9638.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 9 (Earrach, 1979)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9639.
Harris (John): Forbairt agus caighdeanú Béaltrialacha Gaeilge ITÉ.
In Teangeolas 9 (Earrach, 1979), pp. 12–16.