9726.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 40 (2001)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9729.
Tynan (Fionnuala): Parent perspective on language in the primary curriculum: a case study.
In Teangeolas 40 (2001), pp. 20–24.

9730.
Ó Cainín (Pól): An greann agus an gáire: úsáid an ghrinn mar spreaghadh sa rang.
In Teangeolas 40 (2001), pp. 35–44.

9731.
Hickey (Tina): Múineadh léitheoireacht na Gaeilge agus an curaclam athbhreithnithe.
In Teangeolas 40 (2001), pp. 55–65.