9712.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 33 (1994)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9713.
Murtagh (Lelia): An léitheoireacht sa mháthair- agus sa sprioctheanga: teoiric, taighde agus treoir.
In Teangeolas 33 (1994), pp. 14–22.

9714.
Ó Laoire (Muiris): Spléachadh ar mhúineadh na Gaeilge san iarbhunscoil.
In Teangeolas 33 (1994), pp. 33–39.