9655.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 16 (Earrach 1983)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9656.
Mac Con Iomaire (Peadar): Tionchar na tionsclaíochta ar Ghaeilge Chonamara Theas.
In Teangeolas 16 (Earrach 1983), pp. 9–18.

9657.
Ó Donnchadha (Diarmuid): Múineadh na Gaeilge san dara leibhéal: suirbhéireacht thrialach.
In Teangeolas 16 (Earrach 1983), pp. 28–32.