8278.
Taighde agus teagasc 6 (2006)
Coláiste Ollscoile Naomh Muire
8279.
Bhreathnach (Úna), Nic Pháidín (Caoilfhionn): Téarmaíocht na Gaeilge: turgnamh in vitro.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 1–31.

8280.
Mac Labhraí (Seán): Pádraig Ó Pronntaigh: dánta.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 32–47.

8281.
McCubbin (Justin): Inimircigh in Éirinn agus an Ghaeilge: ról na heitneachta agus na dteorainneacha eitneachultúrtha san aisghabháil teanga.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 48–63.

8282.
Ní Ghearáin (Helena): Pobal na Gaeilge agus na ‘dictionary words’: taighde eimpíreach ar an bpleanáil téarmaíochta sa Ghaeilge.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 78–101.

8283.
Ó Diollúin (Séamus): An chúirt i gcéin: Cúirt an mheán oíche i gcnuasach Phádraig Feiritéar.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 102–116.

8284.
Ó Mianáin (Pádraig): Innéacs de théarmaí gramadaí na Nua-Ghaeilge.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 117–173.

8285.
Ó Siadhail (Pádraig): Bunú an Fháinne agus Éirí Amach na Cásca 1916.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 174–193.

8286.
Nic Ghiolla Phádraig (Máire), Watson (Iarfhlaith): Gaeilgeoirí agus an t-ardoideachas: an gaol idir an t-oideachas agus cumas labhartha Gaeilge.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 194–210.

8287.
Clarke (John C. A.), Long (Louise): Disléicse a aithint agus straitéisí chun déileáil léi: cleachtas inchuimseach sa seomra ranga bunscoile.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 211–228.

8288.
Mac Éinrí (Eoghan): Teagasc teangacha: teoiric, taighde agus dea-chleachtas.
In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 229–234.