9671.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 20 (Samhradh 1985)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9672.
Nic Mhaoláin (Máire): A thuilleadh faoin gCaighdeán.
In Teangeolas 20 (Samhradh 1985), pp. 5–7.

9673.
Ó Murchú (Séamas): Léamh na Gaeilge ar an raidió.
In Teangeolas 20 (Samhradh 1985), pp. 18–21.