9652.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 15 (Geimhreadh 1982)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9653.
Ó hÉigeartaigh (Seán): An Ghaeilge san iarbhunscoil.
In Teangeolas 15 (Geimhreadh 1982), pp. 5–8.

9654.
Ó Crualaoich (Gearóid): Language teaching, sociolinguistics and the Irish folklore text.
In Teangeolas 15 (Geimhreadh 1982), pp. 20–27.