8627.
Namn och bygd: tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 68 (1980)
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
8628.
Lockwood (W. B.): On the early history and origin of the names Orkney and Shetland.
In Namn och bygd 68 (1980), pp. 19–35.