9665.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 18 (Earrach 1984)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9666.
Ó Murchú (Máirtín): Smaointe faoi chaighdeanú na Nua-Ghaeilge.
In Teangeolas 18 (Earrach 1984), pp. 14–19.