9640.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 10 (Earrach 1980)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9641.
Harris (John): Research on reading in a second language.
In Teangeolas 10 (Earrach 1980), pp. 27–32.

9642.
Ó Domhnalláin (Tomás): Cainteoirí dúchais sa Ghaeltacht: scéal na ndeontas £10.
In Teangeolas 10 (Earrach 1980), pp. 33–34.