9632.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 7 (Earrach 1978)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9633.
Ó Domhnalláin (Tomás): An Ghaeilge san oideachas: fás nó meath?
In Teangeolas 7 (Earrach 1978), pp. 12–16.
Addendum in Teangeolas 9 (1979), pp. 25-28.

9634.
Ó Baoill (Dónall P.): Laigí in ullmhú múinteoirí dara teanga.
In Teangeolas 7 (Earrach 1978), pp. 22–25.