9697.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 29 (1991)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9698.
Hickey (Tina): Helping young readers of Irish.
In Teangeolas 29 (1991), pp. 11–15.

9699.
Uí Ghrádaigh (Déirdre): Léitheoireacht na Gaeilge, an chéad chéim eile: smaointe agus tuairimíocht.
In Teangeolas 29 (1991), p. 15.

9700.
Nic Dhonncha (Bairbre): Múineadh na léitheoireachta sas Ghaeltacht.
In Teangeolas 29 (1991), pp. 18–19.

9701.
Uí Bhraoin (Siobhán): Múineadh na léitheoireachta sa Ghaelscoil.
In Teangeolas 29 (1991), pp. 19–21.

9702.
Máirtín (Muireann): Léamh na Gaeilge sa bhunscoil.
In Teangeolas 29 (1991), pp. 21–24.