8301.
Scripta islandica: Isländska sällskapets årsbok.
Almqvist & Wiksell
0582-3234

Classifications:

8302.
Scripta islandica: Isländska sällskapets årsbok 41 (1990)
Almqvist & Wiksell

12072.
Scripta islandica: Isländska sällskapets årsbok 44 (1993)
Almqvist & Wiksell