9685.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 25 (Geimhreadh 1988)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9686.
Ó Riagáin (Pádraig): Public attitudes towards Irish in the schools: a note on recent surveys.
In Teangeolas 25 (Geimhreadh 1988), pp. 19–21.