8465.
Ó Murchú (Séamas): Dhá fhocal ón seana-shaol.
In An linn bhuí 11 (2007), pp. 170–173.
áibhéireacht, croíléis.

Classifications: