9646.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 12 (Samhradh 1981)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9647.
Ó Floinn (Tomás): Scéal na téarmaíochta sa chóras oideachais.
In Teangeolas 12 (Samhradh 1981), pp. 7–15.