9648.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 13 (Geimhreadh 1981)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9649.
Ní Cheallaigh (Deirdre): Suirbhé ITÉ ar an nGaeilge labhartha.
In Teangeolas 13 (Geimhreadh 1981), pp. 7–17.

9650.
Ó Gliasáin (Mícheál): Irish in post-primary education 1960-1980: an ITÉ research project.
In Teangeolas 13 (Geimhreadh 1981), pp. 18–23.

9651.
Ó Domhnalláin (Tomás): Buntús Gaeilge: cúlra, cur le chéile, cur i bhfeidhm.
In Teangeolas 13 (Geimhreadh 1981), pp. 24–32.