9667.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 19 (Geimhreadh 1984)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9668.
Ní Dheirg (Íosold): ‘An cat bán ag teacht isteach’: gníomhaíocht chruthaíoch agus sealbhú an dara teanga.
In Teangeolas 19 (Geimhreadh 1984), pp. 12–18.