9621.
Teangeolas: iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann 3 (Earrach, 1976): (Eagrán Gaeilge).
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
9623.
Ó Baoill (Dónall P.): An teangeolaíocht fheidhmeach agus múineadh na Gaeilge.
In Teangeolas 3 (Earrach, 1976), pp. 2–4; 4 (Fómhar, 1976), pp. 5-8.

9622.
Ó Domhnalláin (Tomás): An Ghaeilge san oideachas.
In Teangeolas 3 (Earrach, 1976), pp. 7–10.