9725.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 38–39 (1999–2000)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9727.
Mac Corraidh (Seán): Cúrsa inseirbhíse i mBéal Féirste don Ghaeloideachas.
In Teangeolas 38–39 (1999–2000), pp. 36–47.

9728.
Burke (Mary), Haslam (Mary), Ó Laoire (Muiris): From L2 to L3/4: an investigation of learners’ metalinguistic awareness and learner strategies.
In Teangeolas 38–39 (1999–2000), pp. 52–58.