9722.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 37 (1998)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9723.
Hickey (Tina): Tuismitheoirí agus an tum-réamhscolaíocht.
In Teangeolas 37 (1998), pp. 30–37.

9724.
Ó Fathaigh (Máirtín): Irish language attitudes, competence and usage among UCC staff: some empirical findings.
In Teangeolas 37 (1998), pp. 38–46.