9629.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 6 (Fómhar 1977)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9630.
Tovey (Hilary): The use of Irish in Gaeltacht areas.
In Teangeolas 6 (Fómhar 1977), pp. 15–20.

9631.
Ó Domhnalláin (Tomás): Teagasc na Gaeilge: tábhacht an mhúinteora.
In Teangeolas 6 (Fómhar 1977), pp. 21–23.