9687.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 26 (Samhradh, 1989)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9688.
Ó Baoill (Dónall P.): An treo atá faoi chaint an phobail.
In Teangeolas 26 (Samhradh, 1989), pp. 9–12.

9689.
Hickey (Tina): Staidéar ar insealbhú na Gaeilge.
In Teangeolas 26 (Samhradh, 1989), pp. 19–23.