9693.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 28 (Geimhreadh 1990)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9694.
Ó Gliasáin (Mícheál): Sonraí scéim na ndeontas £10: impleachtaí ar bith?
In Teangeolas 28 (Geimhreadh 1990), pp. 9–11.

9695.
Singleton (David): Languages and language policy in Ireland: a personal reaction.
In Teangeolas 28 (Geimhreadh 1990), pp. 12–15.

9696.
Ó Sé (Diarmaid): Súil ghéar ar litriú na Gaeilge.
In Teangeolas 28 (Geimhreadh 1990), pp. 16–18.