9643.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 11 (Fómhar 1980)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9644.
Ó Riagáin (Pádraig): Language planning.
In Teangeolas 11 (Fómhar 1980), pp. 11–17.

9645.
Harris (John): Why the second language speaker comprehends more slowly.
In Teangeolas 11 (Fómhar 1980), pp. 18–26.