9705.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 32 (1993)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9706.
Breatnach (Colm): Spléachadh ar obair na téarmaíochta.
In Teangeolas 32 (1993), pp. 17–24.

9707.
de Bhaldraithe (Tomás): Nóitíní ar staid inmheánach na teanga.
In Teangeolas 32 (1993), pp. 25–28.

9708.
Ó Baoill (Dónall P.): Aitheantas agus caighdeán.
In Teangeolas 32 (1993), pp. 29–34.

9709.
Ó Ruairc (Maolmhaodhóg): Forbairt na Gaeilge: caoga bliain amach.
In Teangeolas 32 (1993), pp. 35–44.

17599.
Ó Riagáin (Pádraig): Stability and change in public attitudes towards Irish since the 1960s.
In Teangeolas 32 (1993), pp. 45–49.

9710.
Harris (John): An Ghaeilge labhartha sa ghnáthbhunscoil: fadhbanna is féidearthachtaí sa ré nua.
In Teangeolas 32 (1993), pp. 50–58.

9711.
Ó Murchú (Máirtín): Some general observations.
In Teangeolas 32 (1993), pp. 59–61.
On the standardisation of Irish.