9679.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 23 (Geimhreadh, 1987)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9680.
Ó Baoill (Dónall P.): Cén chanúint í sin?
In Teangeolas 23 (Geimhreadh, 1987), pp. 8–12.

9681.
Ó Riagáin (Pádraig): Social class, education and Irish.
In Teangeolas 23 (Geimhreadh, 1987), pp. 13–14.