9690.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 27 (Samhradh, 1990): Sainuimhir/Special number: Teangacha agus polasaí teanga in Éirinn/Languages and language policy in Ireland.
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9691.
Ó Murchú (Helen): A language policy for Irish schools.
In Teangeolas 27 (Samhradh, 1990), pp. 15–20.

9692.
Pritchard (Rosalind): Language policy in Northern Ireland.
In Teangeolas 27 (Samhradh, 1990), pp. 26–35.