Initial Lines of Poems

'Á mb’eol dom airinn a cheapa nú a rá lé céill

6034.
Ó Laoghaire (Donncha): Three poems in Irish from Mid-Cork.
In JCHAS 99 (1994), pp. 120–129.
Recorded from Domhnall Ó hÉalaithe (1846-1934), originally form Ballingeary, Co. Cork, in 1933.

'Ainnir mhiochair bhlasta mhilis

1796.
Breatnach (Pádraig A.): Amhrán le hAogán Ó Raithile.
In Éigse 20 (1984), pp. 149–156.
beg. 'Ainnir mhiochair bhlasta mhilis; critical ed. from MS NLI G 634 and G 314, with apparatus criticus, metrical analysis and notes.
15499.
Breatnach (Pádraig A.): Athchuairt ar amhrán le hAogán Ó Rathaille.
In Celtica 28 (2016), pp. 168–185.
A reexamination of the authorship and transmission of 'Ainnir mhiochair bhlasta mhilis. In Aguisín: edited text, with corrections, based on the critical edition by the author in Éigse 20.149ff.

'Airire Shaorghlain Mhic Sheamus ón dtaoibh seo

6034.
Ó Laoghaire (Donncha): Three poems in Irish from Mid-Cork.
In JCHAS 99 (1994), pp. 120–129.
Recorded from Domhnall Ó hÉalaithe (1846-1934), originally form Ballingeary, Co. Cork, in 1933.

'Athair Mhuiris Uí Chaoimh, mo mhíle léan tú!

1905.
Breatnach (R. A.): Caoine athair Mhuiris Uí Chaoimh.
In Éigse 24 (1990), p. 130.
Elegy on the death of Fr Muiris Ó Caoimh, beg. 'Athair Mhuiris Uí Chaoimh, mo mhíle léan tú!.

'Athair Shéamais, mo chuid, is tusa mo ghéire

10096.
Ó hÓgáin (Éamonn): Tuireamh an Athar Séamas Meathaile, sagart Osraíoch.
In OLL 4 (2010), pp. 147–157.
An elegy for Fr. James Mottley (†1756), beg. 'Athair Shéamais, mo chuid, is tusa mo ghéire. Normalized version from Kilkenny, St. Kieran’s College, MS Carrigan 158; with Carrigan’s own transcript and two early English versions.

A aicme ar ar dhoirt mo thoil-se a tionnghrádh dil

6863.
Ó Tuama (Seán): Texts and translations from Pádraigín Haicéad.
In Éire-Ireland 35/1-2 (Spring/Summer, 2000), pp. 79–83.
English translation of short extracts and occasional single stanzas: 1. Mór mo thnúth-sa lem Thoil féin; 2. Adeir léireólach léightheóra sgríbheann; 3. Ag ríoghraidh cé bhínn-se, do bharr ar chéad; 4. A aicme ar ar dhoirt mo thoil-se a tionnghrádh dil; 5. A fhir mh’éilighthe i ndéanamh na rann do-ním; 6. A chara 's a chnú chroidhe dhlúthaigheas rann cluthar; 7. Ar chomhrannaibh cóirighthe i n-eagar 's i n-am; 8. Oileán Carrún laglúb líomhtha léir; 9. Acht clann mhillteach ar a máthair; 10. Innis ar dtós mar sgeól dom thiagharna.

A Aingil, beir

1088.
Hollo (Kaarina): The alliterative structure of Mael Ísu Ua Brolcháin’s A aingil, beir.
In Ériu 41 (1990), pp. 77–80.

A aingil/beir a Míchíl mórfheartaig

12821.
Ní Bhrolcháin (Muireann): Maol Íosa Ó Brolcháin.
Maigh Nuad: An Sagart, 1986. 99 pp.
Edition of twelve poems by or attributed to Máel Ísu ua Brolcháin: 1. A aingil/beir a Míchíl mórfheartaig; 2. A Choimdiu baíd; 3. A Choimdiu, nom-chomét; 4. Búaid crábuidh, búaid n-ailithre; 5. Deus meus adiuva me; 6. Dia hAíne ní longu; 7. In Spirut Naem immunn; 8. Ocht n-éric na ndualach; 9. A Chrínóc, cubaid do cheól; 10. At-lochar duit, a mo Rí; 11. Rob soraid in sét-sa; 12. Mo chinaid i comláine. With Irish translation and notes.

Rev. by
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 12/1 (1986), pp. 284-285.

A ainnir bháin mhánla bhláthmhair gheanamhail chaoin

17729.
de Brún (Pádraig) (ed.): A ainnir bháin mhánla bhláthmhair gheanamhail chaoin. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 50–52, (no. 6. [Desiderium Lutetiae]).

A ainnir bhán mhíonla na mbachall gcas gcuíthe

17731.
de Brún (Pádraig) (ed.): A ainnir bhán mhíonla na mbachall gcas gcuíthe. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 57–58, (no. 8. [Madame Ronane]).

A ainnir bhig bhúidh leanabaigh

17733.
de Brún (Pádraig) (ed.): A ainnir bhig bhúidh leanabaigh. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 61–63, (no. 10. [Iníon an Tiarna Condúin]).

A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

A aonmhic Dé do céasadh thrínn

441.
Ó Cuív (Brian): Two religious poems in Irish.
In Celtica 20 (1988), pp. 73–84.
1. The medieval poem, beg. Is trúag in ces i mbiam (8 qq.), ed. with transl. and notes from MSS TCD H 3. 18, TCD H 4. 22, and Brussels 20978–9; 2. A late (eighteenth-century?) adaptation of the Latin Easter hymn L’aleluya du jour de Pasques (composed by the Franciscan, Jean Tisserand, ob. 1494). Poem beg. A aonmhic Dé do céasadh thrínn (14 qq.); ed. with transl. and notes from MS NLI G 663. Latin text from Liber Usualis, beg. O filii et filiae (12 qq.).

A aos dána, is aithnidh damh

4634.
Ó Riain (Gordon): Early modern technical verse from NLI G 3.
In Éigse 36 (2008), pp. 35–42.
9 qq., diplomatic text and critical edition. First line: A aos dána, is aithnidh damh; with English translation.

A Áth Cliath, is aoibhinn dhuit

18574.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): A Áth Cliath, is aoibhinn dhuit. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 126–133, (no. 11. Ar an Ardeaspag Pádraig Mac Síomain).
From Egerton 110; modernised text with English translation, textual notes, variants.

A ben Gráic, is grácda sain!

13800.
Frykenberg (Brian): The ‘death of the wild man’ in the legend of Suibhne Gelt.
In Buile Suibhne (2014), pp. 43–92.
Appendix: A ben Gráic (Brussels MS. 5100-04) [edition of a MIr. poem, 24 qq.; normalised and diplomatic texts, English translation, metrical commentary].

A ben, bennacht fort—ná ráid

1641.
Lapidge (Michael): A seventh-century insular Latin debate poem.
In CMCS 10 (Winter, 1985), pp. 1–23.
Reconstructed text, beg. Ad Deum uertere uolo, based on MSS Luxembourg, Bibliothèque nationale, 89 and Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 11411; with Engl. transl. and discussion of provenance, metrical form, social and doctrinal milieu. Compares with the two OIr. poems A ben, bennacht fort—ná ráid (attributed to Daniél ua Líathaiti) and Líadan and Cuirithir (beg. Cen áinius).

A bháis do rug Muircheartach uainn

15067.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aogán Ó Rathaille / curtha in eagar ag Breandán Ó Buachalla.
Filí, 1. Baile Átha Cliath: Field Day, 2007. vii + 136 pp. (Filí, 1).
21 poems and 4 fragments by A. Ó R.; with notes, vocabulary, indexes.

1. Do chuala gol ban i gcéin; 2. Is atuirseach géar liom créachta chrích Fódla; 3. Is fada liom oíche fhírfhliuch gan suan gan srann; 4. Monuarsa an Chárthfhuil tráite tréithlag; 5. Cneá agus dochar do ghortaigh mo chéadfa; 6. Tásc tré sreathaid dearca deora; 7. Maidean sul smaoin Títan a chosa do luail; 8. Aisling ghéar do dhearcas féin im leaba is mé go lagbhríoch; 9. Tréig do thalamh dúchais; 10. An trua libh na faolchoin an éithigh 's an fhill dhuibh; 11. Gile na gile do chonarc ar shlí in uaigneas; 12. A bháis do rug Muircheartach uainn; 13. (a) A choisí, beir m’uiríoll go Daingean Uí Chúis; (b) Abigil Brún a dúirt ná féadfainnse; (c) Deirim is ní cheilim ort, a Rí na ngrás; (d) Ní féile ná daonnacht is ainm don abhainn; 14. Mo ghreadadh go cruaidh mé duairc ag druidim le haois; 15. Do shiúlaigh mise an Mhúmhain Mhín; 16. Ag siúl dom ar bhruíonta na Mumhan mórthimpeall; 17. Cabhair ní ghairfead go gcuirthear me i gcruinnchomhrainn; 18. Do ghéis an Ráth Mhór, do réabadh a seoil; 19. Do scaoileadar draoithe agus fáidhí de rímhfhionnas Phádraig is Bhríd; 20. Táid éisc ar na srúillibh ag léimrigh go lúfar; 21. Scéal goirt do ghéarghoin mo chroí-se is do léirchuir na mílte chun fáin; 22. Do leathnaigh an chiach dhiachrach fám sheana-chroí dúr.

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 34 (2006-2007), pp. 234-236.

A bharda Éireann, an déar libh grá mo chroí

1784.
Ó Háinle (Cathal): Ar bhás Sheáin Uí Neachtain.
In Éigse 19/2 (1983), pp. 384–394.
Elegy on the death of Seán Ó Neachtain by his son Tadhg Ó Neachtain, beg. A bharda Éireann, an déar libh grá mo chroí; from MS NLI G 132; normalized text with notes.

A Bharthail ghasta ó Chaiseal Mumhan na slógh

334.
Ó Cuív (Brian): Sicíní circe Sheáin Chláraigh.
In Celtica 14 (1981), p. 124.
Exemplification of the phrase an mí-á a ghaibh é (‘the ill-luck that took him’) in a c. 1895 letter by Peadar Ua Laoghaire to Eoin MacNeill [?], from MS NLI 10879, describing the theft of a hen from Seán Clárach [Mac Domhnaill]'s servant-boy in Dublin. Story includes a verse from SC and the servant boy’s response, beg. resp. A Bharthail ghasta ó Chaiseal Mumhan na slógh and Ní milleadh ban a ghaibh mé – diúltaim dóibh.
MacNeill (Eoin) (ref.), Ua Laoghaire (Peadar) (ref.)

A bhé mhálla

15866.
Ó Macháin (Pádraig): Two poems by William Nugent.
In RíM 28 (2017), pp. 36–52.
Late 16th c. 1. A bhé mhálla (7 qq.); 2. Nā maoidh a shaoghail do shéan (5 qq.). Edited from Bodl. F. 2.34 Linc.; with English translation, apparatus criticus (poem 2 with readings from TCD H 5. 11), textual notes.

A bhean fuair an falachán

17860.
Ó Háinle (Cathal): Varia de amore.
In Celtica 30 (2018), pp. 24–37.
1. A bhean lán de stuaim and quinque lineae amoris [Interprets the use by the poet of the words lámh and gníomh in the light of the medieval Latin poetic trope of the quinque lineae (or gradus) amoris]; 2. A bhean fuair an falachán [Proposes that the wording of the reference to Absalom’s hair in the first q. of this poem is influenced by a misunderstanding of Engl. disteyne (‘outshine’) in the suggested source of this poem (i.e. Chaucer’s ballade Hyd, Absolon, thy gilte tresses clere in the prologue to the Legend of good women) as disdeyne (‘contempt’)].

A bhean lán de stuaim

7112.
Mac Craith (Mícheál): A bhean lán de stuaim.
In MaynR 10 (May, 1984), pp. 27–51.
14843.
Mac Craith (Mícheál): Lorg na hiasachta ar na dánta grá.
LT, 63. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1989. 251 pp.
Discusses the direct influence of English literature on Irish love poetry of the period 1550-1650. Study based on an analysis of the following eight poems: chap 2. Mairg adeir olc ris na mnáibh (Gearóid Iarla); chap. 3. A mhacalla dheas (Cearbhall Ó Dálaigh), Dála an nóinín (Pádraigín Haicéad), A bhean lán de stuaim (Geoffrey Keating), Fir na Fódla ar ndul d’éag (Riocard do Búrc); chap. 4. Fuar dó féin an croidhe tinn, A fhir éadmhair 'gá mbí bean; chap. 5. Féach orm, a inghean Eóghain (Ó Géaráin).

Rev. by
Breandán Ó Conaire, in StH 29 (1995), pp. 231-237.
17860.
Ó Háinle (Cathal): Varia de amore.
In Celtica 30 (2018), pp. 24–37.
1. A bhean lán de stuaim and quinque lineae amoris [Interprets the use by the poet of the words lámh and gníomh in the light of the medieval Latin poetic trope of the quinque lineae (or gradus) amoris]; 2. A bhean fuair an falachán [Proposes that the wording of the reference to Absalom’s hair in the first q. of this poem is influenced by a misunderstanding of Engl. disteyne (‘outshine’) in the suggested source of this poem (i.e. Chaucer’s ballade Hyd, Absolon, thy gilte tresses clere in the prologue to the Legend of good women) as disdeyne (‘contempt’)].

A bhile gan bhéim, 's a réaltain solais na suadh

2172.
Ó Fiannachta (Pádraig): Eoghan Ó Comhraí: file trádisiúnta.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 280–307.
Edition of 14 poems (one in English) composed by Eugene O’Curry, modernized in spelling; some excerpted.

(1) A bhile gan bhéim, 's a réaltain solais na suadh [Maynooth M 97]; (2) A Chlannaibh na nGaoidheal ba gníomhach calma [Maynooth C 73(h)]; (3) A Éigse Chinn Chōradh is a threoin de Shíol Éibhir [RIA 24 M 5]; (4) A Éigse Chláir Thuamhan 's a shaorcheap na suadhaibh [RIA 24 L 1]; (5) A shéimhfhir shuairc shnuaghlain, is a shaoi gan cháim [Maynooth C 73(h)]; (6) A uaisle oirirc na bhfocalbhriocht is milse blas [RIA 23 H 30]; (7) Monuar is mairg don ghasra dhaonna [23 D 34]; (8) Go mbeannaí Críost gan dearmad, a Phádraig chneasta Uí Néill duit [RIA 24 L 1]; (9) Go mbeannaí Dia fá thrí duit a sheanbhean bhocht [Maynooth C 71(c)]; (10) Maidin mhoch im aonar ag taisteal coille craobhaí [Maynooth C 71(c)]; (11) Mo dhaithnid an dochar rér tolladh de shíorghnáth mé [Maynooth C 12]; (12) My friends and my neabors I pray you draw near [Maynooth C 52(b)]; (13) Scaradh le hÉirinn cé déarach lem chroí [Maynooth C 73(h)]; (14) Taistil gan spás, a bhánchnis chailce gan chiaich [Maynooth R 97].

A bhláith na bhflaith nár ghaibh an dlí mar rogha

14302.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Mar dhíol i mbruín.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 49–50.
A bhláith na bhflaith nár ghaibh an dlí mar rogha, by Seon Ó hUaithnín.

A bhonnáin bhuí, is é mo chrá do luí

14649.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): An bonnán buí (a).
In Cathal Buí (1975), pp. 75–76.
A bhonnáin bhuí, is é mo chrá do luí, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.

A Bhrighid Óg Ní Mháille, is tú d’fhág mo chroidhe cráidhte

1526.
Ó hUrmoltaigh (Nollaig): Amhráin as Toraigh.
In Éigse 15/3 (Samhradh, 1974), pp. 224–234.
Seven songs (with phonetic transcription) recorded from Jimmy (Shéamais Bháin) Ó Mianáin, Tory Island: [1.] Pádraig 'ac Ruaidhrí beg. A Phádraig 'ic Ruaidhrí, is tú corp an duine uasail; [2.] Na Buachaillí in Albain beg. Mo bheannacht leis na buachaillí a d’imthigh uaim thar sáile; [3.] Conall Ó Baoighill beg. Tháinig an bás go fáilthidhe 'ugam ar cuairt; [4.] Brighid Óg Ní Mháille beg. A Bhrighid Óg Ní Mháille, is tú d’fhág mo chroidhe cráidhte; [5.] Seán Bán beg. Mo chosa, mo lámha, mo chnámha, is tá mé uilig tinn; [6.] Béal Buidhe Uaighe beg. Is iomdhaidh lasta préataí a thug mé féin is mo dhearbhráthair; [7.] Péarla an Bhrollaigh Ghil Bháin beg. Tharlaidh dom péarla an bhrollaigh ghil bháin.

A bhuachaillí an chúige, bainigí an eorna

1887.
Ó Buachalla (Breandán): Briseadh na Bóinne.
In Éigse 23 (1989), pp. 83–106.
The account in Gaelic poetry of the Battle of the Boyne and its aftermath.

A bhuime den bhród mhórdha ba rathamhail réim

1989.
Breatnach (Pádraig A.): Togha na héigse 1700–1800: 3. A bhuime den bhród mhórdha ba rathamhail réim (Úna Nic Cruitín).
In Éigse 28 (1995), pp. 135–137.
Poem dedicated to Eisibéal Ní Bhriain (†1788), by Úna Nic Cruitín; beg. A bhuime den bhród mhórdha ba rathamhail réim. Restored from Maynooth C 15, with metrical analysis, MS readings and notes.

A Brigit, a noébchallech

1900.
Ó Cuív (Brian): The Irish marginalia in Codex Palatino-Vaticanus No. 830.
In Éigse 24 (1990), pp. 45–67.
Edition of the two scribal notes of the amanuensis and the five marginal items in Irish verse found in Palatinus latinus 830; with translation and textual notes.

A chara 's a chnú chroidhe dhlúthaigheas rann cluthar

6863.
Ó Tuama (Seán): Texts and translations from Pádraigín Haicéad.
In Éire-Ireland 35/1-2 (Spring/Summer, 2000), pp. 79–83.
English translation of short extracts and occasional single stanzas: 1. Mór mo thnúth-sa lem Thoil féin; 2. Adeir léireólach léightheóra sgríbheann; 3. Ag ríoghraidh cé bhínn-se, do bharr ar chéad; 4. A aicme ar ar dhoirt mo thoil-se a tionnghrádh dil; 5. A fhir mh’éilighthe i ndéanamh na rann do-ním; 6. A chara 's a chnú chroidhe dhlúthaigheas rann cluthar; 7. Ar chomhrannaibh cóirighthe i n-eagar 's i n-am; 8. Oileán Carrún laglúb líomhtha léir; 9. Acht clann mhillteach ar a máthair; 10. Innis ar dtós mar sgeól dom thiagharna.

A chlanna Gael, do fuaireabhair náire

1887.
Ó Buachalla (Breandán): Briseadh na Bóinne.
In Éigse 23 (1989), pp. 83–106.
The account in Gaelic poetry of the Battle of the Boyne and its aftermath.

A Chlannaibh na nGaoidheal ba gníomhach calma

2172.
Ó Fiannachta (Pádraig): Eoghan Ó Comhraí: file trádisiúnta.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 280–307.
Edition of 14 poems (one in English) composed by Eugene O’Curry, modernized in spelling; some excerpted.

(1) A bhile gan bhéim, 's a réaltain solais na suadh [Maynooth M 97]; (2) A Chlannaibh na nGaoidheal ba gníomhach calma [Maynooth C 73(h)]; (3) A Éigse Chinn Chōradh is a threoin de Shíol Éibhir [RIA 24 M 5]; (4) A Éigse Chláir Thuamhan 's a shaorcheap na suadhaibh [RIA 24 L 1]; (5) A shéimhfhir shuairc shnuaghlain, is a shaoi gan cháim [Maynooth C 73(h)]; (6) A uaisle oirirc na bhfocalbhriocht is milse blas [RIA 23 H 30]; (7) Monuar is mairg don ghasra dhaonna [23 D 34]; (8) Go mbeannaí Críost gan dearmad, a Phádraig chneasta Uí Néill duit [RIA 24 L 1]; (9) Go mbeannaí Dia fá thrí duit a sheanbhean bhocht [Maynooth C 71(c)]; (10) Maidin mhoch im aonar ag taisteal coille craobhaí [Maynooth C 71(c)]; (11) Mo dhaithnid an dochar rér tolladh de shíorghnáth mé [Maynooth C 12]; (12) My friends and my neabors I pray you draw near [Maynooth C 52(b)]; (13) Scaradh le hÉirinn cé déarach lem chroí [Maynooth C 73(h)]; (14) Taistil gan spás, a bhánchnis chailce gan chiaich [Maynooth R 97].

A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

A chlú a-moigh ar Mhág Uidhir

11579.
Greene (David) (ed.): A chlú a-moigh ar Mhág Uidhir. By Írial Ó hUiginn.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 90–99, [no. 10].
34 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

A Choemgin a chloch-adbaig

689.
Oskamp (Hans): The Irish quatrains and salutation in the Drummond Missal.
In Ériu 28 (1977), pp. 82–91.
Edition with translation and commentary of three marginal quatrains (beg. Salcaid aenchap anart lín, Timcheallmait relic maic Dé, Niro aisce aisc it bíu resp.) and salutation in which St. Kevin welcomes St. Ciarán Saigre to his cell (beg. Is mochen a noeb-chlerig to which St Ciarán replies beg. A Choemgin a chloch-adbaig). Texts dated to 10th cent., and ed. from New York, Pierpont Morgan MS M 627. Some palaeoghraphic discussion of hands of MS. Contains 6 plates.

A Choimdiu baíd

12821.
Ní Bhrolcháin (Muireann): Maol Íosa Ó Brolcháin.
Maigh Nuad: An Sagart, 1986. 99 pp.
Edition of twelve poems by or attributed to Máel Ísu ua Brolcháin: 1. A aingil/beir a Míchíl mórfheartaig; 2. A Choimdiu baíd; 3. A Choimdiu, nom-chomét; 4. Búaid crábuidh, búaid n-ailithre; 5. Deus meus adiuva me; 6. Dia hAíne ní longu; 7. In Spirut Naem immunn; 8. Ocht n-éric na ndualach; 9. A Chrínóc, cubaid do cheól; 10. At-lochar duit, a mo Rí; 11. Rob soraid in sét-sa; 12. Mo chinaid i comláine. With Irish translation and notes.

Rev. by
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 12/1 (1986), pp. 284-285.

A Choimdiu, nom-chomét

12821.
Ní Bhrolcháin (Muireann): Maol Íosa Ó Brolcháin.
Maigh Nuad: An Sagart, 1986. 99 pp.
Edition of twelve poems by or attributed to Máel Ísu ua Brolcháin: 1. A aingil/beir a Míchíl mórfheartaig; 2. A Choimdiu baíd; 3. A Choimdiu, nom-chomét; 4. Búaid crábuidh, búaid n-ailithre; 5. Deus meus adiuva me; 6. Dia hAíne ní longu; 7. In Spirut Naem immunn; 8. Ocht n-éric na ndualach; 9. A Chrínóc, cubaid do cheól; 10. At-lochar duit, a mo Rí; 11. Rob soraid in sét-sa; 12. Mo chinaid i comláine. With Irish translation and notes.

Rev. by
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 12/1 (1986), pp. 284-285.

A choisí, beir m’uiríoll go Daingean Uí Chúis

15067.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aogán Ó Rathaille / curtha in eagar ag Breandán Ó Buachalla.
Filí, 1. Baile Átha Cliath: Field Day, 2007. vii + 136 pp. (Filí, 1).
21 poems and 4 fragments by A. Ó R.; with notes, vocabulary, indexes.

1. Do chuala gol ban i gcéin; 2. Is atuirseach géar liom créachta chrích Fódla; 3. Is fada liom oíche fhírfhliuch gan suan gan srann; 4. Monuarsa an Chárthfhuil tráite tréithlag; 5. Cneá agus dochar do ghortaigh mo chéadfa; 6. Tásc tré sreathaid dearca deora; 7. Maidean sul smaoin Títan a chosa do luail; 8. Aisling ghéar do dhearcas féin im leaba is mé go lagbhríoch; 9. Tréig do thalamh dúchais; 10. An trua libh na faolchoin an éithigh 's an fhill dhuibh; 11. Gile na gile do chonarc ar shlí in uaigneas; 12. A bháis do rug Muircheartach uainn; 13. (a) A choisí, beir m’uiríoll go Daingean Uí Chúis; (b) Abigil Brún a dúirt ná féadfainnse; (c) Deirim is ní cheilim ort, a Rí na ngrás; (d) Ní féile ná daonnacht is ainm don abhainn; 14. Mo ghreadadh go cruaidh mé duairc ag druidim le haois; 15. Do shiúlaigh mise an Mhúmhain Mhín; 16. Ag siúl dom ar bhruíonta na Mumhan mórthimpeall; 17. Cabhair ní ghairfead go gcuirthear me i gcruinnchomhrainn; 18. Do ghéis an Ráth Mhór, do réabadh a seoil; 19. Do scaoileadar draoithe agus fáidhí de rímhfhionnas Phádraig is Bhríd; 20. Táid éisc ar na srúillibh ag léimrigh go lúfar; 21. Scéal goirt do ghéarghoin mo chroí-se is do léirchuir na mílte chun fáin; 22. Do leathnaigh an chiach dhiachrach fám sheana-chroí dúr.

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 34 (2006-2007), pp. 234-236.

A chompáin coimhnigh meise

2458.
B. (P. A.): A chompáin coimhnigh meise.
In Éigse 34 (2004), p. 140.
from MS RIA 23 D 4.

A chompáin cuimhnigh meise

1261.
Ní Dhonnchadha (Máirín): Two female lovers.
In Ériu 45 (1994), pp. 113–119.
Déanam fán moine so soir (5 qq.), and A chompáin cuimhnigh meise (3 qq.); edited from MS RIA 23 D 4, with text of the MS, orthographically normalised; English translation and notes. Suggests that both poems were probably composed by women.

A chraobha cumainn na nGael gcumais

15074.
Morley (Vincent) (ed.): A chraobha cumainn na nGael gcumais, by Tomás Ó Míocháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 19–22, [no. 4.].
Based on RIA 23 L 35.

A Chrínóc, cubaid do cheól

12821.
Ní Bhrolcháin (Muireann): Maol Íosa Ó Brolcháin.
Maigh Nuad: An Sagart, 1986. 99 pp.
Edition of twelve poems by or attributed to Máel Ísu ua Brolcháin: 1. A aingil/beir a Míchíl mórfheartaig; 2. A Choimdiu baíd; 3. A Choimdiu, nom-chomét; 4. Búaid crábuidh, búaid n-ailithre; 5. Deus meus adiuva me; 6. Dia hAíne ní longu; 7. In Spirut Naem immunn; 8. Ocht n-éric na ndualach; 9. A Chrínóc, cubaid do cheól; 10. At-lochar duit, a mo Rí; 11. Rob soraid in sét-sa; 12. Mo chinaid i comláine. With Irish translation and notes.

Rev. by
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 12/1 (1986), pp. 284-285.

A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

A Dé dúlig, adat-teoch

1583.
Ó Néill (Pádraig): Airbertach mac Cosse’s poem on the Psalter.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 19–46.
A Dé dúlig, adat-teoch (50 qq.). From MS Rawlinson B 502; with English translation. Includes a discussion of the structure and source-material of the poem.
13316.
Ó Néill (Pádraig P.): Old wine in new bottles: the reprise of early Irish Psalter exegesis in Airbertach mac Cosse’s poem on the Psalter.
In Authorities and adaptations (2014), pp. 121–140.
Studies Airbertach’s adaptation into verse form of the ‘Old Irish treatise on the Psalter’, focusing on the differences between the ‘Psalter poem’ and its source.

A Deirdriu, maindēra[e] már

16167.
Ahlqvist (Anders): A rhetorical poem in Longes mac nUislenn.
In Rhetoric and reality in medieval Celtic literature [Melia studies] (2014), pp. 1–7.
A Deirdriu, maindēra[e] már (cf. Vernam Hull, pp. 44-45 in Longes mac nUislenn 1949 [BILL: 4973]). Text, English translation, Textual notes and Commentary.

A dhaoine tá líonta dhen daonnacht

1514.
Ó Buachalla (Breandán): Dán ar Chath Eachroma.
In Éigse 15/2 (Geimhreadh, 1973), pp. 117–123.
Two versions of the same song on the Battle of Aughrim [1691] edited with notes in Irish. Version 1, beg. A dhaoine tá líonta dhen daonnacht, ed. from MS QUL Bunting 7 (no. 68), normalised. Version 2, beg. 'S a dhaoine a bhfuil maoineadh nó spré agaibh, reproduced from Seán Ó Fionnagáin’s ed. in An Stoc (Eanáir 1928) 3; with notes.
Ó Fionnagáin (Seán) (ref.)

A Dhé na gcónt noch dh’fhóir led ghrást mo phúir

17739.
de Brún (Pádraig) (ed.): A Dhé na gcónt noch dh’fhóir led ghrást mo phúir. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 75–77, (no. 32. [Tempore senectutis ac aegritudinis preces]).

A Dhiarmuid na n-aedha 'stig, ba náire 'n ní dhuit

6034.
Ó Laoghaire (Donncha): Three poems in Irish from Mid-Cork.
In JCHAS 99 (1994), pp. 120–129.
Recorded from Domhnall Ó hÉalaithe (1846-1934), originally form Ballingeary, Co. Cork, in 1933.

A Dhísirt Uí Thuaithchill, mo chruadh-chréachtsa

10943.
Smith (Peter): A Dhísirt Uí Thuaithchill, mo chruadh-chréachtsa: an early eighteenth-century poem from Derry.
In StH 37 (2011), pp. 133–162.
Elegy to the wife of Domhnall Ó Catháin, Eibhlín (†1726), of anonymous authorship. Diplomatic and normalised texts from NLI G 35; with English translation and notes.

A Dhomhnaill, deadhlam fa shíodh

13864.
McManus (Damian): In defence of manslaughter: two poems by Muireadhach Leasa an Doill/Albanach Ó Dálaigh for Domhnall Mór (mac Éigneacháin) Ó Domhnaill (†1241).
In Ériu 64 (2014), pp. 145–203.
1. A Dhomhnaill, deadhlam fa shíodh; 2. Cian ó a-dibheas digh ndearmaid. Text from Rawlinson B 514, normalized; with English translation, textual notes, and discussion of the incident that provides the background to the two poems.

A dhúin thíos atá it éanar

5515.
Ó Háinle (Cathal): Notitiae: 3. Fadhb théacsúil.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), pp. 226–228.
vs. the emendation in Measgra D. 151.32 proposed by R. A. Breatnach, in Celtica 6 (1963), pp. 257-258.

A dhuine chuireas an crann

1501.
Ó Cuív (Brian): Roinnt leasaithe téacs.
In Éigse 15/1 (Samhradh, 1973), pp. 13–21.
Textual emendations made to nine poems published in secondary school verse anthology, incl. 1. Anocht scaoild na scola; 2. A dhuine chuireas an crann; 3. Truagh liom Máíre agus Mairghréag; 4. Brian Ó Ruairc mo rogha leannán; 5. Mo thruaighe mar táid Gaoidhil; 6. Mo-chean do theacht, a scadáin; 7. Ní binn do thorann lem thaoibh; 8. Tuar beannacht bheith i bpríosún; 9. Tuar guil, a cholaim, do cheol.

A dhuine nach creit iar cóir

13910.
Boyle (Elizabeth): Echtgus Úa Cúanáin’s poem on Eucharistic doctrine.
In Treasures of Irish Christianity (2012), pp. 87–89.
15463.
Boyle (Elizabeth): Sacrifice and salvation in Echtgus Úa Cúanáin’s poetic treatise on the Eucharist.
In Envisioning Christ on the Cross (2013), pp. 181–194.

A Éamainn cháin, a bhaird gan friotal líofa

14679.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): A Éamainn cháin, a bhaird gan friotal líofa, by Dáiví de Barra.
In An barántas (1978), pp. 64–65, [no. 12 (ii). Freagra Dháiví].
From Fermoy (St. Colman’s) MS PB 10.

A écsiu Fáil fégam sein

17440.
Theuerkauf (Marie-Luise): The death of Boand and the recensions of Dindṡenchas Érenn.
In Ériu 67 (2017), pp. 49–98.
Analyses the mutual relationship of the three poems on Boand in the Dindṡenchas and discusses the relationship between the prose and verse sections of the Boand article as well as the interrelationship of the various prose variants. Includes the edition and translation of a poem of perhaps late 10th c. connected to Boand I, beg. A écsiu Fáil fégam sein, from MS Laud 610, ascribed by K. Meyer to Cináed úa hArtacáin (cf. ZCP 8.102 ff.).

A Éigse Chinn Chōradh is a threoin de Shíol Éibhir

2172.
Ó Fiannachta (Pádraig): Eoghan Ó Comhraí: file trádisiúnta.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 280–307.
Edition of 14 poems (one in English) composed by Eugene O’Curry, modernized in spelling; some excerpted.

(1) A bhile gan bhéim, 's a réaltain solais na suadh [Maynooth M 97]; (2) A Chlannaibh na nGaoidheal ba gníomhach calma [Maynooth C 73(h)]; (3) A Éigse Chinn Chōradh is a threoin de Shíol Éibhir [RIA 24 M 5]; (4) A Éigse Chláir Thuamhan 's a shaorcheap na suadhaibh [RIA 24 L 1]; (5) A shéimhfhir shuairc shnuaghlain, is a shaoi gan cháim [Maynooth C 73(h)]; (6) A uaisle oirirc na bhfocalbhriocht is milse blas [RIA 23 H 30]; (7) Monuar is mairg don ghasra dhaonna [23 D 34]; (8) Go mbeannaí Críost gan dearmad, a Phádraig chneasta Uí Néill duit [RIA 24 L 1]; (9) Go mbeannaí Dia fá thrí duit a sheanbhean bhocht [Maynooth C 71(c)]; (10) Maidin mhoch im aonar ag taisteal coille craobhaí [Maynooth C 71(c)]; (11) Mo dhaithnid an dochar rér tolladh de shíorghnáth mé [Maynooth C 12]; (12) My friends and my neabors I pray you draw near [Maynooth C 52(b)]; (13) Scaradh le hÉirinn cé déarach lem chroí [Maynooth C 73(h)]; (14) Taistil gan spás, a bhánchnis chailce gan chiaich [Maynooth R 97].

A Éigse Chláir Fódla 's a chléircheap na n-ordaibh

1697.
Ó Murchú (Liam): Dearbhaithe ó Chontae an Chláir.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), pp. 237–264.
Three poetic asseverations from Co. Clare. Ed. with notes (incl. notes on language) and glossary from MS ULC Add. 6562: 1. Dar droichead na Crannaí dar Ruirí na gainmhe by Tomás Ó Míocháin; 2. A Éigse Chláir Fódla 's a chléircheap na n-ordaibh by Séamas Mac Consaidín; 3. Mo bhreo 'gus mo chumha-chreach mar pósadh ar dtúis me by Tomás Ó Míocháin.

A Éigse Chláir Thuamhan 's a shaorcheap na suadhaibh

2172.
Ó Fiannachta (Pádraig): Eoghan Ó Comhraí: file trádisiúnta.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 280–307.
Edition of 14 poems (one in English) composed by Eugene O’Curry, modernized in spelling; some excerpted.

(1) A bhile gan bhéim, 's a réaltain solais na suadh [Maynooth M 97]; (2) A Chlannaibh na nGaoidheal ba gníomhach calma [Maynooth C 73(h)]; (3) A Éigse Chinn Chōradh is a threoin de Shíol Éibhir [RIA 24 M 5]; (4) A Éigse Chláir Thuamhan 's a shaorcheap na suadhaibh [RIA 24 L 1]; (5) A shéimhfhir shuairc shnuaghlain, is a shaoi gan cháim [Maynooth C 73(h)]; (6) A uaisle oirirc na bhfocalbhriocht is milse blas [RIA 23 H 30]; (7) Monuar is mairg don ghasra dhaonna [23 D 34]; (8) Go mbeannaí Críost gan dearmad, a Phádraig chneasta Uí Néill duit [RIA 24 L 1]; (9) Go mbeannaí Dia fá thrí duit a sheanbhean bhocht [Maynooth C 71(c)]; (10) Maidin mhoch im aonar ag taisteal coille craobhaí [Maynooth C 71(c)]; (11) Mo dhaithnid an dochar rér tolladh de shíorghnáth mé [Maynooth C 12]; (12) My friends and my neabors I pray you draw near [Maynooth C 52(b)]; (13) Scaradh le hÉirinn cé déarach lem chroí [Maynooth C 73(h)]; (14) Taistil gan spás, a bhánchnis chailce gan chiaich [Maynooth R 97].

A éigse is suadha

14665.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): A éigse is suadha, by Eoghan Rua Ó Súilleabháin.
In An barántas (1978), pp. 34–36, [no. 1. Barántas an hata].
From RIA 24 I 9.

A Éigse léigidh d’bhur ndíospóireacht

14308.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Féile Thiobóid.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 59.
A Éigse léigidh d’bhur ndíospóireacht, by Seon Ó hUaithnín.

A éigsi Banba na mbend

5420.
Hemprich (Gisbert): Das Gedicht A éigsi Banba na mbend von Giolla Íosa Mac Firbhisigh (gest. 1301) un die irische Réim ríoghraidhe-Tradition.
In 4. Deutsches Keltologensymposium (2007), pp. 255–278.

A eolcha Conaill ceoluig

5144.
Simms (Katharine): The Donegal poems in the Book of Fenagh.
In Ériu 58 (2008), pp. 37–53.
Discusses the additional verse material copied from the lost ‘Old book of St. Caillín’ into RIA MS 23 P 26, particularly the poems Conall cuingid Cloinni Néill, Enna dalta Cairpri cruaid, A eolcha Conaill ceoluig, Atá sunn senchus nach suaill, A liubhair ta ar do lar, Cairbre Eogan Enna eim and Estid re Conall calma.

A eolcha Érenn airde

12205.
Smith (Peter): A eolcha Érenn airde: a medieval poem on the pre-Christian kings of Ireland.
In ZCP 60 (2013), pp. 175–238.
48 qq., attributed to Gilla Cóemáin. Critical edition from MSS Brussels 2569–72, Cambridge Add. 3084, NLI G 131, RIA 23 K 32, B i 1a, B iv 2, C iv 3, D ii 1, TCD H 5. 28, Maynooth C 88; normalized to Early Modern Irish spelling. With English translation, textual notes and commentary, indexes.

A eolcha in domhoin duanaig

13066.
Bhreathnach (Edel), Murray (Kevin): The Airgíalla charter poem: edition.
In Kingship and landscape of Tara (2005), pp. 124–158.
Ar-síasair coimdiu Tailten suidi coimdemmar. From NLI G7; diplomatic and normalised texts, English translation, textual notes (MS facsimile in pp. 333-335).

In Appendix: A eolcha in domhoin duanaig. Diplomatic text from RIA B iv 2.

A fhir a Muirisc na marc

794.
Ó Concheanainn (Tomás): A pious redactor of Dinnshenchas Érenn.
In Ériu 33 (1982), pp. 85–98.
Analysis of content and style of devotional stanzas appended to 20 dinnshenchas poems; use of , Coimdiu, Dúilem, Fer adressing the Deity. Concludes that Cuán ua Lóchán (†1024) is the author. [1.] Introduction; [2.] ‘Loch Dergderc’ (beg. Inlinnse luaidim cach lá), `Áth Luain’ (beg. A ḟir théit i mag Medba), ‘Carn Furbaide’ (beg. Atá sund Carn uí Chathbath); Saltair na Rann; [2.] ‘Cleitech’ (beg. Cleitech in druí díles daith); [3.] ‘Crechmael’ (beg. In dremsa nach duairc oc dáil); [4.] ‘Es Ruaid I’ (beg. A ḟir dodechaid atuaid); [5.] ‘Lia Nothain’ (beg. Atá sunn fo choirthe chruaid), ‘Sliab Betha’ (beg. Atchíu lecht deoraid do chéin), ‘Druim Cliab’ (beg. Sunna ro boí Caurnan cas), ‘Cerna’ (beg. Cia bem sunn 'nar suide sel), ‘Loch nÉrne’ (beg. Loch nÉrne, ard a oscur), ‘Ard Macha’ (beg. In mag imriadat ar n-eich), ‘Temair III’ (beg. Temair togha na tulach); [6.] ‘Dubthir’ (beg. Dubthir Guaire, gním dia fail), ‘Nemthenn’ (beg. Dreco ingen Chalcmaíl chruaid), ‘Mag Luirg’ (beg. Is eol dam im threbthas tó); [7.] ‘Mag Muirisce’ (beg. A ḟir a Muirisc na marc); [8.] ‘Loch Néil’ (beg. Luaidim Loch Néil, násad nglé); [9.] ‘Benn Ḟoibne’ (beg. Eol dam co soirbe sercaig); 10. The rime dil: -ḟir and ‘Mag nAí' (beg. A ḟir, dia téis i Mag nAí); [11.] A poet’s enthusiasm for his subject.

A fhir dhuibh an mhuilinn mhóir

11008.
Mac Mathúna (Séamus): Corr na gCorra.
In SGS 24 (2008), pp. 441–448.
Edition of five poems from the early modern Irish prose and poetic version of Immram curaig Ua Corra: 1. A fhir sheinnis an chruit chaoin; 2. A fhir imris an bheag-bhárcaigh; 3. A fhir dhuibh an mhuilinn mhóir; 4. A mharcaigh an eich ardfhuair; 5. A oireacht uathmhar na gceann. With English translation, variae lectiones and textual notes.

Cf. Séamus Mac Mathúna in Miscellanea Wagner (1997), pp. 71-138, and Téada dúchais (2002), pp. 149-168.

A fhir dodechaid atuaid

794.
Ó Concheanainn (Tomás): A pious redactor of Dinnshenchas Érenn.
In Ériu 33 (1982), pp. 85–98.
Analysis of content and style of devotional stanzas appended to 20 dinnshenchas poems; use of , Coimdiu, Dúilem, Fer adressing the Deity. Concludes that Cuán ua Lóchán (†1024) is the author. [1.] Introduction; [2.] ‘Loch Dergderc’ (beg. Inlinnse luaidim cach lá), `Áth Luain’ (beg. A ḟir théit i mag Medba), ‘Carn Furbaide’ (beg. Atá sund Carn uí Chathbath); Saltair na Rann; [2.] ‘Cleitech’ (beg. Cleitech in druí díles daith); [3.] ‘Crechmael’ (beg. In dremsa nach duairc oc dáil); [4.] ‘Es Ruaid I’ (beg. A ḟir dodechaid atuaid); [5.] ‘Lia Nothain’ (beg. Atá sunn fo choirthe chruaid), ‘Sliab Betha’ (beg. Atchíu lecht deoraid do chéin), ‘Druim Cliab’ (beg. Sunna ro boí Caurnan cas), ‘Cerna’ (beg. Cia bem sunn 'nar suide sel), ‘Loch nÉrne’ (beg. Loch nÉrne, ard a oscur), ‘Ard Macha’ (beg. In mag imriadat ar n-eich), ‘Temair III’ (beg. Temair togha na tulach); [6.] ‘Dubthir’ (beg. Dubthir Guaire, gním dia fail), ‘Nemthenn’ (beg. Dreco ingen Chalcmaíl chruaid), ‘Mag Luirg’ (beg. Is eol dam im threbthas tó); [7.] ‘Mag Muirisce’ (beg. A ḟir a Muirisc na marc); [8.] ‘Loch Néil’ (beg. Luaidim Loch Néil, násad nglé); [9.] ‘Benn Ḟoibne’ (beg. Eol dam co soirbe sercaig); 10. The rime dil: -ḟir and ‘Mag nAí' (beg. A ḟir, dia téis i Mag nAí); [11.] A poet’s enthusiasm for his subject.

A fhir éadmhair 'gá mbí bean

14843.
Mac Craith (Mícheál): Lorg na hiasachta ar na dánta grá.
LT, 63. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1989. 251 pp.
Discusses the direct influence of English literature on Irish love poetry of the period 1550-1650. Study based on an analysis of the following eight poems: chap 2. Mairg adeir olc ris na mnáibh (Gearóid Iarla); chap. 3. A mhacalla dheas (Cearbhall Ó Dálaigh), Dála an nóinín (Pádraigín Haicéad), A bhean lán de stuaim (Geoffrey Keating), Fir na Fódla ar ndul d’éag (Riocard do Búrc); chap. 4. Fuar dó féin an croidhe tinn, A fhir éadmhair 'gá mbí bean; chap. 5. Féach orm, a inghean Eóghain (Ó Géaráin).

Rev. by
Breandán Ó Conaire, in StH 29 (1995), pp. 231-237.

A fhir ghlacas a ghalldacht

13411.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Duanaireacht: rialacha meadarachta fhilíocht na mbard.
Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1975. [ix] + 175 pp.
1. An bhairdne; 2. An rann, an duan agus a bpáirteanna; 3. Rangú consan is guthaithe; 4. Cuibheas; 5. Riachtanais aiste; 6. Aicmí filíochta; 7. Breacadh fíre; 8. Breacadh taibhse, réim chanúna, caitheamh aonfhocail, péirí macasamhla; 9. Lochtanna meadarachta; 10. Rialacha na n-aistí.

Includes a selection of poems: 1. Ionmhuin sgríbhionn sgaoiltear sunn; 2. Fuaras féin im maith ó mhnaoi; 3. An tú m’aithne, a fhalluing dhonn?; 4. Orpheus Óg ainm Eoghain; 5. Beag mac Big; 6. A fhir ghlacas a ghalldacht; 7. A Shionann Chuinn Chéadchathaigh; 8. Mo-chean don loingse tar lear; 9. Maghnas mar do múineadh; 10. An aithne dhó dáil na mbeach?; 11. Táinig éinrí d’fhuil Éibhir; 12. Beag mhaireas do mhacraidh Ghaoidheal; 15. Tabhraidh chugam cruit mo ríogh; 16. Cosmhail re Coin na hEamhna; 17. Mairg atá an uairsi gan Aodh; 18. Slán agaibh, a fhir chomhtha; 19. Uaigneach a-taoi, a theach na mbráthar; 20. Soraidh slán ler saoithibh saoidheachta; with textual notes, glossary and variae lectiones.

Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 17 (1980), pp. 318-319.
Brian Ó Cuív, in Celtica 13 (1980), pp. 190-193.
Donncha Ó hAodha, in ZCP 39 (1982), pp. 314-317.
Diarmuid Ó Laoghaire, in Studies 67/267 (Autumn, 1978), pp. 246-247.
Séamas Ó Murchú, in Éigse 17/2 (1977-1978), pp. 267-268.
J. E. Caerwyn Williams, in StC 14-15 (1979-1980), pp. 455-457.

A fhir imris an bheag-bhárcaigh

11008.
Mac Mathúna (Séamus): Corr na gCorra.
In SGS 24 (2008), pp. 441–448.
Edition of five poems from the early modern Irish prose and poetic version of Immram curaig Ua Corra: 1. A fhir sheinnis an chruit chaoin; 2. A fhir imris an bheag-bhárcaigh; 3. A fhir dhuibh an mhuilinn mhóir; 4. A mharcaigh an eich ardfhuair; 5. A oireacht uathmhar na gceann. With English translation, variae lectiones and textual notes.

Cf. Séamus Mac Mathúna in Miscellanea Wagner (1997), pp. 71-138, and Téada dúchais (2002), pp. 149-168.

A fhir léghtha an leabhráin bhig

15258.
Ó Corráin (Ailbhe): The pearl of the kingdom: a study of A fhir léghtha an leabhráin bhig by Giolla Brighde Ó hEódhasa.
ISKF-A forel., 30. Oslo: Novus, 2013. 66 pp. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning; Ser. A: forelesninger, 30).
Rev. by
Dafydd Johnston, in StC 49 (2015), pp. 200-201.
Mícheál Mac Craith, in Comhar Taighde 4 (2018), doi:10.18669/ct.2018.08.
Damian McManus, in ZCP 64 (2017), pp. 496-499.
Liam Mac Mathúna, in Éigse 39 (2016), pp. 414-420.
Marie Whelton, in StH 40 (2014), pp. 220-222.

A fhir mh’éilighthe i ndéanamh na rann do-ním

6863.
Ó Tuama (Seán): Texts and translations from Pádraigín Haicéad.
In Éire-Ireland 35/1-2 (Spring/Summer, 2000), pp. 79–83.
English translation of short extracts and occasional single stanzas: 1. Mór mo thnúth-sa lem Thoil féin; 2. Adeir léireólach léightheóra sgríbheann; 3. Ag ríoghraidh cé bhínn-se, do bharr ar chéad; 4. A aicme ar ar dhoirt mo thoil-se a tionnghrádh dil; 5. A fhir mh’éilighthe i ndéanamh na rann do-ním; 6. A chara 's a chnú chroidhe dhlúthaigheas rann cluthar; 7. Ar chomhrannaibh cóirighthe i n-eagar 's i n-am; 8. Oileán Carrún laglúb líomhtha léir; 9. Acht clann mhillteach ar a máthair; 10. Innis ar dtós mar sgeól dom thiagharna.

A fhir ná suid ar in síd

420.
Ó Cuív (Brian): A poem of prophecy on Ua Conchobair kings of Connacht.
In Celtica 19 (1987), pp. 31–54.
Critical edition (49 qq.) normalised in a late Middle Irish form MS RIA D ii 1 (Book of Uí Mhaine) with English translation and notes. First line A fhir ná suid ar in síd; composed c. 1190. One of two poems belonging to the period 1190-1228 supporting a build-up of Ua Conchobair power in Connacht. Second poem, Tairnic in sel-sa ac Síl Néill, ed. by B. Ó Cuív, in Ériu 34 (1983), pp. 157-174.
Ó Cuív (Brian) (ref.)

A fhir sheinnis an chruit chaoin

11008.
Mac Mathúna (Séamus): Corr na gCorra.
In SGS 24 (2008), pp. 441–448.
Edition of five poems from the early modern Irish prose and poetic version of Immram curaig Ua Corra: 1. A fhir sheinnis an chruit chaoin; 2. A fhir imris an bheag-bhárcaigh; 3. A fhir dhuibh an mhuilinn mhóir; 4. A mharcaigh an eich ardfhuair; 5. A oireacht uathmhar na gceann. With English translation, variae lectiones and textual notes.

Cf. Séamus Mac Mathúna in Miscellanea Wagner (1997), pp. 71-138, and Téada dúchais (2002), pp. 149-168.

A fhir théit i mag Medba

794.
Ó Concheanainn (Tomás): A pious redactor of Dinnshenchas Érenn.
In Ériu 33 (1982), pp. 85–98.
Analysis of content and style of devotional stanzas appended to 20 dinnshenchas poems; use of , Coimdiu, Dúilem, Fer adressing the Deity. Concludes that Cuán ua Lóchán (†1024) is the author. [1.] Introduction; [2.] ‘Loch Dergderc’ (beg. Inlinnse luaidim cach lá), `Áth Luain’ (beg. A ḟir théit i mag Medba), ‘Carn Furbaide’ (beg. Atá sund Carn uí Chathbath); Saltair na Rann; [2.] ‘Cleitech’ (beg. Cleitech in druí díles daith); [3.] ‘Crechmael’ (beg. In dremsa nach duairc oc dáil); [4.] ‘Es Ruaid I’ (beg. A ḟir dodechaid atuaid); [5.] ‘Lia Nothain’ (beg. Atá sunn fo choirthe chruaid), ‘Sliab Betha’ (beg. Atchíu lecht deoraid do chéin), ‘Druim Cliab’ (beg. Sunna ro boí Caurnan cas), ‘Cerna’ (beg. Cia bem sunn 'nar suide sel), ‘Loch nÉrne’ (beg. Loch nÉrne, ard a oscur), ‘Ard Macha’ (beg. In mag imriadat ar n-eich), ‘Temair III’ (beg. Temair togha na tulach); [6.] ‘Dubthir’ (beg. Dubthir Guaire, gním dia fail), ‘Nemthenn’ (beg. Dreco ingen Chalcmaíl chruaid), ‘Mag Luirg’ (beg. Is eol dam im threbthas tó); [7.] ‘Mag Muirisce’ (beg. A ḟir a Muirisc na marc); [8.] ‘Loch Néil’ (beg. Luaidim Loch Néil, násad nglé); [9.] ‘Benn Ḟoibne’ (beg. Eol dam co soirbe sercaig); 10. The rime dil: -ḟir and ‘Mag nAí' (beg. A ḟir, dia téis i Mag nAí); [11.] A poet’s enthusiasm for his subject.

A fhir, dia téis i Mag nAí

794.
Ó Concheanainn (Tomás): A pious redactor of Dinnshenchas Érenn.
In Ériu 33 (1982), pp. 85–98.
Analysis of content and style of devotional stanzas appended to 20 dinnshenchas poems; use of , Coimdiu, Dúilem, Fer adressing the Deity. Concludes that Cuán ua Lóchán (†1024) is the author. [1.] Introduction; [2.] ‘Loch Dergderc’ (beg. Inlinnse luaidim cach lá), `Áth Luain’ (beg. A ḟir théit i mag Medba), ‘Carn Furbaide’ (beg. Atá sund Carn uí Chathbath); Saltair na Rann; [2.] ‘Cleitech’ (beg. Cleitech in druí díles daith); [3.] ‘Crechmael’ (beg. In dremsa nach duairc oc dáil); [4.] ‘Es Ruaid I’ (beg. A ḟir dodechaid atuaid); [5.] ‘Lia Nothain’ (beg. Atá sunn fo choirthe chruaid), ‘Sliab Betha’ (beg. Atchíu lecht deoraid do chéin), ‘Druim Cliab’ (beg. Sunna ro boí Caurnan cas), ‘Cerna’ (beg. Cia bem sunn 'nar suide sel), ‘Loch nÉrne’ (beg. Loch nÉrne, ard a oscur), ‘Ard Macha’ (beg. In mag imriadat ar n-eich), ‘Temair III’ (beg. Temair togha na tulach); [6.] ‘Dubthir’ (beg. Dubthir Guaire, gním dia fail), ‘Nemthenn’ (beg. Dreco ingen Chalcmaíl chruaid), ‘Mag Luirg’ (beg. Is eol dam im threbthas tó); [7.] ‘Mag Muirisce’ (beg. A ḟir a Muirisc na marc); [8.] ‘Loch Néil’ (beg. Luaidim Loch Néil, násad nglé); [9.] ‘Benn Ḟoibne’ (beg. Eol dam co soirbe sercaig); 10. The rime dil: -ḟir and ‘Mag nAí' (beg. A ḟir, dia téis i Mag nAí); [11.] A poet’s enthusiasm for his subject.

A fholacha Fhódla na siolla mbinn suairc

8450.
Ó Macháin (Pádraig): Filíocht Athairneach I.
In An linn bhuí 7 (2003), pp. 152–164.
An edition of poetry atributed to two members (possibly brothers) of the Harney family of Stradbally, Co. Waterford. Tomás Ó hAthairne: 1. Fóchtaim ort a gho[i]rmleic as réidhigh mo cheasd; 2. Irish translation of two lines of Virgil’s Georgics. Mícheál Ó hAthairne: 1. San mBuidhe-Chnocso thíos atá an maighistir léighin[n]; 2. A fholacha Fhódla na siolla mbinn suairc; 3. An brón leat a sháirfhear mar táimse le mí?; 4. Is fada mé sínte gan mhórdháil; Irish translations of Thomas Gray and Oliver Goldsmith. MSS used include RIA 23 L 5, RIA 23 Q 8 (autogr. ms), Manchester Irish 134, and Cambridge Add. 6558.

A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

A gcródhacht ceart Chlann bhFeórais

11706.
Ó Raghallaigh (Eoghan): A gcródhacht ceart Chlann bhFeórais: dán molta ar Mhaighiú Mac Feórais.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 881–913.
55 qq., based on NLI G 992, normalized (with variants from RIA 23 D 14 and Maynooth C 81). With English translation and textual notes.

A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

A ghasra fhial ghrianda dob úire uair

14666.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): A ghasra fhial ghrianda dob úire uair, by Seán Ó Tuama.
In An barántas (1978), pp. 36–37, [no. 2].
From 23 L 35.

A ghasra ghrámhar, gháireach, ghreannmhar

15080.
Morley (Vincent) (ed.): A ghasra ghrámhar, gháireach, ghreannmhar, by Tomás Ó Míocháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 47–51, [no. 10.].
Based on RIA 23 H 39.

A ghéaga cumainn na nGael gcumais

7470.
Ó Muirithe (Diarmaid): Amhráin i dtaobh Cogadh Saoirse Mheiriceá.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 124–129.
1. A ghéaga cumainn na nGael gcumais, by Tomás Ó Míocháin, based on RIA 23 L 35; 2. D’fhág na flaithibh is na fáidhibh feasach, by Séamas Ó Dálaigh, from Maynooth C 15; 3. A ghéagaibh gníomha Choinn is Eoghain, by Tomás Ó Míocháin, from RIA 23 K 10, etc.

A ghéagaibh gníomha Choinn is Eoghain

7470.
Ó Muirithe (Diarmaid): Amhráin i dtaobh Cogadh Saoirse Mheiriceá.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 124–129.
1. A ghéaga cumainn na nGael gcumais, by Tomás Ó Míocháin, based on RIA 23 L 35; 2. D’fhág na flaithibh is na fáidhibh feasach, by Séamas Ó Dálaigh, from Maynooth C 15; 3. A ghéagaibh gníomha Choinn is Eoghain, by Tomás Ó Míocháin, from RIA 23 K 10, etc.
15085.
Morley (Vincent) (ed.): A ghéagaibh gníomha Choinn is Eoghain, by Tomás Ó Míocháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 77–82, [no. 15.].
From Maynooth C 15.

A ghéug deas na nabhal do hamuil níl le faghail sa chrí

1762.
Watson (Seosamh): Easling an Chearbhallaigh Dhálaidh.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 121–136.
Poem by Cearbhall Ó Dálaigh, beg. A ghéug deas na nabhal do hamuil níl le faghail sa chrí. Edited from RIA MS 24 P 20 (written by Peadar Ó Gealacáin), with metrical analysis, summary of dialectal features, survey of accidence and glossary.

A ghiolla an phíopa, an fíor san nó an cóir sin

7469.
Ní Shéaghdha (Nessa): Moladh an tobac.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 119–123.
A ghiolla an phíopa, an fíor san nó an cóir sin (68 ll.), with a prose preface. Based on NLI G 123; with additional lines and variants from MSS G 403, and RIA 23 I 18, 23 M 8, 23 C 13, 23 B 5 and 23 C 7.

A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

A gilla léochaill lecaig Mo Laise

16435.
Vine (Brent): A fillip.
In Indo-European studies II (1975), p. 488.
Transl. of A Gilla léochaill lecaig Mo Laise.

A laoi réalt shuáilcí, fáiltear linn

14289.
Ó Duibhginn (Seosamh) (ed.): Fáilte Uí Chonaill.
In Séamas Mac Giolla Choille (1972), pp. 58–64.
By Séamus Mac Giolla Choille. A laoi réalt shuáilcí, fáiltear linn, from UCD Morris 18, and Céad fáilte 'nall don lonn-laoch fhios-shaoi, from UCD Morris 18.

A leabhráin ainmnighthear d’Aodh

500.
Ó Buachalla (Breandán): Cúlra is tábhacht an dáin A leabhráin ainmnighthear d’Aodh.
In Celtica 21 (1990), pp. 402–416.
On the background and importance of the poem by Eoghan Ruadh Mac an Bhaird. This poem and Fogas furtacht don tír thuaidh composed c. 1625-27 for Aodh Ó Domhnaill. Suggests that the leabhrán referred to is Lipsius’s De militia Romana libri quinque [. . .]. New edition (15 qq.) of poem with previously unpublished prose introduction. Ed. from MS NLI G 167.

A liaigh mo speis tabhair dhamhsa léighios

6603.
Duffy (Seán): Art Murphy and the Gaelic literary activity in the Dundalk area in the 1820s.
In JCLAHS 21/3 (1987), pp. 231–256.
Appendix A: [A referenced index to] the Gaelic verse of Art Murphy; Appendix B: Diplomatic text of five poems: (i) Réir thuairisg gach cléire a leighios a soibhsgéal go binn, (ii) A shaoithe Eirionn uile aird, (iii) A liaigh mo speis tabhair dhamhsa léighios, (iv) A Thaimine Ui Aodh a phlanda don tsíol, (v) A Thurcaigh mhóir nach eadtrom ceand.

A liubhair ta ar do lar

5144.
Simms (Katharine): The Donegal poems in the Book of Fenagh.
In Ériu 58 (2008), pp. 37–53.
Discusses the additional verse material copied from the lost ‘Old book of St. Caillín’ into RIA MS 23 P 26, particularly the poems Conall cuingid Cloinni Néill, Enna dalta Cairpri cruaid, A eolcha Conaill ceoluig, Atá sunn senchus nach suaill, A liubhair ta ar do lar, Cairbre Eogan Enna eim and Estid re Conall calma.

A Marbáin, a díthrubaig

2596.
Lehmann (Ruth P. M.): Guaire and Marbán.
In ZCP 36 (1978), pp. 96–111.
Offers a new translation of the ‘King and hermit’ poem, based on the text provided by G. Murphy (BILL 5672).

A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

A mbe[ë] eirr ōengaile

484.
Henry (P. L.): Verba Scáthaige.
In Celtica 21 (1990), pp. 191–207.
First line A mbe[ë] eirr ōengaile. Diplomatic texts from Rawlinson B 512, Egerton 1782, Egerton 88, RIA 23 N 10, and LU (Tochmarc Emere); reconstructed text, with English translation and notes.

A Mhacalla Dheas

1761.
Mac Craith (Mícheál): Ovid, an macalla agus Cearbhall Ó Dálaigh.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 103–120.
I. Forás an mhacalla mar dheismireacht liteartha. II. An dán Gaeilge.

A mhacalla dheas

14843.
Mac Craith (Mícheál): Lorg na hiasachta ar na dánta grá.
LT, 63. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1989. 251 pp.
Discusses the direct influence of English literature on Irish love poetry of the period 1550-1650. Study based on an analysis of the following eight poems: chap 2. Mairg adeir olc ris na mnáibh (Gearóid Iarla); chap. 3. A mhacalla dheas (Cearbhall Ó Dálaigh), Dála an nóinín (Pádraigín Haicéad), A bhean lán de stuaim (Geoffrey Keating), Fir na Fódla ar ndul d’éag (Riocard do Búrc); chap. 4. Fuar dó féin an croidhe tinn, A fhir éadmhair 'gá mbí bean; chap. 5. Féach orm, a inghean Eóghain (Ó Géaráin).

Rev. by
Breandán Ó Conaire, in StH 29 (1995), pp. 231-237.

A mhacaoimh dhealbhas an dán

5270.
Ó Háinle (Cathal G.): Flattery rejected: two seventeenth-century Irish poems.
In Hermathena 138 (Summer, 1985), pp. 5–27.
1. Ní mé bhur n-aithne, a aos a gráidh (17 qq.), by Eochaidh Ó hEodhasa; text based on the Book of O’Conor Don. 2. A mhacaoimh dhealbhas an dán (11 qq.), attributed to Eochaidh Ó hEodhasa; text based on MS Maynooth C 59. With commentary and English translation.

A Mhailí mhómhar, dá siúlfá an ród liom

14646.
Ó Buachalla (Breandán): Mailí mhómhar.
In Cathal Buí (1975), pp. 68–70.
A Mhailí mhómhar, dá siúlfá an ród liom, attributed to Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.

A mharcaigh an eich ardfhuair

11008.
Mac Mathúna (Séamus): Corr na gCorra.
In SGS 24 (2008), pp. 441–448.
Edition of five poems from the early modern Irish prose and poetic version of Immram curaig Ua Corra: 1. A fhir sheinnis an chruit chaoin; 2. A fhir imris an bheag-bhárcaigh; 3. A fhir dhuibh an mhuilinn mhóir; 4. A mharcaigh an eich ardfhuair; 5. A oireacht uathmhar na gceann. With English translation, variae lectiones and textual notes.

Cf. Séamus Mac Mathúna in Miscellanea Wagner (1997), pp. 71-138, and Téada dúchais (2002), pp. 149-168.

A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

A Mhíchíl, ó chím sínte i gcré gach fear

7471.
Ó hAnluain (Eoghan): Comhfhreagras fileata ó Chontae an Chláir.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 130–133.
Edition of two poems by Toirdhealbhach Mac Mathghamhna addressed to Mícheál Coimín, and of Coimín’s reply to the first poem. 1. A Mhíchíl, ó chím sínte i gcré gach fear; 2.‘Nar sost go fóill is fearr sinn; 3. Ar dteacht aniar ba trua géar. From RIA 23 M 16. Cf. T. F. O’Rahilly, Danfhocail no. 256.

A mhná fágbhaidh fúmsa in feart

2775.
Ó Cuív (Brian): Miscellanea: 4. A recycled elegy?
In Celtica 18 (1986), pp. 117–123.
Argues that two quatrains in MS TCD H 6. 11, first line A mhná fágbhaidh fúmsa in feart, ascribed to Tadhg Ó Conchubhair, to commemorate Piaras de Léis (†1751 in Riga), appear to be a recycling of ‘John Lacys epitap’, extant as (first line) Wná fagig foumsa un farth in MS Paris, BNF, Fonds Français 26954, Pièces Originales vol. 470, Dossier 10477, f. 13 (includes photograph), and Mhná fáguigh fúmsa an feart in a MS in the possession of J. Vendryes (see R. A. S. Macalister, in RC 48 (1931), pp. 235-280; cf. Best2 925).

A Mhór cuimnigh an cumond

10619.
Breatnach (Caoimhín): Aodh Ó Dochartaigh and UCD-OFM MS A 25.
In The Book of the O’Conor Don (2010), pp. 123–131.
Examines additions and corrections made by Ó Dochartaigh to five poems in A 25 (Maith an locht airdriogh óige; A Mhór cuimnigh an cumond; Cia is sine cairt ar chrích Néill; Do bhrisios bhearnoidh ar Bhrían; Do loisgeadh meise sa Mhuaidh).

A Mhuircheartaigh mhic Néill náir

13046.
Ó Corráin (Donnchadh): Muirchertach Mac Lochlainn and the Circuit of Ireland.
In Seanchas [Fs. Byrne] (2000), pp. 238–250.
A discussion of the poem A Mhuircheartaigh mhic Néill náir ascribed to Cormacán mac Mael Brigte.

A Mhurchaidh Mhóir nach fann brí

14290.
Ó Duibhginn (Seosamh) (ed.): Trí rainn agus amhrán.
In Séamas Mac Giolla Choille (1972), pp. 65–68.
A Mhurchaidh Mhóir nach fann brí, by Séamus Mac Giolla Choille. From UCD Morris 17 (addressed to Art Mór Ó Murchaidh; includes Art’s poetic answer, found in RIA 23 B 19).

A Mór Maigne Moige Síuil

3767.
Quin (E. G.): Textual notes: [4] The pet goose.
In Éigse 18/1 (1980), pp. 97–98.
An emendation to A Mór Maigne Moige Síuil, EILyr., p. 90, q.11a.

A naoi bheag neartmhar do leathnaigh an ciach fám chlí

7473.
Ó Cuív (Brian): Deascán filíochta: 2. Ó hEóghusa cecinit.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 112–114.
A naoi bheag neartmhar do leathnaigh an ciach fám chlí (5 qq.), normalized from TCD MSS H 5. 3, H 5. 10 and H 4. 19; with MS readings.

A naoi mhíonla shírshíogach shéccuin shuairc

1885.
Breatnach (Pádraig A.): Roinnt amhrán ar comhfhoirm ón seachtú haois déag.
In Éigse 23 (1989), pp. 67–79.
Interrelationship of several poems of the same metre. Incl. normalised ed. of two poems from TCD MS H 5 3: A naoi mhíonla shírshíogach shéccuin shuairc, with MS readings and notes, and Bhíos (a)oidhche um aonl(a)oighe 's bá mór mo cheas, with notes.

A ógáin, do-ní suirghe re hógmhnáibh

14400.
Williams (Nicholas) (ed.): A ógáin, do-ní suirghe re hógmhnáibh. By Muiris mac Dáibhí Dhuibh Mac Gearailt.
In Dánta Mhuiris Mhic Dháibhí Dhuibh Mhic Gearailt (1979), pp. 62–63, [no. 11].
Edition based on 23 D 4, etc.

A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

A oireacht uathmhar na gceann

11008.
Mac Mathúna (Séamus): Corr na gCorra.
In SGS 24 (2008), pp. 441–448.
Edition of five poems from the early modern Irish prose and poetic version of Immram curaig Ua Corra: 1. A fhir sheinnis an chruit chaoin; 2. A fhir imris an bheag-bhárcaigh; 3. A fhir dhuibh an mhuilinn mhóir; 4. A mharcaigh an eich ardfhuair; 5. A oireacht uathmhar na gceann. With English translation, variae lectiones and textual notes.

Cf. Séamus Mac Mathúna in Miscellanea Wagner (1997), pp. 71-138, and Téada dúchais (2002), pp. 149-168.

A Oisín fuirigh ar Dhia

1274.
Hollo (Kaarina): Cú Chulainn and Síd Truim.
In Ériu 49 (1998), pp. 13–22.
[1.] Introduction: reference to Síd Truim in poem in Serglige Con Culainn; [2.] Síd Truim and the Tuatha Dé Danann; [3.] Síd Truim as the place of Cú Chulainn’s birth: in first version of tale Compert Con Culainn contained in MS RIA D iv 2 (1223); [4.] Síd Truim as the place of Cú Chulainn’s burial: in poem A Oisín fuirigh ar Dhia; [5.] The location of Síd Truim; [6.] Conclusions.

A Phádraig 'ic Ruaidhrí, is tú corp an duine uasail

1526.
Ó hUrmoltaigh (Nollaig): Amhráin as Toraigh.
In Éigse 15/3 (Samhradh, 1974), pp. 224–234.
Seven songs (with phonetic transcription) recorded from Jimmy (Shéamais Bháin) Ó Mianáin, Tory Island: [1.] Pádraig 'ac Ruaidhrí beg. A Phádraig 'ic Ruaidhrí, is tú corp an duine uasail; [2.] Na Buachaillí in Albain beg. Mo bheannacht leis na buachaillí a d’imthigh uaim thar sáile; [3.] Conall Ó Baoighill beg. Tháinig an bás go fáilthidhe 'ugam ar cuairt; [4.] Brighid Óg Ní Mháille beg. A Bhrighid Óg Ní Mháille, is tú d’fhág mo chroidhe cráidhte; [5.] Seán Bán beg. Mo chosa, mo lámha, mo chnámha, is tá mé uilig tinn; [6.] Béal Buidhe Uaighe beg. Is iomdhaidh lasta préataí a thug mé féin is mo dhearbhráthair; [7.] Péarla an Bhrollaigh Ghil Bháin beg. Tharlaidh dom péarla an bhrollaigh ghil bháin.

A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

A Phádraig Sáirséal, slán go dtí thú

1483.
Ó Concheanainn (Tomás): Slán chum Pádraic Sáirséal.
In Éigse 14/3 (Samhradh, 1972), pp. 215–236.
Song beg. A Phádraig Sáirséal, slán go dtí thú. [1.] Seán Ó Dálaigh [ob. 1878] agus an “Nation” ; [2.] An t-aistriúchán a rinne Mangan; [3.] Leagan Uí Dhálaigh curtha go Luimneach; [4.] An rann nár aistrigh Mangan; [5.] An leagan den amhrán a fuair Ó Comhraí [beg. Is baintreabhach bhocht misi, a d’fhág Dia breóidhte; ed. from MS UCD O’Curry 14]; [6.] Macalla dáin ó aimsir Shéamuis; [7.] An tagairt d’Eachraim; [8.] Dhá rann bhunúsacha; [9.] Na leaganacha Ultacha; [10.] Suim ag Ó Dálaigh i nDán Dhiarmada mhic Sheáin Bhuí; [11.] Lorg an Bhéarla.

A Phádraig Sáirséal, slán go dtí tú

1887.
Ó Buachalla (Breandán): Briseadh na Bóinne.
In Éigse 23 (1989), pp. 83–106.
The account in Gaelic poetry of the Battle of the Boyne and its aftermath.

A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

A Phaidrín do dhúisg mo dhéar

13239.
Flahive (Joseph J.): A hero’s lament: Aithbhreac inghean Coirceadail’s lament for Niall Óg mac Néill.
In ScS 35 (2007–2010), pp. 106–119.

A Phatrick, a shaoi na maothmhéar mbinn

12881.
Mac Labhraí (Seán): Pádraig Ó Pronntaigh: scríobhaí agus file.
In SAM 24/2 (2013), pp. 251–290.
An account of the scribal work of Ó Pronntaigh. Includes the edition of four poems by this scribe: 1. Cuimhnigh, a pheacaigh, ar do chrích; 2. Do pheacaigh mé in aghaidh mo Rígh; 3. Nóchad milleon fáilte fíor; 4. A Phatrick, a shaoi na maothmhéar mbinn. With English translation and textual notes.

A Rí na ngrása, is dána dhomh amharc ort suas

14654.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Marbhna Chathail Bhuí.
In Cathal Buí (1975), pp. 90–91.
A Rí na ngrása, is dána dhomh amharc ort suas, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.

A rí ríchid réidig dam

504.
Ó Concheanainn (Tomás): The textual tradition of Compert Con Culainn.
In Celtica 21 (1990), pp. 441–455.
Discusses the relationship of the two extant versions as they appear in the two earliest sources, RIA 23 E 25 and Egerton 1782, and argues that a form of the Compert, corresponding to the second version, was known to the author of the poem A rí ríchid réidig dam.

A Risteārd mhuirnidh na ccreach

1777.
Killeen (J. F.): The address to Sir Richard Cox.
In Éigse 19/2 (1983), pp. 276–280.
ad Donal O’Sullivan, in Éigse 4, pp. 284-287 (BILL 6727).

A shagairt na hamshóige

4262.
Gillies (William): The Gaelic Poems of Sir Duncan Campbell of Glenorchy (III).
In SGS 14/1 (Winter, 1983), pp. 59–82.
VII. Bod bríoghmhor atá ag Donncha (8 qq.); VIII. A shagairt na hamshóige (6 qq.); IX. Créad dá ndearnadh Domhnall Donn (7 qq.). Transcribed and restored form the Book of the Dean of Lismore; with English translation and notes.

[Continued from SGS 13/2 (Summer, 1981), pp. 263-288.]

A shaoithe Eirionn uile aird

6603.
Duffy (Seán): Art Murphy and the Gaelic literary activity in the Dundalk area in the 1820s.
In JCLAHS 21/3 (1987), pp. 231–256.
Appendix A: [A referenced index to] the Gaelic verse of Art Murphy; Appendix B: Diplomatic text of five poems: (i) Réir thuairisg gach cléire a leighios a soibhsgéal go binn, (ii) A shaoithe Eirionn uile aird, (iii) A liaigh mo speis tabhair dhamhsa léighios, (iv) A Thaimine Ui Aodh a phlanda don tsíol, (v) A Thurcaigh mhóir nach eadtrom ceand.

A Sheáin Uí Mhurchú bí fuinneamhail faobhrach

14671.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): A Sheáin Uí Mhurchú bí fuinneamhail faobhrach, by Liam Mac Cairteáin.
In An barántas (1978), pp. 54–57, [no. 6a (i)].
From NLI G 321.

A shéimhfhir shuairc shnuaghlain, is a shaoi gan cháim

2172.
Ó Fiannachta (Pádraig): Eoghan Ó Comhraí: file trádisiúnta.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 280–307.
Edition of 14 poems (one in English) composed by Eugene O’Curry, modernized in spelling; some excerpted.

(1) A bhile gan bhéim, 's a réaltain solais na suadh [Maynooth M 97]; (2) A Chlannaibh na nGaoidheal ba gníomhach calma [Maynooth C 73(h)]; (3) A Éigse Chinn Chōradh is a threoin de Shíol Éibhir [RIA 24 M 5]; (4) A Éigse Chláir Thuamhan 's a shaorcheap na suadhaibh [RIA 24 L 1]; (5) A shéimhfhir shuairc shnuaghlain, is a shaoi gan cháim [Maynooth C 73(h)]; (6) A uaisle oirirc na bhfocalbhriocht is milse blas [RIA 23 H 30]; (7) Monuar is mairg don ghasra dhaonna [23 D 34]; (8) Go mbeannaí Críost gan dearmad, a Phádraig chneasta Uí Néill duit [RIA 24 L 1]; (9) Go mbeannaí Dia fá thrí duit a sheanbhean bhocht [Maynooth C 71(c)]; (10) Maidin mhoch im aonar ag taisteal coille craobhaí [Maynooth C 71(c)]; (11) Mo dhaithnid an dochar rér tolladh de shíorghnáth mé [Maynooth C 12]; (12) My friends and my neabors I pray you draw near [Maynooth C 52(b)]; (13) Scaradh le hÉirinn cé déarach lem chroí [Maynooth C 73(h)]; (14) Taistil gan spás, a bhánchnis chailce gan chiaich [Maynooth R 97].

A Shionann Chuinn Chéadchathaigh

13411.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Duanaireacht: rialacha meadarachta fhilíocht na mbard.
Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1975. [ix] + 175 pp.
1. An bhairdne; 2. An rann, an duan agus a bpáirteanna; 3. Rangú consan is guthaithe; 4. Cuibheas; 5. Riachtanais aiste; 6. Aicmí filíochta; 7. Breacadh fíre; 8. Breacadh taibhse, réim chanúna, caitheamh aonfhocail, péirí macasamhla; 9. Lochtanna meadarachta; 10. Rialacha na n-aistí.

Includes a selection of poems: 1. Ionmhuin sgríbhionn sgaoiltear sunn; 2. Fuaras féin im maith ó mhnaoi; 3. An tú m’aithne, a fhalluing dhonn?; 4. Orpheus Óg ainm Eoghain; 5. Beag mac Big; 6. A fhir ghlacas a ghalldacht; 7. A Shionann Chuinn Chéadchathaigh; 8. Mo-chean don loingse tar lear; 9. Maghnas mar do múineadh; 10. An aithne dhó dáil na mbeach?; 11. Táinig éinrí d’fhuil Éibhir; 12. Beag mhaireas do mhacraidh Ghaoidheal; 15. Tabhraidh chugam cruit mo ríogh; 16. Cosmhail re Coin na hEamhna; 17. Mairg atá an uairsi gan Aodh; 18. Slán agaibh, a fhir chomhtha; 19. Uaigneach a-taoi, a theach na mbráthar; 20. Soraidh slán ler saoithibh saoidheachta; with textual notes, glossary and variae lectiones.

Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 17 (1980), pp. 318-319.
Brian Ó Cuív, in Celtica 13 (1980), pp. 190-193.
Donncha Ó hAodha, in ZCP 39 (1982), pp. 314-317.
Diarmuid Ó Laoghaire, in Studies 67/267 (Autumn, 1978), pp. 246-247.
Séamas Ó Murchú, in Éigse 17/2 (1977-1978), pp. 267-268.
J. E. Caerwyn Williams, in StC 14-15 (1979-1980), pp. 455-457.

A Shláine inghean Fhlannagáin

633.
Ní Dhonnchadha (Máirín): The poem beginning A Shláine inghean Fhlannagáin.
In Ériu 46 (1995), pp. 65–70.
A baudy poem exploiting the double entendre of words associated with weaving, once contained in the Book of O’Conor Don. Ed. with Engl. transl. and notes from MS RIA 23 D 4 (6 qq.).

A shúilín chroidhe, léig díot do shuan go fóill

9811.
Ó Murchú (Liam P.): D’Uaithne Ó Mórdha a thit i gcath 17ú Lúnasa 1600.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 334–353.
Critical edition of two elegies: 1. Conall na ngliadh ndiachrach agus Cú na gCleas (anonymous); 2. A shúilín chroidhe, léig díot do shuan go fóill (ascribed to Conchubhar Mac Toirdhealbhaigh Óig Uí Chonchubhair). From RIA E iv 3; diplomatic and restored texts, English translation, textual notes.

A thachtaire tig ó Róimh

12023.
Williams (N. J. A.) (ed.): A theachtaire tig ó Róimh. By Giolla Brighde Mac Con Midhe.
In Giolla Brighde (1980), pp. 204–213, [no. 18].
Based on the Book of the O’Conor Don; with English translation and notes.

A Thaimine Ui Aodh a phlanda don tsíol

6603.
Duffy (Seán): Art Murphy and the Gaelic literary activity in the Dundalk area in the 1820s.
In JCLAHS 21/3 (1987), pp. 231–256.
Appendix A: [A referenced index to] the Gaelic verse of Art Murphy; Appendix B: Diplomatic text of five poems: (i) Réir thuairisg gach cléire a leighios a soibhsgéal go binn, (ii) A shaoithe Eirionn uile aird, (iii) A liaigh mo speis tabhair dhamhsa léighios, (iv) A Thaimine Ui Aodh a phlanda don tsíol, (v) A Thurcaigh mhóir nach eadtrom ceand.

A thearmainn Dé ní léan do loscadh

6008.
Buttimer (Cornelius G.): Early nineteenth-century Cork poems in Irish.
In JCHAS 90 (1985), pp. 158–185.
Discusses the background of four poems concerning the city of Cork (text provided): I. Mo dheacairbhroid mo léan le haithris im dhréacht; II. A thearmainn Dé ní léan do loscadh; III. Dá mba acmhainn dom ba chanta liom i mbréithre órdha; IV. Is aoibhinn ren’ áireamh, a fhíorbhanaltra an Uain.

A Thoirdhealbhaigh, turn th’aigneadh

15192.
Ó Háinle (Cathal): Three apologues and In cath catharda.
In Ériu 65 (2015), pp. 87–126.
Provides an edition of three seventeenth-century apologues based on events of the Roman civil war: 1. qq. 22-31 of Rug cosnamh ar chrích Midhe (text from RIA A v 2); 2. qq. 26-39 of Cóir súil re seasamh Gaoidheal (text from TCD H 6. 7); 3. qq. 15-26 of A Thoirdhealbhaigh, turn th’aigneadh by Fear Flatha Ó Gnímh (text based on TCD H 5. 6). Standardized text, English translation, notes, and discussion of each apologue in the context of the poem in which it occurs.

A Thomáis Uí Mhurchú, cad do b’fhiú dom labhairt riot?

14714.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): A Thomáis Uí Mhurchú, cad do b’fhiú dom labhairt riot?, by Dáiví de Barra.
In An barántas (1978), pp. 141–142, [no. 43 (ii)].
From Fermoy (St. Colman’s) MS PB 7.

(A thriath) na stéad 's na n-alann óir

18566.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): (A thriath) na stéad 's na n-alann óir. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 90–93, (no. 3. An dara Dán ar Phroinnsias Mac Mathúna).
From G 447; modernised text with English translation, textual notes, variants.

A Thulaigh Aird ar ghnách na mílte

14284.
Ó Duibhginn (Seosamh) (ed.): Feartlaoi Airt Mhic Chúdhaidh.
In Séamas Mac Giolla Choille (1972), pp. 19–29.
A Thulaigh Aird ar ghnách na mílte, modernized from MSS UCD Morris 18 (autogr.) and RIA 23 B 19 respectively.

Repr. from SAM 5, (no. 2, 1970), pp. 359-369.

A Thurcaigh mhóir nach eadtrom ceand

6603.
Duffy (Seán): Art Murphy and the Gaelic literary activity in the Dundalk area in the 1820s.
In JCLAHS 21/3 (1987), pp. 231–256.
Appendix A: [A referenced index to] the Gaelic verse of Art Murphy; Appendix B: Diplomatic text of five poems: (i) Réir thuairisg gach cléire a leighios a soibhsgéal go binn, (ii) A shaoithe Eirionn uile aird, (iii) A liaigh mo speis tabhair dhamhsa léighios, (iv) A Thaimine Ui Aodh a phlanda don tsíol, (v) A Thurcaigh mhóir nach eadtrom ceand.

A tiobraid na dtrí dteora ban

10554.
Ó Riain (Gordon): Varia: III. Quatrains relating to the controversy of the Red Hand.
In Ériu 61 (2011), pp. 171–178.
Edition of three quatrains preserved in NLI G 127: 1. Níor dholta díbh go domhain; 2. A tiobraid na dtrí dteora ban; 3. Sgolta uaisle Inse Fáil. With English translation and notes.

A uaisle Inis Éilge de chnuascheap na nGael

15079.
Morley (Vincent) (ed.): A uaisle Inis Éilge de chnuascheap na nGael, by Tomás Ó Míocháin.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 42–46, [no. 9.].
Based on Maynooth C 18.

A uaisle oirirc na bhfocalbhriocht is milse blas

2172.
Ó Fiannachta (Pádraig): Eoghan Ó Comhraí: file trádisiúnta.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 280–307.
Edition of 14 poems (one in English) composed by Eugene O’Curry, modernized in spelling; some excerpted.

(1) A bhile gan bhéim, 's a réaltain solais na suadh [Maynooth M 97]; (2) A Chlannaibh na nGaoidheal ba gníomhach calma [Maynooth C 73(h)]; (3) A Éigse Chinn Chōradh is a threoin de Shíol Éibhir [RIA 24 M 5]; (4) A Éigse Chláir Thuamhan 's a shaorcheap na suadhaibh [RIA 24 L 1]; (5) A shéimhfhir shuairc shnuaghlain, is a shaoi gan cháim [Maynooth C 73(h)]; (6) A uaisle oirirc na bhfocalbhriocht is milse blas [RIA 23 H 30]; (7) Monuar is mairg don ghasra dhaonna [23 D 34]; (8) Go mbeannaí Críost gan dearmad, a Phádraig chneasta Uí Néill duit [RIA 24 L 1]; (9) Go mbeannaí Dia fá thrí duit a sheanbhean bhocht [Maynooth C 71(c)]; (10) Maidin mhoch im aonar ag taisteal coille craobhaí [Maynooth C 71(c)]; (11) Mo dhaithnid an dochar rér tolladh de shíorghnáth mé [Maynooth C 12]; (12) My friends and my neabors I pray you draw near [Maynooth C 52(b)]; (13) Scaradh le hÉirinn cé déarach lem chroí [Maynooth C 73(h)]; (14) Taistil gan spás, a bhánchnis chailce gan chiaich [Maynooth R 97].

A ursa na dáimhe, tháileas milis cruinn duanta

14715.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): A ursa na dáimhe, tháileas milis cruinn duanta, by Míchéal Ó hArta.
In An barántas (1978), pp. 143–147, [no. 43 (iii)].
From Fermoy (St. Colman’s) MS PB 7.

Ab fíréanda fada ó shin

13863.
Ó Háinle (Cathal): `Ab fíréanda fada ó shin': a detached apologue?
In Ériu 64 (2014), pp. 123–143.
12 qq. (perhaps part of a longer poem); earliest MS Maynooth C 88. With English translation, textual notes, and a discussion of the “baptism of tears” motif found in it (which suggests a close parallel with the Middle English poem of St. Erkenwald).

Abair riomh a Éire a ógh

1598.
Nic Ghiollamhaith (Aoife): Dynastic warfare and historical writing in North Munster, 1276-1350.
In CMCS 2 (Winter, 1981), pp. 73–89.
Discusses the political context of Uí Briain propoganda text Caithréim Thoirdhealbhaigh and the influence of Cogadh Gaedhel re Gallaibh upon it; also some discussion of the poems Aonair duit a Bhriain Bhanba attributed to Muireadhach Albanach Ó Dálaigh, and Abair riomh a Éire a ógh.

Abigil Brún a dúirt ná féadfainnse

15067.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aogán Ó Rathaille / curtha in eagar ag Breandán Ó Buachalla.
Filí, 1. Baile Átha Cliath: Field Day, 2007. vii + 136 pp. (Filí, 1).
21 poems and 4 fragments by A. Ó R.; with notes, vocabulary, indexes.

1. Do chuala gol ban i gcéin; 2. Is atuirseach géar liom créachta chrích Fódla; 3. Is fada liom oíche fhírfhliuch gan suan gan srann; 4. Monuarsa an Chárthfhuil tráite tréithlag; 5. Cneá agus dochar do ghortaigh mo chéadfa; 6. Tásc tré sreathaid dearca deora; 7. Maidean sul smaoin Títan a chosa do luail; 8. Aisling ghéar do dhearcas féin im leaba is mé go lagbhríoch; 9. Tréig do thalamh dúchais; 10. An trua libh na faolchoin an éithigh 's an fhill dhuibh; 11. Gile na gile do chonarc ar shlí in uaigneas; 12. A bháis do rug Muircheartach uainn; 13. (a) A choisí, beir m’uiríoll go Daingean Uí Chúis; (b) Abigil Brún a dúirt ná féadfainnse; (c) Deirim is ní cheilim ort, a Rí na ngrás; (d) Ní féile ná daonnacht is ainm don abhainn; 14. Mo ghreadadh go cruaidh mé duairc ag druidim le haois; 15. Do shiúlaigh mise an Mhúmhain Mhín; 16. Ag siúl dom ar bhruíonta na Mumhan mórthimpeall; 17. Cabhair ní ghairfead go gcuirthear me i gcruinnchomhrainn; 18. Do ghéis an Ráth Mhór, do réabadh a seoil; 19. Do scaoileadar draoithe agus fáidhí de rímhfhionnas Phádraig is Bhríd; 20. Táid éisc ar na srúillibh ag léimrigh go lúfar; 21. Scéal goirt do ghéarghoin mo chroí-se is do léirchuir na mílte chun fáin; 22. Do leathnaigh an chiach dhiachrach fám sheana-chroí dúr.

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 34 (2006-2007), pp. 234-236.

Abstalón, adba na ríg

256.
Ó Cuív (Brian): Two items from Irish apocryphal tradition.
In Celtica 10 (1973), pp. 87–113.
1. The conception and characteristics of Antichrist. – The late Middle Irish poem Ceithre coimperta caema, normalised from MSS D ii 1 (Bk of Uí Mhaine) and NLS Adv 72.1.19, with Engl. transl. and notes; 2. The beheading of Saint John the Baptist. – The late Middle Irish poem Abstalón, adba na ríg, normalised from MSS RIA D ii 1 (Bk of Í Mhaine) and NLS Adv 72.1.1, with Engl. transl. and notes.

Ach a luin is buide duit

11858.
Toorians (Lauran): Reclusive blackbirds and a scholarly ‘white fuller’: two notes on Irish 'nature poetry’.
In CMCS 61 (Summer, 2011), pp. 87–90.
ad D. Ó Corráin (in Sages, saints and storytellers, pp. 251-267) on Ach a luin is buide duit and Messe ocus Pangur Bán.

Acht clann mhillteach ar a máthair

6863.
Ó Tuama (Seán): Texts and translations from Pádraigín Haicéad.
In Éire-Ireland 35/1-2 (Spring/Summer, 2000), pp. 79–83.
English translation of short extracts and occasional single stanzas: 1. Mór mo thnúth-sa lem Thoil féin; 2. Adeir léireólach léightheóra sgríbheann; 3. Ag ríoghraidh cé bhínn-se, do bharr ar chéad; 4. A aicme ar ar dhoirt mo thoil-se a tionnghrádh dil; 5. A fhir mh’éilighthe i ndéanamh na rann do-ním; 6. A chara 's a chnú chroidhe dhlúthaigheas rann cluthar; 7. Ar chomhrannaibh cóirighthe i n-eagar 's i n-am; 8. Oileán Carrún laglúb líomhtha léir; 9. Acht clann mhillteach ar a máthair; 10. Innis ar dtós mar sgeól dom thiagharna.

Acht mar uisge d’éis a leata

380.
Ó Cróinín (Dáibhí I.): A poet in penitential mood.
In Celtica 16 (1984), pp. 169–174.
Two poems (Latin and an Irish transl.) by Donnchadh Ó Cobhthaigh. Beg. Lympha coacta gelu, duris licet aemula saxis, and Acht mar uisge d’éis a leata. From autogr. copy (dated 1584) in MS Rawlinson B 505; with English translation and brief notes.

Ad deum meum convertere volo

1655.
Dronke (Peter): ‘Ad deum meum convertere volo’ and early Irish evidence for lyrical dialogues.
In CMCS 12 (Winter, 1986), pp. 23–32.
vs. M. Lapidge, in CMCS 10 (Winter, 1985), pp. 1-23. With a new edition (incl. commentary) of this poem from MSS Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 11411, and Luxembourg, Bibliothèque nationale, 89.
Lapidge (M.) (ref.)

Ad Deum uertere uolo

1641.
Lapidge (Michael): A seventh-century insular Latin debate poem.
In CMCS 10 (Winter, 1985), pp. 1–23.
Reconstructed text, beg. Ad Deum uertere uolo, based on MSS Luxembourg, Bibliothèque nationale, 89 and Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 11411; with Engl. transl. and discussion of provenance, metrical form, social and doctrinal milieu. Compares with the two OIr. poems A ben, bennacht fort—ná ráid (attributed to Daniél ua Líathaiti) and Líadan and Cuirithir (beg. Cen áinius).

A-déar madh Gall et Gaoidheal

2681.
McManus (Damian): Varia: III. Miscellanea on bardic poetry: 6. ‘Cutting and pasting’ in bardic poetry, and the authorship of A-déar madh Gall et Gaoidheal.
In Ériu 55 (2005), pp. 160–161.
Ascribed to Eochaidh Ó hEodhasa.

Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

Adeir léireólach léightheóra sgríbheann

6863.
Ó Tuama (Seán): Texts and translations from Pádraigín Haicéad.
In Éire-Ireland 35/1-2 (Spring/Summer, 2000), pp. 79–83.
English translation of short extracts and occasional single stanzas: 1. Mór mo thnúth-sa lem Thoil féin; 2. Adeir léireólach léightheóra sgríbheann; 3. Ag ríoghraidh cé bhínn-se, do bharr ar chéad; 4. A aicme ar ar dhoirt mo thoil-se a tionnghrádh dil; 5. A fhir mh’éilighthe i ndéanamh na rann do-ním; 6. A chara 's a chnú chroidhe dhlúthaigheas rann cluthar; 7. Ar chomhrannaibh cóirighthe i n-eagar 's i n-am; 8. Oileán Carrún laglúb líomhtha léir; 9. Acht clann mhillteach ar a máthair; 10. Innis ar dtós mar sgeól dom thiagharna.

Adgúisiu fid nallabrach

1713.
Oskamp (Hans): The Irish material in the St. Paul Irish codex.
In Éigse 17/3 (Samhradh, 1978), pp. 385–391.
Incl. description of contents of MS Sankt Paul im Lavanttal, Stiftsbibliothek, 86b/1 [olim 25.2.31], and also a transcription of the incantation Adgúisiu fid nallabrach with Engl transl. and notes.

Āed oll fri andud n-āne

13304.
Bronner (Dagmar): Drei Lesarten im Text von Āed oll fri andud n-āne.
In ZCP 61 (2014), pp. 1–6.
Read du·farcai (Thes. ii 295.5), centham (Thes. ii 295.10), and ro (Thes. ii 295.12).
16177.
Ó Cathasaigh (Tomás): The making of a prince: Áed oll fri andud n-áne.
In Rhetoric and reality in medieval Celtic literature [Melia studies] (2014), pp. 137–154.
Offers a detailed analysis of the panegyric in Thes. ii 295.

Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

Ag bun na gcúig gcrann is é sméid mé uirthi anonn

14640.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Bun na gcúig gcrann.
In Cathal Buí (1975), pp. 57–58.
Ag bun na gcúig gcrann is é sméid mé uirthi anonn, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.

Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

Ag ríoghraidh cé bhínn-se, do bharr ar chéad

6863.
Ó Tuama (Seán): Texts and translations from Pádraigín Haicéad.
In Éire-Ireland 35/1-2 (Spring/Summer, 2000), pp. 79–83.
English translation of short extracts and occasional single stanzas: 1. Mór mo thnúth-sa lem Thoil féin; 2. Adeir léireólach léightheóra sgríbheann; 3. Ag ríoghraidh cé bhínn-se, do bharr ar chéad; 4. A aicme ar ar dhoirt mo thoil-se a tionnghrádh dil; 5. A fhir mh’éilighthe i ndéanamh na rann do-ním; 6. A chara 's a chnú chroidhe dhlúthaigheas rann cluthar; 7. Ar chomhrannaibh cóirighthe i n-eagar 's i n-am; 8. Oileán Carrún laglúb líomhtha léir; 9. Acht clann mhillteach ar a máthair; 10. Innis ar dtós mar sgeól dom thiagharna.

Ag Sionainn na slimbharc cois Inse go déanach

15078.
Morley (Vincent) (ed.): Ag Sionainn na slimbharc cois Inse go déanach, by Séamas Ó Dálaigh.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 37–41, [no. 8.].
Based on RIA 23 D 12.

Ag siúl dom ar bhruíonta na Mumhan mórthimpeall

15067.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aogán Ó Rathaille / curtha in eagar ag Breandán Ó Buachalla.
Filí, 1. Baile Átha Cliath: Field Day, 2007. vii + 136 pp. (Filí, 1).
21 poems and 4 fragments by A. Ó R.; with notes, vocabulary, indexes.

1. Do chuala gol ban i gcéin; 2. Is atuirseach géar liom créachta chrích Fódla; 3. Is fada liom oíche fhírfhliuch gan suan gan srann; 4. Monuarsa an Chárthfhuil tráite tréithlag; 5. Cneá agus dochar do ghortaigh mo chéadfa; 6. Tásc tré sreathaid dearca deora; 7. Maidean sul smaoin Títan a chosa do luail; 8. Aisling ghéar do dhearcas féin im leaba is mé go lagbhríoch; 9. Tréig do thalamh dúchais; 10. An trua libh na faolchoin an éithigh 's an fhill dhuibh; 11. Gile na gile do chonarc ar shlí in uaigneas; 12. A bháis do rug Muircheartach uainn; 13. (a) A choisí, beir m’uiríoll go Daingean Uí Chúis; (b) Abigil Brún a dúirt ná féadfainnse; (c) Deirim is ní cheilim ort, a Rí na ngrás; (d) Ní féile ná daonnacht is ainm don abhainn; 14. Mo ghreadadh go cruaidh mé duairc ag druidim le haois; 15. Do shiúlaigh mise an Mhúmhain Mhín; 16. Ag siúl dom ar bhruíonta na Mumhan mórthimpeall; 17. Cabhair ní ghairfead go gcuirthear me i gcruinnchomhrainn; 18. Do ghéis an Ráth Mhór, do réabadh a seoil; 19. Do scaoileadar draoithe agus fáidhí de rímhfhionnas Phádraig is Bhríd; 20. Táid éisc ar na srúillibh ag léimrigh go lúfar; 21. Scéal goirt do ghéarghoin mo chroí-se is do léirchuir na mílte chun fáin; 22. Do leathnaigh an chiach dhiachrach fám sheana-chroí dúr.

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 34 (2006-2007), pp. 234-236.

Ag so an barántas

14697.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ag so an barántas, by Risteard Mac Gearailt.
In An barántas (1978), pp. 99–102, [no. 27 (ii)].
From MS Fermoy (St. Colman’s) PB 7.

Ag so an chomairce a Chormaic

16994.
McKibben (Sarah E.): Guaranteeing what cannot be guaranteed: defending and adapting bardic patronage in Ag so an chomairce, a Chormaic (ca. 1585) by Tadhg Dall Ó hUiginn.
In NAJCS 2/1 (2018), pp. 1–36.

Ag so barántas scríofa

14667.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ag so barántas scríofa, by Seosamh Mac Gearailt.
In An barántas (1978), pp. 37–41, [no. 3].
From RIA 24 B 26.

Ag so gearán

14668.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ag so gearán, by Séamas Ó Catháin.
In An barántas (1978), pp. 42–46, [no. 4. Barántas an bhata].
From NLI G 498.

Ag taisteal liom fá smúit im aonar

11688.
Mac Peaircín (Liam): Marbhna an Athar Nioclás Mac Síthigh.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 445–466.
Ag taisteal liom fá smúit im aonar, by Seán (or Seaghán) Cundún. 70 qq.; text based on RIA 23 B 4 (with variants from RIA 23 C 5, etc.).

Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

Agraim agus maoídhim carthanas na naoí

18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.

Agus ata O’Connell ar ngarda a bparliament

6090.
Holohan (Patrick): Two controverted Cork parliamentary elections and a broadsheet poem in the Irish language.
In JCHAS 113 (2008), pp. 114–130.
Includes a diplomatic edition of the original broadsheet (in semi-phonetic spelling), entitled ‘An Irish elegy’, by James O’Brien, and normalized text. First line: Agus ata O’Connell ar ngarda a bparliament; with English translation.

Áiliu dáilemain dúilib dligid

8928.
Corthals (Johan): The Áiliu poems in Bretha nemed dédenach.
In Éigse 37 (2010), pp. 59–91.
= CIH iii 1129.33-1130.37: 1. Áiliu seinm sernar n-imbus; 2. Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae; 3. Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth; 4. Áiliu laith co mela maith; 5. Áiliu laith lígach, fochen laith lígach; 6. Áiliu dáilemain dúilib dligid; 7. Fochen escrae, bélmár bledmár, deogmár dérmár; 8. Áiliu escrae n-utmall n-airgid; 9. Áiliu uisce somblas do dig. Diplomatic and normalised texts, from MSS TCD H 2. 15b (Bretha nemed dédenach and O’Davoren’s glossary), RIA 23 P 12, and Laud 610; with English translation and textual notes.

Áiliu escrae n-utmall n-airgid

8928.
Corthals (Johan): The Áiliu poems in Bretha nemed dédenach.
In Éigse 37 (2010), pp. 59–91.
= CIH iii 1129.33-1130.37: 1. Áiliu seinm sernar n-imbus; 2. Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae; 3. Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth; 4. Áiliu laith co mela maith; 5. Áiliu laith lígach, fochen laith lígach; 6. Áiliu dáilemain dúilib dligid; 7. Fochen escrae, bélmár bledmár, deogmár dérmár; 8. Áiliu escrae n-utmall n-airgid; 9. Áiliu uisce somblas do dig. Diplomatic and normalised texts, from MSS TCD H 2. 15b (Bretha nemed dédenach and O’Davoren’s glossary), RIA 23 P 12, and Laud 610; with English translation and textual notes.

Áiliu laith co mela maith

8928.
Corthals (Johan): The Áiliu poems in Bretha nemed dédenach.
In Éigse 37 (2010), pp. 59–91.
= CIH iii 1129.33-1130.37: 1. Áiliu seinm sernar n-imbus; 2. Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae; 3. Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth; 4. Áiliu laith co mela maith; 5. Áiliu laith lígach, fochen laith lígach; 6. Áiliu dáilemain dúilib dligid; 7. Fochen escrae, bélmár bledmár, deogmár dérmár; 8. Áiliu escrae n-utmall n-airgid; 9. Áiliu uisce somblas do dig. Diplomatic and normalised texts, from MSS TCD H 2. 15b (Bretha nemed dédenach and O’Davoren’s glossary), RIA 23 P 12, and Laud 610; with English translation and textual notes.

Áiliu laith lígach, fochen laith lígach

8928.
Corthals (Johan): The Áiliu poems in Bretha nemed dédenach.
In Éigse 37 (2010), pp. 59–91.
= CIH iii 1129.33-1130.37: 1. Áiliu seinm sernar n-imbus; 2. Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae; 3. Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth; 4. Áiliu laith co mela maith; 5. Áiliu laith lígach, fochen laith lígach; 6. Áiliu dáilemain dúilib dligid; 7. Fochen escrae, bélmár bledmár, deogmár dérmár; 8. Áiliu escrae n-utmall n-airgid; 9. Áiliu uisce somblas do dig. Diplomatic and normalised texts, from MSS TCD H 2. 15b (Bretha nemed dédenach and O’Davoren’s glossary), RIA 23 P 12, and Laud 610; with English translation and textual notes.

Áiliu seinm sernar n-imbus

8928.
Corthals (Johan): The Áiliu poems in Bretha nemed dédenach.
In Éigse 37 (2010), pp. 59–91.
= CIH iii 1129.33-1130.37: 1. Áiliu seinm sernar n-imbus; 2. Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae; 3. Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth; 4. Áiliu laith co mela maith; 5. Áiliu laith lígach, fochen laith lígach; 6. Áiliu dáilemain dúilib dligid; 7. Fochen escrae, bélmár bledmár, deogmár dérmár; 8. Áiliu escrae n-utmall n-airgid; 9. Áiliu uisce somblas do dig. Diplomatic and normalised texts, from MSS TCD H 2. 15b (Bretha nemed dédenach and O’Davoren’s glossary), RIA 23 P 12, and Laud 610; with English translation and textual notes.

Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth

8928.
Corthals (Johan): The Áiliu poems in Bretha nemed dédenach.
In Éigse 37 (2010), pp. 59–91.
= CIH iii 1129.33-1130.37: 1. Áiliu seinm sernar n-imbus; 2. Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae; 3. Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth; 4. Áiliu laith co mela maith; 5. Áiliu laith lígach, fochen laith lígach; 6. Áiliu dáilemain dúilib dligid; 7. Fochen escrae, bélmár bledmár, deogmár dérmár; 8. Áiliu escrae n-utmall n-airgid; 9. Áiliu uisce somblas do dig. Diplomatic and normalised texts, from MSS TCD H 2. 15b (Bretha nemed dédenach and O’Davoren’s glossary), RIA 23 P 12, and Laud 610; with English translation and textual notes.

Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae

8928.
Corthals (Johan): The Áiliu poems in Bretha nemed dédenach.
In Éigse 37 (2010), pp. 59–91.
= CIH iii 1129.33-1130.37: 1. Áiliu seinm sernar n-imbus; 2. Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae; 3. Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth; 4. Áiliu laith co mela maith; 5. Áiliu laith lígach, fochen laith lígach; 6. Áiliu dáilemain dúilib dligid; 7. Fochen escrae, bélmár bledmár, deogmár dérmár; 8. Áiliu escrae n-utmall n-airgid; 9. Áiliu uisce somblas do dig. Diplomatic and normalised texts, from MSS TCD H 2. 15b (Bretha nemed dédenach and O’Davoren’s glossary), RIA 23 P 12, and Laud 610; with English translation and textual notes.

Áiliu uisce somblas do dig

8928.
Corthals (Johan): The Áiliu poems in Bretha nemed dédenach.
In Éigse 37 (2010), pp. 59–91.
= CIH iii 1129.33-1130.37: 1. Áiliu seinm sernar n-imbus; 2. Áiliu tech tuigthe teccairthe, n-aurglan n-airscarthae; 3. Áiliu tech midchúarta milscothaib fíad ḟáth; 4. Áiliu laith co mela maith; 5. Áiliu laith lígach, fochen laith lígach; 6. Áiliu dáilemain dúilib dligid; 7. Fochen escrae, bélmár bledmár, deogmár dérmár; 8. Áiliu escrae n-utmall n-airgid; 9. Áiliu uisce somblas do dig. Diplomatic and normalised texts, from MSS TCD H 2. 15b (Bretha nemed dédenach and O’Davoren’s glossary), RIA 23 P 12, and Laud 610; with English translation and textual notes.

Aimirgein Glúngel tuir tend

1467.
Smith (Peter): Aimirgein Glúngel tuir tend: a Middle-Irish poem on the authors and laws of Ireland.
In Peritia 8 (1994), pp. 120–150.
Poem beg. Aimirgein Glúngel tuir tend (63 qq.) by Gilla in Choimded Úa Cormaic, dated to c. 1050-1150 on linguistic grounds. Ed. with Engl transl. and notes from MSS Book of Uí Maine, NLI G 488 and King’s Inns 20. Incl. app. on the language of the text, and indexes.

Aimirgin Glungeal tuir teand

1447.
Breatnach (Liam): Canon law and secular law in early Ireland: the significance of Bretha nemed.
In Peritia 3 (1984), pp. 439–459.
Discusses Bretha nemed, dated to between 721 and 742, composed in Munster by three kinsmen: Forannán (a bishop), Máel Tuile (a poet) and Báethgalach hua Búirecháin (a judge). Incl. ed. with transl. of six verses of a poem beg. Aimirgin Glungeal tuir teand by Gilla in Choimded Ua Cormaic from RIA MS D ii 1 (Bk of Uí Mhaine). Old Irish version of Collectio Canonum Hibernensis Book XLII, chaps 1-4, ed. with translation and notes from Cotton Nero A 7. Some discussion of rosc and ‘Archaic Irish’.

Ainmnigh ria ccách ceann a ccionn

378.
Ó Cuív (Brian): Some items relating to the MacDonnells of Antrim.
In Celtica 16 (1984), pp. 139–156.
[1] Text of Ó Duibhgheannáin document (beg. Labhram ann so mar do rinne Coluim Cille síth [ …] from MS London, Lambeth Carew 621, wr. in 1618 by Cú Choigcríche Ó Duibhgheannáin; with the contemporary Engl. transl.); [2] Text of Mac Domhnaill genealogy (from MS London, Lambeth Carew 635, written, not earlier than 1618, by Fear Flatha Ó Gnímh); [3] Verses on the second Earl of Antrim (fragm. of four quatrains in MS TCD H 3. 18, wr. by Fear Flatha Ó Gnímh; beg. Ainmnigh ria ccách ceann a ccionn, with Engl. transl.); [4] An Ó Gnímh genealogy (comparison of entries in MSS RIA E iv 4, D i 3 and 23 M 17, and Dubhaltach Mac Fir Bhisigh’s ‘Abstract’ of genealogies in MSS RIA 24 N 2 and Maynooth B 8; with a geneal. table).

Ainnti Críost chríche Banbha

422.
Ó Macháin (Pádraig): Rann ar Thadhg Dall.
In Celtica 19 (1987), pp. 59–60.
Older source for response to Tadhg Dall’s Clanna Meic an Bhaird, cuileóin charrcha, published as poem no. 43 (§2) in E. Knott, The Bardic Poems of Tadhg Dall Ó hUiginn (Best2 1767); edited with English translation from MS NLS Advocates’ Library 72.1.5. Beg. Ainnti Críost chríche Banbha.
Knott (Eleanor) (ref.)

Aisling do chuala ar maidin do bhuair me

8934.
Breatnach (Pádraig A.): Caoineadh Shéamais Óig Mhic Coitir (1720).
In Éigse 37 (2010), pp. 142–150.
(i) Edition of a lament for James Cotter (1689-1720), beg. Aisling do chuala ar maidin do bhuair me, from Maynooth M 9; and (ii) text of a later version recorded by James Goodman ca. 1866, beg. Léan ort, a Chorcaigh.
15031.
Ó Buachalla (Breandán): Tuireamh agus caoine ar Shéamas Óg Mac Coitir.
In Léann an dúchais [Ó Crualaoich essays] (2012), pp. 5–18.
Aguisín A: Edition of two parts of a lament, Aisling do chuala ar maidin do bhuair me (an tuireamh), and Mo chéad chara thú (an caoine), normalised from Maynooth M 9 with readings and notes; Aguisín B: Léan ort a Chorcaigh, normalised from TCD 11320, with readings and textual notes; Aguisín C: fragment of variant version of Léan ort a Chorcaigh.

Aisling ghéar do dhearcas féin

4639.
Breatnach (Caoimhín): On the transmission, text and authorship of the poem ‘Mac an Cheannaí'.
In Éigse 36 (2008), pp. 113–131.
5865.
Ó Muirithe (Diarmaid): ‘Of English fayre I am scarce indeed’: amhráin Ghaeilge agus a n-aistritheoirí c. 1700–1850.
In LCC 29 (1999), pp. 138–160.

Aisling ghéar do dhearcas féin im leaba is mé go lagbhríoch

15067.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aogán Ó Rathaille / curtha in eagar ag Breandán Ó Buachalla.
Filí, 1. Baile Átha Cliath: Field Day, 2007. vii + 136 pp. (Filí, 1).
21 poems and 4 fragments by A. Ó R.; with notes, vocabulary, indexes.

1. Do chuala gol ban i gcéin; 2. Is atuirseach géar liom créachta chrích Fódla; 3. Is fada liom oíche fhírfhliuch gan suan gan srann; 4. Monuarsa an Chárthfhuil tráite tréithlag; 5. Cneá agus dochar do ghortaigh mo chéadfa; 6. Tásc tré sreathaid dearca deora; 7. Maidean sul smaoin Títan a chosa do luail; 8. Aisling ghéar do dhearcas féin im leaba is mé go lagbhríoch; 9. Tréig do thalamh dúchais; 10. An trua libh na faolchoin an éithigh 's an fhill dhuibh; 11. Gile na gile do chonarc ar shlí in uaigneas; 12. A bháis do rug Muircheartach uainn; 13. (a) A choisí, beir m’uiríoll go Daingean Uí Chúis; (b) Abigil Brún a dúirt ná féadfainnse; (c) Deirim is ní cheilim ort, a Rí na ngrás; (d) Ní féile ná daonnacht is ainm don abhainn; 14. Mo ghreadadh go cruaidh mé duairc ag druidim le haois; 15. Do shiúlaigh mise an Mhúmhain Mhín; 16. Ag siúl dom ar bhruíonta na Mumhan mórthimpeall; 17. Cabhair ní ghairfead go gcuirthear me i gcruinnchomhrainn; 18. Do ghéis an Ráth Mhór, do réabadh a seoil; 19. Do scaoileadar draoithe agus fáidhí de rímhfhionnas Phádraig is Bhríd; 20. Táid éisc ar na srúillibh ag léimrigh go lúfar; 21. Scéal goirt do ghéarghoin mo chroí-se is do léirchuir na mílte chun fáin; 22. Do leathnaigh an chiach dhiachrach fám sheana-chroí dúr.

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 34 (2006-2007), pp. 234-236.

Aislinge Augustín áin

1539.
Ó Cuív (Brian): Three Middle Irish poems.
In Éigse 16/1 (Samhradh, 1975), pp. 1–17.
Normalised editions of three (late ?) Middle Irish poems from MS Brussels 20978–9 with English translation and notes. [1.] Aislinge Augustín áin, on the special virtue of the Beati (Ir. bia(i)t) (118th psalm), which is described as containing 22 chapters (coiptel) and 8 verses (fersa) in each chapter; [2.] Trí sethra ro chuala ar ló, on fasting; [3.] Cinaed, cá cin ro buí dúinn; for further comment on poem, see J. V. Kelleher, in Éigse 16/4 (1976), pp. 251-54; some discussion of phrase lemnacht la cat.

Aithbe damsa [al. dam cen] bés mora

216.
Carey (John): Transmutations and immortality in the lament of the old woman of Beare.
In Celtica 23 (1999), pp. 30–37.
7379.
Mac Cana (Proinsias): Mythology in early Irish literature.
In The Celtic consciousness (1982), pp. 143–154.
Early Irish literary tradition exemplified by Noínden Ulad, Immram Brain, and Caillech Bérri.
4320.
Mac Cana (Proinsias): A literary footnote: the nun of Beare.
In SGS 17 (1996), pp. 205–212.
4205.
Ritari (Katja): Images of ageing in the early Irish poem Caillech Bérri.
In SCF 3 (2006), pp. 57–70.
2173.
Ó hAodha (Donncha): The lament of the Old Woman of Beare.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 308–331.
Text based on TCD H 3. 18, with English translation and textual notes.
15687.
Callan (Maeve): Líadain’s lament, Darerca’s Life, and Íte’s Ísucán: evidence for nuns’ literacies in early Ireland.
In Nuns’ literacies in medieval Europe (2015), pp. 209–227.
2710.
Murdoch (Brian): In pursuit of the Caillech Bérre: an early Irish poem and the medievalist at large.
In ZCP 44 (1991), pp. 80–127.
Studies the various English versions available of this poem.

Álainn claochlódh na Cairrge

17874.
Hoyne (Mícheál) (ed.): Álainn claochlódh na Cairrge.
In Poems on the MacDermots (2018), pp. 213–237 (Poem 6) .
Written for Brian Óg Mac Diarmada (†1637). 37 qq., authorship uncertain; text from Maynooth B 8.

Altus prosator vetustus dierum et ingenitus

235.
Stevenson (Jane): Altus prosator.
In Celtica 23 (1999), pp. 326–368.
Argues that Altus prosator was not composed by St. Columba in the sixth century, but rather is a Hiberno-Latin hymn composed between 650 and 700 ad.

Am leaba araoir do shíleas féin a’ teacht

1729.
Doan (James E.): The poetic tradition of Cearbhall Ó Dálaigh.
In Éigse 18/1 (1980), pp. 1–24.
App. 1: Do mhúsgail mé d’éis luighe araoir go sáimh; ed. based on MSS TCD 1399 (H 5.28) and 1367 (H 4.26), where it is ascribed to Cearbhall Ó Dálaigh and Cearbhall Óg Ó Dálaigh resp.; with Engl transl. and notes; App. 2. Am leaba araoir do shíleas féin a’ teacht, attributed to Cearbhall Ó Dála na mBan; ed based on MSS TCD 1365 (H 4.24) and RIA A iv 2, with Engl transl. and notes; App. 3. Fada ar gcothrom ó chéile (from DG 78–79), attributed (in MS RIA F vi 2) to Cearbhall Ó Dála; with Engl. transl.

Amhail mharcabhair ar mhaithibh na nGaelaí seannd

17728.
de Brún (Pádraig) (ed.): Amhail mharcabhair ar mhaithibh na nGaelaí seannd. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 46–50, (no. 5. [Crann ginealaigh na Stíobhartach]).

An ainnir sin do labhair sibh is fearra guth is béasa is labhairt

14309.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Freagra.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 60.
An ainnir sin do labhair sibh is fearra guth is béasa is labhairt, by Seon Ó hUaithnín.

An ainnir úd a bhrad mo rún

14306.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): An ainnir úd a bhrad mo rún.
In Seon Ó hUaithnín (1973), pp. 55–56.
An ainnir úd a bhrad mo rún, by Seon Ó hUaithnín.

An aithne dhó dáil na mbeach?

13411.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Duanaireacht: rialacha meadarachta fhilíocht na mbard.
Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1975. [ix] + 175 pp.
1. An bhairdne; 2. An rann, an duan agus a bpáirteanna; 3. Rangú consan is guthaithe; 4. Cuibheas; 5. Riachtanais aiste; 6. Aicmí filíochta; 7. Breacadh fíre; 8. Breacadh taibhse, réim chanúna, caitheamh aonfhocail, péirí macasamhla; 9. Lochtanna meadarachta; 10. Rialacha na n-aistí.

Includes a selection of poems: 1. Ionmhuin sgríbhionn sgaoiltear sunn; 2. Fuaras féin im maith ó mhnaoi; 3. An tú m’aithne, a fhalluing dhonn?; 4. Orpheus Óg ainm Eoghain; 5. Beag mac Big; 6. A fhir ghlacas a ghalldacht; 7. A Shionann Chuinn Chéadchathaigh; 8. Mo-chean don loingse tar lear; 9. Maghnas mar do múineadh; 10. An aithne dhó dáil na mbeach?; 11. Táinig éinrí d’fhuil Éibhir; 12. Beag mhaireas do mhacraidh Ghaoidheal; 15. Tabhraidh chugam cruit mo ríogh; 16. Cosmhail re Coin na hEamhna; 17. Mairg atá an uairsi gan Aodh; 18. Slán agaibh, a fhir chomhtha; 19. Uaigneach a-taoi, a theach na mbráthar; 20. Soraidh slán ler saoithibh saoidheachta; with textual notes, glossary and variae lectiones.

Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 17 (1980), pp. 318-319.
Brian Ó Cuív, in Celtica 13 (1980), pp. 190-193.
Donncha Ó hAodha, in ZCP 39 (1982), pp. 314-317.
Diarmuid Ó Laoghaire, in Studies 67/267 (Autumn, 1978), pp. 246-247.
Séamas Ó Murchú, in Éigse 17/2 (1977-1978), pp. 267-268.
J. E. Caerwyn Williams, in StC 14-15 (1979-1980), pp. 455-457.

An bhean úd síos

19009.
Ó Drisceoil (Proinsias): ‘Seoithín seó' i riocht cló.
In An linn bhuí 21 (2017), pp. 116–133.
Surveys the published versions of An seoithín, also known as An bhean úd síos; particularly on correspondence between S. O’Daly and E. O’Curry on the subject (dated 1860).

An brón leat a sháirfhear mar táimse le mí?

8450.
Ó Macháin (Pádraig): Filíocht Athairneach I.
In An linn bhuí 7 (2003), pp. 152–164.
An edition of poetry atributed to two members (possibly brothers) of the Harney family of Stradbally, Co. Waterford. Tomás Ó hAthairne: 1. Fóchtaim ort a gho[i]rmleic as réidhigh mo cheasd; 2. Irish translation of two lines of Virgil’s Georgics. Mícheál Ó hAthairne: 1. San mBuidhe-Chnocso thíos atá an maighistir léighin[n]; 2. A fholacha Fhódla na siolla mbinn suairc; 3. An brón leat a sháirfhear mar táimse le mí?; 4. Is fada mé sínte gan mhórdháil; Irish translations of Thomas Gray and Oliver Goldsmith. MSS used include RIA 23 L 5, RIA 23 Q 8 (autogr. ms), Manchester Irish 134, and Cambridge Add. 6558.

An Coimgidh ata ar nim 7 ar lar

14602.
Carey (John): Two poems on Saint Patrick’s Purgatory.
In End and beyond (2014), pp. 501–525.
An Coimgidh ata ar nim 7 ar lar and Eisdigh [a] aos cumtha caoin. Edited from MS London, BL, Additional 30512, with English translation.

An Coimhdhe atá ar neimh agus ar lár

18709.
Ó Dufaigh (Seosamh): Two poems on Patrick’s Purgatory.
In History of the dicoese of Clogher (2005), pp. 108–133.
1. An Coimhdhe atá ar neimh agus ar lár; 2. Éistigh, a aos cumtha caoin. Normalised text, from BL Add. 30512. With English translation and notes.

An Diarmaid cas Mac Airt do dh’éileamh

14669.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): An Diarmaid cas Mac Airt do dh’éileamh, by Piaras Mac Gearailt.
In An barántas (1978), pp. 46–50, [no. 5].
From 23 M 11.

An gcluin tú mé, a Chathail Bhuí, tá an bás fá fhad téide dhuit

14644.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Nóra agus Cathal.
In Cathal Buí (1975), pp. 64–66.
An gcluin tú mé, a Chathail Bhuí, tá an bás fá fhad téide dhuit, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.

Án grían gríssach goires bréoda Bresuail

13836.
Campanile (Enrico) (ed.): Ān grian grīssach goires brēoda Bresual.
In Die älteste Hofdichtung von Leinster (1988), pp. 31–32 [13. Eulogie für Bressal Béolach].
Ascr. to Lugair. With German translation.
1005.
Corthals (Johan): The rhymeless ‘Leinster poems’: diplomatic texts.
In Celtica 24 (2003), pp. 79–100.
Incl. diplomatic editions of the following 21 poems, ed. variously from MSS Rawlinson B 502, TCD H 2. 18 (LL), RIA 23 P 12 (Book of Ballymote), RIA 23 P 2 (Book of Lecan) and TCD H 3.17 (last poem only): Móen óen, Dind ríg, Ni celt ceis, Lug scéith, Mál ad-rualaid, Eochu Ferngen, Baeth buide, Find Taulcha, Trí meic Ruaid, Cathair coem, Doss dáile, Coeca fichet filed, Án grian, Mára galgata, Mára mairb, Lámair lergga, Línais Nia, Már drecuin, Lia láma, Eochu art, Na tri Fothaid.

An ngeabhthá, a Dhonnchaidh, mo dhán?

9801.
Ní Úrdail (Meidhbhín): A poem addressed to Donnchadh Ó Briain, fourth earl of Thomond.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 193–207.
An ngeabhthá, a Dhonnchaidh, mo dhán? (13 qq.), by Aonghus Fionn Ó Dálaigh (†1601). Normalised text based on Dublin, Jesuit Archives IL 1. With variant readings, English translation and notes.

An raibh tú riamh i ngarrán a’ Bhile

5865.
Ó Muirithe (Diarmaid): ‘Of English fayre I am scarce indeed’: amhráin Ghaeilge agus a n-aistritheoirí c. 1700–1850.
In LCC 29 (1999), pp. 138–160.

An t-aspal a d’fhág an t-ardfhlaith ina theampall féin

14310.
Ó hAnluain (Eoghan) (ed.): Ag iarraidh iasacht leabhair ar Aodh Buí Mac Cruitín ‘Peadar Breatnach’ ab ainm don leabhar.
In Seon Ó hUaithnín (1973), p. 61.
An t-aspal a d’fhág an t-ardfhlaith ina theampall féin, by Seon Ó hUaithnín.

An tAthair ’s a’ Rí Flaitheas do ghuím

17737.
de Brún (Pádraig) (ed.): An tAthair 's a’ Rí Flaitheas do ghuím. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 70–74, (no. 17. [Rí Séamas III]).

An tAthair, an Mac go cneasta mhúin dúinne

17738.
de Brún (Pádraig) (ed.): An tAthair, an Mac go cneasta mhúin dúinne. By Maonas Ó Ruairc.
In Filíocht Ghaeilge an Athar Maonas Ó Ruairc (2018), pp. 74–75, (no. 19. [An Pater noster]).

An trua libh na faolchoin an éithigh 's an fhill dhuibh

15067.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aogán Ó Rathaille / curtha in eagar ag Breandán Ó Buachalla.
Filí, 1. Baile Átha Cliath: Field Day, 2007. vii + 136 pp. (Filí, 1).
21 poems and 4 fragments by A. Ó R.; with notes, vocabulary, indexes.

1. Do chuala gol ban i gcéin; 2. Is atuirseach géar liom créachta chrích Fódla; 3. Is fada liom oíche fhírfhliuch gan suan gan srann; 4. Monuarsa an Chárthfhuil tráite tréithlag; 5. Cneá agus dochar do ghortaigh mo chéadfa; 6. Tásc tré sreathaid dearca deora; 7. Maidean sul smaoin Títan a chosa do luail; 8. Aisling ghéar do dhearcas féin im leaba is mé go lagbhríoch; 9. Tréig do thalamh dúchais; 10. An trua libh na faolchoin an éithigh 's an fhill dhuibh; 11. Gile na gile do chonarc ar shlí in uaigneas; 12. A bháis do rug Muircheartach uainn; 13. (a) A choisí, beir m’uiríoll go Daingean Uí Chúis; (b) Abigil Brún a dúirt ná féadfainnse; (c) Deirim is ní cheilim ort, a Rí na ngrás; (d) Ní féile ná daonnacht is ainm don abhainn; 14. Mo ghreadadh go cruaidh mé duairc ag druidim le haois; 15. Do shiúlaigh mise an Mhúmhain Mhín; 16. Ag siúl dom ar bhruíonta na Mumhan mórthimpeall; 17. Cabhair ní ghairfead go gcuirthear me i gcruinnchomhrainn; 18. Do ghéis an Ráth Mhór, do réabadh a seoil; 19. Do scaoileadar draoithe agus fáidhí de rímhfhionnas Phádraig is Bhríd; 20. Táid éisc ar na srúillibh ag léimrigh go lúfar; 21. Scéal goirt do ghéarghoin mo chroí-se is do léirchuir na mílte chun fáin; 22. Do leathnaigh an chiach dhiachrach fám sheana-chroí dúr.

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 34 (2006-2007), pp. 234-236.

An tú m’aithne a fhalluing donn

1681.
Ó Háinle (Cathal): Notitiae: 1. The brown cloak.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh, 1977–1978), pp. 221–222.
Provides some new readings for the poem beg. An tú m’aithne a fhalluing donn from MS Maynooth C 74, not used by previous editors: IBP 157-58 and C. Ní Dhomhnaill, Duanaireacht (Dublin 1975), pp. 84-85.

An tú m’aithne, a fhalluing dhonn?

13411.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Duanaireacht: rialacha meadarachta fhilíocht na mbard.
Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1975. [ix] + 175 pp.
1. An bhairdne; 2. An rann, an duan agus a bpáirteanna; 3. Rangú consan is guthaithe; 4. Cuibheas; 5. Riachtanais aiste; 6. Aicmí filíochta; 7. Breacadh fíre; 8. Breacadh taibhse, réim chanúna, caitheamh aonfhocail, péirí macasamhla; 9. Lochtanna meadarachta; 10. Rialacha na n-aistí.

Includes a selection of poems: 1. Ionmhuin sgríbhionn sgaoiltear sunn; 2. Fuaras féin im maith ó mhnaoi; 3. An tú m’aithne, a fhalluing dhonn?; 4. Orpheus Óg ainm Eoghain; 5. Beag mac Big; 6. A fhir ghlacas a ghalldacht; 7. A Shionann Chuinn Chéadchathaigh; 8. Mo-chean don loingse tar lear; 9. Maghnas mar do múineadh; 10. An aithne dhó dáil na mbeach?; 11. Táinig éinrí d’fhuil Éibhir; 12. Beag mhaireas do mhacraidh Ghaoidheal; 15. Tabhraidh chugam cruit mo ríogh; 16. Cosmhail re Coin na hEamhna; 17. Mairg atá an uairsi gan Aodh; 18. Slán agaibh, a fhir chomhtha; 19. Uaigneach a-taoi, a theach na mbráthar; 20. Soraidh slán ler saoithibh saoidheachta; with textual notes, glossary and variae lectiones.

Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 17 (1980), pp. 318-319.
Brian Ó Cuív, in Celtica 13 (1980), pp. 190-193.
Donncha Ó hAodha, in ZCP 39 (1982), pp. 314-317.
Diarmuid Ó Laoghaire, in Studies 67/267 (Autumn, 1978), pp. 246-247.
Séamas Ó Murchú, in Éigse 17/2 (1977-1978), pp. 267-268.
J. E. Caerwyn Williams, in StC 14-15 (1979-1980), pp. 455-457.

An úch as truagh do threigfadh me go cas

4286.
Ó Baoill (Colm): Robert Kirk’s lament for his wife.
In SGS 15 (1988), pp. 140–144.
An úch as truagh do threigfadh me go cas (4 qq.). Transcribed from NLS MS 3932.

Anbhthine mór ar muig Lir

10602.
Ó Corráin (Donnchadh): The stony Vikings of Cell Belaig.
In Above and beyond [Swan memorial essays] (2005), pp. 343–349.
Revises the prose narrative appended to the poem Anbhthine mór ar muig Lir (Ms Laud 610), interpreting the reference to ‘seven streets of Vikings’ (so K. Meyer, in Otia Merseiana 2 (1900-1901), pp. 76-83 [IV. Song of the sea], and others) as ‘seven streets there [paved] with gaill' (i.e. ‘long stones’).

Annálad anall uile

10502.
Smith (Peter J.): Three historical poems ascribed to Gilla Cóemáin: a critical edition of the work of an eleventh-century Irish scholar.
STK, 8. Münster: Nodus, 2007. 288 + pp. (Studien und Texte zur Keltologie, 8).
Text I: Hériu ard inis na rríg; Text II: At-tá sund forba fessa; Text III: Annálad anall uile.

Rev. by
Gisbert Hemprich, in ZCP 59 (2012), pp. 329-332.
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 38 (2012), pp. 334-336.
Tomás Ó Cathasaigh, in Speculum 86/2 (Apr., 2011). pp. 553-554.

Anocht scaoild na scola

1501.
Ó Cuív (Brian): Roinnt leasaithe téacs.
In Éigse 15/1 (Samhradh, 1973), pp. 13–21.
Textual emendations made to nine poems published in secondary school verse anthology, incl. 1. Anocht scaoild na scola; 2. A dhuine chuireas an crann; 3. Truagh liom Máíre agus Mairghréag; 4. Brian Ó Ruairc mo rogha leannán; 5. Mo thruaighe mar táid Gaoidhil; 6. Mo-chean do theacht, a scadáin; 7. Ní binn do thorann lem thaoibh; 8. Tuar beannacht bheith i bpríosún; 9. Tuar guil, a cholaim, do cheol.

Anois is tráth liom parlaí a dhéanamh feasta le Dia

14655.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aithreachas Chathail Bhuí.
In Cathal Buí (1975), pp. 92–95.
Anois is tráth liom parlaí a dhéanamh feasta le Dia, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.

Anois molfam Mág Uidhir

11592.
Greene (David) (ed.): Anois molfam Mág Uidhir. By Eochaidh Ó hEodhasa.
In Duanaire Mhéig Uidhir (1972), pp. 216–225, [no. 23].
33 qq. Edited from MS Copenhagen Ny kgl. Saml. 268b; with English translation and notes.

Anois tuigim gur fíor nach díon is nach prapa

15088.
Morley (Vincent) (ed.): Anois tuigim gur fíor nach díon is nach prapa, by Maoilsheachlainn Ó Dúill.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 92–95, [no. 18.].
From Maynooth C 18.

Anum ó téid as a corp

1580.
Herbert (Máire): The seven journeys of the soul.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 1–11.
[1.] Poem beg. Cétna laithe tair[ir]aith by Moelmoedóc Ua Mongair, ed. from MS RIA 23 P 16 (Leabhar Breac), with English translation and notes; [2.] Poem beg. Anum ó téid as a corp, ed. from Laud Misc. 615, with English translation and notes; [3.] Brief prose text beg. Secht n-aisdir do-ghní an anuim tar éis an chuirp d’fhágbháil, ed. from MS NLI G 1, with English translation. Includes an appendix with 4 additional interpolated stanzas from Laud.

Aodh mac Ainmirech na n-all

2464.
Breatnach (Caoimhín): Aspects of the textual transmission of Sex aetates mundi and Druimm Cetta Céte na noem.
In Éigse 35 (2005), pp. 9–26.
Criticises D. Ó Cróinín's stemmatic representation of MS witnesses to his recension I of Sex aetates mundi and contends against P. Ó Riain's view that MS Rawlinson B 502 is to be identified as the Book of Glendalough.

Aoidhe i nÉirinn an tIarla

10095.
de Buitléir (Gearóidín): Aighneas polaitíochta sa chúigiú haois déag: dán le Tadhg Óg Ó hUiginn ar cheathrú hIarla Urmhumhan.
In OLL 4 (2010), pp. 107–127.
Discusses the background to poem beg. Aoidhe i nÉirinn an tIarla (see L. McKenna, Aithdioghluim dána (1939), no. 36 [Best2 1692]).

Aoidhe meise ag máthair Dé

444.
Breeze (Andrew): The Virgin’s tears of blood.
In Celtica 20 (1988), pp. 110–122.
Concludes that ‘the Virgins tears of blood’ of modern Irish folklore, rather than being ‘native’ or ‘Celtic’, is a relic of an international European tradition that was well developed in England. Refers to four Irish instances: (1) anon. Fearr beagán cloinne ná clann; (2) anon. Íocadh Críost cumaoin a mháthar (see L. McKenna, Dioghluim dána (1938), nos. 27a, 30 [Best2 1323a]; (3) Gin go gcarthair cara siur by Philip Bocht Ó hUiginn (†1487) (see L. McKenna, Philip Bocht Ó hUiginn (1931), poem 13 [Best2 1728]; (4) a prose translation of The long charter of Christ by Uilliam Mac an Leagha, dated to ca. 1461-63 (see A. Breeze, in Celtica 19 (1987), pp. 111-120). Cf. also the motif of numbered tears in two poems by Tadhg Óg Ó hUiginn (†1448) in poems beg. Aoidhe meise ag máthair Dé and Iomdha ród díreach go Dia (see L. McKenna, Dán Dé (1922), nos. 2 and 6 [Best2 1323]).
1492.
Ó Súilleabháin (Pádraig): A gul gion gur lamhadh lé.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh, 1972), pp. 297–299.
On Mary’s restraint from weeping at the Cross and her red tears in Tadhg Óg Ó hUiginn’s poem Aoidhe meise ag máthair Dé; also on the motif of the three tears.

Aoidhe mo chroidhe ceann Briain

12018.
Williams (N. J. A.) (ed.): Aoidhe mo chroidhe ceann Briain. By Giolla Brighde Mac Con Midhe.
In Giolla Brighde (1980), pp. 136–161, [no. 13].
Based on NLI G 992; with English translation and notes.

Aonair duit a Bhriain Bhanba

1598.
Nic Ghiollamhaith (Aoife): Dynastic warfare and historical writing in North Munster, 1276-1350.
In CMCS 2 (Winter, 1981), pp. 73–89.
Discusses the political context of Uí Briain propoganda text Caithréim Thoirdhealbhaigh and the influence of Cogadh Gaedhel re Gallaibh upon it; also some discussion of the poems Aonair duit a Bhriain Bhanba attributed to Muireadhach Albanach Ó Dálaigh, and Abair riomh a Éire a ógh.

Ar an ábhar go dtáinig

14670.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ar an ábhar go dtáinig, by An tAthair Uilliam Mac Gearailt.
In An barántas (1978), pp. 50–54, [no. 6].
From RIA 12 E 15.

Ar an Athair is clúitigh cáil

18569.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Ar an Athair is clúitigh cáil. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 110–111, (no. 6. Ar an Athair Séamas Ó Dubhthaidh).
From RIA 23 M 4; modernised text with English translation, textual notes, variants.

Ar an athair Pilib sclag tart

18570.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Ar an athair Pilib sclag tart. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 112–113, (no. 7. Ar an Athair Pilib Mac Ardghail).
From MS RIA 23 A 45; modernised text with English translation, textual notes, variants.

Ar chomhrannaibh cóirighthe i n-eagar 's i n-am

6863.
Ó Tuama (Seán): Texts and translations from Pádraigín Haicéad.
In Éire-Ireland 35/1-2 (Spring/Summer, 2000), pp. 79–83.
English translation of short extracts and occasional single stanzas: 1. Mór mo thnúth-sa lem Thoil féin; 2. Adeir léireólach léightheóra sgríbheann; 3. Ag ríoghraidh cé bhínn-se, do bharr ar chéad; 4. A aicme ar ar dhoirt mo thoil-se a tionnghrádh dil; 5. A fhir mh’éilighthe i ndéanamh na rann do-ním; 6. A chara 's a chnú chroidhe dhlúthaigheas rann cluthar; 7. Ar chomhrannaibh cóirighthe i n-eagar 's i n-am; 8. Oileán Carrún laglúb líomhtha léir; 9. Acht clann mhillteach ar a máthair; 10. Innis ar dtós mar sgeól dom thiagharna.

Ar Chrú Cholla mo chuairt i gcéin

18565.
Mac Cathmhaoil (Nioclás) (ed.): Ar Chrú Cholla mo chuairt i gcéin. By Muiris Ó Gormáin.
In Muiris Ó Gormáin (2013), pp. 86–89, (no. 2. Ar an Athair Proinnsias Mac Mathúna).
From MSS RIA 23 D 16 and Egerton 139; modernised text with English translation, textual notes, variants.

Ar dteacht aniar ba trua géar

7471.
Ó hAnluain (Eoghan): Comhfhreagras fileata ó Chontae an Chláir.
In Fs. de Bhaldraithe (1986), pp. 130–133.
Edition of two poems by Toirdhealbhach Mac Mathghamhna addressed to Mícheál Coimín, and of Coimín’s reply to the first poem. 1. A Mhíchíl, ó chím sínte i gcré gach fear; 2.‘Nar sost go fóill is fearr sinn; 3. Ar dteacht aniar ba trua géar. From RIA 23 M 16. Cf. T. F. O’Rahilly, Danfhocail no. 256.

Ar maidin Dé Luain is ea d’fhágas-sa Cluain

15090.
Morley (Vincent) (ed.): Ar maidin Dé Luain is ea d’fhágas-sa Cluain, by ‘Píobaire Chluana’.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 107–110, [no. 20.].
From UCD Ferriter 2.

Ar maidin inné le héirí an lae

14650.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): An bonnán buí (b).
In Cathal Buí (1975), pp. 77–83.
Ar maidin inné le héirí an lae, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.

Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach

18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.

Ar mo chuaird go Drom Guaire lá éigin

16335.
Ó Macháin (Pádraig): Pádraig Ó Meachair agus Nioclás Mac Síthigh: dán agus amhrán um bheirt shagart.
In An linn bhuí 16 (2012), pp. 199–212.
1. Eachtra Fr. Meagher ó Dhún Garbhán [poem beg. Ar mo chuaird go Drom Guaire lá éigin; text based on NLI G 658, with notes]; 2. Músgladh an Athar Nioclás Ua Síothaidh [presents 4 mid 19th versions of song beg. Is gearr do bhí mé ar leaba im luí an uair ghlaoigh amuigh (var. Ní fada bhíosa..., Níorbh fhada bhíos..., etc.); earliest version from RIA 12 E 12, 12 E 24 and UCC 15].

Ar mo leaba araoir go déanach

15077.
Morley (Vincent) (ed.): Ar mo leaba araoir go déanach, by Éamonn Ó Flaitheartaigh.
In Washington i gceannas a ríochta (2005), pp. 33–36, [no. 7.].
Based on RIA 23 D 42.

Ar sliocht Gaodhal ó Ghort Gréag

2478.
Ó Mainnín (Mícheál B.): ‘The same in origin and in blood’: bardic windows on the relationship between Irish and Scottish Gaels, c. 1200-1650.
In CMCS 38 (Winter, 1999), pp. 1–51.
Explores their literary connections, focusing on the concept of Gaeldom and its evolution in both Ireland and Scotland as seen in the work of Irish and Scottish bardic poets writing praise poetry for Scottish chieftains.
11000.
Coira (M. Pía): The Earl of Argyll and the Goill: the ‘Flodden poem’ revisited.
In SGS 24 (2008), pp. 137–168.
A literary analysis of the poem.
10974.
MacGriogair (Màrtainn): Ar sliocht Gaodhal ó Ghort Gréag: an dàn ‘Flodden’ ann an Leabhar Deadhan Lios-mòir.
In Rannsachadh na Gàidhlig 4 (2010), pp. 23–35.
13648.
McLeod (Wilson): Sovereignty, Scottishness and royal authority in Caimbeul poetry of the sixteenth century.
In Fresche fontanis (2013), pp. 231–248.
On the depiction of Caimbeul chiefs in Gaelic poetry of the 16th century.

Ar sliocht trír atáid Gaoidhil

371.
Ó Concheanainn (Tomás): Dán molta ó Fhearghal Óg Mac an Bhaird.
In Celtica 16 (1984), pp. 73–85.
Late sixteenth-century poem (38 qq.) to two O’Farrell brothers (Irial and Rudhraighe Ó Fearghail) ; first line Ar sliocht trír atáid Gaoidhil. Ed. from MS RIA 23 F 16, normalised, with Engl. transl. and notes.

Ard na scéla a mheic na ccuach

5144.
Simms (Katharine): The Donegal poems in the Book of Fenagh.
In Ériu 58 (2008), pp. 37–53.
Discusses the additional verse material copied from the lost ‘Old book of St. Caillín’ into RIA MS 23 P 26, particularly the poems Conall cuingid Cloinni Néill, Enna dalta Cairpri cruaid, A eolcha Conaill ceoluig, Atá sunn senchus nach suaill, A liubhair ta ar do lar, Cairbre Eogan Enna eim and Estid re Conall calma.

Ardrı̄ dá gabh Ērinn uill

1851.
Ó Macháin (Pádraig): Ar bhás Chuinn Chéadchathaigh.
In Éigse 21 (1986), pp. 53–65.
Elegy on the death of Conn Céadchathach, beg. Ardrı̄ dár gabh Ērinn uill. 22qq., edited from Advocates’ Library 72.1.19, with English translation and notes.

Ardrigh beithadich an domhain

14742.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ardrigh beithadich an domhain.
In An barántas (1978), p. 209, [no. 68].
Defective; from NLI G 351.

Ar ·gairim fuil tri grinni fir

3802.
Stifter (David): A charm for staunching blood.
In Celtica 25 (2007), pp. 251–254.
Offers a new interpretation of a charm entitled Obaid coisci fola, no. 6 of J. Carney and M. Carney A collection of Irish charms, in Saga och Sed (1960), pp. 144-152 (see BILL 7450).

Ar-síasair coimdiu Tailten suidi coimdemmar

13065.
Charles-Edwards (T. M.): The Airgíalla charter poem: the legal content.
In Kingship and landscape of Tara (2005), pp. 100–123.
Analyses the structure of the poem and discusses the customary rights and dues of the Uí Néill and the Airgíalla as expounded in the text. Includes a list of terms for royal rights and privileges based on 8th and 9th c. sources, with references.
13064.
Bhreathnach (Edel): The Airgíalla charter poem: the political context.
In Kingship and landscape of Tara (2005), pp. 95–123.
13067.
Byrne (Paul), Mac Shamhráin (Ailbhe): Kings named in Baile Chuinn Chétchathaig and the Airgíalla charter poem.
In Kingship and landscape of Tara (2005), pp. 159–224.
Provides a set of biographical entries for the historical and pseudo-historical individuals named in each of these texts.
13066.
Bhreathnach (Edel), Murray (Kevin): The Airgíalla charter poem: edition.
In Kingship and landscape of Tara (2005), pp. 124–158.
Ar-síasair coimdiu Tailten suidi coimdemmar. From NLI G7; diplomatic and normalised texts, English translation, textual notes (MS facsimile in pp. 333-335).

In Appendix: A eolcha in domhoin duanaig. Diplomatic text from RIA B iv 2.
13068.
Connon (Anne): A prosopography of the early queens of Tara.
In Kingship and landscape of Tara (2005), pp. 225–327.
A collection of biographical entries on queens associated with the kings of Tara listed in Baile Chuinn Chétchathaig and some of the dynasts named in the Airgíalla charter poem.

As é Emonn mhac Cathail ríabhaigh

3959.
Ó Dochartaigh (Cathair): The praise of a good smith.
In UF 28 (1982), pp. 4–12.
Edition of a poem dedicated to a blacksmith, beg. As é Emonn mhac Cathail ríabhaigh, from RIA MS F v 5. With English translation and textual notes.

As mac do Mhars an Marso a nAlbain tuaidh

4340.
Tratnik (Dorothee): Three poems from County Cork in praise of Bobbing John.
In SGS 18 (1998), pp. 167–174.
Three poems in praise of John Erskine, 23rd Earl of Mar, who led the Jacobite rising of 1715: 1. As mac do Mhars an Marso a nAlbain tuaidh (ascribed to Donnchadh Caol Ó Mathghamhna); 2. Más mac do Mhars an Marso a nAlabain aoírd (by Conchubhar Ó Briain); 3. Ó d’éirig Mar mar Mhars a néalaibh thuaidh (without ascription). Based on MS RIA A iv 2; with English translation.

As truagh cor chríche Banbha

17441.
Mac Cárthaigh (Eoin): Gofraidh Óg Mac an Bhaird cecinit: 3. As truagh cor chríche Banbha.
In Ériu 67 (2017), pp. 99–139.
An elegy on the death of Maghnas (son of Niall Garbh son of Conn) Ó Domhnaill (†1646). 65 qq., edited from MS Stonyhurst A ii 20; with Introduction, Linguistic and Metrical analyses, English translation, Textual notes.

As-béra fíach goblom grág

4217.
Mahon (William): Old Irish verse fragments attributed to Fer Muman mac Echtain.
In SC 4 (2006), pp. 223–256.
Edits and discusses ten fragments of Fer Muman, along with two anecdotes concerning the poet.

1. Bid cách i faitchius i fóit; 2. Cochall coss ngall; 3. As-béra fíach goblom grág; 4. Ulcha dobrach i nDomhnach 5. Rucht fothuind fithend fói; 6. Is dána drech daimíni; 7. Nemain dega deirge; 8. Mo shon ó mac Máile hUmai; 9. Ind hue issind ass gandfhir; 10. Goth gruce golfad bréice; 11. In éssar dam to há?; 12. Cuillenn co mboin.

Atá amhghar fá na mnáibh

3717.
Gillies (William): The Gaelic poems of Sir Duncan Campbell of Glenorchy (I).
In SGS 13/1 (Autumn, 1978), pp. 18–45.
Poems by Donnchadh Caimbeul of Glenorchy: 1. Teachtaire cuireas i gcéin (4 qq.); 2. Fada ó mhalluigh Dia na mná (6 qq.); 3. Atá amhghar fá na mnáibh (6 qq.); 4. Uch, is mise an giolla mór (4 qq.). Transcribed and restored form the Book of the Dean of Lismore; with English translation and notes.

[Continued in SGS 13/2 (Summer, 1981), pp. 263-288.]

Atá píast in ifreann na ndos

12695.
Mac Mathúna (Séamus): Dánta as Clann Ua gCorra/Eachtra Chlainne Ua gCorra.
In Téada dúchais (2002), pp. 149–168.
1. Atá píast in ifreann na ndos; 2. Is maith ritheas an ghrian ghlan; 3. Tiagam naonmhar 'nár n-aoidhibh; 4. Réidhidh, a Dhé, an séadsa siar; 5. Ua gCorra anocht ar an muir; 6. Inis iongnadh oileán mara; 7. 'Cía um, iar sin, Ua gCorra; 8. Is naomhtha nua an inis ghlan.

Atá sund Carn uí Chathbath

794.
Ó Concheanainn (Tomás): A pious redactor of Dinnshenchas Érenn.
In Ériu 33 (1982), pp. 85–98.
Analysis of content and style of devotional stanzas appended to 20 dinnshenchas poems; use of , Coimdiu, Dúilem, Fer adressing the Deity. Concludes that Cuán ua Lóchán (†1024) is the author. [1.] Introduction; [2.] ‘Loch Dergderc’ (beg. Inlinnse luaidim cach lá), `Áth Luain’ (beg. A ḟir théit i mag Medba), ‘Carn Furbaide’ (beg. Atá sund Carn uí Chathbath); Saltair na Rann; [2.] ‘Cleitech’ (beg. Cleitech in druí díles daith); [3.] ‘Crechmael’ (beg. In dremsa nach duairc oc dáil); [4.] ‘Es Ruaid I’ (beg. A ḟir dodechaid atuaid); [5.] ‘Lia Nothain’ (beg. Atá sunn fo choirthe chruaid), ‘Sliab Betha’ (beg. Atchíu lecht deoraid do chéin), ‘Druim Cliab’ (beg. Sunna ro boí Caurnan cas), ‘Cerna’ (beg. Cia bem sunn 'nar suide sel), ‘Loch nÉrne’ (beg. Loch nÉrne, ard a oscur), ‘Ard Macha’ (beg. In mag imriadat ar n-eich), ‘Temair III’ (beg. Temair togha na tulach); [6.] ‘Dubthir’ (beg. Dubthir Guaire, gním dia fail), ‘Nemthenn’ (beg. Dreco ingen Chalcmaíl chruaid), ‘Mag Luirg’ (beg. Is eol dam im threbthas tó); [7.] ‘Mag Muirisce’ (beg. A ḟir a Muirisc na marc); [8.] ‘Loch Néil’ (beg. Luaidim Loch Néil, násad nglé); [9.] ‘Benn Ḟoibne’ (beg. Eol dam co soirbe sercaig); 10. The rime dil: -ḟir and ‘Mag nAí' (beg. A ḟir, dia téis i Mag nAí); [11.] A poet’s enthusiasm for his subject.

Atá sund in senchas seng

15733.
Boyle (Elizabeth), Breatnach (Liam): Senchas Gall Átha Clíath: aspects of the cult of St. Patrick in the twelfth century.
In Sacred histories [Fs. Herbert] (2015), pp. 22–55.
Edition of a late Middle Irish poem beg. Atá sund in senchas seng. From RIA D ii 1 (Book of Uí Maine); introduction, analysis, normalized text, English translation, textual notes.

Atá sund rulla na rígh

5144.
Simms (Katharine): The Donegal poems in the Book of Fenagh.
In Ériu 58 (2008), pp. 37–53.
Discusses the additional verse material copied from the lost ‘Old book of St. Caillín’ into RIA MS 23 P 26, particularly the poems Conall cuingid Cloinni Néill, Enna dalta Cairpri cruaid, A eolcha Conaill ceoluig, Atá sunn senchus nach suaill, A liubhair ta ar do lar, Cairbre Eogan Enna eim and Estid re Conall calma.

Atá sunn fo choirthe chruaid

794.
Ó Concheanainn (Tomás): A pious redactor of Dinnshenchas Érenn.
In Ériu 33 (1982), pp. 85–98.
Analysis of content and style of devotional stanzas appended to 20 dinnshenchas poems; use of , Coimdiu, Dúilem, Fer adressing the Deity. Concludes that Cuán ua Lóchán (†1024) is the author. [1.] Introduction; [2.] ‘Loch Dergderc’ (beg. Inlinnse luaidim cach lá), `Áth Luain’ (beg. A ḟir théit i mag Medba), ‘Carn Furbaide’ (beg. Atá sund Carn uí Chathbath); Saltair na Rann; [2.] ‘Cleitech’ (beg. Cleitech in druí díles daith); [3.] ‘Crechmael’ (beg. In dremsa nach duairc oc dáil); [4.] ‘Es Ruaid I’ (beg. A ḟir dodechaid atuaid); [5.] ‘Lia Nothain’ (beg. Atá sunn fo choirthe chruaid), ‘Sliab Betha’ (beg. Atchíu lecht deoraid do chéin), ‘Druim Cliab’ (beg. Sunna ro boí Caurnan cas), ‘Cerna’ (beg. Cia bem sunn 'nar suide sel), ‘Loch nÉrne’ (beg. Loch nÉrne, ard a oscur), ‘Ard Macha’ (beg. In mag imriadat ar n-eich), ‘Temair III’ (beg. Temair togha na tulach); [6.] ‘Dubthir’ (beg. Dubthir Guaire, gním dia fail), ‘Nemthenn’ (beg. Dreco ingen Chalcmaíl chruaid), ‘Mag Luirg’ (beg. Is eol dam im threbthas tó); [7.] ‘Mag Muirisce’ (beg. A ḟir a Muirisc na marc); [8.] ‘Loch Néil’ (beg. Luaidim Loch Néil, násad nglé); [9.] ‘Benn Ḟoibne’ (beg. Eol dam co soirbe sercaig); 10. The rime dil: -ḟir and ‘Mag nAí' (beg. A ḟir, dia téis i Mag nAí); [11.] A poet’s enthusiasm for his subject.

Atá sunn seanchas Muáin

12017.
Williams (N. J. A.): Atá sunn seanchas Muáin. By Giolla Brighde Mac Con Midhe.
In Giolla Brighde (1980), pp. 128–135, [no. 12].
Text from RIA 23 F 16; with English translation and notes.

Atá sunn senchus nach suaill

5144.
Simms (Katharine): The Donegal poems in the Book of Fenagh.
In Ériu 58 (2008), pp. 37–53.
Discusses the additional verse material copied from the lost ‘Old book of St. Caillín’ into RIA MS 23 P 26, particularly the poems Conall cuingid Cloinni Néill, Enna dalta Cairpri cruaid, A eolcha Conaill ceoluig, Atá sunn senchus nach suaill, A liubhair ta ar do lar, Cairbre Eogan Enna eim and Estid re Conall calma.

Ataid sona bhar n-airm aigh

2811.
Lehmann (Ruth): Poems from the Death of Cú Chulainn.
In ZCP 49–50 (1997), pp. 432–439.
Studies the early modern Irish poems contained in the later versions of Aided Con Culainn. Furthermore, argues that these may preserve the rosc missing in LL at line 13977.

Ataoim buartha i m’aigne

14705.
Ó Fiannachta (Pádraig) (ed.): Ataoim buartha i m’aigne, by Maolsheachlainn Ó Comhraí.
In An barántas (1978), pp. 122–123, [no. 35].
From BL Add. 27946.

Atchíu fer find firfes cles

1801.
Ó Concheanainn (Tomás): LL and the date of the reviser of LU.
In Éigse 20 (1984), pp. 212–225.
1. A note on the Book of Leinster (LL). 2. A pointer to LU-matter in LL. 3. Táin bó Flidais. 4. Cath Cairn Chonaill. 5. Genemain Áeda Sláine. 6. The poem Atchíu fer find firfes cles.

Atchíu lecht deoraid do chéin

794.
Ó Concheanainn (Tomás): A pious redactor of Dinnshenchas Érenn.
In Ériu 33 (1982), pp. 85–98.
Analysis of content and style of devotional stanzas appended to 20 dinnshenchas poems; use of , Coimdiu, Dúilem, Fer adressing the Deity. Concludes that Cuán ua Lóchán (†1024) is the author. [1.] Introduction; [2.] ‘Loch Dergderc’ (beg. Inlinnse luaidim cach lá), `Áth Luain’ (beg. A ḟir théit i mag Medba), ‘Carn Furbaide’ (beg. Atá sund Carn uí Chathbath); Saltair na Rann; [2.] ‘Cleitech’ (beg. Cleitech in druí díles daith); [3.] ‘Crechmael’ (beg. In dremsa nach duairc oc dáil); [4.] ‘Es Ruaid I’ (beg. A ḟir dodechaid atuaid); [5.] ‘Lia Nothain’ (beg. Atá sunn fo choirthe chruaid), ‘Sliab Betha’ (beg. Atchíu lecht deoraid do chéin), ‘Druim Cliab’ (beg. Sunna ro boí Caurnan cas), ‘Cerna’ (beg. Cia bem sunn 'nar suide sel), ‘Loch nÉrne’ (beg. Loch nÉrne, ard a oscur), ‘Ard Macha’ (beg. In mag imriadat ar n-eich), ‘Temair III’ (beg. Temair togha na tulach); [6.] ‘Dubthir’ (beg. Dubthir Guaire, gním dia fail), ‘Nemthenn’ (beg. Dreco ingen Chalcmaíl chruaid), ‘Mag Luirg’ (beg. Is eol dam im threbthas tó); [7.] ‘Mag Muirisce’ (beg. A ḟir a Muirisc na marc); [8.] ‘Loch Néil’ (beg. Luaidim Loch Néil, násad nglé); [9.] ‘Benn Ḟoibne’ (beg. Eol dam co soirbe sercaig); 10. The rime dil: -ḟir and ‘Mag nAí' (beg. A ḟir, dia téis i Mag nAí); [11.] A poet’s enthusiasm for his subject.

At-lochar duit, a mo Rí

12821.
Ní Bhrolcháin (Muireann): Maol Íosa Ó Brolcháin.
Maigh Nuad: An Sagart, 1986. 99 pp.
Edition of twelve poems by or attributed to Máel Ísu ua Brolcháin: 1. A aingil/beir a Míchíl mórfheartaig; 2. A Choimdiu baíd; 3. A Choimdiu, nom-chomét; 4. Búaid crábuidh, búaid n-ailithre; 5. Deus meus adiuva me; 6. Dia hAíne ní longu; 7. In Spirut Naem immunn; 8. Ocht n-éric na ndualach; 9. A Chrínóc, cubaid do cheól; 10. At-lochar duit, a mo Rí; 11. Rob soraid in sét-sa; 12. Mo chinaid i comláine. With Irish translation and notes.

Rev. by
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 12/1 (1986), pp. 284-285.

At-tá sund forba fessa

10502.
Smith (Peter J.): Three historical poems ascribed to Gilla Cóemáin: a critical edition of the work of an eleventh-century Irish scholar.
STK, 8. Münster: Nodus, 2007. 288 + pp. (Studien und Texte zur Keltologie, 8).
Text I: Hériu ard inis na rríg; Text II: At-tá sund forba fessa; Text III: Annálad anall uile.

Rev. by
Gisbert Hemprich, in ZCP 59 (2012), pp. 329-332.
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 38 (2012), pp. 334-336.
Tomás Ó Cathasaigh, in Speculum 86/2 (Apr., 2011). pp. 553-554.

Audite omnes amantes Deum sancta mereta

11542.
Orchard (Andy): Audite omnes amantes: a hymn in Patrick’s praise.
In Saint Patrick 493-1993 (1993), pp. 153–173.
In Appendix: Text, translation, sources and parallels.
14918.
Herren (Michael W.): An early Irish precursor of the ‘Offiziendichtung’ of the Carolingian and Ottonian periods.
In Euphrosyne 22 (1994), pp. 291–300.
Repr. in Latin letters in early christian Ireland, nº VI.