9658.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 17 (Geimhreadh 1983)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9659.
Daltún (Séamas): Scéal Rannóg an Aistriúcháin.
In Teangeolas 17 (Geimhreadh 1983), pp. 12–26.

9660.
Ó hÓgáin (Éamonn): Téarmaí teicniúla sa Ghaeilge: caighdeanú agus ceapadh le céad bliain anuas.
In Teangeolas 17 (Geimhreadh 1983), pp. 27–33.

9661.
Ó Murchú (Séamas): Céard é an caighdeán?
In Teangeolas 17 (Geimhreadh 1983), pp. 34–39.

9662.
Ó Baoill (Dónall P.): Is beannaithe lucht an chaighdeáin óir is leo...
In Teangeolas 17 (Geimhreadh 1983), pp. 40–46.

9663.
Hélot (Christine): The work of the Language Centre St. Patrick’s College, Maynooth.
In Teangeolas 17 (Geimhreadh 1983), pp. 47–55.