9850.
Genee (Inge) (ed.), Jaski (Bart) (ed.), Smelik (Bernadette) (ed.): Arthur, Brigit, Conn, Deirdre... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld: Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen / onder redactie van Inge Genee, Bart Jaski, Bernadette Smelik.
Nijmegen: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2003. 206 pp.
p. 13: Publicaties [van L. v. S.-G.]

Rev. by
Freya Verstraten, in Millennium 18 (2005), p. 163-165.
Stefan Zimmer, in ZCP 55 (2006), pp. 251-252.
Strien-Gerritsen (Leni van) (hon.)

Classifications:

9861.
Toorians (Lauran): Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies: hoe het begon.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 21–26.
[(In Dutch:) A. G. van Hamel Foundation for Celtic studies: how it began.]

9851.
Borsje (Jacqueline): Het ‘boze’ oog in middeleeuwse Ierse wetteksten.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 38–50.
[(In Dutch:) The ‘evil’ eye in medieval Irish wisdom texts.]

Cf. the Author’s discussion (in English) in Celtica 24 (2003), pp. 1-38.

9852.
Calon (Renée): Van gekken, dwazen, zotten en idioten. Zwakbegaafden in het vroege Ierse recht.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 62–71.
[(In Dutch:) Of madmen, fools, imbeciles and idiots. The feeble-minded in early Irish law.]

9853.
Genee (Inge): Het ene bloedbad is het andere niet. Narratieve tijden in Longes mac nUislenn.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 72–83.
[(In Dutch:) One bloodbath is not the same as another. Narrative tenses in Longes mac nUislenn.]

On the use of the historical present and the narrative verbal noun to express past tense in LMU §§15-16 (as ed. by V. Hull 1949).

9854.
Hartman (Felicja): Doodslag in het vroege Ierland en Griekenland.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 84–102.
[(In Dutch:) Manslaughter in early Ireland and Greece.]

9855.
Hofman (Rijcklof): Een Oudiers compositum.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 103–110.
[(In Dutch:) An Old Irish compound.]

Argues OIr. úatúasailcthech is a calque on Lat. absolutus.

9856.
Jaski (Bart): Opsporing verzocht! Conn van de Honderd Verdragen en het raadsel van de opgeloste wettekst.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 111–128.
[(In Dutch:) Information wanted! Conn of the Hundred Treaties and the riddle of the lost wisdom text.]

Discusses the relationship between the pseudo-historical introduction of Cethairṡlicht athgabálae and its Old-Irish glosses, Aided Chon Roí, Echtra Fergusa meic Leiti, and Aided Chuind Chétchathaig.

9857.
Peelen (Laura): Columbanus: een kritische Kelt op het kruispunt van tradities. De Ierse achtergrond van Columbanus’ opvatting over spirituele autoriteit.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 140–165.
[(In Dutch:) A critical Celt at the crossroads of tradition. The Irish background to Columbanus’ view of spiritual authority.]

9858.
Schrijver (Peter): De etymologie van Iers mart.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 166–170.
[(In Dutch:) Etymology of Irish mart.]

9859.
Smelik (Bernadette): Receptiesturende elementen in Eachtra Mhelóra agus Orlando.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 171–185.
[(In Dutch:) Reception-controlling elements in Eachtra Mhelóra agus Orlando.]

9860.
Vries (Ranke de): Het onafwendbare einde van Eochu, zoon van Mairid.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 186–202.
[(In Dutch:) The unavoidable end of Eochu, son of Mairid.]

On Aided Echach meic Maireda.