9635.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 8 (Fómhar, 1978)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9636.
Ó Domhnalláin (Tomás): A plan for Irish in schools.
In Teangeolas 8 (Fómhar, 1978), pp. 9–11.

9637.
Ó Domhnalláin (Tomás): Cainteoirí dúchais sa Ghaelteacht: líon na ndeontas £10.
In Teangeolas 8 (Fómhar, 1978), pp. 12–13.