Initial Lines of Poems

Ba congbhaidh Cearbhall do ghréas

1670.
Mac an Bhaird (Alan): Dán díreach agus ranna as na hannála 867-1134.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), pp. 157–168.
Based on verse mostly from AFM and AU1, illustrates the gradual development of dán díreach from the ninth to twelfth century. Fifteen verses / excerpts ed. from printed editions of AFM and AU, with Engl transl. and notes. First lines: 1. Flann mac Conaing cosnaidh ríogh; 2. Ba congbhaidh Cearbhall do ghréas; 3. Brónach inniu Éire uagh; 4. Sudrall Muighe (maith re bágh); 5. Lasar Laighean lir go tráigh; 6. Má ro bíoth ua Breasail Bhric; 7. Ó ad-bhath Donnchadh, deilm do raoi; 8. Macha mhainbhtheach meadhraid muaidh; 9. Duibhlitir dionn eagna uaigh; 10. Flann a prímhchill Bhuithe bhinn; 11. Rángadar Laighin Luimneach; 12. Dubhthach duine dlightheach dúr; 13. Cumha ardríogh in Áth Cliath; 14. Ní chuala coinnmheadh n-eimhir; 15. Moghéanar duit id dheathaigh.

Ba haprainn nan dáil cu Artrig n-arnac

1064.
Corthals (Johan): The retoiric in Aided Chonchobuir.
In Ériu 40 (1989), pp. 41–59.
Poem beg. Ba haprainn nan dáil cu Artrig n-arnac, ed. with transl. and notes from MSS RIA 23 N 10 and LL. Incl. discussion of metre, style and ling. dating.
11986.
Imhoff (Helen): The different versions of Aided Chonchobair.
In Ériu 62 (2012), pp. 43–99.
Examines the mutual relationship of all the extant manuscript witnesses (Book of Leinster; RIA 23 N 10, 23 O 48, C i 2 and D iv 2; NLS 72.1.5 and 72.1.40; Laud Misc. 610).

Ba ionmhain líomsa file faobhrach

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

Ba mol Mídend midlaige

11981.
Vries (Ranke de): Two texts on Loch nEchach: De causis torchi Corc’ Óche and Aided Echach maic Maireda / edited by Ranke de Vries.
ITS, 65. London: Irish Texts Society, 2012. xii + 328 pp.
Part I: Edition of De causis torchi Corc’ Óche, based on Laud Misc. 610; parallel semi-diplomatic and reconstructed texts, with English translation, textual notes and vocabulary. Part II: Edition of Aided Echach maic Maireda, based on Lebor na hUidre; semi-diplomatic text, with English translation and textual notes. Appendix 1: Edition of the genealogy of Echu in the Book of Ballymote and the Book of Lecan. Appendix 2: Diplomatic transcriptions of De causis. Appendix 3: Diplomatic transcriptions of Aided Echach.

Rev. by
Maxim Fomin, in ZCP 63 (2016), pp. 250-255.
Séamus Mac Mathúna, in Éigse 39 (2016), pp. 257-281.
Erich Poppe, in StH 39 (2013), pp. 187-190.

Badbrí cúicid Hérend uile

13041.
Ó hAodha (Donncha): Rechtgal úa Síadail, a famous poet of the Old Irish period.
In Seanchas [Fs. Byrne] (2000), pp. 192–198.
Discusses five quatrains attributed to Rechtgal cited in Middle Irish poetic and learned tracts: 1. Donnchad dia-n-fich domun daigthech; 2. Muirgius muir tar bruinne Banba; 3. Badbrí cúicid Hérend uile; 4. Mad nodléana (na) crecht for talmuin; 5. Slicht a da gai tria cach mualach. With English translation.

Báeth buide bánán dron

1005.
Corthals (Johan): The rhymeless ‘Leinster poems’: diplomatic texts.
In Celtica 24 (2003), pp. 79–100.
Incl. diplomatic editions of the following 21 poems, ed. variously from MSS Rawlinson B 502, TCD H 2. 18 (LL), RIA 23 P 12 (Book of Ballymote), RIA 23 P 2 (Book of Lecan) and TCD H 3.17 (last poem only): Móen óen, Dind ríg, Ni celt ceis, Lug scéith, Mál ad-rualaid, Eochu Ferngen, Baeth buide, Find Taulcha, Trí meic Ruaid, Cathair coem, Doss dáile, Coeca fichet filed, Án grian, Mára galgata, Mára mairb, Lámair lergga, Línais Nia, Már drecuin, Lia láma, Eochu art, Na tri Fothaid.
13830.
Campanile (Enrico) (ed.): Baīd, buide, bānān, dron.
In Die älteste Hofdichtung von Leinster (1988), p. 29 [7. Die Söhne von Alb].
Ascr. to Find mac Rossa. With German translation.

Baile suthach síth Emhna

2478.
Ó Mainnín (Mícheál B.): ‘The same in origin and in blood’: bardic windows on the relationship between Irish and Scottish Gaels, c. 1200-1650.
In CMCS 38 (Winter, 1999), pp. 1–51.
Explores their literary connections, focusing on the concept of Gaeldom and its evolution in both Ireland and Scotland as seen in the work of Irish and Scottish bardic poets writing praise poetry for Scottish chieftains.

Barántas scríofa

14673.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Barántas scríofa.
In An barántas (1978), pp. 57–58, [no. 7].
From RIA 24 C 57.

Beag mac Big

13411.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Duanaireacht: rialacha meadarachta fhilíocht na mbard.
Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1975. [ix] + 175 pp.
1. An bhairdne; 2. An rann, an duan agus a bpáirteanna; 3. Rangú consan is guthaithe; 4. Cuibheas; 5. Riachtanais aiste; 6. Aicmí filíochta; 7. Breacadh fíre; 8. Breacadh taibhse, réim chanúna, caitheamh aonfhocail, péirí macasamhla; 9. Lochtanna meadarachta; 10. Rialacha na n-aistí.

Includes a selection of poems: 1. Ionmhuin sgríbhionn sgaoiltear sunn; 2. Fuaras féin im maith ó mhnaoi; 3. An tú m’aithne, a fhalluing dhonn?; 4. Orpheus Óg ainm Eoghain; 5. Beag mac Big; 6. A fhir ghlacas a ghalldacht; 7. A Shionann Chuinn Chéadchathaigh; 8. Mo-chean don loingse tar lear; 9. Maghnas mar do múineadh; 10. An aithne dhó dáil na mbeach?; 11. Táinig éinrí d’fhuil Éibhir; 12. Beag mhaireas do mhacraidh Ghaoidheal; 15. Tabhraidh chugam cruit mo ríogh; 16. Cosmhail re Coin na hEamhna; 17. Mairg atá an uairsi gan Aodh; 18. Slán agaibh, a fhir chomhtha; 19. Uaigneach a-taoi, a theach na mbráthar; 20. Soraidh slán ler saoithibh saoidheachta; with textual notes, glossary and variae lectiones.

Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 17 (1980), pp. 318-319.
Brian Ó Cuív, in Celtica 13 (1980), pp. 190-193.
Donncha Ó hAodha, in ZCP 39 (1982), pp. 314-317.
Diarmuid Ó Laoghaire, in Studies 67/267 (Autumn, 1978), pp. 246-247.
Séamas Ó Murchú, in Éigse 17/2 (1977-1978), pp. 267-268.
J. E. Caerwyn Williams, in StC 14-15 (1979-1980), pp. 455-457.

Beag mhaireas do mhacraidh Ghaoidheal

13411.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Duanaireacht: rialacha meadarachta fhilíocht na mbard.
Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1975. [ix] + 175 pp.
1. An bhairdne; 2. An rann, an duan agus a bpáirteanna; 3. Rangú consan is guthaithe; 4. Cuibheas; 5. Riachtanais aiste; 6. Aicmí filíochta; 7. Breacadh fíre; 8. Breacadh taibhse, réim chanúna, caitheamh aonfhocail, péirí macasamhla; 9. Lochtanna meadarachta; 10. Rialacha na n-aistí.

Includes a selection of poems: 1. Ionmhuin sgríbhionn sgaoiltear sunn; 2. Fuaras féin im maith ó mhnaoi; 3. An tú m’aithne, a fhalluing dhonn?; 4. Orpheus Óg ainm Eoghain; 5. Beag mac Big; 6. A fhir ghlacas a ghalldacht; 7. A Shionann Chuinn Chéadchathaigh; 8. Mo-chean don loingse tar lear; 9. Maghnas mar do múineadh; 10. An aithne dhó dáil na mbeach?; 11. Táinig éinrí d’fhuil Éibhir; 12. Beag mhaireas do mhacraidh Ghaoidheal; 15. Tabhraidh chugam cruit mo ríogh; 16. Cosmhail re Coin na hEamhna; 17. Mairg atá an uairsi gan Aodh; 18. Slán agaibh, a fhir chomhtha; 19. Uaigneach a-taoi, a theach na mbráthar; 20. Soraidh slán ler saoithibh saoidheachta; with textual notes, glossary and variae lectiones.

Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 17 (1980), pp. 318-319.
Brian Ó Cuív, in Celtica 13 (1980), pp. 190-193.
Donncha Ó hAodha, in ZCP 39 (1982), pp. 314-317.
Diarmuid Ó Laoghaire, in Studies 67/267 (Autumn, 1978), pp. 246-247.
Séamas Ó Murchú, in Éigse 17/2 (1977-1978), pp. 267-268.
J. E. Caerwyn Williams, in StC 14-15 (1979-1980), pp. 455-457.

Beag nár bháith Aodh oidhidh Chuinn

1427.
McManus (Damian): Elegy on the death of Aodh Ó Conchobhair († 1309).
In Ériu 51 (2000), pp. 69–91.
Incomplete poem by Aonghus (mac Taidhg) Mac Cearbhaill Bhuidhe, beg. Beag nár bháith Aodh oidhidh Chuinn (33 qq.), ed. from MS RIA A iv 3 (743) with Engl. transl. and notes. Stylistic feature of echo (generally involving parallelism or antithesis) between opening and closing couplets in many quatrains discussed. Also on the identification of mheic Cearbhoill (= Aonghus (mac Taidhg) Mac Cearbhaill Bhuidhe) and Aonghas Ruadh (= Aonghus Ruadh Ó Dálaigh) in Fear Flatha Ó Gnímh’s poem Cuimseach sin a Fhearghail Óig §§ 4 and 5 resp.

Bean fhóirfeas an ealadha

428.
Ó Cuív (Brian): The decline of poesy.
In Celtica 19 (1987), pp. 126–127.
Poem beg. Bean fhóirfeas an ealadha (8 qq.), ed. with translation and notes from BL Additional 33993.

Bean glas dom chroidhi, a Choimhdhe

12365.
Ó Macháin (Pádraig): Three early poems by Fearghal Óg Mac an Bhaird, with notes on the duanaire of Domhnall Mac Suibhne.
In Celtica 27 (2013), pp. 38–54.
1. Bean glas dom chroidhi, a Choimhdhe (text from NLS 72.2.14); 2. Nı̄thrēigfe mē Mac Suibhne (text from NLS 72.2.14); 3. Saor meisi a Mheic an Dūlimh (text from RIA 23 P 25). With English translation and notes.

Bean ós mhnáibh cáich Cailleach Dé

17248.
Simms (Katharine): A poem to a 13th-century Irish lady: Cailleach Dé.
In 10th Symposium of Societas Celtologica Nordica (2010), pp. 191–200.
Discusses the poem addressed to Cailleach Dé, daughter of Ó Mannacháin (cf. L. McKenna, Aithdioghluim dána (1939), no. 1 [Best2 1692]).

Beannach ort a Fhlainn Aidhne

5144.
Simms (Katharine): The Donegal poems in the Book of Fenagh.
In Ériu 58 (2008), pp. 37–53.
Discusses the additional verse material copied from the lost ‘Old book of St. Caillín’ into RIA MS 23 P 26, particularly the poems Conall cuingid Cloinni Néill, Enna dalta Cairpri cruaid, A eolcha Conaill ceoluig, Atá sunn senchus nach suaill, A liubhair ta ar do lar, Cairbre Eogan Enna eim and Estid re Conall calma.

Beannaigh an longsa, a Chríost cháidh

14392.
Williams (Nicholas) (ed.): Beannaigh an longsa, a Chríost cháidh. By Muiris mac Dáibhí Dhuibh Mac Gearailt.
In Dánta Mhuiris Mhic Dháibhí Dhuibh Mhic Gearailt (1979), pp. 33–34, [no. 1].
Edition based on TCD H 6. 7.

Beannocht ar anmuin Uilliam

3800.
Ó Macháin (Pádraig): A crosántacht for Uilliam Búrc.
In Celtica 25 (2007), pp. 175–194.
Poem (33qq. interspersed with 17 prose sections) addressed to Uilliam mac Seaáin mheic Oilbh Éaruis Búrc (†1591), beg. Mairg im dheaghaidh cheanglas comann, by Fearghal Óg Mac an Bhaird. Edition based on MS Maynooth B 8; with textual notes and English translation. Includes a lament for the same addressee, beg. Beannocht ar anmuin Uilliam, transcribed from RIA MS 23 L 17 (diplomatic text only, no translation).

Beatha slóigh cor le chéile (by Eleanor Knott)

397.
Ó Cuív (Brian): Dán a chum Eleanor Knott.
In Celtica 17 (1985), p. 188.
A deibhí poem composed by E. K. (dated August 1914), beg. Beatha slóigh cor le chéile (7 qq.). Cf. D. A. B[inchy], in Ériu 26 (1975), p. 186.
Knott (Eleanor)

Becca na delba acht delb Dé

13758.
Ó Cuív (Brian): Becca na delba acht delb Dé.
In Cothú an dúchais [Fs. D. Ó Laoghaire] (1997), pp. 136–148.
Early MIr. poem on the Apostles, edited from Harley 1802 (cf. Best1, p. 138). Diplomatic and normalized text; with English translation, metrical analysis, discussion of theme, textual notes.

Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

Beir beannacht uaim síos go Tír Chonaill mar bhfuil Aodh

14642.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Saoradh Shíle Thír Eoghain.
In Cathal Buí (1975), pp. 61–62.
Beir beannacht uaim síos go Tír Chonaill mar bhfuil Aodh, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.

Beir litir uaim scríobhta síos go baile cuis cuain

1563.
Bhreathnach (Áine): Bean an fhir rua.
In Éigse 16/3 (Samhradh, 1976), pp. 187–202.
[1.] [Amhrán] A1 Beir litir uaim scríofa, etc.: song beg. Beir litir uaim scríobhta síos go baile cuis cuain, ed. from MS RIA 677 (23 F 22); ascr. to Riocard Bairéad; [2.] [Amhrán] A2 Thíos ag Béal Bearnais, etc.: song beg. S[h]íos ag Béal-Barnuis tharlaigh me-si is mo ghrádh, ed. from MS RIA 718 (23 H 34); ascr. to Riocard Bairéad or Cathal Buí Mac Giolla Gunna; [3.] Amhrán B: song beg. 'Sé doi bheatha chum na tíre-se a fhaoileann is deise faoi ghruaim, ed. from MA RIA 769 (23 E 12); [4.] A agus B sa bhéaloideas; [5.] Nua-chumadóireacht: Amhrán C = song by Antoine Ó Reachtuire beg. Smaoinigh gur ceusadh Aon Mhac Muire ar an gcrann; [6.] Tuilleadh cumadóireachta; [7.] Athruithe eile; [8.] The Red-Haired Man’s Wife (beg. Ye muses divine combine and lend me your aid).

Beir mo beanocht go Dún Dalck

14861.
Mac Mathúna (Liam): Béarla sa Ghaeilge. Cabhair choigríche: an códmheascadh Gaeilge/Béarla i litríocht na Gaeilge, 1600-1900.
LT, 98. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2007. xv + 367 pp.
Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 35 (2008-2009), pp. 258-261.
Nancy Stenson, in Celtica 28 (2016), pp. 254-259.

Ben ro marbsat fir Ga-bā

1900.
Ó Cuív (Brian): The Irish marginalia in Codex Palatino-Vaticanus No. 830.
In Éigse 24 (1990), pp. 45–67.
Edition of the two scribal notes of the amanuensis and the five marginal items in Irish verse found in Palatinus latinus 830; with translation and textual notes.

Bennacht arin n-irnaithe

14596.
Carey (John): A soul freed from hell by prayer.
In End and beyond (2014), pp. 453–459.
Early Middle Irish poem, beg. Bennacht arin n-irnaithe. Text from Laud Misc. 610, with English translation (cf. K. Meyer, Best1, p. 139).

Bhí giní óir ar bhudóig ann

6522.
Buttimer (Cornelius G.): Tuairisc amhailt Uí Iartáin: an eighteenth century poem on a fair.
In ECI 7 (1992), pp. 75–94.
First line: Bhí giní óir ar bhudóig ann. Text based on RIA 24 C 57, normalized to modern Irish spelling. With English translation, apparatus and variant readings, textual notes, glossary.

Bhí mise lá ar Chnoc an Chairn

14386.
Williams (Nicholas) (ed.): Bhí mise lá.
In Riocard Bairéad (1978), pp. 88–89.
Bhí mise lá ar Chnoc an Chairn, by Riocard Bairéad.

Bhíos (a)oidhche um aol(a)oighe 's bá mór mo cheas

1885.
Breatnach (Pádraig A.): Roinnt amhrán ar comhfhoirm ón seachtú haois déag.
In Éigse 23 (1989), pp. 67–79.
Interrelationship of several poems of the same metre. Incl. normalised ed. of two poems from TCD MS H 5 3: A naoi mhíonla shírshíogach shéccuin shuairc, with MS readings and notes, and Bhíos (a)oidhche um aonl(a)oighe 's bá mór mo cheas, with notes.

Bí ad mhasgaladh, a mheic Aonghais

2478.
Ó Mainnín (Mícheál B.): ‘The same in origin and in blood’: bardic windows on the relationship between Irish and Scottish Gaels, c. 1200-1650.
In CMCS 38 (Winter, 1999), pp. 1–51.
Explores their literary connections, focusing on the concept of Gaeldom and its evolution in both Ireland and Scotland as seen in the work of Irish and Scottish bardic poets writing praise poetry for Scottish chieftains.

Biaidh athroinn ar Inis Fáil

295.
Ó Cuív (Brian): The Earl of Thomond and the poets, a.d. 1572.
In Celtica 12 (1977), pp. 125–145.
The dán leath, beg. Biaidh athroinn ar Inis Fáil, addressed by Uilliam Óg Mac an Bhaird to Aodh Ó Domhnaill, Lord of Tír Chonaill, seeking redress from Conchobhar Ó Briain (ob. 1580), Earl of Thomond, who was responsible for the hanging of a number of poets in 1572. An edition (55 qq.) with normalised spelling, translation and notes mainly from MS Bk of O’Conor Don.

Bid cách i faitchius i fóit

4217.
Mahon (William): Old Irish verse fragments attributed to Fer Muman mac Echtain.
In SC 4 (2006), pp. 223–256.
Edits and discusses ten fragments of Fer Muman, along with two anecdotes concerning the poet.

1. Bid cách i faitchius i fóit; 2. Cochall coss ngall; 3. As-béra fíach goblom grág; 4. Ulcha dobrach i nDomhnach 5. Rucht fothuind fithend fói; 6. Is dána drech daimíni; 7. Nemain dega deirge; 8. Mo shon ó mac Máile hUmai; 9. Ind hue issind ass gandfhir; 10. Goth gruce golfad bréice; 11. In éssar dam to há?; 12. Cuillenn co mboin.

Bímse mo spealadóir agus bheirim barr an fhéir liom

14645.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Ceataí bhán.
In Cathal Buí (1975), p. 67.
Bímse mo spealadóir agus bheirim barr an fhéir liom, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.

Bíodh aire ag Ultaibh ar Aodh

455.
Breeze (Andrew): Two bardic themes: the Trinity in the Blessed Virgin’s womb, and the rain of folly.
In Celtica 22 (1991), pp. 1–15.
Respectively in (1) Buime trír máthair mhic Dé, attributed to Donnchadh Mór Ó Dálaigh (fl. c. 1400); and (2) Bíodh aire ag Ultaibh ar Aodh, by Eochaidh Ó hEoghusa.
10439.
Mac Craith (Mícheál): Cioth na baoise.
In Béaloideas 51 (1983), pp. 31–54.
On Bíodh aire ag Ultaibh ar Aodh (L. Mac Cionnaith, 1938, Dioghluim dána, no. 75 [pp. 236-240]).

Bod bríoghmhor atá ag Donncha

4262.
Gillies (William): The Gaelic Poems of Sir Duncan Campbell of Glenorchy (III).
In SGS 14/1 (Winter, 1983), pp. 59–82.
VII. Bod bríoghmhor atá ag Donncha (8 qq.); VIII. A shagairt na hamshóige (6 qq.); IX. Créad dá ndearnadh Domhnall Donn (7 qq.). Transcribed and restored form the Book of the Dean of Lismore; with English translation and notes.

[Continued from SGS 13/2 (Summer, 1981), pp. 263-288.]

Braon re dubhadh diomdha Dé

426.
Breeze (Andrew): The charter of Christ in medieval English, Welsh and Irish.
In Celtica 19 (1987), pp. 111–120.
Refers to four Irish instances of the theme of the charter of Christ: (1) Cairt a síothchána ag síol Ádhaimh by Tadhg Óg Ó hUiginn (†1448) (see L. McKenna, Dán Dé (1922), no. 3 [Best2 1323]); (2) Braon re dubhadh diomdha Dé (see L. McKenna, Aithdioghluim dána (1939), no. 84 [Best2 1692]); (3) Seacht dtroighe mo thír dhúthaigh by Philip Bocht Ó hUiginn (†1487) (see L. McKenna, Philip Bocht Ó hUiginn (1931), no. 21 [Best2 1728]); (4) a prose translation of The long charter of Christ (B-text) by Uilliam Mac an Leagha, dated to ca. 1461-63, contained in MSS King’s Inns 10, BL Additional 11809, and RIA 3 B 22.

Brath lendáin ac Leic Lughaidh

11573.
Greene (David) (ed.): Brath lendáin ac Leic Lughaidh. By Fearghal Óg Mac an Bhaird.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 34–45, [no. 4].
40 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Brian Ó Ruairc mo rogha leannán

1501.
Ó Cuív (Brian): Roinnt leasaithe téacs.
In Éigse 15/1 (Samhradh, 1973), pp. 13–21.
Textual emendations made to nine poems published in secondary school verse anthology, incl. 1. Anocht scaoild na scola; 2. A dhuine chuireas an crann; 3. Truagh liom Máíre agus Mairghréag; 4. Brian Ó Ruairc mo rogha leannán; 5. Mo thruaighe mar táid Gaoidhil; 6. Mo-chean do theacht, a scadáin; 7. Ní binn do thorann lem thaoibh; 8. Tuar beannacht bheith i bpríosún; 9. Tuar guil, a cholaim, do cheol.

Brigit bé bithmaith

11839.
Howlett (David): The Old-Irish hymn Brigit bé bithmaith.
In Peritia 22–23 (2011–2012), pp. 182–187.
A prosodic analysis of Ultan’s hymn (Thes. ii 323-326).
16175.
McKenna (Catherine): The grammar, rhetoric, and exegetical logic of Ultán’s Hymn.

Brónach inniu Éire uagh

1670.
Mac an Bhaird (Alan): Dán díreach agus ranna as na hannála 867-1134.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), pp. 157–168.
Based on verse mostly from AFM and AU1, illustrates the gradual development of dán díreach from the ninth to twelfth century. Fifteen verses / excerpts ed. from printed editions of AFM and AU, with Engl transl. and notes. First lines: 1. Flann mac Conaing cosnaidh ríogh; 2. Ba congbhaidh Cearbhall do ghréas; 3. Brónach inniu Éire uagh; 4. Sudrall Muighe (maith re bágh); 5. Lasar Laighean lir go tráigh; 6. Má ro bíoth ua Breasail Bhric; 7. Ó ad-bhath Donnchadh, deilm do raoi; 8. Macha mhainbhtheach meadhraid muaidh; 9. Duibhlitir dionn eagna uaigh; 10. Flann a prímhchill Bhuithe bhinn; 11. Rángadar Laighin Luimneach; 12. Dubhthach duine dlightheach dúr; 13. Cumha ardríogh in Áth Cliath; 14. Ní chuala coinnmheadh n-eimhir; 15. Moghéanar duit id dheathaigh.

Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

Búaidh crábuidh, búaidh n-ailithre

12821.
Ní Bhrolcháin (Muireann): Maol Íosa Ó Brolcháin.
Maigh Nuad: An Sagart, 1986. 99 pp.
Edition of twelve poems by or attributed to Máel Ísu ua Brolcháin: 1. A aingil/beir a Míchíl mórfheartaig; 2. A Choimdiu baíd; 3. A Choimdiu, nom-chomét; 4. Búaid crábuidh, búaid n-ailithre; 5. Deus meus adiuva me; 6. Dia hAíne ní longu; 7. In Spirut Naem immunn; 8. Ocht n-éric na ndualach; 9. A Chrínóc, cubaid do cheól; 10. At-lochar duit, a mo Rí; 11. Rob soraid in sét-sa; 12. Mo chinaid i comláine. With Irish translation and notes.

Rev. by
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 12/1 (1986), pp. 284-285.

Buaidh n-easbaig ar Ardachadh

735.
Simms (Katharine): Gabh umad a Fheidhlimidh. A fifteenth-century inauguration ode?
In Ériu 31 (1980), pp. 132–145.
Poem beg. Gabh umad a Fheidhlimidh addressed to Feidhlim(idh) Fionn, son of Ó Conchobhair Ruadh and composed by the historian Torna Ua Maoil Chonaire (†1468) c. 1464-66. Refers to two other poems possibly composed by same author, i.e. Tosach féile fairsinge, addressed to Tomaltach son of Conchobhar Óg MacDiarmada, chief of Magh Luirg (†1458); Buaidh n-easbaig ar Ardachadh, addressed to Cormac MagShamhradhain, bishop of Ardagh 1444-ca. 1476. Notes association of ae freislighe metre with informal poetry and its use by gifted amateurs rather than professional bards.

Buaidh n-egna ar Fhréimh ríoghUidhir

11578.
Greene (David) (ed.): Buaidh n-egna ar Fhréimh ríoghUidhir.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 78–89, [no. 9].
36 qq.; no ascription. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Buidheachas lis an mháthair

1587.
Williams (N. J. A.): Altú Chlann Tomáis.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 67–68.
Poem by Seán Ó Neachtain, beg. Buidheachas lis an mháthair, ed. from MS RIA 23 L 32.

Buidhioch me do Mhág Uidhir

11572.
Greene (David) (ed.): Buidhioch me do Mhág Uidhir. By Fearghal Óg Mac an Bhaird.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 32–33, [no. 3].
3 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Buime trír máthair mhic Dé

455.
Breeze (Andrew): Two bardic themes: the Trinity in the Blessed Virgin’s womb, and the rain of folly.
In Celtica 22 (1991), pp. 1–15.
Respectively in (1) Buime trír máthair mhic Dé, attributed to Donnchadh Mór Ó Dálaigh (fl. c. 1400); and (2) Bíodh aire ag Ultaibh ar Aodh, by Eochaidh Ó hEoghusa.

By Sir John Mollowny giúistís foghnach nach feargach

14674.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): By Sir John Mollowny giúistís foghnach nach feargach.
In An barántas (1978), pp. 58–59, [no. 8. Barántas an ghé].
In a mixture of Irish and English; from NLI G 641.