9624.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 4/e (Autumn 1976): (English issue).
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9625.
Ó Domhnalláin (Tomás): Teaching a second language: what method?
In Teangeolas 4/e (Autumn 1976), pp. 4–7.