9657.
Ó Donnchadha (Diarmuid): Múineadh na Gaeilge san dara leibhéal: suirbhéireacht thrialach.
In Teangeolas 16 (Earrach 1983), pp. 28–32.