9720.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 36 (1997)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9721.
Ruiséal (Pól): Ionad Cónaithe Gaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh: a bhunú agus a riar: cur síos nithiúil.
In Teangeolas 36 (1997), pp. 14–20.