9699.
Uí Ghrádaigh (Déirdre): Léitheoireacht na Gaeilge, an chéad chéim eile: smaointe agus tuairimíocht.
In Teangeolas 29 (1991), p. 15.