9715.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 34 (1995)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9716.
Hickey (Tina): Léirbhreithniú ar thorthaí taighde ar an dátheangachas.
In Teangeolas 34 (1995), pp. 24–31.