9913.
Nic Dhonnchadha (Aoibheann): Téacs ó scoil leighis Achaidh Mhic Airt.
In OLL 1 (2004), pp. 50–75.