Dála na mBan; ed based on MSS TCD 1365 (H 4.24) and RIA A iv 2, with Engl transl. and notes; App. 3. Fada ar gcothrom ó chéile (from DG 78–79), attributed (in MS RIA F vi 2) to Cearbhall Ó Dála; with Engl. transl.

Ó Dálaigh, Aodh

4365.
Ó Macháin (Pádraig): Scribal practice and textual suvival: the example of Uilliam Mac Mhurchaidh.
In SGS 22 (2006), pp. 95–122.
Examines manuscript work by two eighteenth century scribes: Aodh Ó Dálaigh and U. Mac Mhurchaidh. In Appendix: Edition of an incomplete poem beg. Neimhneach cneadh chríche Maine, 34 qq.; text from NLS 72.2.15; with English translation and textual notes.

Ó Dálaigh, Aonghas

4474.
Matheson (William): Aonghus nan Aoir: a case of mistaken identity.
In ScS 21 (1977), pp. 105–108.
Argues that the Aonghus nan Aoir of Scottish oral tradition was mistaken for the notorious Irish bard Aonghas Ó Dálaigh (alias Aonghas na nAor) by G. Henderson 1910 (Best1, p. 200).
14413.
Ó Raghallaigh (Eoghan): Táinig léan do Leith Mhogha: dán le hAonghas Ó Dálaigh.
In Aon don éigse (2015), pp. 127–153.
Elegy on Diarmaid Fionn (mac Domhnaill mheic Cormaic) Mág Carthaigh (fl. c. 1200). Text based on G 992, with textual notes and English translation.

Ó Dálaigh, Aonghas Ruadh

4474.
Matheson (William): Aonghus nan Aoir: a case of mistaken identity.
In ScS 21 (1977), pp. 105–108.
Argues that the Aonghus nan Aoir of Scottish oral tradition was mistaken for the notorious Irish bard Aonghas Ó Dálaigh (alias Aonghas na nAor) by G. Henderson 1910 (Best1, p. 200).

Ó Dálaigh, Aonghus Fionn

5834.
Ó Fiannachta (Pádraig): Dán agus diagacht: Aonghus Fionn.
In LCC 24 (1994), pp. 37–60.
13011.
Ó Cróinín (Dáibhí): Eól dam seiser cloinne Cuinn: the fortunes of a twelfth-century Irish syncretistic poem.
In Gablánach in scélaigecht [Fs. Dooley] (2013), pp. 198–219.
Discussion of a poem tracing the ancestry of Toirrdelbach Ua Conchobair to Conn Cétchathach, variously attributed to Aonghus Fionn Ó Dálaigh and Néide ua Maolchonaire. Incl. text based on NLI G 131.
9801.
Ní Úrdail (Meidhbhín): A poem addressed to Donnchadh Ó Briain, fourth earl of Thomond.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 193–207.
An ngeabhthá, a Dhonnchaidh, mo dhán? (13 qq.), by Aonghus Fionn Ó Dálaigh (†1601). Normalised text based on Dublin, Jesuit Archives IL 1. With variant readings, English translation and notes.
15751.
Nic Cárthaigh (Emma): Tús na heagna omhan Dé: penance and retribution in a poem by Aonghus Fionn Ó Dálaigh.
In Sacred histories [Fs. Herbert] (2015), pp. 269–290.
Text based on the Book of O’Conor Don version, supplemented with the readings of seven other MSS. Diplom. and reconstr. texts, English translation, variant readings.

Ó Dálaigh, Aonghus Ruadh

1427.
McManus (Damian): Elegy on the death of Aodh Ó Conchobhair († 1309).
In Ériu 51 (2000), pp. 69–91.
Incomplete poem by Aonghus (mac Taidhg) Mac Cearbhaill Bhuidhe, beg. Beag nár bháith Aodh oidhidh Chuinn (33 qq.), ed. from MS RIA A iv 3 (743) with Engl. transl. and notes. Stylistic feature of echo (generally involving parallelism or antithesis) between opening and closing couplets in many quatrains discussed. Also on the identification of mheic Cearbhoill (= Aonghus (mac Taidhg) Mac Cearbhaill Bhuidhe) and Aonghas Ruadh (= Aonghus Ruadh Ó Dálaigh) in Fear Flatha Ó Gnímh’s poem Cuimseach sin a Fhearghail Óig §§ 4 and 5 resp.

Ó Dálaigh, Cearbhall

1761.
Mac Craith (Mícheál): Ovid, an macalla agus Cearbhall Ó Dálaigh.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 103–120.
I. Forás an mhacalla mar dheismireacht liteartha. II. An dán Gaeilge.
1729.
Doan (James E.): The poetic tradition of Cearbhall Ó Dálaigh.
In Éigse 18/1 (1980), pp. 1–24.
App. 1: Do mhúsgail mé d’éis luighe araoir go sáimh; ed. based on MSS TCD 1399 (H 5.28) and 1367 (H 4.26), where it is ascribed to Cearbhall Ó Dálaigh and Cearbhall Óg Ó Dálaigh resp.; with Engl transl. and notes; App. 2. Am leaba araoir do shíleas féin a’ teacht, attributed to Cearbhall Ó Dála na mBan; ed based on MSS TCD 1365 (H 4.24) and RIA A iv 2, with Engl transl. and notes; App. 3. Fada ar gcothrom ó chéile (from DG 78–79), attributed (in MS RIA F vi 2) to Cearbhall Ó Dála; with Engl. transl.
1762.
Watson (Seosamh): Easling an Chearbhallaigh Dhálaidh.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 121–136.
Poem by Cearbhall Ó Dálaigh, beg. A ghéug deas na nabhal do hamuil níl le faghail sa chrí. Edited from RIA MS 24 P 20 (written by Peadar Ó Gealacáin), with metrical analysis, summary of dialectal features, survey of accidence and glossary.

Ó Dálaigh, Cearbhall (legendary character)

9088.
Doan (James): The folksong tradition of Cearbhall Ó Dálaigh.
In Folklore 96/1 (1985), pp. 67–86.
10438.
Doan (James E.): Cearbhall Ó Dálaigh as lover and tragic hero.
In Béaloideas 51 (1983), pp. 11–30.
Discusses the ball seirce, or ‘love spot’, a magical birthmark borne by Cearbhall.
10429.
Doan (James E.): Cearbhall Ó Dálaigh as craftsman and trickster.
In Béaloideas 50 (1982), pp. 54–89.
4838.
Doan (James E.): Cearbhall Ó Dálaigh as archetypal poet in Irish folk tradition.
In PHCC 1 (1981), pp. 95–123.

Ó Dálaigh, Conchubhar Crón

11588.
Greene (David) (ed.): Gabh m’égnach, a Chú Chonnacht. By Conchubhar Crón Ó Dálaigh.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 170–179, [no. 19].
30 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Ó Dálaigh, Donnchadh Mór

1080.
Breeze (Andrew): Varia: VI. The ‘leaps’ that Christ made.
In Ériu 40 (1989), pp. 190–193.
The source of Christ’s ‘leaps’ in Donnchadh Mór Ó Dálaigh’s poem Rugais ocht léimeanna lúidh is Pope Gregory the Great (c. 540-604).
1582.
Ó Cuív (Brian): Donnchadh Mór’s poem on the wren.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 13–18.
Poem beg. Dre-éan eanaigh, ionmhain fáth, ascribed to Donnchadh Mór Ó Dálaigh; ed. from MS RIA 23 P 16 (Leabhar Breac) and the Dean of Lismore’s Book; with English translation and notes.
2913.
Lambert (Pierre-Yves): Un poème irlandais du manuscrit de Paris.
In ÉtC 15 (1976–1978), pp. 533–535.
Cū(i)g rōid ac rochtain nime (7 qq.), by Donnchadh Mór Ó Dálaigh. Text from Paris, Fonds celtique 1; with French translation.
13052.
Simms (Katharine): The dating of two poems on Ulster chieftains.
In Seanchas [Fs. Byrne] (2000), pp. 381–386.
Cuaine ríoghna rug Éadan (variously ascribed to Maolmhuire Mac Craith and Donnchadh Mór Ó Dálaigh) and Mac Cairteáin triath na n-each seang (ascribed to Mac Con Ó Cléirigh).

Ó Dálaigh, Donnchadh Mór (fl. c. 1400)

455.
Breeze (Andrew): Two bardic themes: the Trinity in the Blessed Virgin’s womb, and the rain of folly.
In Celtica 22 (1991), pp. 1–15.
Respectively in (1) Buime trír máthair mhic Dé, attributed to Donnchadh Mór Ó Dálaigh (fl. c. 1400); and (2) Bíodh aire ag Ultaibh ar Aodh, by Eochaidh Ó hEoghusa.
2404.
Breeze (Andrew): The Blessed Virgin’s joys and sorrows.
In CMCS 19 (Summer, 1990), pp. 41–54.
Ascribes the poem Cúig cáis as mhó le Moire (see L. McKenna, Dioghluim dána, no. 20) to the later Donnchadh Mór Ó Dálaigh (fl. ca. 1400).
15590.
McNamara (Martin), Wright (Charles D.) (app. auth.): The (fifteen) signs before Doomsday in Irish tradition.
In WST 20/2 (2007), pp. 223–254.
Examines Irish and Latin texts containing the legend of the XV Signs. In Appendix: Catechetical text containing some parallels with the Apocalypse of Thomas, edited by Charles D. Wright.

Republ. in The Bible and the Apocrypha in the early Irish church, pp. 783-828.

Ó Dálaigh, Gofraidh Fionn (†1387)

12449.
Dooley (Ann): Arthur in Ireland: the earliest citation in native Irish literature.
In Arthurian literature 12 (1993), pp. 165–172.
Found in q. 31 of Fá ngíomraidh measdar meic ríogh, by Gofraidh Fionn Ó Dálaigh.
13410.
Ó Riain (Gordon): Varia: I. 3. IGT II 1258.
In Ériu 63 (2013), p. 152.
17444.
McManus (Damian): Celebrating the canine: an edition of Slán dona saoithibh sealga ‘Farewell to the masters of the hunt’, an elegy for Diarmaid Mág Carthaigh’s (†1368) hound.
In Ériu 67 (2017), pp. 187–213.
Earlier suggested attribution to Gofraidh Fionn Ó Dálaigh (†1387) unsure. Text from Franciscan A 25; with English translation and textual notes.

Ó Dálaigh, Mathghamhain (mac Domhnaill mheic Eoghain)

353.
Ó Cuív (Brian): A poem for Fínghin Mac Carthaigh Riabhach.
In Celtica 15 (1983), pp. 96–110.
Poem beg. Ní théd an égean a n-aisgidh, addressed to Fínghin Mac Carthaigh Riabhach, ascribed to Mathghamhain (mac Domhnaill mheic Eoghain) Ó Dálaigh (44 qq.). Ed. with transl. and notes from MS Book of Lismore.

Ó Dálaigh, Muireadhach

3573.
Gillies (William): A religious poem ascribed to Muiredach Ó Dálaigh.
In StC 14–15 (1979–1980), pp. 81–86.
4 qq., reconstructed from the Book of the Dean of Lismore. With English translation and notes.

Ó Dálaigh, Muireadhach Albanach

5426.
Toorians (Lauran): Das Leben von Muireadhach Albanach Ó Dálaigh: Scel 7 arrumainte 7 stair.
In 4. Deutsches Keltologensymposium (2007), pp. 573–582.
Proposes a new chronology for the life and works of Muireadhach Ó Dálaigh, attempting to reconcile the anecdote about the poet in AFM s. a. 1213 with the internal evidence provided by his poems.

Ó Dálaigh, Muireadhach Albanach (c.1180–c.1250)

481.
Gillies (William): A death-bed poem ascribed to Muireadhach Albanach.
In Celtica 21 (1990), pp. 156–172.
Ed. with transl. and notes from NLS MS Adv. 72.1.37 (Dean of Lismore’s Bk); includes diplomatic text and linguistic analysis. First line: Mithidh domh triall go toigh Pharrthais (7 qq.).
1154.
Ní Úrdail (Meidhbhín): Two poems attributed to Muireadhach Albanach Ó Dálaigh.
In Ériu 53 (2003), pp. 19–52.
Critical ed. of two poems to Donnchadh Cairbreach Ó Briain, king of Thomond (1210-42) with transl. and notes, incl. historical context and transmission: Mo leaba féin dhamh, a Dhonnchaidh (16 qq.) and Roinneam, a chompáin, chloinn mBriain (28 qq.), ed. mainly from MS RIA 23 C 18.
1598.
Nic Ghiollamhaith (Aoife): Dynastic warfare and historical writing in North Munster, 1276-1350.
In CMCS 2 (Winter, 1981), pp. 73–89.
Discusses the political context of Uí Briain propoganda text Caithréim Thoirdhealbhaigh and the influence of Cogadh Gaedhel re Gallaibh upon it; also some discussion of the poems Aonair duit a Bhriain Bhanba attributed to Muireadhach Albanach Ó Dálaigh, and Abair riomh a Éire a ógh.
7428.
Byrne (Annette): ''Muireadhach Albanach mh’ainm” : falmaire agus fear dána.
In IMN (1974), pp. 45–59.
12133.
Simms (Katharine): Muireadhach Albanach Ó Dálaigh and the classical revolution.
In EHSL 1 (2007), pp. 83–90.
13864.
McManus (Damian): In defence of manslaughter: two poems by Muireadhach Leasa an Doill/Albanach Ó Dálaigh for Domhnall Mór (mac Éigneacháin) Ó Domhnaill (†1241).
In Ériu 64 (2014), pp. 145–203.
1. A Dhomhnaill, deadhlam fa shíodh; 2. Cian ó a-dibheas digh ndearmaid. Text from Rawlinson B 514, normalized; with English translation, textual notes, and discussion of the incident that provides the background to the two poems.

Ó Dálaigh, Séamas

7470.
Ó Muirithe (Diarmaid): Amhráin i dtaobh Cogadh Saoirse Mheiriceá.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 124–129.
1. A ghéaga cumainn na nGael gcumais, by Tomás Ó Míocháin, based on RIA 23 L 35; 2. D’fhág na flaithibh is na fáidhibh feasach, by Séamas Ó Dálaigh, from Maynooth C 15; 3. A ghéagaibh gníomha Choinn is Eoghain, by Tomás Ó Míocháin, from RIA 23 K 10, etc.
15075.
Morley (Vincent) (ed.): D’fhág na flaithibh is na fáidhibh feasach, by Séamas Ó Dálaigh.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 23–25, [no. 5.].
From Maynooth C 5.
15078.
Morley (Vincent) (ed.): Ag Sionainn na slimbharc cois Inse go déanach, by Séamas Ó Dálaigh.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 37–41, [no. 8.].
Based on RIA 23 D 12.

Ó Dálaigh, Seán al. O’Daly, John (1800–1878)

1483.
Ó Concheanainn (Tomás): Slán chum Pádraic Sáirséal.
In Éigse 14/3 (Samhradh, 1972), pp. 215–236.
Song beg. A Phádraig Sáirséal, slán go dtí thú. [1.] Seán Ó Dálaigh [ob. 1878] agus an “Nation” ; [2.] An t-aistriúchán a rinne Mangan; [3.] Leagan Uí Dhálaigh curtha go Luimneach; [4.] An rann nár aistrigh Mangan; [5.] An leagan den amhrán a fuair Ó Comhraí [beg. Is baintreabhach bhocht misi, a d’fhág Dia breóidhte; ed. from MS UCD O’Curry 14]; [6.] Macalla dáin ó aimsir Shéamuis; [7.] An tagairt d’Eachraim; [8.] Dhá rann bhunúsacha; [9.] Na leaganacha Ultacha; [10.] Suim ag Ó Dálaigh i nDán Dhiarmada mhic Sheáin Bhuí; [11.] Lorg an Bhéarla.
2885.
Ó Drisceoil (Proinsias): Lámhscríbhinní agus an léitheoir coitianta sna 19ú haois: John O’Daly agus foinsí Reliques of Irish Jacobite poetry.
In LCC 34 (2004), pp. 257–315.
9904.
Ó Drisceoil (Proinsias): Seán Ó Dálaigh agus an léann dúchais.
In Béascna 5 (2009), pp. 1–21.
13594.
Ó Drisceoil (Proinsias): Seán Ó Dálaigh: díolamóir de chuid an rómánsachais.
In Foinn agus focail (2010), pp. 63–85.
15069.
Ó Drisceoil (Proinsias): Seán Ó Dálaigh: éigse agus iomarbhá.
Cork: Cork University Press, 2007. vii + 487 pp.
Rev. by
Eilís Ní Dheá, in ECI 23 (2008), pp. 204-205.
Deirdre Nic Mhathúna, in StH 35 (2008-2009), pp. 261-263.
16208.
Ó Drisceoil (Proinsias): Seán Ó Dálaigh.
In Decies 72 (2016), pp. 72–84.
16350.
Ó Drisceoil (Proinsias): Dúchas Sheáin Uí Dhálaigh.
In An linn bhuí 7 (2003), pp. 87–99.
17173.
Ó Drisceoil (Proinsias): Mediae noctis consilium: céadfhoilsiú Cúirt an mheán oíche le Brian Merriman.
In Comhar Taighde 1 (2015), doi: 10.18669/ct.2015.01.
Online publication available at: http://comhartaighde.ie/eagrain/1/odrisceoil/ [Accessed 2 July 2018].

Discusses the dating of Seán Ó Dálaigh’s first printing of Merriman’s Cúirt an mheán oíche, suggesting that Standish O’Grady provided Ó Dálaigh with the text he prepared for the press and published sometime between 1860 and 1876 (vs. Best1, p. 212).

O’Davoren’s glossary

1942.
Carey (John): The testimony of the dead.
In Éigse 26 (1992), pp. 1–12.
Legal interpretation of the episode of Cormac’s sword in Scél na Fír Flatha (= IT 3/1, 183–229).

App. (a) contains Cert Claidib Chormaic, from TCD MS H 2. 15B with variant readings from Scél na Fír Flatha (cf. supra) 201-202 and O’Davoren’s glossary (W. Stokes 1903-1904 [Best1, p. 7]) and English translation. App. (b) contains Gúbretha Caratniad §46, from MS Rawlinson B 502, with English translation. App. (c) contains commentary to Findṡruth Fíthail from TCD MS H 5. 15 (= CIH vi 2143.18-40, with corrections to D. A. Binchy's text), with English translation.

2233.
Russell (Paul): The sounds of a silence: the growth of Cormac’s glossary.
In CMCS 15 (Summer, 1988), pp. 1–30.
Incl. survey of extant native glossaries and their MS versions.
8928.
Corthals (Johan): The Áiliu poems in Bretha nemed dédenach.
In Éigse 37 (2010), pp. 59–91.
= CIH iii 1129.33-1130.37: 1. Áiliu seinm sernar n-imbus; 2. Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae; 3. Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth; 4. Áiliu laith co mela maith; 5. Áiliu laith lígach, fochen laith lígach; 6. Áiliu dáilemain dúilib dligid; 7. Fochen escrae, bélmár bledmár, deogmár dérmár; 8. Áiliu escrae n-utmall n-airgid; 9. Áiliu uisce somblas do dig. Diplomatic and normalised texts, from MSS TCD H 2. 15b (Bretha nemed dédenach and O’Davoren’s glossary), RIA 23 P 12, and Laud 610; with English translation and textual notes.
5418.
Corthals (Johan): Stimme, Atem und Dichtung: aus einem altirischen Lehrbuch für die Dichterschüler (Uraicept na mac sésa).
In 4. Deutsches Keltologensymposium (2007), pp. 127–147.
Edition a late-7th- or 8th-century tract incorporated in Bretha nemed dédenach entitled Dliged sésa a huraicept na mac sésa, dealing with the fundamentals of poetry. Text from TCD H 2. 15b (with variants from E 3.3, O’Davoren’s glossary, etc. in apparatus), German translation, textual notes, preceded by introduction and commentary.

Ó Doirnín, Peadar (c. 1700–1769)

7281.
Hughes (A. J.): Anecdotes relating to Peadar Ó Doirnín and Cormac na gCeann.
In SAM 12/2 (1987), pp. 128–137.
In English; text from RIA 23 E 11. Collected by Nicholas O’Kearney c. 1850.
1672.
Harrison (Alan): Snéadhbhairdne.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), pp. 181–196.
Identifies two different types of snéadhbhairdne in crosántacht texts of the ClModIr period. Argues that the amhrán metre of later crosántacht texts derives from the syllabic snéadhbhairdne of earlier ones. Provides a rearrangment in amhrán form of snéadhbhairdne of the crosántacht beg. Targaire dhearscnaí do rinneadh le Créafann (based on text in NDii 31–33) by Peadar Ó Doirnín.
6503.
Watson (Seosamh): Aortha: ainmhithe agus eile.
In ECI 1 (1986), pp. 89–95.
Studies the survival of the practice of satire in the post-classical period using examples composed in South-East Ulster in the mid-eighteenth century.
11645.
Watson (Seosamh): ‘Beir uaim do phléid!' Ó Doirnín agus dramatis personae a chuid dánta.
14114.
Hughes (A. J.): Gaelic poets and scribes of the south Armagh hinterland in the eighteenth and nineteenth centuries.
In Armagh history and society (2001), pp. 505–557.
Discusses the figures of Séamas Dall Mac Cuarta (c.1647–1733), Pádraig Mac A Liondain (c.1665–1733), Peadar Ó Doirnín (c.1700–1769), Art Mac Cumhaigh (c.1738–1773), Ó Nioclás Ó Cearnaigh (c.1802–1865) and Arthur Bennet (1793–1879).
17016.
Watson (Seosamh): Aoir agus Eros: ‘Doirnín na rabhán is na siollaí grinn’.
In An greann sa Ghaeilge (2013), pp. 53–73.
Examines the humorous songs of Peadar Ó Doirnín.

Ó Domhnaill, Aodh

500.
Ó Buachalla (Breandán): Cúlra is tábhacht an dáin A leabhráin ainmnighthear d’Aodh.
In Celtica 21 (1990), pp. 402–416.
On the background and importance of the poem by Eoghan Ruadh Mac an Bhaird. This poem and Fogas furtacht don tír thuaidh composed c. 1625-27 for Aodh Ó Domhnaill. Suggests that the leabhrán referred to is Lipsius’s De militia Romana libri quinque [. . .]. New edition (15 qq.) of poem with previously unpublished prose introduction. Ed. from MS NLI G 167.
7227.
Haggan (Mary): Aodh Óg Dubh of Ramelton, the senior of the race of Dálach, 1537-1618.
In Donegal annual 58 (2006), pp. 85–96.

Ó Domhnaill, Aodh Buidhe (†1649)

1409.
Mac Cárthaigh (Eoin): Marbhna ar Aodh Buidhe Ó Domhnaill (†1649).
In Ériu 50 (1999), pp. 41–78.
Elegy on the death of Aodh Buidhe Ó Domhnaill (ob. 1649) by Somhairle Mac an Bhaird. First line Neart gach tíre ar Thír Chonaill. Edited from MS Dublin, RIA 24 P 27 (70 qq.); spelling standardized; with English translation and Irish introduction and notes.

Ó Domhnaill, Aodh Óg mac Aodha Dhuibh

7227.
Haggan (Mary): Aodh Óg Dubh of Ramelton, the senior of the race of Dálach, 1537-1618.
In Donegal annual 58 (2006), pp. 85–96.

Ó Domhnaill, Aodh Ruadh

389.
Breatnach (Pádraig A.): A poem of protest.
In Celtica 17 (1985), pp. 91–100.
Beg. Créd fúarais oram, a Áoidh?, by Maolmuire mac Con Uladh Mic an Bhaird; addressed to Aodh Ruadh Ó Domhnaill 1592×1595. Ed. from MS RIA 23 D 14, with Engl. transl. and notes.

Ó Domhnaill, Aodh Ruadh (†1602)

1504.
Breatnach (Pádraig A.): Marbhna Aodha Ruaidh Uí Dhomhnaill (†1602).
In Éigse 15/1 (Samhradh, 1973), pp. 31–50.
by Fearghal Óg Mac an Bhaird, beg. Teasda Éire san Easbáinn; edited with English translation and notes in Irish from Brussels 6131-33, Book of O’Connor Don, and RIA 24 P 27, with some readings from other manuscripts.

Ó Domhnaill, Calbhach Ruadh

1007.
Mac Cárthaigh (Eoin): Lúireach Chríosd fan gCalbhach Ruadh.
In Celtica 24 (2003), pp. 130–139.
Ed. with Engl. transl. and notes from MS NLI G 167 (12 qq.). Composed by Muiris mac Briain Óig Uí Mhaoil Chonaire for Calbhach Ruadh Ó Domhnaill.

Ó Domhnaill, Maghnus (†1563)

517.
Sharpe (Richard): Maghnus Ó Domhnaill’s source for Adomnán’s Vita S. Columbae and other Vitae.
In Celtica 21 (1990), pp. 604–607.
370.
Breatnach (Pádraig A.): In praise of Maghnas Ó Domhnaill.
In Celtica 16 (1984), pp. 63–72.
Poem (22 qq.) by Tadhg Mór Ó Cobhthaigh; beg. Cia ré gcuirfinn séd suirghe. Ed. based on MSS RIA A v 1, 24 P 27, and NLI G 167, normalised, with Engl. transl and notes.
1828.
Ó Súilleabháin (Pádraig): Beatha Cholaim Chille: an chóip atá i LS A 8.
In Celtica 11 (1976), pp. 203–213.
Linguistic analysis of text in Franciscan MS A 8 (predates 1545). Incl. a brief vocabulary of words and idioms uncommon before the 16th century, and an index of words discussed under a section on ‘spelling’. With references to A. O’Kelleher and G. Schoepperle's 1918 edition (Best2 1956).
7204.
Lacey (Brian): A lost Columban turas in Derry.
In Donegal annual 49 (1997), pp. 39–41.
4328.
Rekdal (Jan Erik): A controversy over copyright: the episode of Colum Cille’s copying of St. Finnian’s psalter in Mánus Ó Domhnaill’s Betha Colaim Chille.
In SGS 17 (1996), pp. 325–335.
9261.
Breatnach (Caoimhín): Foinsí an leagain de Bheatha Cholaim Chille a scríobhadh faoi stiúradh Mhaghnuis Uí Dhomhnaill.
In Léann lámhscríbhinní Lobháin (2007), pp. 127–138.
Argues that Rawl. B 514 can’t have been the copy prepared specially for Maghnus Ó Domhnaill, and suggests that the scribe of Franciscan A 19 may have had access to a now lost copy of the Liber hymnorum.
14936.
Lacey (Brian) (ed.): The life of Colum Cille by Manus O’Donnell / edited by Brian Lacey.
Dublin: Four Courts, 1998. 240 pp.
Rev. by
Réamonn Ó Muirí, in SAM 17/2 (1998), pp. 220-221.
Jan Erik Rekdal, in Peritia 14 (2000), pp. 451-453.
15743.
Lambkin (Brian): Colum Cille and the lorg bengánach: ritual migration from Derry.
In Sacred histories [Fs. Herbert] (2015), pp. 182–198.

Ó Domhnaill, Maghnus (†1563)

18590.
Mac Giolla Chomhaill (Anraí) (ed.): Beatha Cholm Cille: sleachta as Betha Colaim Cille a thiomsaigh Mánas Ó Dónaill sa bhliain 1532 A.D. / arna cur in eagar i litriú na linne seo mar aon le réamhrá, nótaí, foclóir agus innéacsanna ag Anraí Mac Giolla Chomhaill.
Baile Átha Cliath: F.N.T., 1981. 226 pp.
Rev. by
Pádraig Ó hAdhmaill, in SAM 10/1 (1980/1981), pp. 248-249.

Ó Domhnalláin, Aingleach

17869.
Hoyne (Mícheál) (ed.): Roinn leithe ar cóigeadh Connacht.
In Poems on the MacDermots (2018), pp. 31–65 (Poem 1).
Written for Aodh Mac Diarmada (†1397). 49 qq., ascr. to Aingleach Ó Domhnalláin; text based on RIA 23 M 23.

Ó Domhnalláin, Iollann

11593.
Greene (David) (ed.): Geall ó Ulltaibh ag énfher. By Iollann Ó Domhnalláin.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 226–239, [no. 24].
44 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Ó Dónaill, Niall (1908–1995)

16039.
Mac Amhlaigh (Liam): Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2008. ix + 147 pp.
1. Foclóir no Sanasan nua (1643), by Micheál Ó Cléirigh; 2. Vocabularium Latinum et Hibernicum (1662), by Risteard Pluincéad; 3. Foclóir Gaoidheilge-Shagsonach, by Edward Lhuyd; 4. The English-Irish dictionary = An foclóir Béarla-Gaoidheilge (1732), by Conchubhar Ó Beaglaoich and Aodh Buidhe Mac Cruitín; 5. Foclóir Gaedhilbhéarlach (1739), by Tadhg Ó Neachtain; 6. Focalóir Gaoidheilge-Sax-Bhéarla (1768, 1832), by John O’Brien; 7. An English-Irish dictionary intended for the use of schools (1814), by Thaddæus Connellan; 8. Sanas Gaoidhilge-Sagsbhéarla = An Irish-English dictionary (1817, 1821, 1864), by Edward O’Reilly; 9. Foclóir Gaoidhilge-Sacs-bhéarla (1849), by Thomas de Vere Coneys; 10. An English-Irish dictionary intended for the use of students of the Irish language (1855), by Daniel Foley; 11. An English-Irish dictionary and phrase book (1903), by Edmund Fournier d’Albe; 12. Lane’s Irish English dictionary (1904, 1915), by Timothy O’Neill Lane; 13. Foclóir Gaeilge agus Béarla (1904, 1927), by Patrick Dineen; 14. Foclóir Béarla agus Gaedhilge (1935), by Lambert McKenna; 15. English-Irish dictionary (1959), by Tomás de Bhaldraithe; 16. Foclóir Gaeilge-Béarla (1977), by Niall Ó Dónaill.

Rev. by
Seán Ua Súilleabháin, in ECI 24 (2009), pp. 210-211.

Ó Donnabháin, Domhnall (d. 1639)

465.
Donnelly (Seán), Ua Súilleabháin (Seán): ‘Music has ended’: the death of a harper.
In Celtica 22 (1991), pp. 165–175.
Lament for Conchubhar Mac Conghalaigh, harper to Domhnall Ó Donnabháin (†1639), by Tadhg Olltach Ó an Cháinte. First line: Torchair ceól Cloinne Cathoil; ed. from MS RIA 23 D 4, with Engl transl. and notes.

Ó Donnabháin, Seán al. O’Donovan, John (1806–1861)

1390.
Mallory (J. P.): Two early modern descriptions of Navan.
In Emania 1 (1986), pp. 22–23.
Reproduces a letter dated 24 April 1835 written by John O’Donovan, commenting on the description of Emain in John Colgan’s Acta Triadis Thaumaturgae (1647).
1678.
de Brún (Pádraig): An Irish class of 1845.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), p. 214.
A passage from a letter (now RIA MS 12 L 9, item 146) from John O’Donovan to John Windele of Cork, dated 13 February 1845, regarding an Irish class taught by O’Donovan in the Royal Irish Academy.
1803.
Ó Conchúir (Breandán): Meascra.
In Éigse 20 (1984), pp. 229–232.
1. Litir ó Phiaras Mac Gearailt, 1785. 2. Sliocht ó Mhícheál Óg Ó Longáin. 3. Teastas Sheáin Uí Dhonnabháin ar Eoghan Ó Comhraí.
7288.
Hughes (A. J.): Aistriúchán Gaeilge ar chuid d’aiste Locke.
In SAM 13/2 (1989), pp. 121–166.
By John O’Donovan. Text from MS TCD N 5. 14; with English translation and glossary.
O’Donovan (John) (trans.)

Ó Donnchadha an Ghleanna, Séafraidh

6244.
de Brún (Pádraig): Miscellanea: 2. Uacht Shéafraidh Uí Dhonnchadha an Ghleanna.
In JKAHS 4 (1971), p. 166.

Ó Donnghaile, Eoghan

10554.
Ó Riain (Gordon): Varia: III. Quatrains relating to the controversy of the Red Hand.
In Ériu 61 (2011), pp. 171–178.
Edition of three quatrains preserved in NLI G 127: 1. Níor dholta díbh go domhain; 2. A tiobraid na dtrí dteora ban; 3. Sgolta uaisle Inse Fáil. With English translation and notes.

O’Donohue, Dermot

13002.
Ó Riain (Pádraig): The O’Donohue Lives of the Salamancan Codex: the earliest collection of Irish saints’ Lives?
In Gablánach in scélaigecht [Fs. Dooley] (2013), pp. 38–52.

Ó Droma, Solamh

325.
Ó Concheanainn (Tomás): The Book of Ballymote.
In Celtica 14 (1981), pp. 15–25.
The three named scribes are Robeartus Mac Sithigh, Solamh Ó Droma, and Maghnus Ó Duibhgeannáin. [1.] The scribal hands; [2.] The distribution of the hands; [3.] The date and background of the manuscript (Baile an Mhóta; Clann Aedhagáin; the north Connacht background; probable date of BB: before end of fourteenth century).
431.
Ó Concheanainn (Tomás): Scríobhaithe Leacáin Mhic Fhir Bhisigh.
In Celtica 19 (1987), pp. 141–175.
Includes discussion of [1.] Giolla Íosa Mór (M. Donnchaidh Mhóir) Mac Fhir Bhisigh; [2.] the date of writing of the Book of Lecan (MS RIA 23 P 2); [3.] Murchadh Ó Cuinnlis (also scribe of Leabhar Breac (MS RIA 24 P 16); [4.] identification of fourth hand in the Book of Lecan as Tomás Cam Mac Fhir Bhisigh; also scribe of MS NLI G 4; [5.] identification of three hands in the Yellow Book of Lecan (MS TCD 1318 (H 2.16), cols 537-958, as Murchadh Ó Cuinnlis, Tomás Cam Mac Fhir Bhisigh, and Ádhamh Ó Cuirnín; [6.] identification of hands of Giolla Íosa Mór Mac Fhir Bhisigh and Tomás Cam in MS NLS 72.1.8, and Ádhamh Ó Cuirnín in MS NLS 72.1.1; [7.] Solamh Ó Droma; [8.] 'The Yellow Book of Lecan proper’;[9.] old sources in the possession of Clann Fhir Bhisigh; [10.] Dubháltach mac Séamuis Mac Fhir Bhisigh; [11.] Dubháltach Óg Mac Fhir Bhisigh. Contains 6 pls (MS facss).
311.
Ó Concheanainn (Tomás): The YBL fragment of Táin bó Flidais.
In Celtica 13 (1980), pp. 56–57.
Identifies scribe of YBL (MS TCD H 2.16) fragment of Táin bó Flidais as Solam Ó Droma, and dates this transcript to c. 1380.

Ó Dubhagáin, Seaán

11657.
Ó Muraíle (Nollaig): Leabhar mór na ngenealach: The great book of Irish genealogies, compiled (1645-66) by Dubhaltach Mac Fhirbhisigh / edited with translation and indexes by Nollaig Ó Muraíle.
Dublin: De Búrca, 2003.
Vol. I [= LGen. I, 1-299]: Pre-Gaels; Early Gaels; Northern and Southern Uí Néill; Connacht. xiv + 687 pp.
Vol. II [= LGen. I, 300-573]: Oriel; Galic Scotland; Leinster; East Ulster; Munster; Saints. 803 pp.
Vol. III [= LGen. I, 754-957; LGen. II, 1001-1422]: Kings, Vikings, Normans; ‘Index’; Topographical poems [Triallam timcheall na Fódla (598 ll.), by Seaán Ó Dubhagáin; Tuilleadh feasa ar Éirinn óigh (196 qq.), by Giolla-na-Naomh Ó hUidhrín; Foras focal luaighthear libh (17 qq.) by Seaán Ó Dubhagáin]; Shorter book of genealogies [= Cuimre na nGenealach]. 772 pp.
Vol. IV: General volume [Concordance; Photographic reproductions of manuscript pages; Indexes; Addenda et corrigenda]. xvi + 636
Vol. V: Index of personal names. xv + 681 pp.

Rev. by
Tomás G. Ó Canann, in JRSAI 132 (2002), pp. 127-136.
Pádraig Ó Riain, in Ainm 10 (2009), pp. 125–132.

Ó Duibhdábhoireann, Domhnall

232.
O’Sullivan (William): The Book of Domhnall Ó Duibhdábhoireann, provenance and codicology.
In Celtica 23 (1999), pp. 276–299.
Includes an appendix describing the structure in terms of hands of Egerton 88, RIA 23 Q 6, and Copenhagen 261 B, all of which belonged originally to the same MS; appendix also includes 7 plates from Egerton 88.

Ó Duibhgeannáin (learned family)

16377.
Cunningham (Bernadette): The Ó Duibhgeannáin family of historians and the Annals of the Four Masters.
In Breifne 11/44 (2008), pp. 557–572.

Ó Duibhgeannáin, Dubhthach Óg

1315.
Breatnach (Pádraig A.): The methodology of seanchas: the redaction by Cú Choigcríche Ó Cléirigh of the chronicle poem Leanam croinic clann nDálaigh.
In Éigse 29 (1996), pp. 1–18.
A comparative analysis of Cú Choigcríche Ó Cléirigh’s redaction of the poem (found in MSS RIA 24 P 27, RIA A v 1, NLI G 167) with that of ‘its original form as drafted by Dubhthach Óg Ó Duibhgeannáin’ (in MS ULC Add. 3084) in honour of Aodh Ruadh Ó Domhnaill. Redactor identified as Cú Choigcríche mac Diarmada Ó Cléirigh, one of the Four Masters.

Ó Duibhgeannáin, Duibhgeann

17870.
Hoyne (Mícheál) (ed.): Foraois na gcliar clann Mhaoil Ruanaidh.
In Poems on the MacDermots (2018), pp. 67–117 (Poem 2).
Written for Tomaltach an Einigh Mac Diarmada (†1458). 63 qq. (incomplete), ascr. to Duibhgeann Ó Duibhgeannáin; text from 23 P 9 and E vi 1.

Ó Duibhgeannáin, Maghnus

325.
Ó Concheanainn (Tomás): The Book of Ballymote.
In Celtica 14 (1981), pp. 15–25.
The three named scribes are Robeartus Mac Sithigh, Solamh Ó Droma, and Maghnus Ó Duibhgeannáin. [1.] The scribal hands; [2.] The distribution of the hands; [3.] The date and background of the manuscript (Baile an Mhóta; Clann Aedhagáin; the north Connacht background; probable date of BB: before end of fourteenth century).

Ó Duibhgeannáin, Pilib Ballach

15060.
Cunningham (Bernadette): A scholar’s notebook : NLI MS G1 and the cultural world of a sixteenth-century Irish chronicler.
In Regions and rulers [Nichols essays] (2004), pp. 160–173.

Ó Duibhgheannáin, Cú Choigcríche

378.
Ó Cuív (Brian): Some items relating to the MacDonnells of Antrim.
In Celtica 16 (1984), pp. 139–156.
[1] Text of Ó Duibhgheannáin document (beg. Labhram ann so mar do rinne Coluim Cille síth [ …] from MS London, Lambeth Carew 621, wr. in 1618 by Cú Choigcríche Ó Duibhgheannáin; with the contemporary Engl. transl.); [2] Text of Mac Domhnaill genealogy (from MS London, Lambeth Carew 635, written, not earlier than 1618, by Fear Flatha Ó Gnímh); [3] Verses on the second Earl of Antrim (fragm. of four quatrains in MS TCD H 3. 18, wr. by Fear Flatha Ó Gnímh; beg. Ainmnigh ria ccách ceann a ccionn, with Engl. transl.); [4] An Ó Gnímh genealogy (comparison of entries in MSS RIA E iv 4, D i 3 and 23 M 17, and Dubhaltach Mac Fir Bhisigh’s ‘Abstract’ of genealogies in MSS RIA 24 N 2 and Maynooth B 8; with a geneal. table).

Ó Duilearga, Séamus

1800.
Watson (Seosamh): Séamus Ó Duilearga’s Co. Antrim notebooks.
In Éigse 20 (1984), pp. 187–211.
Description of the contents of three packets of manuscript material by Séamus Ó Duilearga and Éamonn Ó Tuathail, now in the National Folklore Collection at UCD. With indexes of personal names, first lines of poems and place names.
2641.
Watson (Seosamh): Séamus Ó Duilearga’s Antrim notebooks. I: Texts.
In ZCP 40 (1984), pp. 74–117.
Edition of the material collected in the Glens of Antrim by J. Delargy and E. O’Toole between 1920 and 1929. Cf. in Éigse 20 (1984), pp. 187-211.

Continues in ZCP 42 (1987), p. 138.
2669.
Watson (Seosamh): Séamus Ó Duilearga’s Antrim notebooks. II: Language.
In ZCP 42 (1987), pp. 138–218.
Linguistic analysis of the dialect from the Glens of Antrim, based on the material presented in part I.

Continued from ZCP 40 (1984), p. 117.

Ó Dúill, Maoilsheachlainn

15088.
Morley (Vincent) (ed.): Anois tuigim gur fíor nach díon is nach prapa, by Maoilsheachlainn Ó Dúill.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 92–95, [no. 18.].
From Maynooth C 18.

Ó Duinnín, Seán

5694.
Ó Ciardha (Pádhraic P.): Tadhg Ó Rodaighe.
In Breifne 5/18 (1977), pp. 266–277.
Prints poetry connected to the poetic school that existed under the patronage of scholar Tadhg Ó Rodaigh in Co. Leitrim at the end of the sixteenth century: Truagh an mhaidhmsi ar mhaicne hÍr (22 qq.), by Seán Ó Duinnín [elegy on the death of the scholar’s father, Gearóid Óg Ó Rodaighe (†1680)]; Oidhre Ghearóid Dia, dhá dhíon (3 qq.), anonymous; Inghean Dhonnchaidh an ghlóir ghlé (2 qq.) [an appendix to Lúirioch Chríost fá chosaibh Thaidhg, cf. Eigse 1.162ff.]; Uaibh mo théarnódh a Thaigh chroidhe (2 qq.). From TCD H 6. 15.

Ó Fearghail, Irial

371.
Ó Concheanainn (Tomás): Dán molta ó Fhearghal Óg Mac an Bhaird.
In Celtica 16 (1984), pp. 73–85.
Late sixteenth-century poem (38 qq.) to two O’Farrell brothers (Irial and Rudhraighe Ó Fearghail) ; first line Ar sliocht trír atáid Gaoidhil. Ed. from MS RIA 23 F 16, normalised, with Engl. transl. and notes.

O’Ferrall, Roger

16218.
Ó Canann (Tomás G.): Roger O Ferrall, his family background and Linea antiqua.
In IG 13/3 (2012), pp. 212–224.
On Roger O’Ferrall, compiler of the genealogical treatise Linea antiqua (1709) [NLI Genealogical Office MS 155].

Ó Fiachtain, Séamas

14695.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Is fíor go bhfuaireas, by Séamas Ó Fiachtain.
In An barántas (1978), pp. 95–97, [no. 26. Barántas an phocáin].
From MS UCD Ferriter 1.

Ó Flaithbheartaigh, Ruaidhrí al. O’Flaherty, Roderick (1629–1718)

13135.
Carey (John): Druids and buddhists in Ogygia.
In CMCS 66 (Winter, 2013), pp. 79–84.
14082.
Ó Muraíle (Nollaig): Aspects of intellectual life in seventeenth century Galway.
In Galway history and society (1996), pp. 149–211.
Particularly on John Lynch (c. 1599-1677), Dubhaltach Mac Firbhisigh (c. 1600-1671) and Roderick O’Flaherty (1629-1718).
14125.
Sharpe (Richard): Roderick O’Flaherty’s letters to William Molyneux, Edward Lhwyd, and Samuel Molyneux, 1696-1709 / edited with notes and an introduction by Richard Sharpe.
Dublin: Royal Irish Academy, 2013. xvii + 538 pp.
An annotated edition of 56 letters, mostly written by O’Flaherty but including some sent to him by S. Molyneux. Introduction [incl. R. O’Fl.'s life; Writings of R. O’Fl.; R. O’Fl.'s Ogygia vindicated; Fate of R. O’Fl.'s MSS], Texts, Appendices, Bibliography [incl. MSS in R. O’Fl.'s hand], Indices. In Appendices: 1. O’Flaherty’s revised Latin poem; 2. Books cited or used by O’Flaherty; 3. Copies of Ogygia; 4. Manuscripts from the Southwell papers.

Rev. by
Mark Empey, in StH 39 (2013), pp. 200-203.
Paul Holden, in The antiquaries journal 94 (Sept., 2014), pp. 405-407.
Clare O’Halloran, in ECI 29 (2014), pp. 182-185.
Erich Poppe, in Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 24/1 (2014), pp. 167-172.
15272.
Moloney (Patricia): Ruaidhrí mac Aodha Ó Flaithbheartaigh (1629–1716) sa stair agus sa seanchas.
In Fs. Ó hÓgáin (2012), pp. 486–497.

Ó Flaithearta, Éamann

14678.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Dá aithne táim do Dháiví de Barra bheith umhal, by Éamann Ó Flaithearta.
In An barántas (1978), p. 64, [no. 12 (i)].
From Fermoy (St. Colman’s) MS PB 10.

Ó Flaitheartaigh, Éamonn

15077.
Morley (Vincent) (ed.): Ar mo leaba araoir go déanach, by Éamonn Ó Flaitheartaigh.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 33–36, [no. 7.].
Based on RIA 23 D 42.

Ó Floinn, Donnchadh (c. 1760–1830)

6020.
Buttimer (Cornelius G.): A Cork Gaelic text on a Napoleonic campaign.
In JCHAS 95 (1990), pp. 107–119.
1806 letter (by Donnchadh Ó Floinn); from MS RIA 23 G 24, with English translation.
15450.
Sharpe (Richard): Irish poetry in print in Cox’s Irish Magazine 1808–1810.
In JCHAS 121 (2016), pp. 64–80.
On Donnchadh Ó Floinn’s correspondence with editor Walter Cox, which led to the publication of several pieces in Irish type in the latter’s Irish Magazine. Includes facsimile of an unpublished poem by Ó Floinn that was sent to Cox (now Maynooth C 113 (j) n.º 25).

Ó Gadhra, Fearghal

424.
Ó Muraíle (Nollaig): The autograph manuscripts of the Annals of the Four Masters.
In Celtica 19 (1987), pp. 75–95.
Of two copies produced, one was intended for Fearghal Ó Gadhra, the other for publication in Louvain. Discusses and assesses the question of which of the surviving five MSS belongs to which copy of the annals. Concludes in favour of P. Walsh’s view (but against C. Mooney’s) that the Ó Gadhra set is represented by MSS RIA C iii 3 and TCD H 2. 11, and the Louvain set by Franciscan A 13, RIA 23 P 6, RIA 23 P 7. Includes ‘Appendix: Notes on the Individual MSS’. See also P. Walsh, The Four Masters and their work (1944) (Best2 8631), IBL (1936), pp. 81-83 (Best2 2081), and C. Mooney, IER 60 (1942), pp. 223-224, n. 4 (BILL 624).
Mooney (Canice) (ref.), Walsh (Paul) (ref.)
16326.
Ó Macháin (Pádraig): ‘One glimpse of Ireland’: the manuscript of Fr. Nicolás (Fearghal Dubh) Ó Gadhra, OSA.
In Irish Europe, 1600–1650 (2013), pp. 135–162.

Ó Gaoithín, Mícheál (1904–1974)

2693.
Stewart (James): Boccaccio in the Blaskets: an Irish translation of selected tales from the Decameron.
In ZCP 43 (1989), pp. 125–140.
Examines the partial translation (ca. 1924) contained in MS NLI G 1021 and argues it is based on W. H. Kelly's English version of 1855. Includes a sample (parallel text).
15788.
Stewart (James): Boccaccio in the Blaskets.
Galway: Officina Typographica, 1988. xxii + 149 pp.
Presents six manuscript translations made into Irish of selected Boccaccian tales by Mícheál Ó Gaoithín c. 1920, found in NLI G 1021. Also includes four other Boccaccian tales recorded orally from same. With facing English translation.

Rev. by
Bo Almqvist, in Béaloideas 58 (1990), pp. 75-140.
10463.
Almqvist (Bo): The mysterious Mícheál Ó Gaoithín, Boccaccio and the Blasket tradition: reflections occasioned by James Stewart’s Boccaccio in the Blaskets.
In Béaloideas 58 (1990), pp. 75–140.
Review article of: Boccaccio in the Blaskets, by James Stewart (Galway: Officina Typographica, 1988).

Ó Gealacáin, Peadar al. Gallegan, Peter (c. 1792–1860)

5543.
Mac Gabhann (Séamus): Salvaging cultural identity: Peter Gallegan (1792–1860).
In RíM 9/1 (1994–1995), pp. 70–87.
1762.
Watson (Seosamh): Easling an Chearbhallaigh Dhálaidh.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 121–136.
Poem by Cearbhall Ó Dálaigh, beg. A ghéug deas na nabhal do hamuil níl le faghail sa chrí. Edited from RIA MS 24 P 20 (written by Peadar Ó Gealacáin), with metrical analysis, summary of dialectal features, survey of accidence and glossary.
5556.
Mac Gabhann (Séamus): A people’s art: the great songs of Meath and Oriel.
In RíM 9/4 (1998), pp. 103–120.
11906.
Blake (James J.): Priest agains poet: the misfortunes of Irish-Gaelic literature during the early nineteenth century.
In NACCS 1 (1988), pp. 249–259.
13659.
Dawson (Ciarán): Peadar Ó Gealacáin: scríobhaí.
In LCC 44 (2014), pp. 129–163.
In Appendix: A list of 26 MSS penned by P. Ó G.
15863.
Cusack (Danny): Broken silence: Peadar Gallegan and a poem of the Great Famine.
In RíM 27 (2016), pp. 151–158.
16704.
Cooney (Declan): Peter Gallegan, 1793-1860: schoolmaster, collector and scribe.
In Breifne 13/49 (2014), pp. 363–387.
18553.
Dawson (Ciarán): Seachtain i gcuideachta Pheadair Uí Ghealacáin, scríobhaí.
In Súgán an dúchais (2018), pp. 329–352.
18638.
Dawson (Ciarán): Peadar Ó Gealacáin, scríobhaí.
[n. p.]: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1992. 153 pp.
Rev. by
Pádraig Ó hÁdhmaill, in SAM 15/1 (1992), pp. 331-332.

Ó Géaráin

5098.
Mac Craith (Mícheál): Féach orm, a inghean Eóghain: anailís théamúil agus anailís struchtúrtha.
In StH 21 (1981), pp. 75–94.
3123.
Mac Craith (Mícheál): Charlotte Brooke: a romantic metaphysical?
In ÉtC 29 (1992), pp. 271–284.
Examines the structure of the poem Féach orm, a inghean Eóghain (as ed. by T. F O’Rahilly, Dánta gr.2, no 56 [pp. 20-24]).
14843.
Mac Craith (Mícheál): Lorg na hiasachta ar na dánta grá.
LT, 63. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1989. 251 pp.
Discusses the direct influence of English literature on Irish love poetry of the period 1550-1650. Study based on an analysis of the following eight poems: chap 2. Mairg adeir olc ris na mnáibh (Gearóid Iarla); chap. 3. A mhacalla dheas (Cearbhall Ó Dálaigh), Dála an nóinín (Pádraigín Haicéad), A bhean lán de stuaim (Geoffrey Keating), Fir na Fódla ar ndul d’éag (Riocard do Búrc); chap. 4. Fuar dó féin an croidhe tinn, A fhir éadmhair 'gá mbí bean; chap. 5. Féach orm, a inghean Eóghain (Ó Géaráin).

Rev. by
Breandán Ó Conaire, in StH 29 (1995), pp. 231-237.

Ó Giollagáin, Donnchadh

14703.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Tháinig im’ láthair | fear galánta, by Donnchadh Ó Giollagáin.
In An barántas (1978), pp. 116–119, [no. 33. Barántas an chána].
From RIA 23 I 9.

Ó Glíosáin, Tomás

14733.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas táinig | aréir im’ láthair | saoi re seanchas, by Tomás Ó Glíosáin.
In An barántas (1978), pp. 194–196, [no. 60].
From RIA 23 K 10.

Ó Gnímh (learned family)

378.
Ó Cuív (Brian): Some items relating to the MacDonnells of Antrim.
In Celtica 16 (1984), pp. 139–156.
[1] Text of Ó Duibhgheannáin document (beg. Labhram ann so mar do rinne Coluim Cille síth [ …] from MS London, Lambeth Carew 621, wr. in 1618 by Cú Choigcríche Ó Duibhgheannáin; with the contemporary Engl. transl.); [2] Text of Mac Domhnaill genealogy (from MS London, Lambeth Carew 635, written, not earlier than 1618, by Fear Flatha Ó Gnímh); [3] Verses on the second Earl of Antrim (fragm. of four quatrains in MS TCD H 3. 18, wr. by Fear Flatha Ó Gnímh; beg. Ainmnigh ria ccách ceann a ccionn, with Engl. transl.); [4] An Ó Gnímh genealogy (comparison of entries in MSS RIA E iv 4, D i 3 and 23 M 17, and Dubhaltach Mac Fir Bhisigh’s ‘Abstract’ of genealogies in MSS RIA 24 N 2 and Maynooth B 8; with a geneal. table).
1792.
Cunningham (Bernadette), Gillespie (Raymond): The East Ulster bardic family of Ó Gnímh.
In Éigse 20 (1984), pp. 106–114.
3176.
Hughes (Art J.): An dream Gaoidhealta Gallda: East Ulster poets and patrons as Gaelic and Irish crown personæ.
In ÉtC 34 (1998–2000), pp. 233–264.
Discusses the changing loyalties of Irish bards during and after Elizabethan times, using the relationship between the Agnew bardic family and the Anglo-Norman Savages as a case study.

Ó Gnímh, Brian

1138.
Breatnach (Caoimhín): Early modern Irish prose reconsidered: the case of Ceasacht Inghine Guile.
In Ériu 42 (1991), pp. 119–138.
Suggests that CIG represents a reworking of Erchoitmed Ingine Gulide by Brian Ó Gnímh some time after 1567, commemorating the military and political achievements of the MacDonnells of Antrim following the Battle of Glenshesk (1565), and commenting on the shared fate and status of patron and ollamh. Cf. C. Breatnach, in Ériu 41 (1990), pp. 37-60, and 43 (1992), pp. 159-176.
Breatnach (C.) (ref.)

Ó Gnímh, Fear Flatha

378.
Ó Cuív (Brian): Some items relating to the MacDonnells of Antrim.
In Celtica 16 (1984), pp. 139–156.
[1] Text of Ó Duibhgheannáin document (beg. Labhram ann so mar do rinne Coluim Cille síth [ …] from MS London, Lambeth Carew 621, wr. in 1618 by Cú Choigcríche Ó Duibhgheannáin; with the contemporary Engl. transl.); [2] Text of Mac Domhnaill genealogy (from MS London, Lambeth Carew 635, written, not earlier than 1618, by Fear Flatha Ó Gnímh); [3] Verses on the second Earl of Antrim (fragm. of four quatrains in MS TCD H 3. 18, wr. by Fear Flatha Ó Gnímh; beg. Ainmnigh ria ccách ceann a ccionn, with Engl. transl.); [4] An Ó Gnímh genealogy (comparison of entries in MSS RIA E iv 4, D i 3 and 23 M 17, and Dubhaltach Mac Fir Bhisigh’s ‘Abstract’ of genealogies in MSS RIA 24 N 2 and Maynooth B 8; with a geneal. table).
1427.
McManus (Damian): Elegy on the death of Aodh Ó Conchobhair († 1309).
In Ériu 51 (2000), pp. 69–91.
Incomplete poem by Aonghus (mac Taidhg) Mac Cearbhaill Bhuidhe, beg. Beag nár bháith Aodh oidhidh Chuinn (33 qq.), ed. from MS RIA A iv 3 (743) with Engl. transl. and notes. Stylistic feature of echo (generally involving parallelism or antithesis) between opening and closing couplets in many quatrains discussed. Also on the identification of mheic Cearbhoill (= Aonghus (mac Taidhg) Mac Cearbhaill Bhuidhe) and Aonghas Ruadh (= Aonghus Ruadh Ó Dálaigh) in Fear Flatha Ó Gnímh’s poem Cuimseach sin a Fhearghail Óig §§ 4 and 5 resp.
1792.
Cunningham (Bernadette), Gillespie (Raymond): The East Ulster bardic family of Ó Gnímh.
In Éigse 20 (1984), pp. 106–114.
15192.
Ó Háinle (Cathal): Three apologues and In cath catharda.
In Ériu 65 (2015), pp. 87–126.
Provides an edition of three seventeenth-century apologues based on events of the Roman civil war: 1. qq. 22-31 of Rug cosnamh ar chrích Midhe (text from RIA A v 2); 2. qq. 26-39 of Cóir súil re seasamh Gaoidheal (text from TCD H 6. 7); 3. qq. 15-26 of A Thoirdhealbhaigh, turn th’aigneadh by Fear Flatha Ó Gnímh (text based on TCD H 5. 6). Standardized text, English translation, notes, and discussion of each apologue in the context of the poem in which it occurs.

Ó Gormáin earlier Mac Gormáin, Muiris al. (O’)Gorman, Maurice

10266.
Ní Mhunghaile (Lesa): Leabharlann phearsanta Mhuiris Uí Ghormáin.
In Bliainiris 8 (2008), pp. 59–102.
Aguisín A: RIA MS 23 H 23; Aguisín B: NLI MS G 664 (English language books).
18580.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Peannaireacht Mhuiris Uí Ghormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 245–247 (Aguisín B).
Photographic samples of nº 13 (Egerton 113), nº11 (Egerton 110) and nº5 (Egerton 139).
12369.
Sharpe (Richard): Muiris Ó Gormáin’s book-lists and T. F. O’Rahilly.
In Celtica 27 (2013), pp. 114–118.
Establishes that NLI G 664, acquired from the estate of T. F. O’Rahilly and containing O’Gorman’s catalogues of books and manuscripts, was once part of RIA Stowe I v 1.
18578.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): D’fhear Ionaid an Rí Sir John Hobart. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 234–239, (Aguisín A: Dánta eile ar na leasríthe, 1767–1780, A2).
A reworking of nº 10. From 23 N 5; modernised text, textual notes, variants.
15241.
Sharpe (Richard): Manuscript by subscription: Muiris Ó Gormáin and the Annals of the Four Masters.
In Éigse 39 (2016), pp. 199–208.
Studies two cases in Ireland of the use of subscription to produce handwritten copies of MSS: Belfast Central Library MS XLIII, containing an Irish translation of Thomas à Kempis’s De imitatione Christi; and QUB Misc. MS 1/2 (formerly Phillipps 6465), containing a copy of the first volume of the Annals of the Four Masters.
18579.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Ar George Nugent-Temple-Grenville. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 240–244, (Aguisín A: Dánta eile ar na leasríthe, 1767–1780, A3).
A reworking of nº 10. From Huntington STG Box 26; modernised text, textual notes, variants.
18563.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Muiris Ó Gormáin: beatha agus saothar fileata.
Indreabhán, Conamara: An Clóchomhar, Cló Iar-Chonnacht, 2013. 300 pp.
Edition of 16 poems by M. Ó Gormáin; modernized in spelling, with English translation and textual notes [Réamhrá, Ná téacsanna 1–13, Nótaí ar na dánta, Nótaí, Aguisín A: Dánta ar na leasríthe, 1767–1780 [three examples of the recycling by Ó Gormáin of the welcome poem for Hugh Percy on his appointment as Lord Lieutenant of Ireland (nº 10 in this collection)], Aguisín B: Peannaireacht Mhuiris Uí Ghormáin [three photographic samples], Foclóirín, Clár na gcéadlínte, Innéacsanna].

Rev. by
Deirdre Nic Mhathúna, in SAM 25/1 (2014), pp. 339-342.
Breandán Ó Cróinín, in Comhar Taighde 3 (2017), doi:10.18669/ct.2017.12.
1869.
Mahony (Robert): Muiris Ó Gormáin and the Lords Lieutenant of Ireland.
In Éigse 22 (1987), pp. 25–36.
On the recycling by Muiris Ó Gormáin for later Lords Lieutenant of his 1763 accession poem (with English translation) for Hugh Percy, Earl of Northumberland, as Lord Lieutenant of Ireland. First line Is aoibhinn dhuit, a Éire, in MSS Alnwick Castle (England), Northumberland Estates Office, Percy letters and papers, vol. 36, and Egerton 116.
18569.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Ar an Athair is clúitigh cáil. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 110–111, (no. 6. Ar an Athair Séamas Ó Dubhthaidh).
From RIA 23 M 4; modernised text with English translation, textual notes, variants.
9890.
Ní Mhunghaile (Lesa): An eighteenth-century Gaelic scribe’s private library: Muiris Ó Gormáin’s books.
In PRIA-C 110 (2010), pp. 239–276.
18570.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Ar an athair Pilib sclag tart. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 112–113, (no. 7. Ar an Athair Pilib Mac Ardghail).
From MS RIA 23 A 45; modernised text with English translation, textual notes, variants.
18571.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Caogad míle maighdean óg. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 114–117, (no. 8. Chuig Eoin Ó Mearan).
From MS RIA 23 A 45; modernised text with English translation, textual notes, variants.
18572.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Mo mhíle beannacht leat gach am. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 118–119, (no. 9. Ar Dhomhnall Mac Brádaigh).
From Egerton 135; modernised text with English translation, textual notes, variants.
18568.
Mac Cathmhaoil (Nioclás): Monuar go bráth go dtarlaidh uainn. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 106–109, (no. 5. Marbhna ar Róis Ní Dhoirnín).
From Egerton 139; modernised text with English translation, textual notes, variants.
18564.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Níl fáth do shéanadh an scéal atá i gcló go nua. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 82–85, (no. 1. Tuireamh Eoghain Ruaidh Uí Néill).
From MSS Edinburgh Gallegan and UCD O’Curry 8; modernised text with English translation, textual notes, variants.
18565.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Ar Chrú Cholla mo chuairt i gcéin. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 86–89, (no. 2. Ar an Athair Proinnsias Mac Mathúna).
From MSS RIA 23 D 16 and Egerton 139; modernised text with English translation, textual notes, variants.
18566.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): (A thriath) na stéad 's na n-alann óir. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 90–93, (no. 3. An dara Dán ar Phroinnsias Mac Mathúna).
From G 447; modernised text with English translation, textual notes, variants.
18567.
Mac Cathmhaoil (Nioclás): Is cloíte a tharlaidh an tráth seo déarach. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 94–105, (no. 4. Marbhna ar an Athair Philip Ó Gairtnéil).
From MS RIA 23 D 16; modernised text with English translation, textual notes, variants.
18573.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Is aoibhinn dhuit, a Éire. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 120–127, (no. 10. Ar Hugh Percy).
From MS Alnwick Castle, Percy Letters and Papers, vol. 36; modernised text, English translation, Ó Gormáin’s English version, textual notes, variants.
18575.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Ó taoi gach Ardfhlaith i gcéin. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 134–137, (no. 12. Don Rúnaire Oireirc: Sir Seorsa Mhic Cartna, Ridire).
From MSS RIA 23 N 5, 23 D 16, NLI G 286 and Maynooth C 113; modernised text with English translation, Ó Gormáin’s English version, textual notes, variants.
18576.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Comaoin uaim ar shliocht Chathaoir. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 138–141, (no. 13. Ar Thomás Ó Gormáin).
From Egerton 113; modernised text with English translation, Ó Gormáin’s English version, textual notes, variants.

Ó Gráda, Stoinndis Aodh

1995.
[Breatnach] ([Pádraig] [A.]): Feartlaoi a thóg Stoinndis Aodh Ó Gráda síos.
In Éigse 28 (1995), p. 172.
Verse epitaph of Fr Uilliam Ó Sionnaig, beg. A bhéillic chluthair, nár cumag re puinn cheárdaibh; from RIA MS 23 O 77.

Ó Gríofa, An tAth. Tomás

6460.
Nic Éinrí (Úna): Canfar an dán: Uilliam English agus a chairde.
Dán agus tallann, 10. An Daingean: An Sagart, 2003. 320 pp. + 1 CD.
Edition of 50 poems (29 by English; remaining poems composed by fellow poets connected to English: Éadbhard de Nógla, Seon Lloyd, Liam Dall Ó hIfearnáin, Liam Rua Mac Coitir, Seán Ó Murchadha na Ráithíneach, etc.).

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in ECI 23 (2008), pp. 191-192.
Pádraig Ó Liatháin, in Béaloideas 81 (2013), pp. 202-204.

Ó Gríofa, Muiris

14682.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): De bhrí go gcuala, by Muiris Ó Gríofa.
In An barántas (1978), pp. 70–71, [no. 15].
From RIA 23 L 24.
14734.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas táinig | fíoráiteamh, by Muiris Ó Gríofa.
In An barántas (1978), pp. 196–197, [no. 61].
From UCC 40.
6460.
Nic Éinrí (Úna): Canfar an dán: Uilliam English agus a chairde.
Dán agus tallann, 10. An Daingean: An Sagart, 2003. 320 pp. + 1 CD.
Edition of 50 poems (29 by English; remaining poems composed by fellow poets connected to English: Éadbhard de Nógla, Seon Lloyd, Liam Dall Ó hIfearnáin, Liam Rua Mac Coitir, Seán Ó Murchadha na Ráithíneach, etc.).

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in ECI 23 (2008), pp. 191-192.
Pádraig Ó Liatháin, in Béaloideas 81 (2013), pp. 202-204.

O Hallorans (Uí Allmhuráin)

356.
O’Sullivan (Anne): Saint Brecán of Clare.
In Celtica 15 (1983), pp. 128–139.
Early modern Irish poem (47 qq.) put into the mouth of Brecán near death. First line Eridh suas, a Tolltanaigh, ed. from MS TCD H 2. 8 (1299), with Engl. transl. and notes. Appendix: Notes on the Uí Allmhuráin (O Hallorans) and the Uí Maoildomhnaigh (O’Muldowneys) by K. W. Nicholls.
Nicholls (K. W.)

Ó hAllúráin, Fínín

5990.
de Brún (Pádraig): Amhrán a bhaineann le Cogadh na nDeachaithe.
In JCHAS 83 (1978), pp. 66–70.
First line: Céad glóire lem Mháistir, d’fhuiling páis is do céasadh. From MS NLI G 806.
14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.

Ó hArta, Míchéal

14715.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): A ursa na dáimhe, tháileas milis cruinn duanta, by Míchéal Ó hArta.
In An barántas (1978), pp. 143–147, [no. 43 (iii)].
From Fermoy (St. Colman’s) MS PB 7.

Ó hAthairne, Mícheál

8450.
Ó Macháin (Pádraig): Filíocht Athairneach I.
In An linn bhuí 7 (2003), pp. 152–164.
An edition of poetry atributed to two members (possibly brothers) of the Harney family of Stradbally, Co. Waterford. Tomás Ó hAthairne: 1. Fóchtaim ort a gho[i]rmleic as réidhigh mo cheasd; 2. Irish translation of two lines of Virgil’s Georgics. Mícheál Ó hAthairne: 1. San mBuidhe-Chnocso thíos atá an maighistir léighin[n]; 2. A fholacha Fhódla na siolla mbinn suairc; 3. An brón leat a sháirfhear mar táimse le mí?; 4. Is fada mé sínte gan mhórdháil; Irish translations of Thomas Gray and Oliver Goldsmith. MSS used include RIA 23 L 5, RIA 23 Q 8 (autogr. ms), Manchester Irish 134, and Cambridge Add. 6558.

Ó hAthairne, Tomás

8450.
Ó Macháin (Pádraig): Filíocht Athairneach I.
In An linn bhuí 7 (2003), pp. 152–164.
An edition of poetry atributed to two members (possibly brothers) of the Harney family of Stradbally, Co. Waterford. Tomás Ó hAthairne: 1. Fóchtaim ort a gho[i]rmleic as réidhigh mo cheasd; 2. Irish translation of two lines of Virgil’s Georgics. Mícheál Ó hAthairne: 1. San mBuidhe-Chnocso thíos atá an maighistir léighin[n]; 2. A fholacha Fhódla na siolla mbinn suairc; 3. An brón leat a sháirfhear mar táimse le mí?; 4. Is fada mé sínte gan mhórdháil; Irish translations of Thomas Gray and Oliver Goldsmith. MSS used include RIA 23 L 5, RIA 23 Q 8 (autogr. ms), Manchester Irish 134, and Cambridge Add. 6558.

Ó hEichthiarainn, Domhnall

505.
Ó Cróinín (Dáibhí): Cead pleanála á lorg ag file.
In Celtica 21 (1990), pp. 456–460.
Poem for Robert Nugent (Ruibeard Nuinsin, †1770) by Domhnall Ó hEichthiarainn. First line Fáilte agus míle do Ruibeard gheal Naoínsin. Ed. from a heterogeneous leaf in MS NLI G 992.

Ó hÉigeartaigh, Pádraig

6460.
Nic Éinrí (Úna): Canfar an dán: Uilliam English agus a chairde.
Dán agus tallann, 10. An Daingean: An Sagart, 2003. 320 pp. + 1 CD.
Edition of 50 poems (29 by English; remaining poems composed by fellow poets connected to English: Éadbhard de Nógla, Seon Lloyd, Liam Dall Ó hIfearnáin, Liam Rua Mac Coitir, Seán Ó Murchadha na Ráithíneach, etc.).

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in ECI 23 (2008), pp. 191-192.
Pádraig Ó Liatháin, in Béaloideas 81 (2013), pp. 202-204.

Ó hEodhasa, Eochaidh

1671.
Breatnach (Pádraig A.): Metamorphosis 1603: dán le hEochaidh Ó hEodhasa.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), pp. 169–180.
Poem beg. Mór theasda dh’obair Óivid by Eochaidh Ó hEodhasa to James I. Ed. from MS RIA 23 L 17, with Engl. tranls. and notes in Irish; incomplete copy of poem transcribed from MS RIA B i 1a.
2681.
McManus (Damian): Varia: III. Miscellanea on bardic poetry: 6. ‘Cutting and pasting’ in bardic poetry, and the authorship of A-déar madh Gall et Gaoidheal.
In Ériu 55 (2005), pp. 160–161.
Ascribed to Eochaidh Ó hEodhasa.
11592.
Greene (David) (ed.): Anois molfam Mág Uidhir. By Eochaidh Ó hEodhasa.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 216–225, [no. 23].
33 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Ó hEódhasa, Eochaidh

1937.
Stewart (James): How the eagle cools it: an apologue and its analogues.
In Éigse 25 (1991), pp. 165–172.
On the source of the motif of the eagle-cooling stones found in a poem written by Eochaidh Ó hEódhasa c. 1603. Cf. P. A. Breatnach, in Éigse 17/2 (1978), pp. 169-180.

Ó hEódhasa, Eochaidh

17873.
Hoyne (Mícheál) (ed.): Ní gnáth liaigh gan luach saothair.
In Poems on the MacDermots (2018), pp. 179–211 (Poem 5).
Written c. 1595 for Conchobhar Mac Diarmada. 45 qq., ascr. to Eochaidh Ó hEódhasa; text based on NLI G 18.

Ó hEodhusa, Eochaidh

423.
Hughes (A. J.): Fuar leam longphort mo charad.
In Celtica 19 (1987), pp. 61–74.
Poem (13 qq.) addressed by Diarmuid Mac an Bhaird to Brian mac Briain Mheic Mhathghamhna, beg. Fuar leam longphort mo charad. Ed. from MS RIA 24 P 4 with transl. and notes. Echoes from Eochaidh Ó hEodhusa’s poem to Aodh Mag Uidhir Fúar liom an adhaighsi dh’Aodh: see O. Bergin, Irish Bardic Poetry, no. 29 (BILL 5567).
Bergin (O.) (ref.)
455.
Breeze (Andrew): Two bardic themes: the Trinity in the Blessed Virgin’s womb, and the rain of folly.
In Celtica 22 (1991), pp. 1–15.
Respectively in (1) Buime trír máthair mhic Dé, attributed to Donnchadh Mór Ó Dálaigh (fl. c. 1400); and (2) Bíodh aire ag Ultaibh ar Aodh, by Eochaidh Ó hEoghusa.

Ó hEódhusa, Eochaidh

1970.
Breatnach (Pádraig A.): Eochaidh Ó hEódhusa (c. 1560–1612).
In Éigse 27 (1993), pp. 127–129.
Summary of the life and work of the poet Eochaidh Ó hEódhusa.
1960.
Breatnach (Pádraig A.): A covenant between Eochaidh Ó hEódhusa and Aodh Mág Uidhir.
In Éigse 27 (1993), pp. 59–66.
Poem by Eochaidh Ó hEódhusa dedic. to Aodh Má Uidhir, beg. Connradh do cheanglas re hAodh; ed. from the Book of the O’Conor Don and UCD MS O’Curry no. 5, with critical apparatus, English translation and notes. Also comments on the iargomharc device.
14809.
Breatnach (Pádraig A.): A poem by Eochaidh Ó hEodhusa.
In Ollam [Fs. Ó Cathasaigh] (2016), pp. 243–256.
Cuirfead so ionnad, a Aodh. 20 qq., based on Book of the O’Conor Don (with variants); with textual notes and English translation.

Ó hEodhusa, Giolla Brighde al. O’Hussey, Bonaventura

1016.
Ó Háinle (Cathal G.): An Phaidir: Ó Maolchonaire agus Ó hEodhasa.
In Celtica 24 (2003), pp. 239–251.
The third essay in a series of essays on the Pater noster in Irish: see Celtica 21 (1990), pp. 470-488 and Celtica 22 (1991), pp. 145-164.
1782.
Ó Fachtna (Anselm): Varia.
In Éigse 19/2 (1983), pp. 373–378.
I. An tráchtas ar Teampoll Mhuire Loreto in Teagasg Críosdaidhe Uí Eodhasa; II. An t-aithríoch ríoga (ad P. Ó Súilleabháin, An t-aithríoch ríoga [BILL 2794]); III. Nóta eile ar Scáthán Shacramuinte na hAithridhe (ad N. J. A. Williams, in Éigse 17 (1979), p. 436); IV. Pointí éagsúla as Párliament na mBan (ad B. Ó Cuív, Párliament na mBan [BILL 2793]).
1928.
Dooley (Ann): An Irish manuscript in the Biblioteca Comunale, Siena.
In Éigse 25 (1991), pp. 81–90.
Description and contents of MS Siena, Biblioteca Comunale G.IX.50. Contains Iomarbhágh na bhfileadh, Rudimenta grammaticae Hibernicae by Giolla Brighde Ó hEodhusa, etc.
6915.
Ryan (Salvador): Bonaventura Ó hEoghusa’s An Teagasg Críosdaidhe (1611/1614): a reassessment of its audience and use.
In ArH 58 (2004), pp. 259–267.
7599.
Caball (Marc): Articulating Irish identity in early seventeenth century Europe: the case of Giolla Brighde Ó hEódhusa (c. 1570–1614).
In ArH 62 (2009), pp. 271–293.
10210.
Mac Raghnaill (Fearghal) (ed.): An teagasg Críosdaidhe, Bonabhentura Ó hEodhasa, O.F.M., a chum / Fearghal Mac Raghnaill, O.F.M. a chuir in eagar.
SGBM, 11. Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 1976. xlii + 121 pp.
Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 17 (1980), pp. 317-318.
Tomás Ó Concheanainn, in Éigse 17/2 (1977-1978), pp. 268-269.
12279.
Clercq (Jan de), Swiggers (Pierre): The Hibernian connection: Irish grammaticography in Louvain.
In Diversions of Galway (1992), pp. 85–102.
On Ó hEodhusa’s Rudimenta grammaticae Hibernicae and O’Molloy’s Grammatica Latino-Hibernica.
15258.
Ó Corráin (Ailbhe): The pearl of the kingdom: a study of A fhir léghtha an leabhráin bhig by Giolla Brighde Ó hEódhasa.
ISKF-A forel., 30. Oslo: Novus, 2013. 66 pp. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning; Ser. A: forelesninger, 30).
Rev. by
Dafydd Johnston, in StC 49 (2015), pp. 200-201.
Mícheál Mac Craith, in Comhar Taighde 4 (2018), doi:10.18669/ct.2018.08.
Damian McManus, in ZCP 64 (2017), pp. 496-499.
Liam Mac Mathúna, in Éigse 39 (2016), pp. 414-420.
Marie Whelton, in StH 40 (2014), pp. 220-222.
15259.
Ó Corráin (Ailbhe): The light of the universe: poems of friendship and consolation by Giolla Brighde Ó hEódhasa.
ISKF-A forel., 31. Oslo: Novus, 2014. 64 pp. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning; Serie A: forelesninger, 31).
Rev. by
Dafydd Johnston, in StC 49 (2015), pp. 200-201.
Mícheál Mac Craith, in Comhar Taighde 4 (2018), doi:10.18669/ct.2018.08.
Damian McManus, in ZCP 64 (2017), pp. 496-499.
Liam Mac Mathúna, in Éigse 39 (2016), pp. 414-420.
Marie Whelton, in StH 41 (2015), pp. 213-215.
15652.
Ó Corráin (Ailbhe): The dark cave and the divine light: verses on the human condition by Giolla Brighde Ó hEódhasa; a second sequel to the Marstrander Lecture.
ISKF-A forel., 32. Oslo: Novus, 2016. 81 pp. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning; Serie A: forelesninger, 32).
Focuses in particular on the poems Truagh cor chloinne hÁdhaimh and Truagh liomsa, a chompáin, do chor, discussing their philosophical and historical context.

Rev. by
Mícheál Mac Craith, in Comhar Taighde 4 (2018), doi:10.18669/ct.2018.08.
16327.
Ryan (Salvador): Continental catechisms and their Irish imitators in Spanish Habsburg lands, c. 1550–c. 1650.
In Irish Europe, 1600–1650 (2013), pp. 163–182.
Examines five Irish-language catechisms: Ó hEodhasa’s, Stapleton’s, Gearnon’s, Ó Maolchonaire’s, and an anonymous tract in RIA 23 L 19.
16545.
Breatnach (Caoimhín): The transmission and authorship of Rudimenta grammaticae Hibernicae.
In Dá dtrian feasa fiafraighidh (2017), pp. 273–291.
Examines the manuscript sources for RGH: Marsh’s Library Z 3.5.3 and Z 3.4.19, and Siena, Biblioteca Comunale G.IX.50.
18694.
de Napier (Séamus): Comhréir agus gramadach Ghaeilge Uladh i 1600: Rudimenta grammaticae Hibernicae le Giolla Bríde Ó hEodhasa, alias an Bráthair Bonaventura / aistrithe go Gaeilge ag Séamus de Napier.
Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2001. [xi] + 124 pp.
Incl. Part IV on versification (orig. composed in Irish) standardized to present-day usage.

Rev. by
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 18/2 (2001), p. 240.

Ó hEoghain, Domhnall

1548.
Ó C. (T.): Scríobhaí i bpríosún 1816.
In Éigse 16/2 (Geimhreadh, 1975), p. 96.
First verse (beg. Dé do bheathasa bhaile as fáilte óm chroídhesi reómhat) and rhythmical introduction (beg. Seo fáilte chanamse roimh ughdar an leabhair seo) to a song composed by Domhnall Ó hEoghain for Seaghán Báróid, ed. from MS RIA 1383 (23 O 74).

Ó hEoghasa, Eochaidh

5270.
Ó Háinle (Cathal G.): Flattery rejected: two seventeenth-century Irish poems.
In Hermathena 138 (Summer, 1985), pp. 5–27.
1. Ní mé bhur n-aithne, a aos a gráidh (17 qq.), by Eochaidh Ó hEodhasa; text based on the Book of O’Conor Don. 2. A mhacaoimh dhealbhas an dán (11 qq.), attributed to Eochaidh Ó hEodhasa; text based on MS Maynooth C 59. With commentary and English translation.

Ó hEóghusa, [ ]

7473.
Ó Cuív (Brian): Deascán filíochta: 2. Ó hEóghusa cecinit.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 112–114.
A naoi bheag neartmhar do leathnaigh an ciach fám chlí (5 qq.), normalized from TCD MSS H 5. 3, H 5. 10 and H 4. 19; with MS readings.

Ó hEoghusa, Eochaidh

5192.
Carney (James): Society and the bardic poet.
In Studies 62 (1973), pp. 233–250.
With special reference to Eochaidh Ó hEoghusa.
5746.
Ó Dúshláine (Tadhg): ‘Ionmholta malairt bhisigh’.
In LCC 8 (1977), pp. 40–54.
5753.
Ó Dúshláine (Tadhg): “Dál na mbeach a bharamhail” : an dúlra mar dhlúth faoi inneach shaothar an fhile, Eochaidh Ó hEoghusa.
In LCC 11 (1980), pp. 97–119.
10439.
Mac Craith (Mícheál): Cioth na baoise.
In Béaloideas 51 (1983), pp. 31–54.
On Bíodh aire ag Ultaibh ar Aodh (L. Mac Cionnaith, 1938, Dioghluim dána, no. 75 [pp. 236-240]).

Ó hEoghusa, Muiris

11590.
Greene (David) (ed.): Díon Ulltach 'na n-urríoghaibh. By Muiris Ó hEoghusa.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 192–203, [no. 21].
39 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Ó hIarlaithe, Dónall

14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.

Ó hÍceadha, Donnchadh Óg

393.
Ó Cuív (Brian): Fragments of Irish medieval treatises on horses.
In Celtica 17 (1985), pp. 113–122.
beg. Labrum anois do gallraibh na n-ech […]. Based on MS RIA 24 P 26 (for the most part written by Donnchadh Óg Ó hÍceadha) with variants from MS Oxford, Corpus Christi College 129 (at present in the Bodleian Library), with English translation and notes; cf. BILL 9247. With a glossary of diseases or ailments (cf. Celtica 18 (1986), p. 124).

Ó hIceadha, Tomás

1019.
Ó Macháin (Pádraig): Tomás Ó hIceadha’s translation of the Roman Missal.
In Celtica 24 (2003), pp. 264–269.
Includes a description of MS MMA 17.

Ó hÍcí, Tomás

1534.
Ó Súilleabháin (Pádraig): Seanmóir ar an meisce.
In Éigse 15/4 (Geimhreadh, 1974), pp. 314–318.
Sermon on drunkenness, perhaps transl. from Engl by Tomás Ó hÍcí, from MS RIA 23 H 17 with notes in Irish and an index of words occurring in the text.

Ó hIfearnáin, Liam ‘Dall’ (1720?–c. 1803)

12204.
Ní Úrdail (Meidhbhín): An elegy on the death of Fr Nicholas Sheehy.
In ZCP 60 (2013), pp. 151–174.
Do chuala geoin ag slóite ar thaoibh cnoic, variously attributed to Liam Ó hIfearnáin and Seán Cundún. Critical edition, from RIA 23 M 21 and 12 E 24; spelling modernized. With English translation and textual notes.
13995.
Prút (Liam): Aon-fhile an leanúnachais: Liam Dall Ó hIfearnáin.
In Tipperary history and society (1985), pp. 185–214.
16259.
Prút (Liam): An dán I dtúis a’ lae dho Phoebus Chiúin le Liam Dall Ó hIfearnáin.
In THJ (2005), pp. 39–41.
Reconstructed text of a song in phonetic spelling found in Maynooth MS C 62.
16269.
Ó Fionnáin (Dónall): Liam Dall Ó hIfearnáin: file náisiúnta agus file anaithnid.
In THJ (2007), pp. 55–58.

Ó Horragáin, Tadhg (Timothy Horgan)

1932.
Breatnach (Pádraig A.): Meascra ar an saol in Éirinn, 1841-44.
In Éigse 25 (1991), pp. 105–112.
1. anonymous beg. Dob fhios dóibh mé bheith bocht, ed. from MS NLI G 430; 2. beg. Mo ghrādhsa an sagart breágh naomhtha, composed by Tadhg Ó Horragáin, ed. from MS NLI G 776; 3. anon. dedicated to Daniel O’Connell, beg. Tá Éigse na hÉirionn 's a’ dáimh go binn, ed. from NLI MS G 494. With MS readings and English abstracts of the poems.

Ó hUaithnín, Seon

14295.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Ag imirt na gcartaí.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 37.
Éistigh uaim, a chairde chroí, by Seon Ó hUaithnín.
14311.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Seon Ó hUaithnín do Dhiarmaid Ó Tinn.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 62.
Do chuirfinn mo chearc go clufar ar nead, by Seon Ó hUaithnín.
14296.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Tá glas ar mo bheol.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 38–39.
Tá glas ar mo bheol is is cóir dom a réabadh, by Seon Ó hUaithnín.
14297.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Taoim daor i ngalar dubhach.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 40–41.
Taoim daor i ngalar dubhach, by Seon Ó hUaithnín.
14298.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Ar dhearbhú na heaglaise.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 42.
Ná creid an chliar seo leigeas rian le dearbhú anois, by Seon Ó hUaithnín.
14299.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Ar Dhiarmaid Mac Murchú.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 43–44.
Crom is caoin go fuíoch ár dturas, by Seon Ó hUaithnín.
14300.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Ar bhás Laoisigh Uí Bhriain sa bhliain 1715.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 45–46.
Tuar goil crann teannta na tíre ar crith, by Seon Ó hUaithnín.
14301.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Ar bhás Thaidhg Uí Bhriain, Baile An Ghabhann.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 47–48.
Ó ráinig an cogadh go follas don leonfhuil crích, by Seon Ó hUaithnín.
14302.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Mar dhíol i mbruín.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 49–50.
A bhláith na bhflaith nár ghaibh an dlí mar rogha, by Seon Ó hUaithnín.
14303.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Mo theastas ar phóig.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 51.
Mo theastas ar phóig, a ógbhean, má chaithirse d’fháil, by Seon Ó hUaithnín.
14304.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Ag comhairliú ógmhná d’éis a pósta le cóbach iarmhaiseach.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 52–53.
Ó scarais liom a lúb gan lochtaí, by Seon Ó hUaithnín.
14305.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Do Pheigí Turraí tar éis a pósta le Seán Ó Tinn.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 54.
Mo mhallachtsa dom mhúdar do cheangail mé le stumpa, by Seon Ó hUaithnín.
14306.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): An ainnir úd a bhrad mo rún.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 55–56.
An ainnir úd a bhrad mo rún, by Seon Ó hUaithnín.
14307.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Pléaráca an Chomhfhaid.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 57–58.
Déanam a rúin in éineacht don Chomhfhad, by Seon Ó hUaithnín.
14308.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Féile Thiobóid.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 59.
A Éigse léigidh d’bhur ndíospóireacht, by Seon Ó hUaithnín.
14309.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Freagra.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 60.
An ainnir sin do labhair sibh is fearra guth is béasa is labhairt, by Seon Ó hUaithnín.
14310.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Ag iarraidh iasacht leabhair ar Aodh Buí Mac Cruitín ‘Peadar Breatnach’ ab ainm don leabhar.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 61.
An t-aspal a d’fhág an t-ardfhlaith ina theampall féin, by Seon Ó hUaithnín.

Ó hUallacháin, Domhnall

1852.
de Brún (Pádraig): Barántas ón mbliain 1714.
In Éigse 21 (1986), pp. 66–71.
beg. Táinig im láthair gearán cráite, ed. from TCD MS H 4. 15, with notes.

Ó hUidhrín, Giolla-na-naomh

11657.
Ó Muraíle (Nollaig): Leabhar mór na ngenealach: The great book of Irish genealogies, compiled (1645-66) by Dubhaltach Mac Fhirbhisigh / edited with translation and indexes by Nollaig Ó Muraíle.
Dublin: De Búrca, 2003.
Vol. I [= LGen. I, 1-299]: Pre-Gaels; Early Gaels; Northern and Southern Uí Néill; Connacht. xiv + 687 pp.
Vol. II [= LGen. I, 300-573]: Oriel; Galic Scotland; Leinster; East Ulster; Munster; Saints. 803 pp.
Vol. III [= LGen. I, 754-957; LGen. II, 1001-1422]: Kings, Vikings, Normans; ‘Index’; Topographical poems [Triallam timcheall na Fódla (598 ll.), by Seaán Ó Dubhagáin; Tuilleadh feasa ar Éirinn óigh (196 qq.), by Giolla-na-Naomh Ó hUidhrín; Foras focal luaighthear libh (17 qq.) by Seaán Ó Dubhagáin]; Shorter book of genealogies [= Cuimre na nGenealach]. 772 pp.
Vol. IV: General volume [Concordance; Photographic reproductions of manuscript pages; Indexes; Addenda et corrigenda]. xvi + 636
Vol. V: Index of personal names. xv + 681 pp.

Rev. by
Tomás G. Ó Canann, in JRSAI 132 (2002), pp. 127-136.
Pádraig Ó Riain, in Ainm 10 (2009), pp. 125–132.

Ó hUiginn (Pilip mac Cuinn Crosaigh)

8203.
Ó Cuív (Brian) (ed.): Aibidil Gaoidheilge & Caiticiosma: Seaán Ó Cearnaigh’s Irish primer of religion, published in 1571 / edited by Brian Ó Cuív.
Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 1994. x + 246 pp.
Edition (with facsimile en face), with introduction, notes, and full glossary, of the first Irish language book printed in Ireland; also includes a reproduction and edition of the only existing copy of the 1571 Dublin broadsheet printing of the poem Tuar feirge foighide Dhé by Pilib (Bocht) mac Cuinn Chrosaigh (Ó hUiginn).

Rev. by
Pádraig A. Breatnach, in Éigse 30 (1997), pp. 195-198.
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 32 (1996), p. 292.
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 16/1 (1994), pp. 310-311.
N. J. A. Williams, in StH 28 (1994), pp. 164-167.

Ó hUiginn, Brian ‘Dorcha’

17872.
Hoyne (Mícheál) (ed.): Síol féile fuil Diarmada.
In Poems on the MacDermots (2018), pp. 145–177 (Poem 4).
Written for Brian Mac Diarmada (†1592). 39 qq., ascr. to Brian Dorcha Ó hUiginn; text from RIA A iv 3.

Ó hUiginn, Írial

11579.
Greene (David) (ed.): A chlú a-moigh ar Mhág Uidhir. By Írial Ó hUiginn.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 90–99, [no. 10].
34 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Ó hUiginn, Maoil Eachlainn

1850.
Breatnach (Pádraig A.): Ar bhás Aodha an Einigh Mhéig Uidhir a. d. 1428.
In Éigse 21 (1986), pp. 37–52.
Elegy on the death of Aodh mac Philib mic Aodha Méig Uidhir (†1428), beg. Leaba charad i gCorcaigh; based on the Book of O’Connor Donn; with variant readings from MSS RIA 24 P 12, TCD H 1. 6 and NLI G 132, critical apparatus, English translation and notes.

Ó hUiginn, Maol Mhuire

12347.
Sharpe (Richard): Varia: IV. Maolmhuire Ó hUiginn’s poem Slán uaim don dá aoghaire.
In Éigse 38 (2013), pp. 267–267.
Identification of the two addressees of this poem.

Ó hUiginn, Maol Muire

1209.
Mac Cárthaigh (Eoin): Three poems by Maol Muire Ó hUiginn to An Calbhach Ruadh Ó Domhnaill.
In Ériu 48 (1997), pp. 59–82.
Ed. from MS NLI G 167: (1) Ort mo cheisd, a Chalbhaigh Ruaidh (18 qq.); (2) Fuasgail mo cheasda, a Chalbhaigh (11 qq.); (3) Dénam cóir, a Chalbhaigh Ruaidh (12 qq.); with Engl transls and notes.

Ó hUiginn, Philip Bocht (†1487)

444.
Breeze (Andrew): The Virgin’s tears of blood.
In Celtica 20 (1988), pp. 110–122.
Concludes that ‘the Virgins tears of blood’ of modern Irish folklore, rather than being ‘native’ or ‘Celtic’, is a relic of an international European tradition that was well developed in England. Refers to four Irish instances: (1) anon. Fearr beagán cloinne ná clann; (2) anon. Íocadh Críost cumaoin a mháthar (see L. McKenna, Dioghluim dána (1938), nos. 27a, 30 [Best2 1323a]; (3) Gin go gcarthair cara siur by Philip Bocht Ó hUiginn (†1487) (see L. McKenna, Philip Bocht Ó hUiginn (1931), poem 13 [Best2 1728]; (4) a prose translation of The long charter of Christ by Uilliam Mac an Leagha, dated to ca. 1461-63 (see A. Breeze, in Celtica 19 (1987), pp. 111-120). Cf. also the motif of numbered tears in two poems by Tadhg Óg Ó hUiginn (†1448) in poems beg. Aoidhe meise ag máthair Dé and Iomdha ród díreach go Dia (see L. McKenna, Dán Dé (1922), nos. 2 and 6 [Best2 1323]).
426.
Breeze (Andrew): The charter of Christ in medieval English, Welsh and Irish.
In Celtica 19 (1987), pp. 111–120.
Refers to four Irish instances of the theme of the charter of Christ: (1) Cairt a síothchána ag síol Ádhaimh by Tadhg Óg Ó hUiginn (†1448) (see L. McKenna, Dán Dé (1922), no. 3 [Best2 1323]); (2) Braon re dubhadh diomdha Dé (see L. McKenna, Aithdioghluim dána (1939), no. 84 [Best2 1692]); (3) Seacht dtroighe mo thír dhúthaigh by Philip Bocht Ó hUiginn (†1487) (see L. McKenna, Philip Bocht Ó hUiginn (1931), no. 21 [Best2 1728]); (4) a prose translation of The long charter of Christ (B-text) by Uilliam Mac an Leagha, dated to ca. 1461-63, contained in MSS King’s Inns 10, BL Additional 11809, and RIA 3 B 22.

Ó hUiginn, Ruaidhrí Ruadh

15495.
Breatnach (Pádraig A.): An address to Toirdhealbhach an Fhíona Ó Domhnaill: edition and critical exposition.
In Celtica 28 (2016), pp. 55–88.
Fulang annró adhbhar sóidh, attributed to Ruaidhrí Ruadh Ó hUiginn. 44 qq.; critical edition based on Rawl. B 514, Brussels 6131-33, RIA 23 F 16 and NLI G 167. Text normalized to Classical Irish standard, with English translation, textual notes and compositional analysis.

Ó hUiginn, Seaán mac Ruaidhrí

11586.
Greene (David) (ed.): Rogha an chuaine Cú Chonnacht. By Seaán mac Ruaidhrí Óig Uí Uiginn.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 148–157, [no. 17].
35 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Ó hUiginn, Tadhg

12366.
Ó Riain (Gordon): Early modern technical verse from NLI G 3 (ii).
In Celtica 27 (2013), pp. 55–78.
Comhardadh cionnas is cóir (20 qq.), ascr. to Tadhg Ó hUiginn. Critical edition, transcription, translation and notes. In Appendix: Na ceithre hamharchuill [on the four graphs beginning with a which were recognised in bardic tradition prior to the 15th century].

Ó hUiginn, Tadhg Dall (c.1550–c.1591)

405.
Ó Macháin (Pádraig): Additional readings to some poems by Tadhg Dall Ó hUiginn.
In Celtica 18 (1986), pp. 69–76.
Readings achieved with the help of ultra-violet light in MSS Edinburgh, NLS Advocates’ Library 72.1.49, 72.1.44, and 72.2.14, filling some lacunae in E. Knott's edition (Best2 1767), nos 8 (first line Nodlaig do-chuamair don Chraoibh), 18 (Créad anois fhuirgheas Éamonn?), 41 (Deithfrigh chugainn, a Chalbhaigh), 45 (Roimh na bpecthach uaim(h) Padraig), 46 (Teach leagha leaba Phádraig); with English translation and notes.
Knott (Eleanor) (ref.)
422.
Ó Macháin (Pádraig): Rann ar Thadhg Dall.
In Celtica 19 (1987), pp. 59–60.
Older source for response to Tadhg Dall’s Clanna Meic an Bhaird, cuileóin charrcha, published as poem no. 43 (§2) in E. Knott, The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó hUiginn (Best2 1767); edited with English translation from MS NLS Advocates’ Library 72.1.5. Beg. Ainnti Críost chríche Banbha.
Knott (Eleanor) (ref.)
936.
Ó Macháin (Pádraig): Téacs agus údar i bhfilíocht na scol.
Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 1998. viii + 50 pp.
DIAS statutory public lecture 1997. Appendix 1: Book of O’Conor Don f. 22 (transcription of acephalous satirical verses (poem?) (79 qq.), possibly composed by Tadhg Dall Ó hUiginn); Appendix 2: RIA MS 23 E 29 (Book of Fermoy), pp. 81-82 (transcription of poem beg. Dleaghar cundradh do chomhall, 58 qq.); Appendix 3: Copenhagen 268b (catalogue including a list of materials from RIA C iv 1, one of whose scribes was Aodh Buidhe Mac Cruitín, and which was to be placed at the beginning of Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b).
1543.
Ó Cróinín (Dáibhí I.): A poem to Toirdhealbhach Luinneach Ó Néill.
In Éigse 16/1 (Samhradh, 1975), pp. 50–66.
Poem by Muircheartach Ó Cobhthaigh, beg. Séd fine teisd Thoirrdhealbhaigh; ed. with Engl transl. from MS NLI G 992 (An Duanaire Nuinseannach). Suggests that poem is was composed for, or shortly after, the poets’ convention held at T. L. Ó Néill’s court during Christmas 1577; some parallels with Tadhg Dall Ó hUiginn’s poem Nodlaig do-chuamair don Chraoibh.
5836.
Ó Macháin (Pádraig): Tadhg Dall Ó hUiginn: foinse dá shaothar.
In LCC 24 (1994), pp. 77–113.
13786.
Caball (Marc): Culture, politics and identity in sixteenth-century Ireland: the testimony of Tadhg Dall Ó hUiginn (c. 1550–1591).
In Tadhg Dall Ó hUiginn (2010), pp. 1–21.
13787.
Mac Cárthaigh (Eoin): The making of Tadhg Dall’s editor.
In Tadhg Dall Ó hUiginn (2010), pp. 22–37.
On Eleanor Knott (1886-1975) and some facts relating to her edition of Tadhg Dall Ó hUiginn’s poems (1922-1926).
13788.
McLeod (Wilson): Tadhg Dall and Scotland.
In Tadhg Dall Ó hUiginn (2010), pp. 38–54.
13790.
O Riordan (Michelle): Craft and creativity in Tadhg Dall’s poetic personae.
In Tadhg Dall Ó hUiginn (2010), pp. 88–118.
13791.
Simms (Katharine): The transition from medieval to modern in the poems of Tadhg Dall Ó hUiginn.
In Tadhg Dall Ó hUiginn (2010), pp. 119–134.
13789.
Ó Macháin (Pádraig): The poetry of Tadhg Dall Ó hUiginn: themes and sources.
In Tadhg Dall Ó hUiginn (2010), pp. 55–87.
9587.
Mac Mathúna (Liam): Celestial bodies in Irish laudatory expressions: contexts and roles.
In Studia celtica et indogermanica [Fs. Meid] (1999), pp. 229–238.
Studies examples occurring in Tadhg Dall Ó hUiginn and in Old Irish Christian literature of words for sun, moon and star used in such expressions.
11639.
Caball (Marc): An cultúr, an pholaitíocht agus an fhéiniúlacht in Éirinn sa séú haois déag: fianaise Thaidhg Dhaill Uí hUiginn (c. 1550–1591).
In Ilteangach, ilseiftiúil [Fs. N. J. A. Williams] (2012), pp. 217–240.
Examines aspects of Tadhg Dall Ó hUiginn’s political outlook, and investigates the perception he had of his profession.

Ó hUiginn, Tadhg [mac Briain]

15233.
Mac Cathmhaoil (Nioclás): A poem in praise of Aodh Óg Mag Mathghamhna (d. 1496).
In Éigse 39 (2016), pp. 44–70.
Fa chroidhe cumthar flaitheas. 41 qq., ascr. to Tadhg Ó hUiginn; composite text based on RIA 24 P 4 and Add. 40766, with English translation and textual notes.

Ó hUiginn, Tadhg Óg (†1448)

444.
Breeze (Andrew): The Virgin’s tears of blood.
In Celtica 20 (1988), pp. 110–122.
Concludes that ‘the Virgins tears of blood’ of modern Irish folklore, rather than being ‘native’ or ‘Celtic’, is a relic of an international European tradition that was well developed in England. Refers to four Irish instances: (1) anon. Fearr beagán cloinne ná clann; (2) anon. Íocadh Críost cumaoin a mháthar (see L. McKenna, Dioghluim dána (1938), nos. 27a, 30 [Best2 1323a]; (3) Gin go gcarthair cara siur by Philip Bocht Ó hUiginn (†1487) (see L. McKenna, Philip Bocht Ó hUiginn (1931), poem 13 [Best2 1728]; (4) a prose translation of The long charter of Christ by Uilliam Mac an Leagha, dated to ca. 1461-63 (see A. Breeze, in Celtica 19 (1987), pp. 111-120). Cf. also the motif of numbered tears in two poems by Tadhg Óg Ó hUiginn (†1448) in poems beg. Aoidhe meise ag máthair Dé and Iomdha ród díreach go Dia (see L. McKenna, Dán Dé (1922), nos. 2 and 6 [Best2 1323]).
426.
Breeze (Andrew): The charter of Christ in medieval English, Welsh and Irish.
In Celtica 19 (1987), pp. 111–120.
Refers to four Irish instances of the theme of the charter of Christ: (1) Cairt a síothchána ag síol Ádhaimh by Tadhg Óg Ó hUiginn (†1448) (see L. McKenna, Dán Dé (1922), no. 3 [Best2 1323]); (2) Braon re dubhadh diomdha Dé (see L. McKenna, Aithdioghluim dána (1939), no. 84 [Best2 1692]); (3) Seacht dtroighe mo thír dhúthaigh by Philip Bocht Ó hUiginn (†1487) (see L. McKenna, Philip Bocht Ó hUiginn (1931), no. 21 [Best2 1728]); (4) a prose translation of The long charter of Christ (B-text) by Uilliam Mac an Leagha, dated to ca. 1461-63, contained in MSS King’s Inns 10, BL Additional 11809, and RIA 3 B 22.
1492.
Ó Súilleabháin (Pádraig): A gul gion gur lamhadh lé.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh, 1972), pp. 297–299.
On Mary’s restraint from weeping at the Cross and her red tears in Tadhg Óg Ó hUiginn’s poem Aoidhe meise ag máthair Dé; also on the motif of the three tears.
4646.
Coira (M. Pía): Law and the rhetoric of sovereignty in the poetry of Tadhg Óg Ó hUiginn.
In Éigse 36 (2008), pp. 195–214.
Discusses Tadhg Óg’s familiarity with legal language and principle. Includes a list of first lines of all poems ascribed to this poet.
10095.
de Buitléir (Gearóidín): Aighneas polaitíochta sa chúigiú haois déag: dán le Tadhg Óg Ó hUiginn ar cheathrú hIarla Urmhumhan.
In OLL 4 (2010), pp. 107–127.
Discusses the background to poem beg. Aoidhe i nÉirinn an tIarla (see L. McKenna, Aithdioghluim dána (1939), no. 36 [Best2 1692]).

O’Kearney, Nicholas, al. Ó Cearnaigh, Nioclás (c.1800?–1865?)

5686.
Ó Fiaich (Tomás): The Ulster poetic tradition in the 19th century.
In LCC 3 (1972), pp. 20–37.
Repr. in SAM 19/2 (2003), pp. 164-179.
7281.
Hughes (A. J.): Anecdotes relating to Peadar Ó Doirnín and Cormac na gCeann.
In SAM 12/2 (1987), pp. 128–137.
In English; text from RIA 23 E 11. Collected by Nicholas O’Kearney c. 1850.
14114.
Hughes (A. J.): Gaelic poets and scribes of the south Armagh hinterland in the eighteenth and nineteenth centuries.
In Armagh history and society (2001), pp. 505–557.
Discusses the figures of Séamas Dall Mac Cuarta (c.1647–1733), Pádraig Mac A Liondain (c.1665–1733), Peadar Ó Doirnín (c.1700–1769), Art Mac Cumhaigh (c.1738–1773), Ó Nioclás Ó Cearnaigh (c.1802–1865) and Arthur Bennet (1793–1879).
17831.
Duffy (Seán): Nicholas O’Kearney: the last of the bards of Louth.
[n.p.]: Éigse Oirialla, 1989. 104 pp.
English transl. of the author’s ‘Introduction’ to D. Ó Doibhlin and S. Ó Dufaigh, Nioclás Ó Cearnaigh: beatha agus saothar (An Clóchomhar for Éigse Oirialla: Dublin, 1989), pp. 7–87.

Rev. by
Pádraig Ó hÁdhmaill, in SAM 13/2 (1989), pp. 334-335.
P. Ó N., in JCLAHS 22/1 (1989), pp. 334-335.
17830.
Ó Doibhlin (Diarmaid), Ó Dufaigh (Seán): Nioclás Ó Cearnaigh: beatha agus saothar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1989. 139 pp.
35 poems by, or attributable to, Nicholas O’Kearney, edited from autogr. MS RIA 23 E 12 (wr. 1846). Réamhrá [a biographical account, by S. Ó D.; also publ. separ. as Nicholas O’Kearney: the last of the bards of Louth ([n.p.]: Éigse Oirialla, 1989)], Réamhaiste [introduction to the anthology, by D. Ó D.], Filíocht, Nótaí, Foclóirín; with indexes.

Rev. by
Pádraig Ó hÁdhmaill, in SAM 13/2 (1989), p. p. 334.
P. Ó N., in JCLHAS 22/1 (1989), pp. 93–94.

Ó Leannáin, Maelmhuire

395.
Dooley (Ann): Maelmhuire Ó Leannáin’s Peacach ar síol 'nar sluaghaibh: source and content.
In Celtica 17 (1985), pp. 145–157.
See Aithd. D. I, 302-07. A masterpiece of the European contemptus mundi genre. Mithidh do chuibhreach, a chuirp (Aithd. D., no. 79) may be by the same author.

Ó Leighin, Aedh Buidhe

1823.
Ó Concheanainn (Tomás): The scribe of the Irish astronomical tract in RIA B ii 1.
In Celtica 11 (1976), pp. 158–167.
The chief scribe of MS RIA B ii 1 is Aedh Buidhe Ó Leighin, scribe of the herbal tract in MS TCD 1343 (H 3.22); with palaeographical analysis. Also on Donncha Ó Conuill, a former owner of B, and the literary family of Ó Conuill. Includes plts.
5111.
Ó Conchubhair (Mícheál): Uisce beatha.
In StH 25 (1989–1990), pp. 49–75.
Edition of a composite treatise (based on Taddeo Alderotti and others) on the healing properties of alcohol, from MS TCD H 3. 22. Also includes the Latin source texts and an independent translation of Alderotti from NLS Advocates’ Library 72.1.2; with glossary (no translation).

Ó Lí, Tomás

14723.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Gér dhuairc an cás, by Tomás Ó Lí.
In An barántas (1978), pp. 171–172, [no. 50 (i). An petition].
From RIA 23 I 36.

Ó Lionnáin, Uilliam

15084.
Morley (Vincent) (ed.): Sealad am aonar cois Féile do bhíosa, by Uilliam Ó Lionnáin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 71–76, [no. 14.].
Based on Maynooth C 15.

Ó Longáin, Mícheál Óg (1766–1837)

1803.
Ó Conchúir (Breandán): Meascra.
In Éigse 20 (1984), pp. 229–232.
1. Litir ó Phiaras Mac Gearailt, 1785. 2. Sliocht ó Mhícheál Óg Ó Longáin. 3. Teastas Sheáin Uí Dhonnabháin ar Eoghan Ó Comhraí.
2883.
Ó Conchúir (Breandán): Faighreadh file san 18ú haois.
In LCC 34 (2004), pp. 216–235.
Discusses the training of poets, examining in particular the cases of Eoghan Ruadh Ó Súilleabháin and Mícheál Óg Ó Longáin.
3722.
Gillies (William): An Irish manuscript in Scotland.
In SGS 13/1 (Autumn, 1978), pp. 127–129.
Describes an Ossianic manuscript written 1812×1837.
9808.
Ó Conchúir (Breandán): Tomás Ó Longáin, Captaen Steele.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 249–257.
Examines contemporary Irish language evidence on Tom Langan of Glin, Co. Limerick, al. Captain Steele (including poetry by his cousin Mícheál Óg Ó Longáin).

Ó Luinín, Giolla Pádraig

1086.
Breatnach (Caoimhín): The early modern version of Scéla mucce Meic Da Thó: tempus, locus, persona et causa scribendi.
In Ériu 41 (1990), pp. 37–60.
1. The manuscripts; 2. Relationship of [MSS] P [RIA 24 P 12], G [NLI G 448] and H [TCD 1412 (H 6.8)]; 3. Scribes and MSS; 4. Possible date and scribe of P [wr. between 1638 and 1648 by Giolla Pádraig Ó Luinín]; 5. Rawlinson B 512 and the Early Modern version; 6. Additional topographical material; 7. Purpose of additional topographical material; 8. The significance of the Conall Cearnach episode; 9. The significance of further changes in the Early Modern version; 10. The relevance of the Early Modern version [tale reworked between 1567-90, and was written for the MacDonnells of Antrim to justify the murder of Seaán Ó Néill (1567) by the MacDonnells]; 11. The redactor of the Early Modern version [a member of the Ó Duibhgeannáin family or Brian Ó Gnímh]. App.: The Edinburgh version (E [NLS Advocates’ Library 72.1.36]) of SMMD. Cf. C. Breatnach, in Ériu 42 (1991), pp. 119-138; 43 (1992), pp. 159-176.

Ó Luinnín, Cormac

1777.
Killeen (J. F.): The address to Sir Richard Cox.
In Éigse 19/2 (1983), pp. 276–280.
ad Donal O’Sullivan, in Éigse 4, pp. 284-287 (BILL 6727).

O’Mahony, John (1815–1877)

2166.
Ní Shéaghdha (Nessa): John O’Mahony’s Irish hand.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 178–180.
Contains a poem (in John O’Mahony’s hand) on faction-fighting commemorating a combat occurred at Glanworth (near Fermoy, Co. Cork) in 1823.

Ó Máille, Tomás (1884–1938)

13597.
Ó hUiginn (Ruairí): Amhráin chlainne Gaedheal.
In Foinn agus focail (2010), pp. 151–162.
On the 1905 collection by the brothers Micheál and Tomás Ó Máille (Best1, p. 198).

Ó Maoil Chonaire, Muiris mac Briain Óig

1007.
Mac Cárthaigh (Eoin): Lúireach Chríosd fan gCalbhach Ruadh.
In Celtica 24 (2003), pp. 130–139.
Ed. with Engl. transl. and notes from MS NLI G 167 (12 qq.). Composed by Muiris mac Briain Óig Uí Mhaoil Chonaire for Calbhach Ruadh Ó Domhnaill.

Ó Maoil Chonaire, Páidín

17871.
Hoyne (Mícheál) (ed.): Sguiream feasd do chrannchur Chathail.
In Poems on the MacDermots (2018), pp. 119–143 (Poem 3).
Written for Cathal Mac Diarmada (†1530). Ascr. to Páidín Ó Maoil Chonaire; text from TCD H 4. 22.

Ó Maoil Chonaire, Tuileagna mac Torna

5148.
McManus (Damian): Niall Frosach’s ‘act of truth’: a Bardic apologue in a poem for Sir Nicholas Walsh, Chief Justice of the Common Pleas (†1615).
In Ériu 58 (2008), pp. 133–168.
Labhram ar iongnaibh Éireann (43 qq.), attributed to Tuileagna Ó Maoil Chonaire. Text from RIA 23 L 17; with English translation and notes. Appendix I: Diplomatic edition of the two copies of the Middle Irish story of Niall Frosach’s judgement, from the Book of Leinster and the Liber flavus Fergusiorum. Appendix II: A shorter version of the same story from the Leabhar Eoghanach (Book of the O’Neills).

Ó Maoilchonaire, Domhnall

11995.
McInerney (Luke): A sixteenth century bardic poem composed for Seán Mac Conmara, Lord of West Clann Chuiléin.
In SAM 23/1 (2010), pp. 33–56.
Créd fá seachnaim síol Aodha? (29 qq.), composed by Domhnall Ó Maoilchonaire. Text from RIA 23 G 9. With English translation, textual notes, commentary.

Ó Maolchonaire, Flaithrí al. Conry, Florence

1016.
Ó Háinle (Cathal G.): An Phaidir: Ó Maolchonaire agus Ó hEodhasa.
In Celtica 24 (2003), pp. 239–251.
The third essay in a series of essays on the Pater noster in Irish: see Celtica 21 (1990), pp. 470-488 and Celtica 22 (1991), pp. 145-164.
1898.
Ua Súilleabháin (Seán): Sgáthán an chrábhaidh: foinsí an aistriúcháin.
In Éigse 24 (1990), pp. 26–36.
7407.
O’Connor (Thomas): ‘Perfidious machiavellian friar’: Florence Conry’s campaign for a Catholic restoration in Ireland, 1592-1616.
In SAM 19/1 (2002), pp. 91–105.
15096.
Hazard (Benjamin): Faith and patronage: the political career of Flaithrí Ó Maolchonaire, c.1560–1629.
Dublin: Irish Academic Press, 2009. xviii + 222 pp.
Rev. by
Bernadette Cunningham, in StH 36 (2009-2010), pp. 232-233.
15103.
Stone (M. W. F.): The theological and philosophical accomplishments of the Irish Franciscans: from Flaithrí Ó Maoil Chonaire to Bonaventure Baron.
In Irish Franciscans 1534–1990 (2009), pp. 201–220.
15104.
Ryan (Salvador): A wooden key to open Heaven’s door: lessons in practical Catholicism from St. Anthony’s College, Louvain.
In Irish Franciscans 1534–1990 (2009), pp. 221–232.
16327.
Ryan (Salvador): Continental catechisms and their Irish imitators in Spanish Habsburg lands, c. 1550–c. 1650.
In Irish Europe, 1600–1650 (2013), pp. 163–182.
Examines five Irish-language catechisms: Ó hEodhasa’s, Stapleton’s, Gearnon’s, Ó Maolchonaire’s, and an anonymous tract in RIA 23 L 19.
7116.
Ua Súilleabháin (Seán): Údar Sgáthán an chrábhaidh.
In MaynR 14 (Dec., 1989), pp. 42–50.
On the authorship of the original Catalan text Spill de la vida religiosa.

Ó Maolchonaire, Muiris al. Conry, Maurice

9805.
Ua Súilleabháin (Seán): The lost has been found: the earliest surviving bilingual Irish dictionary.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 392–405.
Argues that the Irish section (Pt. 3) of NLW MS Peniarth 184 is to be identified as a hitherto lost Latin-Irish dictionary compiled by Fr. Maurice Conry in 1644 at Louvain.

Ó Maolchonaire, Néide

13011.
Ó Cróinín (Dáibhí): Eól dam seiser cloinne Cuinn: the fortunes of a twelfth-century Irish syncretistic poem.
In Gablánach in scélaigecht [Fs. Dooley] (2013), pp. 198–219.
Discussion of a poem tracing the ancestry of Toirrdelbach Ua Conchobair to Conn Cétchathach, variously attributed to Aonghus Fionn Ó Dálaigh and Néide ua Maolchonaire. Incl. text based on NLI G 131.

Ó Maolchonaire, Tuileagna

10098.
Ó Macháin (Pádraig): Miscellanea: 5. Tuileagna Ó Maoil Chonaire and the Book of Pottlerath.
In OLL 4 (2010), pp. 244–248.
On Tuileagna’s Irish summary of the contents of Laud Misc. 610, found in Maynooth C 112(d).
17445.
Ní Mhurchú (Síle): Varia: I. Ní chluinim sin a chláirseach: a lost poem from the Book of the O’Conor Don.
In Ériu 67 (2017), pp. 215–218.
Suggests two quatrains of this poem may have been preserved in Tuileagna Ó Maolchonaire’s tract on grammar and prosody (1659).

Ó Maolchraoibhe, Stiofán

297.
Williams (N. J. A.): Eachtra Aonghuis mhic Fhirdiach.
In Celtica 12 (1977), pp. 146–170.
An edition with notes and glossary from MS TCD H 3.23, copied by Stiabhna Righis, alias Stiofán Ó Maolchraoibhe.

Ó Maolmhuaidh, Froinsias

1883.
Ó Cuív (Brian): An ornamental device in Irish verse.
In Éigse 23 (1989), pp. 45–56.
Syllabic metres with additional feet.

Ó Maolmhuaidh, Proinsias

12279.
Clercq (Jan de), Swiggers (Pierre): The Hibernian connection: Irish grammaticography in Louvain.
In Diversions of Galway (1992), pp. 85–102.
On Ó hEodhusa’s Rudimenta grammaticae Hibernicae and O’Molloy’s Grammatica Latino-Hibernica.

Ó Marthuile, Donncha

14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.

Ó Mathghamhna, Donnchadh Caoch

1770.
Ó Baoill (Colm): Donn Ó Fáilbhe.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 171–172.
Poem dedicated to the harper Donn Ó Fáilbhe; beg. Tre chleasaibh na ccróbhann go tróm sa mbarr air bís, edited from RIA MS A iv 2 with Engl translation.
4340.
Tratnik (Dorothee): Three poems from County Cork in praise of Bobbing John.
In SGS 18 (1998), pp. 167–174.
Three poems in praise of John Erskine, 23rd Earl of Mar, who led the Jacobite rising of 1715: 1. As mac do Mhars an Marso a nAlbain tuaidh (ascribed to Donnchadh Caol Ó Mathghamhna); 2. Más mac do Mhars an Marso a nAlabain aoírd (by Conchubhar Ó Briain); 3. Ó d’éirig Mar mar Mhars a néalaibh thuaidh (without ascription). Based on MS RIA A iv 2; with English translation.

Ó Mealláin, Toirdhealbhach (fl. 1641–1647)

6486.
Dillon (Charles): Cín lae Uí Mhealláin: Friar O Mellan journal.
In Dúiche Néill 10 (1995), pp. 130–207.
Diary of Toirdhealbhach Ó Mealláin (fl. 1641–1647). An English translation based on the edition by T. Ó Donnchadha, in AH 3 (1931), pp. 1-61.
7415.
Nic Cathmhaoil (Máire): Cín lae Uí Mhealláin.
In SAM 21/1 (2006), pp. 35–54.
11685.
Mac Mathúna (Liam): Iasachtaí foclóra agus il-leaganacha logainmneacha i ndialanna Uí Chianáin agus Uí Mhealláin: spléachadh tosaigh.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 379–404.
14105.
Dillon (Charles): Cín lae Uí Mhealláin: Friar O Meallan journal.
In Tyrone history and society (2000), pp. 327–401.
English translation.
18544.
Nic Cathmhaoil (Máire): Sir Phelim O’Neill: Féilim mac Toirdhealbhaigh mhic Énrí Óig.
In Súgán an dúchais (2018), pp. 71–91.
Account based on the diary of Toirdhealbhach Ó Mealláin (fl. 1641–1647).

Ó Mianáin, Jimmy (Shéamais Bháin)

1526.
Ó hUrmoltaigh (Nollaig): Amhráin as Toraigh.
In Éigse 15/3 (Samhradh, 1974), pp. 224–234.
Seven songs (with phonetic transcription) recorded from Jimmy (Shéamais Bháin) Ó Mianáin, Tory Island: [1.] Pádraig 'ac Ruaidhrí beg. A Phádraig 'ic Ruaidhrí, is tú corp an duine uasail; [2.] Na Buachaillí in Albain beg. Mo bheannacht leis na buachaillí a d’imthigh uaim thar sáile; [3.] Conall Ó Baoighill beg. Tháinig an bás go fáilthidhe 'ugam ar cuairt; [4.] Brighid Óg Ní Mháille beg. A Bhrighid Óg Ní Mháille, is tú d’fhág mo chroidhe cráidhte; [5.] Seán Bán beg. Mo chosa, mo lámha, mo chnámha, is tá mé uilig tinn; [6.] Béal Buidhe Uaighe beg. Is iomdhaidh lasta préataí a thug mé féin is mo dhearbhráthair; [7.] Péarla an Bhrollaigh Ghil Bháin beg. Tharlaidh dom péarla an bhrollaigh ghil bháin.

Ó Míocháin, Tomás

1697.
Ó Murchú (Liam): Dearbhaithe ó Chontae an Chláir.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), pp. 237–264.
Three poetic asseverations from Co. Clare. Ed. with notes (incl. notes on language) and glossary from MS ULC Add. 6562: 1. Dar droichead na Crannaí dar Ruirí na gainmhe by Tomás Ó Míocháin; 2. A Éigse Chláir Fódla 's a chléircheap na n-ordaibh by Séamas Mac Consaidín; 3. Mo bhreo 'gus mo chumha-chreach mar pósadh ar dtúis me by Tomás Ó Míocháin.
7470.
Ó Muirithe (Diarmaid): Amhráin i dtaobh Cogadh Saoirse Mheiriceá.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 124–129.
1. A ghéaga cumainn na nGael gcumais, by Tomás Ó Míocháin, based on RIA 23 L 35; 2. D’fhág na flaithibh is na fáidhibh feasach, by Séamas Ó Dálaigh, from Maynooth C 15; 3. A ghéagaibh gníomha Choinn is Eoghain, by Tomás Ó Míocháin, from RIA 23 K 10, etc.
6502.
Ó Muirithe (Diarmaid): Dán in ómós do Shilbheastar Ó hAllmhuráin, 1728-1807.
In ECI 1 (1986), pp. 85–88.
Poem (6qq) by Tomás Ó Míodhcháin; beg. Do charas féin go feas. Edition based on RIA 24 C 55.
15079.
Morley (Vincent) (ed.): A uaisle Inis Éilge de chnuascheap na nGael, by Tomás Ó Míocháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 42–46, [no. 9.].
Based on Maynooth C 18.
15091.
Morley (Vincent) (ed.): Tá néalaibh cumha le seal dom bhuairt, by Tomás Ó Míocháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 111–116, [no. 21.].
Based on Maynooth C 13.
15085.
Morley (Vincent) (ed.): A ghéagaibh gníomha Choinn is Eoghain, by Tomás Ó Míocháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 77–82, [no. 15.].
From Maynooth C 15.
15074.
Morley (Vincent) (ed.): A chraobha cumainn na nGael gcumais, by Tomás Ó Míocháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 19–22, [no. 4.].
Based on RIA 23 L 35.
15080.
Morley (Vincent) (ed.): A ghasra ghrámhar, gháireach, ghreannmhar, by Tomás Ó Míocháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 47–51, [no. 10.].
Based on RIA 23 H 39.

O’Molloy, Francis

1883.
Ó Cuív (Brian): An ornamental device in Irish verse.
In Éigse 23 (1989), pp. 45–56.
Syllabic metres with additional feet.
12279.
Clercq (Jan de), Swiggers (Pierre): The Hibernian connection: Irish grammaticography in Louvain.
In Diversions of Galway (1992), pp. 85–102.
On Ó hEodhusa’s Rudimenta grammaticae Hibernicae and O’Molloy’s Grammatica Latino-Hibernica.

Ó Móráin, Tomás (fl. c. 1820)

15619.
Ó Gealbháin (Ciarán): Diversion aerach: an t-amhrán ‘Aonach Bhearna na Gaoithe’ agus an saol in Éirinn sa naoú haois déag.
In Béaloideas 81 (2013), pp. 88–133.
Discusses a song attributed to Tomás Ó Móráin (fl. c. 1820).

Ó Muirgheasáin, Maol Domhnaigh

3712.
Black (Ronald): Poems by Maol Domhnaigh Ó Muirgheasáin (I).
In SGS 12/2 (Autumn, 1976), pp. 194–208.
Cia feasda as urra don eól (40 qq.). Critical edition from MSS RIA 23 H 8, 23 L 17, 23 O 78, 23 N 11, and Maynooth M 56c; with English translation.
3715.
Black (Ronald): Poems by Maol Domhnaigh Ó Muirgheasáin (II).
In SGS 13/1 (Autumn, 1978), pp. 46–55.
Cia as urra d’ainm an iarthair (32 qq.). Critical edition from MSS RIA 23 M 29, 23 L 37, 23 N 11, 23 N 13, F vi 2, 24 M 30, and Maynooth M1; with English translation and notes.

[Continued from SGS 12/2 (Autumn, 1976), pp. 194–208].
3727.
Black (Ronald I.): Poems by Maol Domhnaigh Ó Muirgheasáin (III).
In SGS 13/2 (Summer, 1981), pp. 289–291.
Gnáith féile ag fagháil innmhe (37 qq.); edited from versions A (RIA 23 C 18, Maynooth M 2, etc.) and B (RIA 23 G 24, Maynooth M 89, etc.). Text, English translation, variants, notes.

[Continued from SGS 13/1 (Autumn, 1978), pp. 46-55.]

Ó Muláin, Seán

14741.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas this day | le comhairle an tsíofré, by Seán Ó Muláin.
In An barántas (1978), pp. 207–208, [no. 67].
In a mixture of Irish and English; from Maynooth C 13.
15083.
Morley (Vincent) (ed.): Sealad dem shaol aerach iongantach, by Seán Ó Muláin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 65–70, [no. 13.].
Based on Maynooth M 14.

O’Mulconry’s Glossary

2747.
Russell (Paul): Laws, glossaries and legal glossaries in early Ireland.
In ZCP 51 (1999), pp. 85–115.
Considers the legal material attested in early Irish glossaries, and studies in particular the citations from Senchas már and Bretha nemed extant in Cormac’s Glossary, arguing that groups of glossae collectae extracted from the manuscripts containing these texts intervened in its compilation.
10549.
Moran (Pádraic): ‘A living speech’? The pronunciation of Greek in early medieval Ireland.
In Ériu 61 (2011), pp. 29–57.
Investigates the pronunciation of Greek in medieval Ireland based on a examination of Greek words in early Irish glossaries (O’Mulconry’s Glossary, Sanas Cormaic, Dúil Dromma Cetta).
14825.
Herren (Michael W.): Literary and glossarial evidence for the study of classical mythology in Ireland a.d. 600–800.
In Text and gloss [Pheifer studies] (1999), pp. 49–67.
14975.
Lambert (Pierre-Yves): Pretium benedictionis.
In Early medieval Ireland and Europe [Fs. Ó Cróinín] (2015), pp. 215–223.
Argues that this Latin term (attested in the Hibernesis and elsewhere) corresponds to the dúilchinne of Old Irish law.
14984.
Moran (Pádraic): Greek dialectology and the Irish origin story.
In Early medieval Ireland and Europe [Fs. Ó Cróinín] (2015), pp. 481–512.
On the Irish claim to Greek origins made in the preface to O’Mulconry’s glossary.

O’Muldowneys (Uí Maoildomhnaigh)

356.
O’Sullivan (Anne): Saint Brecán of Clare.
In Celtica 15 (1983), pp. 128–139.
Early modern Irish poem (47 qq.) put into the mouth of Brecán near death. First line Eridh suas, a Tolltanaigh, ed. from MS TCD H 2. 8 (1299), with Engl. transl. and notes. Appendix: Notes on the Uí Allmhuráin (O Hallorans) and the Uí Maoildomhnaigh (O’Muldowneys) by K. W. Nicholls.
Nicholls (K. W.)

Ó Mulláin, Seán

1732.
Mac Mathúna (Liam): Geilt sa chiall duine lomnocht.
In Éigse 18/1 (1980), pp. 39–42.
Includes the paradigm of geilt in both Early and Modern Irish.

Ó Murchadha na Ráithíneach, Seán

5162.
Ó Conchúir (Breandán): Duanaire Sheáin na Ráithíneach: smut dá stair agus den damhna atá ann.
In StH 31 (2000–2001), pp. 169–174.
Three poems edited from NLI MS G 321, not included in T. Ó Donnchadha (Torna), Seán na Ráithíneach, 1954 (BILL 6764). First lines: (1) Ná tagraidh a bhlathacha nach suairc glórtha; (2) In eibear mo bhroide do chonarcsa chugam ag teacht; (3) Do thriathaibh do shaoithibh is d’íocathaibh Éireann.
6061.
Ó Riain (Pádraig): Deascán lámhscríbhinní: a manuscript miscellany: 1. Lámhscríbhinn a bhí ar an gCarraig.
In JCHAS 108 (2003), pp. 133–137.
On the martyrology in MS RIA 23 N 10, p. 143ff.
14672.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Géillim glacaim is gabhaim mar thriath thú i láimh, by Seán Ó Murchú na Ráithíneach.
In An barántas (1978), p. 57, [no. 6a (ii)].
From NLI G 321.
14718.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas dom’ láthair táinig gníomh oilc, by Seán Ó Murchú na Ráithíneach.
In An barántas (1978), pp. 157–159, [no. 45a].
From NLI G 321.
6460.
Nic Éinrí (Úna): Canfar an dán: Uilliam English agus a chairde.
Dán agus tallann, 10. An Daingean: An Sagart, 2003. 320 pp. + 1 CD.
Edition of 50 poems (29 by English; remaining poems composed by fellow poets connected to English: Éadbhard de Nógla, Seon Lloyd, Liam Dall Ó hIfearnáin, Liam Rua Mac Coitir, Seán Ó Murchadha na Ráithíneach, etc.).

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in ECI 23 (2008), pp. 191-192.
Pádraig Ó Liatháin, in Béaloideas 81 (2013), pp. 202-204.

Ó Murchaidh, Art Mór

14290.
Ó Duibhginn (Seosamh) (ed.): Trí rainn agus amhrán.
In Séamas Mac Giolla Choille (1972), pp. 65–68.
A Mhurchaidh Mhóir nach fann brí, by Séamus Mac Giolla Choille. From UCD Morris 17 (addressed to Art Mór Ó Murchaidh; includes Art’s poetic answer, found in RIA 23 B 19).

Ó Murchú, Dónall

6008.
Buttimer (Cornelius G.): Early nineteenth-century Cork poems in Irish.
In JCHAS 90 (1985), pp. 158–185.
Discusses the background of four poems concerning the city of Cork (text provided): I. Mo dheacairbhroid mo léan le haithris im dhréacht; II. A thearmainn Dé ní léan do loscadh; III. Dá mba acmhainn dom ba chanta liom i mbréithre órdha; IV. Is aoibhinn ren’ áireamh, a fhíorbhanaltra an Uain.

Ó Murnáin, Uilliam

7475.
Ó Cuív (Brian): Deascán filíochta: 4. Uilliam Ó Murnáin cecinit.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 115–117.
Poem in rosc metre, beg. Mo chara thu is mo stór, a leinbh na gcréachta mbeó (32 ll.). Based on UCC T. xxiv, T. xxii, and NLI G 97; with MS readings.

Ó Neachtain, Seán (c. 1640–1729)

349.
Ní Shéaghdha (Nessa): Diomoladh Phádraig Naofa.
In Celtica 15 (1983), pp. 67–68.
Poem (10 qq.) beg. Treisi dúthchas ná oileamhain. Ed. from MS NLI G 127. Perhaps composed by Seán Ó Neachtain (†1728).
2615.
Williams (N. J. A.): Cath Bearna Chroise Brighde.
In ZCP 38 (1981), pp. 269–337.
Edition of two amalgamated poems concerning the potato, from Egerton 165. With English translation and textual notes.
1542.
Williams (N. J. A.): A burlesque poem by Seán Ó Neachtain.
In Éigse 16/1 (Samhradh, 1975), pp. 29–49.
Satirical poem beg. Do bhí Ludar cróin Mac Lóbuis; ed. from MS RIA 23 L 32 with notes and glossary; derivative of Pairlement Chloinne Tomáis.
1587.
Williams (N. J. A.): Altú Chlann Tomáis.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 67–68.
Poem by Seán Ó Neachtain, beg. Buidheachas lis an mháthair, ed. from MS RIA 23 L 32.
1805.
Harrison (Alan): Fudar fadar.
In Éigse 20 (1984), p. 235.
An anecdote on imperfect learning of Irish by English speakers in the early 18th century.
1806.
Williams (N. J. A.): The author of Táin bó Geanainn.
In Éigse 20 (1984), p. 236.
2466.
Ó Háinle (Cathal): Seán agus Tadhg Ó Neachtain: cleamhnas agus gaol.
In Éigse 35 (2005), pp. 53–70.
1. Úna de Nógla [and her alleged marriage to Seán Ó Neachtain]; 2. ‘Brother Tom’ [= Tomás Ó Reachtagáin, brother-in-law of Tadhg Ó Neachtain].
1784.
Ó Háinle (Cathal): Ar bhás Sheáin Uí Neachtain.
In Éigse 19/2 (1983), pp. 384–394.
Elegy on the death of Seán Ó Neachtain by his son Tadhg Ó Neachtain, beg. A bharda Éireann, an déar libh grá mo chroí; from MS NLI G 132; normalized text with notes.
4984.
Risk (May H.): Seán Ó Neachtuin: an eighteenth-century Irish writer.
In StH 15 (1975), pp. 47–60.
15996.
Mac Mathúna (Liam): A Gaelic scholar’s approaches to recording and tabulation in early eighteenth-century Dublin.
In Studia Celto-Slavica 7 (2015), pp. 163–180.
On the life and work of Seán Ó Neachtain (c.1640–1729) and his son Tadhg (1671–c. 1752).

Ó Neachtain, Seán (Ioannes)

1782.
Ó Fachtna (Anselm): Varia.
In Éigse 19/2 (1983), pp. 373–378.
I. An tráchtas ar Teampoll Mhuire Loreto in Teagasg Críosdaidhe Uí Eodhasa; II. An t-aithríoch ríoga (ad P. Ó Súilleabháin, An t-aithríoch ríoga [BILL 2794]); III. Nóta eile ar Scáthán Shacramuinte na hAithridhe (ad N. J. A. Williams, in Éigse 17 (1979), p. 436); IV. Pointí éagsúla as Párliament na mBan (ad B. Ó Cuív, Párliament na mBan [BILL 2793]).

Ó Neachtain, Tadhg (1671–c. 1752)

474.
Buttimer (Cornelius G.): An Irish text on the ‘War of Jenkins’ Ear’.
In Celtica 21 (1990), pp. 75–98.
Account of Spanish-English hostilities 1739-40, based (indirectly) on Dublin newspapers, by Tadhg Ó Neachtain. Ed. from autograph MS NLI G 135.
1784.
Ó Háinle (Cathal): Ar bhás Sheáin Uí Neachtain.
In Éigse 19/2 (1983), pp. 384–394.
Elegy on the death of Seán Ó Neachtain by his son Tadhg Ó Neachtain, beg. A bharda Éireann, an déar libh grá mo chroí; from MS NLI G 132; normalized text with notes.
2466.
Ó Háinle (Cathal): Seán agus Tadhg Ó Neachtain: cleamhnas agus gaol.
In Éigse 35 (2005), pp. 53–70.
1. Úna de Nógla [and her alleged marriage to Seán Ó Neachtain]; 2. ‘Brother Tom’ [= Tomás Ó Reachtagáin, brother-in-law of Tadhg Ó Neachtain].
5114.
Ó Buachalla (Breandán): Seacaibíteachas Thaidhg Uí Neachtain.
In StH 26 (1991–1992), pp. 31–64.
7463.
Harrison (Alan): Nótaí faoi ghraiméir agus foclóirí Scuitbhéarla i mBaile Átha Cliath 1700-1740.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 48–69.
On the work of the early modern lexicographers Lhuyd, Walsh, Begley, Plunkett and Ó Neachtain.
10941.
Mac Mathúna (Liam): Tadhg Ó Neachtain agus comhfhreagras cairdis, mí Feabhra 1726.
In StH 37 (2011), pp. 107–120.
12875.
Mac Mathúna (Liam): Snapshot or signpost? The role of English in Tadhg Ó Neachtain’s early eighteenth-century manuscripts.
In Studia Celto-Slavica 5 (2010), pp. 29–46.
9807.
Nic Cárthaigh (Emma): Tadhg Ó Neachtuin: a man of lists.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 208–224.
1. Place-names; 2. Genealogies. Transcribed from NLI G 192.
15996.
Mac Mathúna (Liam): A Gaelic scholar’s approaches to recording and tabulation in early eighteenth-century Dublin.
In Studia Celto-Slavica 7 (2015), pp. 163–180.
On the life and work of Seán Ó Neachtain (c.1640–1729) and his son Tadhg (1671–c. 1752).
16039.
Mac Amhlaigh (Liam): Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2008. ix + 147 pp.
1. Foclóir no Sanasan nua (1643), by Micheál Ó Cléirigh; 2. Vocabularium Latinum et Hibernicum (1662), by Risteard Pluincéad; 3. Foclóir Gaoidheilge-Shagsonach, by Edward Lhuyd; 4. The English-Irish dictionary = An foclóir Béarla-Gaoidheilge (1732), by Conchubhar Ó Beaglaoich and Aodh Buidhe Mac Cruitín; 5. Foclóir Gaedhilbhéarlach (1739), by Tadhg Ó Neachtain; 6. Focalóir Gaoidheilge-Sax-Bhéarla (1768, 1832), by John O’Brien; 7. An English-Irish dictionary intended for the use of schools (1814), by Thaddæus Connellan; 8. Sanas Gaoidhilge-Sagsbhéarla = An Irish-English dictionary (1817, 1821, 1864), by Edward O’Reilly; 9. Foclóir Gaoidhilge-Sacs-bhéarla (1849), by Thomas de Vere Coneys; 10. An English-Irish dictionary intended for the use of students of the Irish language (1855), by Daniel Foley; 11. An English-Irish dictionary and phrase book (1903), by Edmund Fournier d’Albe; 12. Lane’s Irish English dictionary (1904, 1915), by Timothy O’Neill Lane; 13. Foclóir Gaeilge agus Béarla (1904, 1927), by Patrick Dineen; 14. Foclóir Béarla agus Gaedhilge (1935), by Lambert McKenna; 15. English-Irish dictionary (1959), by Tomás de Bhaldraithe; 16. Foclóir Gaeilge-Béarla (1977), by Niall Ó Dónaill.

Rev. by
Seán Ua Súilleabháin, in ECI 24 (2009), pp. 210-211.

Ó Néill, Pádraig (1765–1832)

14538.
Ó Néill (Eoghan): Gleann an Óir: ar thóir na staire agus na litríochta in Oirthear Mumhan agus i nDeisceart Laighean.
LT, 56. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1988. ix + 226 pp.
On the figure of Pádraig Ó Néill (1765–1832), author of Marbhna Oiliféir Gras, and his cultural background.

Rev. by
Cormac Ó Gráda, in Éigse 24 (1990), pp. 210-211.
16278.
Ní Mhurchú (Síle): An Ghaeilge faoi chló is faoi chaibidil sa naoú céad déag: Bláithfhleasg na milseán.
In THJ (2015), pp. 137–162.
Discusses this work (containing two long poems in Irish) published 1816 in Carrick-on-Suir, particularly the sources used in the introduction by its author, Pádraig Ó Néill (1765–1832).

Ó Néill, Toirdhealbhach Luinneach

1543.
Ó Cróinín (Dáibhí I.): A poem to Toirdhealbhach Luinneach Ó Néill.
In Éigse 16/1 (Samhradh, 1975), pp. 50–66.
Poem by Muircheartach Ó Cobhthaigh, beg. Séd fine teisd Thoirrdhealbhaigh; ed. with Engl transl. from MS NLI G 992 (An Duanaire Nuinseannach). Suggests that poem is was composed for, or shortly after, the poets’ convention held at T. L. Ó Néill’s court during Christmas 1577; some parallels with Tadhg Dall Ó hUiginn’s poem Nodlaig do-chuamair don Chraoibh.

Ó Nialláin, Tomás

374.
Ní Shéaghdha (Nessa): Ovid’s Remedia amoris.
In Celtica 16 (1984), p. 106.
Transl. from Ovid by Tomás Ó Nialláin in 1823; first line Ge gur bo aiste cleachtar gnáith le Gaoidhill; ed. from autogr. MS NLI G 314, with an Engl. version preceding the text in the manuscript.

Ó Pronntaigh, Pádraig

8280.
Mac Labhraí (Seán): Pádraig Ó Pronntaigh: dánta.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 32–47.
8270.
Mac Labhraí (Seán): Pádraig Ó Pronntaigh: scríobhaí.
In Taighde agus teagasc 5 (2005), pp. 13–32.
12881.
Mac Labhraí (Seán): Pádraig Ó Pronntaigh: scríobhaí agus file.
In SAM 24/2 (2013), pp. 251–290.
An account of the scribal work of Ó Pronntaigh. Includes the edition of four poems by this scribe: 1. Cuimhnigh, a pheacaigh, ar do chrích; 2. Do pheacaigh mé in aghaidh mo Rígh; 3. Nóchad milleon fáilte fíor; 4. A Phatrick, a shaoi na maothmhéar mbinn. With English translation and textual notes.

Ó Raghallaigh, Eoghan

12202.
Dillon (Charles): Features of the Irish dialect of counties Cavan / Fermanagh, as evidenced in 18th century manuscript production.
In ZCP 60 (2013), pp. 27–50.
Investigates the dialect of eighteenth-century South Ulster scribe Eoghan Ó Raghallaigh, based on the evidence of MS Waterford 18.

Ó Raghallaigh, Pilib

11050.
Dillon (Charles): An bheatha chrábhaidh: a ‘popular’ translation.
In LISA 3/1 (2005), pp. 2–10.
14517.
Dillon (Charlie): An tseanmóir a aistriú: téacs agus comhthéacs sa 17ú haois.
In Aistriú Éireann (2008), pp. 120–130.
Discusses the translation into Irish by Pilib Ó Raghallaigh of St. Francis de Sales’ Introduction à la vie dévote.

Ó Raithile, Aogán

354.
Ó Fiannachta (Pádraig): Tuireamh le hAogán Ó Raithile.
In Celtica 15 (1983), pp. 110–116.
Lament for Seán and Síle de Fuít ascribed to Aogán Ó Raithile. Beg. Osnadh bróin do bhreoigh mo chlíteach. Ed. from MS NLI G 31 (24 qq.).
1796.
Breatnach (Pádraig A.): Amhrán le hAogán Ó Raithile.
In Éigse 20 (1984), pp. 149–156.
beg. 'Ainnir mhiochair bhlasta mhilis; critical ed. from MS NLI G 634 and G 314, with apparatus criticus, metrical analysis and notes.
15499.
Breatnach (Pádraig A.): Athchuairt ar amhrán le hAogán Ó Rathaille.
In Celtica 28 (2016), pp. 168–185.
A reexamination of the authorship and transmission of 'Ainnir mhiochair bhlasta mhilis. In Aguisín: edited text, with corrections, based on the critical edition by the author in Éigse 20.149ff.

Ó Rathaille, Aodhagán

4639.
Breatnach (Caoimhín): On the transmission, text and authorship of the poem ‘Mac an Cheannaí'.
In Éigse 36 (2008), pp. 113–131.

Ó Rathaille, Aogán

963.
Ó Buachalla (Breandán): In a hovel by the sea.
In Irish review 14 (Autumn, 1993), pp. 48–55.
A reassessment of Aogán Ó Rathaille’s poem beg. Is fada liom oíche fhírfhliuch.
1014.
Ó Buachalla (Breandán): ‘A line in Aogán Ó Rathile’.
In Celtica 24 (2003), pp. 225–231.
Rejects T. F. O’Rahilly's emendation bhuineas an cruinneac don rinneac le rinn-scuaba (in Celtica 1/2 (1950), pp. 328-330) in Aogán Ó Rathaile’s poem Gile na Gile do chonarc air slígh a n-uaigneas. Suggests restoring to bhaineas an chruinne den rinne le rinnscuabadh (‘that removes the dew from the grass with sharp sweeping’) corresponding to John O’Daly's original interpretation of 1846.
O’Daly (John) (ref.), O’Rahilly (T. F.) (ref.)
5160.
Ó Buachalla (Breandán): Ó Rathaille, na Cárthaigh agus na Brúnaigh.
In StH 31 (2000–2001), pp. 119–138.
ad Seán Ó Tuama, Filí faoi sceimhle, 1978. Questions the view that in the opinion of the poet the Brownes rank alongside the MacCarthys as worthy patrons.
6873.
O’Donnell (Katherine): “Whether the white people like it or not” : Edmund Burke’s speeches on India—Caoineadh 's cáinte.
In Éire-Ireland 37/3-4 (Fall/Winter, 2002), pp. 187–206.
Argues that the Gaelic poetry of Munster influenced the political writing of Burke, making a comparison with the verse of Aogán Ó Rathaille.
7968.
McQuillan (Peter): Díograis in Aisling Aogáin Uí Rathaille.
In ECI 23 (2008), pp. 121–141.
14706.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas Aenéas fáithchliste, by Aogán Ó Rathaille.
In An barántas (1978), pp. 124–125, [no. 36].
From RIA 23 L 24.
15067.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aogán Ó Rathaille / curtha in eagar ag Breandán Ó Buachalla.
Filí, 1. Baile Átha Cliath: Field Day, 2007. vii + 136 pp. (Filí, 1).
21 poems and 4 fragments by A. Ó R.; with notes, vocabulary, indexes.

1. Do chuala gol ban i gcéin; 2. Is atuirseach géar liom créachta chrích Fódla; 3. Is fada liom oíche fhírfhliuch gan suan gan srann; 4. Monuarsa an Chárthfhuil tráite tréithlag; 5. Cneá agus dochar do ghortaigh mo chéadfa; 6. Tásc tré sreathaid dearca deora; 7. Maidean sul smaoin Títan a chosa do luail; 8. Aisling ghéar do dhearcas féin im leaba is mé go lagbhríoch; 9. Tréig do thalamh dúchais; 10. An trua libh na faolchoin an éithigh 's an fhill dhuibh; 11. Gile na gile do chonarc ar shlí in uaigneas; 12. A bháis do rug Muircheartach uainn; 13. (a) A choisí, beir m’uiríoll go Daingean Uí Chúis; (b) Abigil Brún a dúirt ná féadfainnse; (c) Deirim is ní cheilim ort, a Rí na ngrás; (d) Ní féile ná daonnacht is ainm don abhainn; 14. Mo ghreadadh go cruaidh mé duairc ag druidim le haois; 15. Do shiúlaigh mise an Mhúmhain Mhín; 16. Ag siúl dom ar bhruíonta na Mumhan mórthimpeall; 17. Cabhair ní ghairfead go gcuirthear me i gcruinnchomhrainn; 18. Do ghéis an Ráth Mhór, do réabadh a seoil; 19. Do scaoileadar draoithe agus fáidhí de rímhfhionnas Phádraig is Bhríd; 20. Táid éisc ar na srúillibh ag léimrigh go lúfar; 21. Scéal goirt do ghéarghoin mo chroí-se is do léirchuir na mílte chun fáin; 22. Do leathnaigh an chiach dhiachrach fám sheana-chroí dúr.

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 34 (2006-2007), pp. 234-236.

Ó Reachtuire, Antoine al. Raftery, Anthony

1563.
Bhreathnach (Áine): Bean an fhir rua.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 187–202.
[1.] [Amhrán] A1 Beir litir uaim scríofa, etc.: song beg. Beir litir uaim scríobhta síos go baile cuis cuain, ed. from MS RIA 677 (23 F 22); ascr. to Riocard Bairéad; [2.] [Amhrán] A2 Thíos ag Béal Bearnais, etc.: song beg. S[h]íos ag Béal-Barnuis tharlaigh me-si is mo ghrádh, ed. from MS RIA 718 (23 H 34); ascr. to Riocard Bairéad or Cathal Buí Mac Giolla Gunna; [3.] Amhrán B: song beg. 'Sé doi bheatha chum na tíre-se a fhaoileann is deise faoi ghruaim, ed. from MA RIA 769 (23 E 12); [4.] A agus B sa bhéaloideas; [5.] Nua-chumadóireacht: Amhrán C = song by Antoine Ó Reachtuire beg. Smaoinigh gur ceusadh Aon Mhac Muire ar an gcrann; [6.] Tuilleadh cumadóireachta; [7.] Athruithe eile; [8.] The Red-Haired Man’s Wife (beg. Ye muses divine combine and lend me your aid).
5688.
Ó Muraíle (Nollaig): Filí chúige Connacht sa naoú aois déag.
In LCC 3 (1972), pp. 58–78.
Mostly concerned with Anthony Raftery.
12331.
Denvir (Gearóid): Filíocht Antaine Raiftearaí.
In Saoi na héigse (2000), pp. 219–231.
14361.
Ó Coigligh (Ciarán) (ed.): Raiftearaí: amhráin agus dánta / Ciarán Ó Coigligh a chuir in eagar.
LT, 53. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1987. x + 253 pp.
51 poems and songs; edited with linguistic, metrical, and textual notes.

Rev. by
Caoimhín Mac Giolla Léith, in Éigse 24 (1990), pp. 179-183.
Tomás Ó Concheanainn, in StH 24 (1988), pp. 189-190.
Seán Ua Súilleabháin, in Celtica 20 (1988), pp. 208-209.

O’Reilly, Edward (1765–1830)

16039.
Mac Amhlaigh (Liam): Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2008. ix + 147 pp.
1. Foclóir no Sanasan nua (1643), by Micheál Ó Cléirigh; 2. Vocabularium Latinum et Hibernicum (1662), by Risteard Pluincéad; 3. Foclóir Gaoidheilge-Shagsonach, by Edward Lhuyd; 4. The English-Irish dictionary = An foclóir Béarla-Gaoidheilge (1732), by Conchubhar Ó Beaglaoich and Aodh Buidhe Mac Cruitín; 5. Foclóir Gaedhilbhéarlach (1739), by Tadhg Ó Neachtain; 6. Focalóir Gaoidheilge-Sax-Bhéarla (1768, 1832), by John O’Brien; 7. An English-Irish dictionary intended for the use of schools (1814), by Thaddæus Connellan; 8. Sanas Gaoidhilge-Sagsbhéarla = An Irish-English dictionary (1817, 1821, 1864), by Edward O’Reilly; 9. Foclóir Gaoidhilge-Sacs-bhéarla (1849), by Thomas de Vere Coneys; 10. An English-Irish dictionary intended for the use of students of the Irish language (1855), by Daniel Foley; 11. An English-Irish dictionary and phrase book (1903), by Edmund Fournier d’Albe; 12. Lane’s Irish English dictionary (1904, 1915), by Timothy O’Neill Lane; 13. Foclóir Gaeilge agus Béarla (1904, 1927), by Patrick Dineen; 14. Foclóir Béarla agus Gaedhilge (1935), by Lambert McKenna; 15. English-Irish dictionary (1959), by Tomás de Bhaldraithe; 16. Foclóir Gaeilge-Béarla (1977), by Niall Ó Dónaill.

Rev. by
Seán Ua Súilleabháin, in ECI 24 (2009), pp. 210-211.

Ó Riain, Diarmuid

14716.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas d’áitigh | inniu dom láthair | ar mhóide an Bhíobla, by Diarmuid Ó Riain.
In An barántas (1978), pp. 147–155, [no. 44. Barántas Dhiarmaid Uí Riain].
From RIA 24 L 16.

Ó Rodaighe, Tadhg (1614–1706)

5694.
Ó Ciardha (Pádhraic P.): Tadhg Ó Rodaighe.
In Breifne 5/18 (1977), pp. 266–277.
Prints poetry connected to the poetic school that existed under the patronage of scholar Tadhg Ó Rodaigh in Co. Leitrim at the end of the sixteenth century: Truagh an mhaidhmsi ar mhaicne hÍr (22 qq.), by Seán Ó Duinnín [elegy on the death of the scholar’s father, Gearóid Óg Ó Rodaighe (†1680)]; Oidhre Ghearóid Dia, dhá dhíon (3 qq.), anonymous; Inghean Dhonnchaidh an ghlóir ghlé (2 qq.) [an appendix to Lúirioch Chríost fá chosaibh Thaidhg, cf. Eigse 1.162ff.]; Uaibh mo théarnódh a Thaigh chroidhe (2 qq.). From TCD H 6. 15.

Ó Ruairc, Brian Óg

352.
Ó Concheanainn (Tomás): Dán réitigh ó Fhearghal Óg Mac an Bhaird.
In Celtica 15 (1983), pp. 88–95.
A poem by Fearghal Óg Mac an Bhaird to Brian Óg Ó Ruairc (son of Brian na Múrtha (ob. 1591)) seeking forgiveness, composed some time between 1595 and 1604. Beg. Gabh, a Bhriain, liom fám lochtaibh (26 qq.). Ed. with transl. and notes from MS Book of O’Conor Don.

Ó Ruairc, Conn (ob. 1577)

1527.
Ó Concheanainn (Tomás): A feature of the poetry of Fearghal Óg Mac an Bhaird.
In Éigse 15/3 (Samhradh, 1974), pp. 235–251.
On Fearghal Óg’s use of supplementary stanzas in some of a his poems in honour of Mág Aonghusa (= Aodh mac Domhnaill ob. 1595) of Uíbh Eathach, Conn Ó Ruairc (ob. 1577) and St Peter. Incl. section on ‘names, place-names and poetic titles’, e.g. Conn Cruachan, Conn Aolmhuighe, Conn Calraighe; Mág Aonghusa, Clann Rosa, Clár Rosa. Also incl. app. on: 1. the date of Fearghal óg’s visit to Scotland (between 1577 and 1591 ?); 2. the Rev. John Beaton’s ‘Broad Book’ (= MS NLS [Adv.] 72.1.1 (2nd part)), whose last folio contains a sample of writing by Fearghal Óg; ‘Broad Book’ is of North-Connacht provenance and was written by Adhamh Ó Cuirnín: cf. T. Ó Cocheanainn, in Ériu 26 (1975) 99–101.

Ó Ruairc, Maonas al. Manus O’Ruorke (c. 1658–1750)

17724.
de Brún (Pádraig) (ed.): ‘Patrio idiomate a me composita’: filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (c. 1658–1750) / in eagar ag Pádraig de Brún.
Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 2018. viii + 169 pp.
Edition (in normalized spelling with transcripts supplied at foot) of 412 lines of Irish poetry in semi-phonetic spelling from MS Franciscan A 24, corresponding to sections 1-12, 15, 17, 19 and 32-33 in Canice Mooney's 1946 diplomatic edition (Celtica 1.1ff). Réamhrá, Téacs agus eagarthóireacht, Pointí litrithe agus teangan, An fhilíocht, Nótaí téacs, Leabhair agus ailt, Foclóir, Innéacs, Línte tosaigh.
17738.
de Brún (Pádraig) (ed.): An tAthair, an Mac go cneasta mhúin dúinne. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 74–75, (no. 19. [An Pater noster]).
17740.
de Brún (Pádraig) (ed.): Guímse an tAthair, is Pearsa na Spride Naomhtha. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 77–78, (no. 33. [Preces ad tres personas Trinitatis]).
17741.
de Brún (Pádraig) (ed.): Lá Farsáile dh’fhág me ar mearú riamh. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), p. 46, (no. 4. [Pharsalia]).
17739.
de Brún (Pádraig) (ed.): A Dhé na gcónt noch dh’fhóir led ghrást mo phúir. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 75–77, (no. 32. [Tempore senectutis ac aegritudinis preces]).
15951.
Ó Ciosáin (Éamonn): Manus O’Ruorke, (c. 1658–1750), curé irlandais et poète gaélique exilé en France.
In Mélanges Lambert (2015), pp. 113–121.
17737.
de Brún (Pádraig) (ed.): An tAthair 's a’ Rí Flaitheas do ghuím. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 70–74, (no. 17. [Rí Séamas III]).
17736.
de Brún (Pádraig) (ed.): Cibé ár ngalar, cé deacrach cruaidh ár gcás. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 66–69, (no. 15. [An sagart Ó hUallacháin]).
17735.
de Brún (Pádraig): Más comhartha ar easpag bheith geanmna coinsiasach. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), p. 66, (no. 12. [Easpag Phort Láirge]).
17734.
de Brún (Pádraig) (ed.): Is brón seasta liom Domhnall Ó Mathúna. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 65–66, (no. 11. [Bás Domhnaill Uí Mhathúna]).
17727.
de Brún (Pádraig): Na Phoénícians tapa, más dearbh nach bréag an stair. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), p. 45, (no. 3. [Pharsalia]).
17726.
de Brún (Pádraig) (ed.): Dís fhear, do chéilí, a Dhídó, thréig thú. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 44–45, (no. 2. [Comórtas aistriúcháin]).
17725.
de Brún (Pádraig) (ed.): Cruth is fabhar gach dram, is óige is baois. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 43–44, (no. 1. [Sanctus Bernardus]).
17728.
de Brún (Pádraig) (ed.): Amhail mharcabhair ar mhaithibh na nGaelaí seannd. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 46–50, (no. 5. [Crann ginealaigh na Stíobhartach]).
17729.
de Brún (Pádraig) (ed.): A ainnir bháin mhánla bhláthmhair gheanamhail chaoin. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 50–52, (no. 6. [Desiderium Lutetiae]).
17730.
de Brún (Pádraig) (ed.): Gibé háit 'na mbím, is cibé ar bith do-ním. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 53–56, (no. 7. [Phillis]).
17731.
de Brún (Pádraig) (ed.): A ainnir bhán mhíonla na mbachall gcas gcuíthe. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 57–58, (no. 8. [Madame Ronane]).
17732.
de Brún (Pádraig) (ed.): Ní hé is cúis lem chiúnas fós de shíor. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 59–61, (no. 9. [Madame Evers]).
17733.
de Brún (Pádraig) (ed.): A ainnir bhig bhúidh leanabaigh. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 61–63, (no. 10. [Iníon an Tiarna Condúin]).

Ó Ruaraí, Peadar

6460.
Nic Éinrí (Úna): Canfar an dán: Uilliam English agus a chairde.
Dán agus tallann, 10. An Daingean: An Sagart, 2003. 320 pp. + 1 CD.
Edition of 50 poems (29 by English; remaining poems composed by fellow poets connected to English: Éadbhard de Nógla, Seon Lloyd, Liam Dall Ó hIfearnáin, Liam Rua Mac Coitir, Seán Ó Murchadha na Ráithíneach, etc.).

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in ECI 23 (2008), pp. 191-192.
Pádraig Ó Liatháin, in Béaloideas 81 (2013), pp. 202-204.

Ó Séagha, Labhrás

1886.
de Brún (Pádraig): Bíoblóir á chosaint féin.
In Éigse 23 (1989), pp. 80–82.
Incl. poem beg. Tá go leor insan áit so dhá rá gur Sagsanach mé, ed. from NLI MS G 200 (a).
6008.
Buttimer (Cornelius G.): Early nineteenth-century Cork poems in Irish.
In JCHAS 90 (1985), pp. 158–185.
Discusses the background of four poems concerning the city of Cork (text provided): I. Mo dheacairbhroid mo léan le haithris im dhréacht; II. A thearmainn Dé ní léan do loscadh; III. Dá mba acmhainn dom ba chanta liom i mbréithre órdha; IV. Is aoibhinn ren’ áireamh, a fhíorbhanaltra an Uain.

Ó Súilleabháin Béirre, Domhnall (†1618)

1998.
Ó Cuív (Brian): An appeal to Philip III of Spain by Ó Súilleabháin Béirre, December 1601.
In Éigse 30 (1997), pp. 8–26.
Found in Simancas, Archivo General, Guerra Antigua, legajo 587, in Irish, with a contemporary Spanish version and an English translation. Cf. R. A. Breatnach, in Éigse 6 (1948-52), pp. 314-325 (BILL 7567).

Ó Súilleabháin na mBuannaoi, Seán

1949.
Breatnach (Pádraig A.): Togha na héigse 1700–1800: 1. Níor bhoirbe an fhoireann sin in árthaibh Gréag (Uilliam Mac Cartáin).
In Éigse 26 (1992), pp. 93–104.
Poem by Uilliam Mac Cartáin; beg. Níor bhoirbe an fhoireann sin in árthaíbh Gréag, ed. from NLI G 114 (autograph) and Egerton 154. Includes a metrical analysis (illustrated with a poem beg. Níorbh fhoirtile Solamh mac Dáth rí i gcéill quoted from P. Walsh (in BILL 432), with variant readings from RIA MS 23 G 20 and Maynooth M 4), critical apparatus, notes and English abstract.

Corr. in Éigse 27 (1993), p. 132.

Ó Súilleabháin, Amhlaoibh (1783–1838)

922.
Ó Madagáin (Breandán): An dialann dúlra: cín lae Amhlaoibh Uí Shúilleabháin agus scríbhinní dúlra an Bhéarla.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1978. 58 pp.
Rev. by
Marion Gunn, in Éigse 17/4 (Geimhreadh, 1977-1979), pp. 578-579.
10230.
Ó Drisceoil (Proinsias): Lucht feola daoine d’ithe agus míle milliún aineamh eile.
In Bliainiris 2 (2001), pp. 11–26.
8119.
Buttimer (Neil): Amhlaoibh Ó Súilleabháin’s writings.
8117.
Ó Háinle (Cathal): Literary aspects of Cinnlae Amhlaoibh Uí Shúileabháin.
8116.
Ó Drisceoil (Proinsias): Ar scaradh gabhail.
8115.
Ó Tuathaigh (Gearóid): Amhlaoibh Ó Súilleabháin as historical witness: an historiographical perspective.
12826.
Buttimer (Neil): Comhfhreagras Corcaíoch.
8118.
Ó Madagáin (Breandán): Cinnlae Amhlaoibh Uí Shúileabháin: a nature diary?
13285.
Ó Drisceoil (Proinsias): Ar scaradh gabhail: an fhéiniúlacht in Cín lae Amhlaoibh Uí Shúilleabháin.
LT, 88. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2000. 152 pp.
9786.
Buttimer (Neil): A late life of Patrick.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 1–43.
In verse, beg. Chonairc an cruitneacht buidh; composed by Amhlaoibh Ó Súilleabháin (†1838). Edited from RIA 23 A 34; with manuscript readings.
19026.
Ó Drisceoil (Proinsias): Amhlaoibh Ó Súilleabháin (1783–1838) agus foclóir Uí Bhriain (1768).
In An linn bhuí 23 (2019), pp. 179–188.
Discusses the marginal annotations by Amhlaoibh Ó Súilleabháin found in his personal copy of O’Brien’s dictionary (RIA MR 16/I/24).

Ó Súilleabháin, Domhnall (1790–1858)

1681.
Ó Háinle (Cathal): Notitiae: 1. The brown cloak.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), pp. 221–222.
Provides some new readings for the poem beg. An tú m’aithne a fhalluing donn from MS Maynooth C 74, not used by previous editors: IBP 157-58 and C. Ní Dhomhnaill, Duanaireacht (Dublin 1975), pp. 84-85.

Ó Súilleabháin, Dónall

6008.
Buttimer (Cornelius G.): Early nineteenth-century Cork poems in Irish.
In JCHAS 90 (1985), pp. 158–185.
Discusses the background of four poems concerning the city of Cork (text provided): I. Mo dheacairbhroid mo léan le haithris im dhréacht; II. A thearmainn Dé ní léan do loscadh; III. Dá mba acmhainn dom ba chanta liom i mbréithre órdha; IV. Is aoibhinn ren’ áireamh, a fhíorbhanaltra an Uain.
14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.

Ó Súilleabháin, Donncha

14863.
Uí Chatháin (Bláthnaid): Éigse Chairbre: filíocht ó Chairbreacha i gCo. Chorcaí agus ón gceantar máguaird, 1750-1850.
LT, 99. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2006. xii + 533 pp.
Edition of 85 poems by Seán Ó Coileáin, Donncha Ó Callanáin, Séamas Ó Colmáin, Tadhg Rua Ó Crualaí, Donncha Ó Marthuile, Dónall Ó hIarlaithe, Donncha Ó Súilleabháin, Fínín Ó hAllúráin, Dáibhí Ó Briain, Mícheál Mac Carrthaigh, Dónall Ó Súilleabháin. Biographical account of the poets, texts, textual notes, summary of the MS sources, vocabulary, indexes.

Ó Súilleabháin, Eoghan Ruadh

2883.
Ó Conchúir (Breandán): Faighreadh file san 18ú haois.
In LCC 34 (2004), pp. 216–235.
Discusses the training of poets, examining in particular the cases of Eoghan Ruadh Ó Súilleabháin and Mícheál Óg Ó Longáin.
5714.
Mac Éinrí (Fidélis): Aspects of language in the writings of Eoghan Rua Ó Súilleabháin.
In LCC 4 (1975), pp. 111–131.
6532.
Morley (Vincent): Tá an cruatan ar Sheoirse: folklore or politics?
In ECI 13 (1998), pp. 112–120.
9900.
Ní íceadha (Máire): Móitífeanna na haislingí polaitiúla agus déachas na mná in aislingí Eoghain Ruaidh Uí Shúilleabháin.
In Béascna 3 (2006), pp. 81–110.
12838.
Ní íceadha (Máire): Déantúis i mBéarla de chuid Eoghain Rua Uí Shúilleabháin.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 235–256.
14665.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): A éigse is suadha, by Eoghan Rua Ó Súilleabháin.
In An barántas (1978), pp. 34–36, [no. 1. Barántas an hata].
From RIA 24 I 9.
14683.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): De bhrí go bhfuaras fíorfhaisnéis re ceart áitimh, by Eoghan Rua Ó Súilleabháin.
In An barántas (1978), pp. 71–73, [no. 16. Barántas Mhuiris Uí Ghríofa].
From RIA 24 B 33.
14684.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Sirim slua uaimhneach na saoithe sean, by Eoghan [Rua] Ó Súilleabháin.
In An barántas (1978), p. 73, [no. 16a].
From MS Torna 13.
14710.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas d’áitigh | aon dom’ láthair | inné gan tlás, by Eoghan Rua Ó Súilleabháin.
In An barántas (1978), pp. 130–133, [no. 40].
From MS UCC 124.
14727.
Ó Fiannachta (Pádraig): Whereas gur áitigh | scaoth de bhábaibh, by Eoghan [Rua] Ó Súilleabháin.
In An barántas (1978), pp. 185–186, [no. 54. Barántas an dochtúra Seán Ó Luinneacháin.].
From G 498.
15073.
Morley (Vincent) (ed.): Tráth inné is mé tnáite tréith, by Eoghan Ruadh Ó Súilleabháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 14–18, [no. 3.].
From RIA 23 P 20.
15076.
Morley (Vincent) (ed.): Tá an cruatan ar Sheoirse, by Eoghan Ruadh Ó Súilleabháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 26–32, [no. 6.].
From RIA 23 P 20.
15089.
Morley (Vincent) (ed.): I Sacsaibh na séad i gcéin óm dhúchas, by Eoghan Rua Ó Súilleabháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 96–106, [no. 19.].
Based on RIA 24 P 20 and Maynooth M 6.
15120.
Ó Conchúir (Breandán) (ed.): Eoghan Rua Ó Súilleabháin / curtha in eagar ag Breandán Ó Conchúir.
Filí, 2. Baile Átha Cliath: Field Day Publications/Keough-Naughton Institute for Irish Studies, 2009. 164 pp. (Filí, 2).
Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 37 (2011), pp. 280-282.
Lesa Ní Mhunghaile, in ECI 25 (2010), pp. 210-211.
15235.
Ní íceadha (Máire): Is atuirseach cásmhar ró-chathach le spás me.
In Éigse 39 (2016), pp. 96–110.
By Eoghan Ruadh Ó Súilleabháin. Modernized text from RIA 23 O 74; with metrical analysis, textual notes and English translation.

Ó Súilleabháin, Máirtín

14729.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas I have received information, by Máirtín Ó Súilleabháin.
In An barántas (1978), pp. 188–189, [no. 56].
In English; prose introduction in Irish and English. From Maynooth M 14.

Ó Súilleabháin, Tadhg Gaedhealach (1715–1795)

5615.
Heylin (Frank): Notes on some poets of the Déise.
In Decies 12 (Sep., 1979), pp. 51–52.
Donnchadh Mac Conmara, Tadhg Gaedhealach Ó Suilleabháin.
6459.
Nic Éinrí (Úna): An cantaire siúlach: Tadhg Gaelach.
Dán agus tallann, 8. An Daingean: An Sagart, 2001. 382 pp.
60 poems by Tadhg Gaelach Ó Súilleabháin (†1795); standardised texts with textual notes.

Rev. by
Lesa Ní Mhungaile, in ECI 18 (2003), pp. 162-163.
10242.
Ó Doibhlin (Breandán): Duan Chroí Íosa: an cúlra cultúrtha.
In Bliainiris 4 (2003), pp. 304–321.
14122.
Sharpe (Richard): Tadhg Gaelach Ó Súilleabháin’s Pious miscellany: editions of the Munster bestseller of the early nineteenth century.
In PRIA-C 114 (2014), pp. 235–293.
An investigation of the early editions of this printed work, extant in four different versions, based on a comparison of S. Ó Casaide’s account (in Gaelic Journ. 15/4 (Dec., 1905) pp. 49-51, etc.) with present-day library holdings. In Appendix: [1.] Contents of the Pious miscellany (Types A, B, C, and D); [2.] Annotated catalogue of the known editions.
15041.
Ní Riain (Nóirín): The nature and classification of traditional religious songs in Irish, with a survey of printed and oral sources.
In Music and the church (1993), pp. 190–253.

Ó Súilleabháin, Tomás Rua (1785–1848)

12845.
Ó Catháin (Diarmaid): Amhráin Thomáis Rua Uí Shúilleabháin.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 355–379.

O’Sullivan Beare, Philip

5443.
Ó Canann (Tomás): Ó Domhnaill’s inauguration, according to Pilib Ó Súilleabháin Bhéarra.
In JRSAI 137 (2007), pp. 101–116.

Ó Tuama, Seán ‘an Ghrinn’

10687.
Ó Baoill (Colm): The Limerick and Gaelic song.
In TGSI 58 (1993–1994), pp. 171–196.
Discusses Irish and Scottish Gaelic songs in a metre related to that of the English limerick.
14666.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): A ghasra fhial ghrianda dob úire uair, by Seán Ó Tuama.
In An barántas (1978), pp. 36–37, [no. 2].
From 23 L 35.
14688.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): De bhrí gur dhearbhaigh | daoiste danartha, by Seán Ó Tuama.
In An barántas (1978), pp. 80–81, [no. 20. Frithordú na muiceola].
From RIA 23 O 73.
14689.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): De bhrí gur dhearbhaigh | saoi de shagartaibh, by Seán Ó Tuama.
In An barántas (1978), pp. 82–84, [no. 21].
From RIA 12 E 22.
14701.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ó Phádraig gabhaig mo leathanphas saor go suairc, by Seán Ó Tuama.
In An barántas (1978), p. 113, [no. 31. Pas].
From MS UCD Ferriter 1.
14707.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas áiteamh, by Seán Ó Tuama.
In An barántas (1978), pp. 125–127, [no. 37. Barántas na héigse].
From RIA 23 E 22.
14708.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Whereas cúigear, by Seán Ó Tuama.
In An barántas (1978), pp. 127–129, [no. 38].
From NLI G 351.

Obaid coisci fola (Old Irish charm)

3802.
Stifter (David): A charm for staunching blood.
In Celtica 25 (2007), pp. 251–254.
Offers a new interpretation of a charm entitled Obaid coisci fola, no. 6 of J. Carney and M. Carney A collection of Irish charms, in Saga och Sed (1960), pp. 144-152 (see BILL 7450).

Ochtauín Auguist ba hairdríg

1100.
Beyers (Rita) (app. auth.), Breatnach (Caoimhín) (ed.), Carey (John) (ed.), Herbert (Máire) (ed.), Kaestli (Jean-Daniel) (ed.), McNamara (Martin) (ed.), Ó Cuív (Brian) (ed.), Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.), Ó Laoghaire (Diarmuid) (ed.): Apocrypha Hiberniae: I. Evangelia infantiae / ediderunt et commentariis instruxerunt Martin McNamara, Caoimhín Breatnach, John Carey, Máire Herbert, Jean-Daniel Kaestli, Brian Ó Cuív (†), Pádraig Ó Fiannachta, Diarmuid Ó Laoghaire (†); appendices adiunxerunt Jean-Daniel Kaestli, Rita Beyers, Martin McNamara; iuvante The Irish Biblical Association.
CCSA, 13–14. Turnhout: Brepols, 2001. xvi + 1203 pp.
Vol. 13: [1.] General introduction, by M. McN.; [2.] The Irish infancy narratives and their relationship with latin sources, by M. McN. and J.-D. K.; [3.] The Liber flavus Fergusiorum infancy narrative: introduction by M. McN., edition by D. Ó L. and C. B., translation by D. Ó L., M. H. and C. B., notes to the translation by M. McN. and J.-D. K.; [4.] The infancy narrative of the Leabhar Breac and related manuscripts: introduction by M. McN., text by P. Ó F., B. Ó C. and C. B., apparatus criticus by B. Ó C. and C. B., translation by P. Ó F., M. H. and C. B., notes to the translation by M. McN. and J.-D. K.; [5.] A versified narrative of the childhood deeds of the Lord Jesus [from MS NLI G 50]: introduction by M. H. and M. McN., edition and translation by M. H., notes to the translation by M. McN.

Vol. 14: [6.] A thirteenth-century Irish poem containing elements from infancy narratives: introduction, edition, translation and notes by B. Ó C. [Sa ráith-se rugadh Muire, ascribed to Giolla Brighde Albanach; based on RIA D ii 1, with readings from Rawlinson B 486; normalized to Early Modern Irish]; [7.] Hiberno-Latin texts on the wonders at Christ’s birth: introduction, edition, translation and notes by M. McN.; [8.] Short texts relating to the Nativity of Christ: introduction, edition and translation by B. Ó C. and C. B., notes to the translation by M. McN. [1. A narrative of the Caesarean tax and the birth of Christ (a. Irish version, beg. Ochtauín Auguist ba hairdríg; text based on Leabhar Breac); 2. The seventeen wonders of the night of Christ’s birth (a. Prose, entitled Do secht n-ingantaib déc in domain in adaig ro génir Críst; b. Verse, beg. In n-aidchi geini Críst cain; c. Additional wonder); 3. The marvels of the birth of the Saviour (a. Text from Paris, Fonds celtique 1, and Maynooth R 73; b. Variant version from Liber flavus Fergusiorum)]; [9.] Appendix [(1.) Latin infancy Gospels. The J Compilation: introduction and edition by J.-D. K. and M. McN.; (2.) Latin translation of the protoevangelium of James in MS. Paris, Sainte-Geneviève, 2787: introduction and edition by R. B.].

Rev. by

J.-Cl. Haelewyck, in Revue théologique de Louvain 35/2 (2004), pp. 244-245.
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 36 (2008), pp. 214-215.
Brendan McConvery, in Irish theological quarterly 70/1 (Mar., 2005), pp. 86-89.
Uáitéar Mac Gearailt, in StH 35 (2008-2009), pp. 229-235.
Stephen D. Moore, in Catholic Biblical quarterly 66/1 (2004), pp. 155-156.
Thomas O’Loughlin, in Analecta Bollandiana 122/1 (2004), pp. 196-199.
Pádraig P. Ó Néill, in Éigse 35 (2005), pp. 133-136.
P. Ó Riain, in ZCP 55 (2006), pp. 275-276.
Erich Poppe, in CMCS 49 (Summer, 2005), pp. 74-77.
Clare Stancliffe, in Journal of theological studies 59 (2008), pp. 820-827.

Óengus Céle Dé

2618.
Mac Eoin (Gearóid): Observations on Saltair na Rann.
In ZCP 39 (1982), pp. 1–28.
Argues that it was composed by Airbertach mac Cosse who ceased work on the poem not earlier than 990. Appendix includes translation of Canto 152, with notes.

Oengus mac Oengobann maic Oíbleáin

1244.
Dumville (David N.): Félire Óengusso: problems of dating a monument of Old Irish.
In Éigse 33 (2002), pp. 19–48.
Revises the methodology used to establish the date of composition of and the Martyrology of Tallaght. Suggests terminus ante quem non of 797 for . Cf. P. Ó Riain, in CMCS 20 (Winter, 1990), pp. 21-38.
2406.
Ó Riain (Pádraig): The Tallaght martyrologies, redated.
In CMCS 20 (Winter, 1990), pp. 21–38.
Argues for a date of composition between 828 and 833 for Félire Óengusso and Félire Uí Gormáin.
13905.
Ó Riain (Pádraig): Aonghas of Tallaght.
In Treasures of Irish Christianity (2012), pp. 71–72.
Óengus mac Óengobann, composer of the Félire.

Óengus macc Oengobann maic Oíbléni

2618.
Mac Eoin (Gearóid): Observations on Saltair na Rann.
In ZCP 39 (1982), pp. 1–28.
Argues that it was composed by Airbertach mac Cosse who ceased work on the poem not earlier than 990. Appendix includes translation of Canto 152, with notes.

Óentu Maíle Ruain

5177.
Haggart (Craig): Feidlimid mac Crimthainn and the óentu Maíle Ruain.
In StH 33 (2004–2005), pp. 29–59.
Interprets Feidlimid’s actions as motivated by his céli Dé ideals.

Óg Mac an Bhaird, Fearghal

1527.
Ó Concheanainn (Tomás): A feature of the poetry of Fearghal Óg Mac an Bhaird.
In Éigse 15/3 (Samhradh, 1974), pp. 235–251.
On Fearghal Óg’s use of supplementary stanzas in some of a his poems in honour of Mág Aonghusa (= Aodh mac Domhnaill ob. 1595) of Uíbh Eathach, Conn Ó Ruairc (ob. 1577) and St Peter. Incl. section on ‘names, place-names and poetic titles’, e.g. Conn Cruachan, Conn Aolmhuighe, Conn Calraighe; Mág Aonghusa, Clann Rosa, Clár Rosa. Also incl. app. on: 1. the date of Fearghal óg’s visit to Scotland (between 1577 and 1591 ?); 2. the Rev. John Beaton’s ‘Broad Book’ (= MS NLS [Adv.] 72.1.1 (2nd part)), whose last folio contains a sample of writing by Fearghal Óg; ‘Broad Book’ is of North-Connacht provenance and was written by Adhamh Ó Cuirnín: cf. T. Ó Cocheanainn, in Ériu 26 (1975) 99–101.

Ogygia (O’Flaherty)

13135.
Carey (John): Druids and buddhists in Ogygia.
In CMCS 66 (Winter, 2013), pp. 79–84.

Ogygia: seu, Rerum Hibernicarum Chronologia (1685)

1892.
Ó Muraíle (Nollaig): Leabhar Ua Maine alias Leabhar Uí Dhubhagáin.
In Éigse 23 (1989), pp. 167–195.
17th c. citations of Leabhar Uí Dhubhagáin show that this is to be identified as Leabhar Ua Maine.

Oidheadh chloinne hUisneach

1025.
Mac Giolla Léith (Caoimhín): From saga to folktale: ‘The Deirdre story’ in Gaelic tradition.
In Bryght lanternis (1989), pp. 405–419.
Based on Oidheadh Chloinne hUisneach.
8071.
Mac Giolla Léith (Caoimhín) (ed.): Oidheadh chloinne hUisneach. The violent death of the children of Uisneach / edited and translated by Caoimhín Mac Giolla Léith.
ITS, 56. London: Irish Texts Society, 1992. 220 pp.
An early modern Irish retelling of the Deirdre story. Based on the incomplete version in NLS 73.2.3 supplemented by Maynooth M 103; normalized text, with English translation and textual notes. In Appendices: I. Text of Oidheadh chloinne hUisnech from RIA B iv 1; II. Keating’s introduction and epilogue from NLI G 113.

Rev. by
Caoimhín Breatnach, in Éigse 28 (1994-1995), pp. 200-218.
Doris Edel, in ZCP 48 (1996), pp. 331-333.
Mícheál Ó Flaithearta, in CMCS 29 (Summer, 1995), pp. 75-77.
Eoghan Ó Súilleabháin, in StH 28 (1994), pp. 180-182.
12751.
Mathis (Kate Louise): Mourning the maic Uislenn: blood, death & grief in Longes mac n-Uislenn & Oidheadh chloinne hUisneach.
In SGS 29 (2013), pp. 1–20.

Oidheadh chloinne Lir

1408.
Breatnach (Caoimhín): The religious significance of Oidheadh Chloinne Lir.
In Ériu 50 (1999), pp. 1–40.
[1.] Introduction; [2.] Loch Dairbhreach in the manuscript transmission of OCL; [3.] Subject matter of OCL; [4.] OCL and Early Modern Irish religious literature; [5.] The children of Lir’s transformation into swans; [6.] The significance of the Tuatha Dé Danann; [7.] OCL and its contemporary context: OCL can be viewed as a literary example of the Christian virtue of patient endurance of unjust suffering resulting in rewards in the afterlife; [8.] OCL and Buile Suibhne; [9.] Classification of OCL; [10.] Conclusion.

Oidheadh Chloinne Tuireann

2025.
Breatnach (Caoimhín): Oidheadh Chloinne Tuireann agus Cath Maige Tuired: dhá shampla de mhiotas eiseamláireach.
In Éigse 32 (2000), pp. 35–46.
Suggests that OCT may be interpreted as an edifying literary work that conveys, in the form of exemplary myth, the negative results of political discord in late medieval Ireland; contrast with CMT offers support for this view.

Paper read at the Gerard Murphy Commemorative Conference, 4 December 1999.

12564.
Johnson (Diarmuid): Oidhe Chloinne Tuireann: ársaíocht, aithris agus athnuachan.
In Saltair saíochta [Fs. Mac Eoin] (2013), pp. 78–82.

Oidheadh Chloinne Uisnigh

1260.
Breatnach (Caoimhín): Oidheadh Chloinne Uisnigh.
In Ériu 45 (1994), pp. 99–112.
On the importance of considering the MS context within which OCU survives, and the relevance of Táin bó Flidais.
11009.
Ó Háinle (Cathal): The ‘Deirdre story’: shifting emphases.
In SGS 24 (2008), pp. 449–472.

Oidheadh Chuinn Chéadchathaigh

1141.
Breatnach (Caoimhín): Patronage, politics and prose: Ceasacht Inghine Guile, Sgéala muice Meic Dha Thó, Oidheadh Chuinn Chéadchathaigh.
MM, 5. Maynooth: An Sagart, 1996. viii + 180 pp. (Maynooth monographs, 5).
Edition with transl. and notes of three tales from MSS RIA 24 P 12, NLI G 448, and TCD H 6. 8. Contains section on language of texts (pp. 142-67).

Rev. by
Tomás Ó Concheanainn, in CMCS 32 (Winter, 1996), p. 122.
Máirín Ní Dhonnchadha, in Éigse 30 (1997), pp. 216-229.
1186.
Breatnach (Caoimhín): The murder of Shane O’Neill: Oidheadh Chuinn Chéadchathaigh.
In Ériu 43 (1992), pp. 159–175.
Suggests that reworking of OCC focuses on the murder of Seaán Ó Néill (†1567) by MacDonnells of Antrim. Cf. C. Breatnach, in Ériu 41 (1990), 37-60, and 42 (1991), pp. 119-138.
Breatnach (C.) (ref.)

Oileamhain Con Culainn

2028.
Ó hUiginn (Ruairí): Rúraíocht agus Rómánsaíocht: ceisteanna faoi fhorás an traidisiúin.
In Éigse 32 (2000), pp. 77–87.
On the developement and function of the story of Connla, son Aífe and Cú Chulainn.
4070.
Ó hUiginn (Ruairí): Oileamhain Con Culainn.
In Emania 19 (2002), pp. 43–52.

Oornai ar son Yhaoniv Tynn

774.
Ó Dochartaigh (Cathair): The Rathlin Catechism.
In ZCP 35 (1976), pp. 175–233.
Ed. of Irish sections of The Church Catechism in Irish, printed in belfast by James Blow in 1722: includes Catechism, Tegasg Kreesdee; prayers for the sick, Oornai ar son Yhaoniv Tynn; dialogues, Kolavara; and vocabulary. Orthography based on literary Irish with considerable modifications in direction of English. Published as tool for teaching Rathlin parishioners the English language. Detailed linguistic, including dialect, analysis.

Opera Bedae Venerabilis (J. Heerwagen)

489.
Lapidge (Michael): A new Hiberno-Latin hymn on St. Martin.
In Celtica 21 (1990), pp. 240–251.
Argues on metrical grounds that hymn beg. Deus Domine meus was composed in Ireland during the seventh century. Ed. (46 ll.) from J. Heerwagen, Opera Bedae Venerabilis III (Basel, 1536).

Opus Tripartitum (lost)

2010.
Ó Briain (Máirtín): Créacht do dháil me im árthach galair agus baisteadh Oisín.
In Éigse 31 (1999), pp. 60–72.
an féinnidh fíor in l. 35 refers to Oisín, not Óengus mac Nat Fraích (against J. C. Mac Erlean 1910-17 [Best2 1818]).
2829.
Ó Riain-Raedel (Dagmar): Patrician documents in medieval Germany.
In ZCP 49–50 (1997), pp. 712–724.
Examines the MSS of South-German provenance (especially Regensburg) containing Vita tertia Sancti Patricii.

Oratio Dominica (Motte)

3564.
Ahlqvist (Anders): Oratio Dominica ‘Waldensis’.
In StC 12–13 (1977–1978), pp. 211–216.
Edition of an Irish or Scottish Gaelic version of the Lord’s Prayer of c. 1700; with linguistic commentary.

Orgain Béc(c)e

2783.
Mac Cana (Proinsias): Two notes: [2.] On a title in the MIr. tale-lists.
In Celtica 11 (1976), pp. 128–132.
Suggests that the original title of Orgain Ben(n)e Cé in Middle Irish tale-lists was Orgain Béc(c)e. Cf. M. Dobbs in SGS 6 (1949), pp. 137-138 [BILL 2490].

Orgain Ben(n)e Cé

2783.
Mac Cana (Proinsias): Two notes: [2.] On a title in the MIr. tale-lists.
In Celtica 11 (1976), pp. 128–132.
Suggests that the original title of Orgain Ben(n)e Cé in Middle Irish tale-lists was Orgain Béc(c)e. Cf. M. Dobbs in SGS 6 (1949), pp. 137-138 [BILL 2490].

Orgain Brudne Uí Dergae

2235.
Ó Concheanainn (Tomás): A Connacht medieval literary heritage: texts derived from Cín Dromma Snechtai through Leabhar na hUidhre.
In CMCS 16 (Winter, 1988), pp. 1–40.
Argues that LU stands closer to the original Cín Dromma Snechtai texts than MSS Egerton 88 and Dublin, RIA 23 N 10, as it was the direct source of Gilla Commáin Ó Congaláin’s (†1135) selection whence the Connacht MS tradition comes.

Orgain brudne Uí Dergae

2408.
West (Máire): Leabhar na hUidhre’s position in the manuscript history of Togail bruidne Da Derga and Orgain brudne Uí Dergae.
In CMCS 20 (Winter, 1990), pp. 61–98.
Refutes the view that YBL originates directly from LU, and argues it belongs to a group of MSS deriving from a source independent of LU. A criticism of T. Ó Concheanainn, in Celtica 17 (1985), pp. 73-90, Éigse 16 (1975), pp. 146-162, etc.

Orgain Cairpri Chind Chait for sáerchlannaib Érenn

3187.
O’Connor (Ralph): Searching for the moral in Bruiden Meic Da Réo.
In Ériu 56 (2006), pp. 117–143.
Discusses the textual relationship of the various versions of the story concerning the revolt by the aithechthuatha (or ‘vassal peoples’), and analyses the recension known as Bruiden Meic Da Réo (providing comparisons with the alternative recension Scél ar Chairbre Cinn Cait throughout), offering an interpretation of this narrative as a developed exemplum principis in which the conflicting elements of the kingship ideology are scrutinized.

Orgain Denna Ríg

773.
Melia (Daniel F.): A note on translation.
In ZCP 35 (1976), pp. 172–174.
Interpretation of phrase is tabarta i n-éslis in tale Orgain Denna Ríg (as ed. by D. Greene 1955 [= BILL 5065]) p. 18, ll. 317-318.
1243.
Ó Cathasaigh (Tomás): The oldest story of the Laigin: observations on Orgain Denna Ríg.
In Éigse 33 (2002), pp. 1–18.
Rechtas and lánríge and their political significance in ODR, and analysis of the form and structure of the narrative.

Repr. in Coire sois, pp. 422-438.
2436.
Davies (Morgan Thomas): Protocols of reading in early Irish literature: notes on some notes to Orgain Denna Ríg and Amra Coluim Cille.
In CMCS 32 (Winter, 1996), pp. 1–23.
Reflects on the philological methodology followed by medieval and modern Irish scholars and the value of their observations, focusing on practical examples from these two texts.
4592.
Corthals (Johan) (trans.): Altirische Erzählkunst.
ForCelt, 1. Hamburg: Lit, 1996. 96 pp.
Contains German transls. of Orgain Denna Ríg, Tochmarc Étaíne, Scéla mucce Meic Da Thó, Aided Crimthainn meic Fhidaig, Tochmarc Becfhola, Síaburcharpat Con Culainn, Immram Snédgusa ocus maic Ríagla, Acallam na senórach (excerpt).

2nd rev. ed., North Charleston, SC: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

Rev. by
Helen Imhoff, in Celtica 30 (2018), pp. 217-222 (2nd ed.).
400.
Ó Concheanainn (Tomás): The manuscript tradition of two Middle Irish Leinster tales.
In Celtica 18 (1986), pp. 13–33.
Gilla Ísa Mac Fir Bhisigh (as scribe of certain texts in YBL) had at one time before him Lebar Glinne Dá Locha (Rawlinson B 502) and Lebar Nuachongbála (LL): evidence from the textual tradition of Orgain Denna Ríg and Esnada tige Buchet.
4055.
Warner (R. B.): The ‘ernean’ house.
In Emania 12 (1994), pp. 21–27.
Suggests that the theme of roasting people in an iron house in Mesca Ulad, Orgain Denna Ríg and others derives from an earlier but lost account in which the house is *Érntéch or house typical of the Érainn. This is suggested to be the triple-walled structure of Early Iron Age date found at Navan and Knockaulin.
7069.
Boyd (Matthieu): Competing assumptions about the drúth in Orgain Denna Ríg.
In Ériu 59 (2009), pp. 37–47.
On Cobthach and Labraid’s different interpretations of the relationship between a drúth and his king.
7867.
Kimpton (Bettina): Voice, power, and narrative structure in Orgain Denna Ríg.
In PHCC 23 (2009), pp. 165–171.

Orgguin Trí Mac Diarmata Mic Cerbaill

347.
Mac Eoin (Gearóid): The death of the boys in the mill.
In Celtica 15 (1983), pp. 60–64.
Interprets a passage from Orgguin trí mac Diarmata mic Cerbaill and argues that the boys could not be killed by the mill-wheel but the mill-shaft. Includes a critical edition from MSS Rawlinson B 502 and Rawlinson B 512, and RIA D ii 1 (Book of Uí Maine), with translation; cf. K. Meyer, Hibernica minora (Best1, p. 77), pp. 70-75; and D. Greene, Fingal Rónáin (BILL 5065), p. 48.
429.
Buttimer (Cornelius G.): Un joc grossier in Orgguin Trí Mac Diarmata Mic Cerbaill.
In Celtica 19 (1987), pp. 128–132.
The Threefold Death motif in Diamait’s response to Maelodrán: Fé frit, a gilla, ar Diarmait, rom goin dlaí, rom loisc dlaí, rom tesc dlaí (see D. Greene, Fingal Rónáin and Other Stories (ll. 912-13) [= BILL 5065]).
Greene (David) (ref.)

Orosius

1371.
Baumgarten (Rolf): The geographical orientation of Ireland in Isidore and Orosius.
In Peritia 3 (1984), pp. 189–203.
On the origin of the description of the position of Ireland in the 11th c. ‘Míniugud’ recension of Lebor gabála Érenn (cf. R. Thurneysen, Zu irischen Handschriften und Literaturdenkmälern, §15. Leabhar gabhála [Best2 1017]).
1636.
Wright (Neil): Did Gildas read Orosius?
In CMCS 9 (Summer, 1985), pp. 31–42.
Traces the influence of Orosius’s Historia aduersum paganos on Gildas’s De excidio Britanniae.

Orpen, R. J. T.

1714.
de Brún (Pádraig): Irish in the prisons.
In Éigse 17/3 (Samhradh, 1978), p. 392.
Discussion of statistics for Irish-speaking prisoners in 21 counties contained in an account (dated 21 January 1821) by R. J. T. Orpen, secretary to the Association for the Improvement of Prisons, contained in MS TCD 7644.

Ossian (Macpherson)

11251.
Thomson (Derick): Macpherson’s Ossian: ballad origins and epic ambitions.
6539.
Ní Mhunghaile (Lesa): Joseph Cooper Walker, James Macpherson agus Melchiorre Cesarotti.
In ECI 17 (2002), pp. 79–98.
9186.
O’Halloran (Clare): Irish re-creations of the Gaelic past: the challenge of Macpherson’s Ossian.
In Past & present 124 (Aug., 1989), pp. 69–95.
8887.
McCraith (Michael): The saga of James MacPherson’s ‘Ossian’.
In LHR 8/2-3 (Autumn, 1991), pp. 5–9.
10456.
Thomson (Derick S.): MacPherson’s Ossian: ballads to epics.
In Béaloideas 54–55 (1986–1987), pp. 243–264.
Repr. in The heroic process (1987), pp. 243-264.
12382.
Curley (Thomas M.): Samuel Johnson, the Ossian Fraud, and the Celtic Revival in Great Britain and Ireland.
Cambridge: Cambridge University Press, 2009. x + 338 pp.
13078.
Nagy (Joseph Falaky): Observations on the Ossianesque in medieval Irish literature and modern Irish folklore.
In JAF 114/454 (Autumn, 2001), pp. 436–446.
13408.
Bold (Valentina): Ossian and James Macpherson.
In Alba literaria (2005), pp. 193–204.
13849.
Fairney (Janice M.): Macpherson’s legacy: the publication of the Gaelic originals by the Highland Society of London.
In Beyond the anchoring grounds (2005), pp. 62–71.
14033.
Ó Catháin (Diarmaid): An Irish scholar abroad: bishop John O’Brien of Cloyne and the Macpherson controversy.
In Cork history and society (1993), pp. 499–533.
15049.
Stafford (Fiona): ‘Tales of the times of old’: the legacy of Macpherson’s Ossian.
In The cultures of Europe (1994), pp. 40–55.
13496.
Stafford (Fiona): Primitivism and the ‘primitive’ poet: a cultural context for Macpherson’s Ossian.
In Celticism (1996), pp. 79–96.

Ovid (Remedia amoris)

374.
Ní Shéaghdha (Nessa): Ovid’s Remedia amoris.
In Celtica 16 (1984), p. 106.
Transl. from Ovid by Tomás Ó Nialláin in 1823; first line Ge gur bo aiste cleachtar gnáith le Gaoidhill; ed. from autogr. MS NLI G 314, with an Engl. version preceding the text in the manuscript.

O’Davoren’s glossary

17829.
Lambert (Pierre-Yves): Les differentiae dans la littérature irlandaise ancienne.
In La tradition vive [Mélanges Holtz] (2003), pp. 107–118.
Discusses the use and spread of the differentia as a definition formula in medieval Irish culture. I. Le concept de differentiae dans les glosses de Saint-Gall; II. Les différences dans les glossaires [A. Cormac; B. O’Davoren]; III. L’Auraicept na n-éces.
13331.
Matheson (Anna): Itinerant drúith and the mark of Cain in O’Davoren’s glossary.
In CMCS 67 (Summer, 2014), pp. 55–71.
O’Davoren 518 s.v. corrchrechda; argues reference is made to a lump appearing on the forehead of illegal satirists.

O’Sullivan Beare, Philip

13927.
Carroll (Clare): Custom and law in the philosophy of Suárez and in the histories of O’Sullivan Beare, Céitinn and Ó Cléirigh.
In Irish in Europe (2001), pp. 65–78.
Examines the influence of Spanish natural law theory tradition on the early modern Irish critique of English rule in Ireland.