8626.
Namn och bygd: tidskrift för nordisk ortnamnsforskning.
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
0077-2704

Classifications:

8627.
Namn och bygd: tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 68 (1980)
Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur