9676.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 22 (Earrach 1987)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9677.
Ní Dheirg (Íosold): Litearthacht sa dara teanga.
In Teangeolas 22 (Earrach 1987), pp. 12–14.

9678.
de Bhaldraithe (Tomás): An Pluincéadach: ceannródaí foclóireachta.
In Teangeolas 22 (Earrach 1987), pp. 19–25.