9626.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 5 (Earrach, 1977)
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9627.
Ó Domhnalláin (Tomás): Developing communicative competence: the immersion approach.
In Teangeolas 5 (Earrach, 1977), pp. 14–16.

9628.
Ó Domhnalláin (Tomás): An Ghaeilge san oideachas: cén treo?
In Teangeolas 5 (Earrach, 1977), pp. 19–21.