9682.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 24 (Earrach 1988)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9683.
Ó Murchú (Séamas): Gnéithe de lárchanúint Uí Bhaoill.
In Teangeolas 24 (Earrach 1988), pp. 10–12.

9684.
Mac Mathúna (Liam): Saothrú na sanasaíochta agus na Nua-Ghaeilge.
In Teangeolas 24 (Earrach 1988), pp. 20–23.