9700.
Nic Dhonncha (Bairbre): Múineadh na léitheoireachta sas Ghaeltacht.
In Teangeolas 29 (1991), pp. 18–19.