9713.
Murtagh (Lelia): An léitheoireacht sa mháthair- agus sa sprioctheanga: teoiric, taighde agus treoir.
In Teangeolas 33 (1994), pp. 14–22.

Classifications: